District Sales Manager (DSM) - Quản Lý Kinh Doanh Cụm Kênh Hợp Tác Ngân Hàng

District Sales Manager (DSM) - Quản Lý Kinh Doanh Cụm Kênh Hợp Tác Ngân Hàng 

Mô tả công việc :

Quản lý Kinh doanh Cụm Kênh hợp tác Ngân hàng chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng của khu vực được bàn giao và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa công ty và ngân hàng đối tác.

Phạm vi công việc:

Trước bán hàng:
• Thực hiện hoạt động chia sẻ, coaching sản phẩm, kỹ năng ở quy mô chi nhánh.
• Chịu trách nhiệm đào tạo trực tiếp cách tư vấn sản phẩm thông qua hoạt động đào tạo bằng cách đi thực tế.
• Hướng dẫn quy trình hồ sơ, song với thực hành trực tiếp cho lực lượng bán hàng trực tiếp tại chi nhánh.
• Hướng dẫn sử dụng công cụ hỗ trợ bán hàng

Trong bán hàng:
• Cùng lực lượng kinh doanh của đối tác, tiếp cận khách hàng tư vấn sản phẩm, chốt hợp đồng.

Sau bán hàng:
• Chịu trách nhiệm hỗ trợ các nghiệp vụ của hợp đồng bảo hiểm, các giao dịch bảo hiểm của khách hàng : hỗ trợ phát hành hợp đồng, hợp đồng hủy, bổ sung thông tin, khiếu nại, giải quyết quyền lợi bảo hiểm...
• Phối hợp chi nhánh và lực lượng kinh doanh chăm sóc khách hàng của chi nhánh.

Các hoạt động khác:
• Triển khai/ hỗ trợ triển khai các hoạt động bán hàng tập trung (như: hội nghị, hội thảo, sự kiện...)
• Xây dựng quan hệ với đối tác và nội bộ hiệu quả, nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại ngân hàng.
• Các nhiệm vụ/dự án khác được giao bởi các Cấp Quản lý.

Trách nhiệm đối với công việc :

• Hoàn thành chỉ tiêu được giao ở vị trí Quản lý Kinh doanh Cụm
• Hỗ trợ kinh doanh trực tiếp địa bàn phụ trách thông qua hoạt động đào tạo, chia sẻ, hướng dẫn bán hàng. Hỗ trợ trực tiếp các hoạt động sau bán hàng: phát hành hợp đồng, chăm sóc khách hàng, nghiệp vụ giao dịch bảo hiểm của khách hàng với công ty.
• Hoàn thành các công việc được giao bởi các cấp Quản lý để nhằm đạt được chỉ tiêu kinh doanh cá nhân và đội nhóm.
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với nội bộ và đối tác; tìm kiếm và duy trì hiệu quả truyền thông với đối tác chiến lược
• Vị trí Quản lý kinh doanh cụm đóng vai trò là người đại diện của Công ty trước đối tác
• Tôn trọng và trung thực
• Quan tâm và hợp tác công bằng
• Hành xử chuyên nghiệp

Kỹ năng cần có :

• Khả năng trình bày tốt, giao tiếp chuyên nghiệp
• Kỹ năng tương tác, giao tiếp, thương lượng, tạo động lực tốt
• Khả năng phân tích, giải quyết vấn đề tốt
• Khả năng lên kế hoạch, tổ chức tốt
• Có kiến thức bảo hiểm
• Khả năng quản lý, điều phối công việc tốt

 

 

 

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo