Dịch vụ đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại huyện Gia Lâm

 

Hiện nay, có nhiều cá nhân mong muốn sản xuất, kinh doanh với quy mô nhỏ, nguồn vốn ít. Với nhu cầu đó, họ có thể thành lập đăng ký hộ kinh doanh cá thể để phù hợp với hoạt kinh doanh và khả năng tài chính của mình.

Vậy hộ kinh doanh cá thể là gì? Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại huyện Gia Lâm – Thành Phố Hà Nội như thế nào? Có phức tạp không? Thông qua bài viết dưới đây, ACC sẽ cung cấp cho quý độc giả các thông tin cụ thể nhất về dịch vụ cũng như thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể.

đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại huyện Gia Lâm

                    Đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại huyện Gia Lâm

Cơ sở pháp lý:

 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp
 • Luật Đầu tư 2020;
 • Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.

1. Định nghĩa hộ kinh doanh cá thể là gì?

Theo quy định tại Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể là hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

Đặc điểm của hộ kinh doanh:

- Hộ kinh doanh không phải một loại hình doanh nghiệp.

- Chủ hộ kinh doanh là cá nhân đăng ký hộ kinh doanh hoặc người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

- Cá nhân, nhóm người hoặc các thành viên trong hộ chịu trách nhiệm vô hạn về nghĩa vụ của hộ kinh doanh: Tức là, họ phải dùng toàn bộ tài sản của mình để chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

- Không phải đăng ký hộ kinh doanh: Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

2. Điều kiện đăng ký kinh doanh hộ cá thể theo pháp luật hiện hành

2.1. Điều kiện về chủ thể

Cá nhân, nhóm cá nhân có quyền đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại huyện Gia Lâm nếu đáp ứng đủ điều kiện về chủ thể quy định tại khoản 1 Điều 80 Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

1. Cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự có quyền thành lập hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Đặc biệt, cần lưu ý; cá nhân, thành viên hộ gia đình chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trên địa bàn toàn quốc và được quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân. Thêm vào đó; cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp có sự đồng ý của các thành viên hợp danh còn lại.

2.2. Điều kiện về tên hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh có tên gọi riêng. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố theo thứ tự:

 • Cụm từ " hộ kinh doanh";
 • Tên riêng của hộ kinh doanh.

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt, các chữ F, J, W, Z có thể kèm theo chữ số ký tự.

Lưu ý: Không được sử dụng các từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục  của dân tộc để tặt tên cho hộ kinh doanh. Không được sử dụng các cụm "công ty", "doanh nghiệp" để đặt tên cho hộ kinh doanh. Tên của hộ kinh doanh không được trùng với hộ tên của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi cấp quận.

2.3. Điều kiện về địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh.

Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở kinh doanh và phải thông báo cho cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.

2.4. Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

Được tự do kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh; trừ một số ngành nghề bị cấm tại Điều 6 Luật Đầu tư 2020: "

1. Cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

a) Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật này;

b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật này;

c) Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này;

d) Kinh doanh mại dâm;

đ) Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

g) Kinh doanh pháo nổ;

h) Kinh doanh dịch vụ đòi nợ."

3. Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

3.1. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đăng ký kinh doanh hộ cá thể huyện Gia Lâm – TP Hà Nội gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại huyện Gia Lâm theo mẫu quy định tại Phụ lục III-1 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;
 • Bản sao hợp lệ: Thẻ CCCD/CMND/ Hộ chiếu của các các nhân tham gia hộ kinh doanh;
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh
 • Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

3.2. Nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Cá nhân, nhóm cá nhân chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại huyện Gia Lâm gửi đến Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm có địa chỉ: Số 10 đường Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Gia Lâm trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện Gia Lâm phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

3.3. Thông báo kết quả

Khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện Gia Lâm trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý:  Nếu sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại huyện Gia Lâm mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp hộ kinh doanh đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, Phòng Tài chính – Kế hoạch nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ mới phải thông báo đến Phòng Tài chính – kế hoạch thuộc UBND huyện Gia Lâm nơi trước đây hộ kinh doanh đã đăng ký.

Ngoài ra, sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh chủ hộ kinh doanh phải thực hiện đăng ký thuế tại cơ quan thuế cùng cấp trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

4. Quy định về mã số thuế hộ kinh doanh cá thể

Theo Điều 5b, Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT, thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể áp dụng theo thủ tục liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.
Theo quy định này, mã số hộ kinh doanh cũng chính là mã số thuế của hộ kinh doanh. Mã số này được cấp từ Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế và truyền sang hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh. Mã số này cũng được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
Như vậy, kể từ ngày 01/7/2023, trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh sẽ tồn tại 02 loại mã số song song là mã số đăng ký hộ kinh doanh do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp và mã số kinh doanh do hệ thống ứng dụng đăng ký thuế cấp.

5. Lưu ý khi đăng ký kinh doanh hộ cá thể

5.1. Chủ thể được quyền đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Để có quyền thành lập hộ kinh doanh cá thể, cá nhân cần đáp ứng những điều kiện sau theo quy định điều 80 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

– Là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật dân sự;

– Là hộ gia đình tham gia sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và bán quà vặt, hàng rong, kinh doanh lưu động, thời vụ, dịch vụ có thu nhập thấp không cần đăng ký hộ kinh doanh trừ những ngành nghề kinh doanh có điều kiện;

– Là cá nhân tham gia thành lập, góp vốn cho hộ kinh doanh cá thể, nhưng không thể cùng lúc là chủ của doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh nếu như không có sự nhất trí của các thành viên hợp danh khác.

5.2 Quyền và nghĩa vụ của cá nhân tham gia đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Chủ hộ kinh doanh cá thể cần thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, tài chính và hoạt động kinh doanh theo quy định;
Chủ hộ kinh doanh đại diện cho hộ kinh doanh với vai trò người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên/bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan với Trọng tài, Tòa án, cũng như các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật…
Chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình khi đăng ký hộ kinh doanh phải có trách nhiệm với các hoạt động kinh doanh của hộ.

5.3 Địa điểm kinh doanh hộ cá thể

Địa điểm kinh doanh hộ cá thể là nơi hộ kinh doanh tiến hành việc kinh doanh;
Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm khác nhau nhưng chỉ có một trụ sở chính tại duy nhất một địa điểm, cần thông báo cho Cơ quan quản lý thuế và thị trường trực thuộc với các địa điểm còn lại.

5.4. Số lượng lao động tối đa của hộ kinh doanh

Trước đây hộ kinh doanh chỉ được phép sử dụng tối đa là 9 lao động nhưng hiện nay theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì hộ kinh doanh không bị giới hạn số lượng lao động được sử dụng nữa.

5.5 Ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể

Khi đăng ký thành lập/ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cần điền rõ ngành/nghề trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh. Cần thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
Hộ kinh doanh có thể kinh doanh các ngành nghề có điều kiện theo quy định của pháp luật nếu có đủ điều kiện và đảm bảo các điều kiện trong quá trình kinh doanh;
Hộ kinh doanh ngành nghề có điều kiện nhưng không đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định thì có thể bị cơ quan thẩm quyền thông báo tạm ngừng kinh doanh ngành nghề có điều kiện và bị xử phạt.

5.6 Điều kiện vốn đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Hiện nay, chưa có quy định cụ thể về số vốn điều lệ tối đa/tối thiểu khi thành lập hộ kinh doanh cá thể. Tuỳ vào khả năng tài chính và quy mô và ngành nghề hộ kinh doanh hoạt động.

6. Dịch vụ đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại huyện Gia Lâm của ACC.

Công ty Luật ACC hỗ trợ khách hàng làm thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại huyện Gia Lâm với các công việc sau:

 • Tư vấn chi tiết quy định về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký hộ kinh doanh;
 • Hỗ trợ khách hàng soạn thảo hồ sơ và nộp đên cơ quan có thẩm quyền;
 • Sửa đổi, bổ sung hồ sơ khi có yêu cầu;
 • Theo dõi hồ sơ và cập nhật tình hình cho khách hàng;
 • Trả kết quả giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trực tiếp cho khách hàng;
 • Hỗ trợ các công việc sau đăng ký hộ kinh doanh như làm biển hiệu hộ kinh doanh.
 • Sử dụng dịch vụ của ACC, khách hàng sẽ cảm thấy tin tưởng và hài lòng bởi:
 • Kết quả thực hiện đăng ký hộ kinh doanh nhanh chóng, chính xác;
 • Đội ngũ chuyên viên giàu kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế;
 • Chi phí hợp lý, không phát sinh chi phí phụ;
 • Hỗ trợ khách hàng 24/7 theo yêu cầu;
 • Dịch vụ được thực hiện một cách chuyên nghiệp, có ký kết hợp đồng đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

7. Câu hỏi thường gặp

 • Cơ quan nào tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại huyện Gia Lâm?

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại huyện Gia Lâm là: Phòng Tài chính- Kế hoạch thuộc UBND huyện Gia Lâm.

 • Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doang hộ cá thể tại huyện Gia Lâm là bao lâu?

Khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện Gia Lâm trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 • Có thể đăng ký hộ kinh doanh cá thể khi không có hộ khẩu tại nơi đăng ký không?

Cá nhân có thể đăng ký hộ kinh doanh cá thể dù không có hộ khẩu tại nơi đăng ký. Bạn có thể thành lập hộ kinh doanh bình thường, nếu như chứng minh có quyền sử dụng địa điểm thành lập hộ kinh doanh hợp pháp: hợp đồng thuê, mượn nhà/địa điểm kinh doanh và giấy tờ công chứng nhà đất thuê.

Qua bài viết trên, Luật ACC đã cung cấp cho quý bạn đọc thông tin về thủ tục và dịch vụ đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại huyện Gia Lâm. Hy vọng thông qua bài viết, quý bạn đọc đã có thêm nhiều thông tin hữu ích về thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại huyện Gia Lâm . Nếu bạn còn thắc mắc hoặc cần tư vấn về dịch vụ này vui lòng liên hệ với ACC qua:

Hotline: 1900.3330 

 zalo:084.696.7979

Mail: [email protected]

Trân trọng!

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo