Đăng kí bằng sáng chế phần mềm máy tính như thế nào?

logo accACC
Đàm Như

 

Căn cứ theo luật sở hữu trí tuệ hiện hành, phần mềm máy tính được bảo hộ với danh nghĩa là quyền tác giả. Vậy, câu hỏi đặt ra là có thể đăng ký bằng sáng chế phẩm mềm được không và đăng ký bằng sáng chế phần mềm máy tính như thế nào. Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

dang ky bang sang che pham mem may tinh nhu the nao

Đăng ký bằng sáng chế phần mềm máy tính như thế nào?

1. Bằng sáng chế phần mềm máy tính là gì?

Căn cứ Khoản 12, Khoản 25 Điều 4 Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ, chúng ta có thể hiểu Bằng sáng chế là một loại văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, xác nhận sự sở hữu của chủ thể đối với sáng chế được đăng kí. Và ở đây, Bằng sáng chế phần mềm máy tính cũng là bằng sáng chế những đối tượng là phần mềm máy tính

Ngoài ra, căn cứ Khoản 1 Điều 22 Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ quy định về chương trình máy tính như sau:

Điều 22. Quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu

“1. Chương trình máy tính là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc hoặc đạt được một kết quả cụ thể.”

2. Có được đăng ký phần mềm máy tính không?

đăng ký bằng sáng chế phần mềm máy tính? Căn cứ Khoản 1 Điều 22 Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ quy định về chương trình máy tính như sau:

Điều 59. Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế

“2. Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;”

Như vậy, phần mềm máy tính cũng không được bảo hộ với danh nghĩa là sáng chế:

3. Làm thế nào để đăng kí sáng chế phần mềm máy tính?

Căn cứ theo quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế (ban hành kèm theo Quyết định số 487/QĐ-SHTT ngày 31/3/2010 của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ do Cục SHTT Việt Nam ban hành) lại có quy định như sau:

 “Mặc dù chương trình máy tính thuộc danh mục các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế nhưng nếu đối tượng yêu cầu bảo hộ có đặc tính kĩ thuật và thực sự là một giải pháp kĩ thuật, nhằm giải quyết một vấn đề kĩ thuật bằng một phương tiện kĩ thuật để tạo ra một hiệu quả kĩ thuật thì nó có thể được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế.”

Như vậy có thể đăng kí sáng chế phần mềm máy tính trong trường hợp đối tượng có yêu cầu bảo hộ có đặc tính kĩ thuật, tạo ra hiệu quả kỹ thuật, thì có thể được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế.

4. Đăng kí bằng sáng chế phần mềm máy tính như thế nào?

Bước 1: Nộp đơn đăng kí, hồ sơ được quy định Điều 100 văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH về luật sở hữu trí tuệ năm 2019

Bước 2: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể là Cục sở hữu trí tuệ sẽ :

 • Tiếp nhận đơn đăng ký sáng chế
 • Thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chế: cụ thể là cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sẽ xem xét và ra các thông báo:
 • Dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, có thời hạn ấn định để người nộp đơn sửa chữa
 • Từ chối chấp nhận đơn nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót hoặc không có ý kiến phản đối việc từ chối chấp nhận đơn một cách hợp lý.
 • Chấp nhận đơn hợp lệ
 • Công bố đơn đăng ký sáng chế

Như vậy có thể thấy trình tự thủ tục khá đơn giản chỉ cần qua 4 bước sau:

 • Nộp đơn đăng kí
 • Tiếp nhận đơn đăng kí
 • Thẩm định đơn đăng kí để xem đơn có hợp lệ hay không từ đó từ chối hoặc chấp nhận đơn đăng kí
 • Nếu đơn đăng kí được chấp nhận hợp lệ thì sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp

5. Đăng kí bằng sáng chế phần mềm máy tính lâu không?

Căn cứ Điều 119, Điều 110 văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH về luật sở hữu trí tuệ năm 2019 quy định như sau:

Điều 119. Thời hạn xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

“1. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định hình thức trong thời hạn một tháng kể từ ngày nộp đơn.

 1. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định nội dung trong thời hạn sau đây:
 2. a) Đối với sáng chế là mười hai tháng kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn;…”

Điều 110. Công bố đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

“…2. Đơn đăng ký sáng chế được công bố trong tháng thứ mười chín kể từ ngày nộp đơn hoặc từ ngày ưu tiên đối với đơn được hưởng quyền ưu tiên hoặc vào thời điểm sớm hơn theo yêu cầu của người nộp đơn …”

Như vậy, việc Đăng kí bằng sáng chế phần mềm máy tính có thể mất đến 31 tháng.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề đăng kí bằng sáng chế phần mềm máy tính. Dù là sáng chế nào đi nữa thì việc quan trọng đó chính là sáng chế ấy phải giúp được cho xã hội, giúp được cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Nếu các bạn có những câu hỏi nào khác hoặc muốn sử dụng dịch pháp lý đừng ngần ngại mà hãy gọi điện cho chúng tôi ngay để được giải đáp nhanh chóng nhất.

 

Rate this post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận