Công văn 48/BXD-KTXD 2019 hướng dẫn phạt vi phạm hợp đồng

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/BXD-KTXD
V/v giải đáp vướng mắc của Công ty CP Xây dựng và kết cấu thép Đại Tín

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty CP Xây dựng và kết cấu thép Đại Tín

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 7074/VPCP-ĐMDN ngày 08/8/2019 của phòng Chính phủ đề nghị giải đáp vướng mắc của Công ty CP Xây dựng và kết cấu thép Đại Tín. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với nội dung vướng mắc của Công ty CP Xây dựng và kết cấu thép Đại Tín, Bộ Xây dựng đã có hướng dẫn tại văn bản số 1123/BXD-KTXD ngày 13/5/2019.

Theo nội dung câu hỏi, trong hợp đồng đã ký kết giữa các bên đã có thỏa thuận “Nếu nhà thầu chậm tiến độ quá 15 ngày thì chủ đầu tư được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, nhà thầu bị phạt 20% giá trị hợp đồng và bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh”. Do đó, trường hợp dự án không sử dụng vốn nhà nước thì các bên áp dụng mức phạt theo hợp đồng xây dựng đã ký kết.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, Công ty CP Xây dựng và kết cấu thép Đại Tín thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
Công ty Xây dựng và kết cấu thép Đại Tín (đ/c: KCN Tân Kim mở rộng, ấp Tân Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, Cục KTXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh

 

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo