Công Bố Hợp Quy Vật Liệu Xây Dựng (Cập nhật 2023)

Vật liệu xây dựng là một trong những vật liệu quan trọng, cần được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn Quốc gia QCVN 16:2017/BXD mới trước khi đưa vào sử dụng. Do đó, việc công bố chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng là công việc không thể thiếu trong ngành xây dựng, đặc biệt là đối với các nhà cung cấp nguyên liệu cũng như chủ thầu xây dựng. Bài viết này cung cấp quy định trình tự công bố hợp quy vật liệu xây dựng.

công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Công bố hợp quy vật liệu xây dựng 

ACC là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp quy định trình tự công bố hợp quy vật liệu xây dựng. Mời bạn tham khảo chi tiết về dịch vụ này:

1. Khái niệm

 • Vật liệu xây dựng là bất kỳ vật liệu được sử dụng cho mục đích xây dựng. Nhiều chất hiện diện trong tự nhiên, chẳng hạn như đất sét, đá, cát, và gỗ, thậm chí cành cây và lá, đã được sử dụng để xây dựng các tòa nhà.
 • Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng khi chưa được chuyển thành các quy chuẩn kỹ thuật.
 • Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân có sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng là đối tượng áp dụng của các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng khi chưa được chuyển thành các quy chuẩn kỹ thuật.

2. Nhóm những vật liệu xây dựng phải công bố hợp quy

Nhóm sản phẩm xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông

 • Xi măng pooc lăng;
 • Xi măng pooc lăng hỗn hợp;
 • Xi măng pooc lăng bền sun phát;
 • Xi mâng pooc lăng hỗn hợp bền sun phát;
 • Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng;
 • Tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng;
 • Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng.

Kính xây dựng

 • Kính nổi;
 • Kính màu hấp thụ nhiệt;
 • Kính phủ phản quang;
 • Kính phủ bức xạ thấp;
 • Kính gương tráng bạc.

Gạch, đá ốp lát

 • Gạch gốm ốp lát ép bán khô;
 • Gạch gốm ốp lát đùn dẻo;
 • Đá ốp lát lát tự nhiên.

Cát xây dựng

 • Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa;
 • Cát nghiền cho bê tông và vữa.

Vật liệu xây

 • Gạch đặc đất sét nung;
 • Gạch rỗng đất sét lung;
 • Gạch bê tông;
 • Sản phẩm bê tông khí chưng áp;
 • Sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí chưng áp.

Vật liệu xây dựng khác

 • Tấm sóng aminăng xi măng;
 • Amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng;
 • Tấm thạch cao;
 • Sơn tường dạng nhũ tương;
 • Ống Polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng cho hệ thống cấp nước được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất;
 • Ống nhựa Polyetylen (PE) dùng để cấp nước;
 • Ống nhựa Polypropylen (PP) dùng đểdẫn nước nóng và nước lạnh;
 • Sản phẩm hợp kim nhôm dạng profile dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi;
 • Thanh profile poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi.

3. Nguyên tắc công bố hợp quy vật liệu xây dựng

 • Công bố hợp quy phải dựa trên kết quả đánh giá, chứng nhận của tổ chức chứng nhận hợp quy;
 • Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài để chứng nhận, công bố hợp quy thì tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được quản lý bởi nhiều quy chuẩn kỹ thuật khác nhau thì sản phẩm, hàng hóa đó phải được thực hiện đăng ký công bố hợp quy tại các cơ quan chuyên ngành tương ứng và dấu hợp quy chỉ được sử dụng khi sản phẩm, hàng hóa đó đã thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý theo quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

4. Quy trình công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Hồ sơ công bố hợp quy

 • Bản công bố hợp quy theo Mẫu 2. CBHC/HQ của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
 • Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận hợp quy kèm theo mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp cho tổ chức, cá nhân.
 • Một trong các loại giấy tờ sau: (Bản sao có chứng thực hoặc đối với Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp có thể nộp bản sao kèm bản gốc để đối chiếu):
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  • Quyết định/Giấy phép thành lập;
  • Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư.

Trình tự công bố hợp quy

 • Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ công bố hợp quy qua đường bưu điện tới Sở Xây dựng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân công bố hợp quy đăng ký kinh doanh.
 • Đối với hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp quy, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ công bố hợp quy.
 • Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy hợp lệ, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.
 • Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy không hợp lệ, Sở Xây dựng ban hành Thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về lý do không tiếp nhận hồ sơ.

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

 • Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy có giá trị theo giá trị của giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp.
 • Sau khi có Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy, tổ chức, cá nhân được phép lưu thông hàng hóa trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng.

5. Cơ quan công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

 • Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.
 • Quản lý, thanh tra, kiểm tra các hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn.
 • Tổng hợp tình hình hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ Xây dựng.

6. Mẫu công bố hợp quy (Mẫu 2. CBHC/HQ)

Mẫu 2. CBHC/HQ

28/2012/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY

Số ......................

Tên tổ chức, cá nhân:........  .............................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................

Điện thoại:......................................Fax:..........................................................

E-mail..............................................................................................................

CÔNG BỐ :

Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,… )

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi)

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp chuẩn/hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp...):

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

..... (Tên tổ chức, cá nhân) .... cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của …. (sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường)…….. do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác.

                                                                .............., ngày.......tháng........năm..........

                                                                                              Đại diện Tổ chức, cá nhân

                                                                                             (Ký tên, chức vụ, đóng đấu)

7. Khách hàng cung cấp gì khi sử dụng dịch vụ của ACC

Khách hàng chỉ cung cấp duy nhất hồ sơ sau:

 • Giấy tờ tùy thân của chủ cơ sở: CMND/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân sao y chứng thực không quá 6 tháng và còn hiệu lực của đại diện pháp luật và thành viên góp vốn.
 • Các giấy tờ liên quan như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định/Giấy phép thành lập; Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư.

8. Quy trình công bố hợp quy vật liệu xây dựng của ACC

 • Lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải;
 • Báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với ACC không;
 • Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ trong vòng 3 ngày nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ chúng tôi yêu cầu;
 • Khách hàng cung cấp hồ sơ bao gồm giấy giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy khám sức khỏe;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bàn giao cho khách hàng;
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi đã được cấp giấy chứng nhận.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (934 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo