AVP (Assistant Vice President) Trợ lý phó chủ tịch

AVP (Assistant Vice President) Trợ lý phó chủ tịch

Phó Chủ tịch (trong tiếng Anh-Anh: Phó Chủ tịch dùng cho chính phủ và Giám đốc dùng cho chức danh tương đương trong công ty) là một chức danh chính phủ hoặc doanh nghiệp dưới quyền Chủ tịch (giám đốc quản lý) về xếp hạng. Nó cũng có thể ám chỉ phó chủ tịch điều hành, biểu thị rằng phó chủ tịch là chi nhánh điều hành của chính phủ, trường đại học hoặc công ty. Tên xuất phát từ chữ Latinh vice nghĩa là "thay cho". Ở một số nước, phó chủ tịch được gọi là phó tổng thống. Trong ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày, VP là từ viết tắt có thể được sử dụng.

Trong chính phủ

Trong chính phủ, phó tổng thống là người có trách nhiệm chính là thay mặt tổng thống trong trường hợp tổng thống qua đời, từ chức hoặc mất năng lực. Các phó tổng thống được bầu cùng với tổng thống với tư cách là đồng ứng cử viên, hoặc hiếm khi được bổ nhiệm độc lập sau cuộc bầu cử tổng thống.
Hầu hết các chính phủ có phó tổng thống thì lúc nào cũng có một người nắm vai trò này, ở một số nước có hai phó tổng thống trở lên - cá biệt có 12 phó tổng thống như Iran. Nếu Tổng thống vắng mặt, qua đời, từ chức hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ của mình, Phó Tổng thống sẽ đảm nhận nhiệm vụ của Tổng thống. Trong nhiều hệ thống tổng thống, phó tổng thống không nắm giữ nhiều quyền lực chính trị hàng ngày, nhưng vẫn được coi là một thành viên nội các quan trọng. Một số Phó Tổng thống của Châu Mỹ là Chủ tịch Thượng viện; ví dụ, ở Argentina, Hoa Kỳ và Uruguay. Phó tổng thống đôi khi đảm nhận một số nhiệm vụ nghi lễ của tổng thống, chẳng hạn như tham dự các chức năng và sự kiện mà tổng thống có thể thực sự quá bận rộn để tham dự; chẳng hạn, phó tổng thống Hoa Kỳ thường xuyên thay mặt tổng thống dự đám tang của các nhà lãnh đạo thế giới. Trong các hệ thống nghị viện hoặc bán tổng thống, phó tổng thống có thể cùng tồn tại với thủ tướng, như trường hợp ở Ấn Độ và Namibia, nhưng sự hiện diện đồng thời của hai chức năng này là rất hiếm.

Trong doanh nghiệp

Trong kinh doanh, "phó chủ tịch" đề cập đến một vị trí bao gồm từ các vị trí rất cao cấp báo cáo trực tiếp cho giám đốc điều hành cấp C (trong các công ty phi tài chính) đến các vị trí phi tài chính. quản lý cấp trung với 4 đến 10 năm kinh nghiệm (trong các công ty).
Trong các công ty phi tài chính, phó chủ tịch thường báo cáo trực tiếp với chủ tịch hoặc giám đốc điều hành của công ty và là thành viên của nhóm quản lý. Một số tổ chức kinh doanh sử dụng thuật ngữ này để chỉ những cá nhân có chức danh phó chủ tịch chịu trách nhiệm về các bộ phận kinh doanh cụ thể (ví dụ: phó chủ tịch phụ trách pháp lý, phó chủ tịch bán hàng và tiếp thị, phó chủ tịch tài chính hoặc phó chủ tịch của nguồn nhân lực).
Khi có nhiều phó chủ tịch trong một công ty, những người này đôi khi được phân biệt bằng các chức danh biểu thị các vị trí cao hơn như phó chủ tịch điều hành và/hoặc phó chủ tịch cấp cao với nhóm quản lý, những người khác giữ vị trí phó chủ tịch. Vị trí trợ lý phó chủ tịch hoặc phó chủ tịch được sử dụng trong các tổ chức lớn dưới quyền của phó chủ tịch và có thể có một danh sách rất phức tạp gồm các loại phó chủ tịch khác, như được trình bày trong phần tiếp theo. Vì nhiều VP có ít nhân viên báo cáo với họ, nên sự cần thiết của họ đã bị nghi ngờ, chẳng hạn với Tạp chí Inc. yêu cầu san bằng hệ thống phân cấp của công ty.Tương tự như vậy, khi các trường đại học áp dụng cấu trúc công ty, có những lo ngại về tình trạng quan liêu gia tăng và trả lương quá cao cho các phó hiệu trưởng. Một số nhà bình luận thậm chí còn cho rằng sự gia tăng của các phó hiệu trưởng và các nhà quản lý khác đang hủy hoại các trường đại học. "Phó chủ tịch công ty" là một thuật ngữ cũ hơn thường là một phó chủ tịch được bổ nhiệm là nhân viên của ban giám đốc công ty. Không phải tất cả các phó chủ tịch của một công ty trong môi trường kinh doanh hiện đại đều được bổ nhiệm làm nhân viên chính thức.

Thứ bậc của các phó chủ tịch

Tùy thuộc vào tổ chức cụ thể, dưới đây có thể là một ví dụ về hệ thống phân cấp của các phó chủ tịch:

 • Phó chủ tịch điều hành cấp cao (Sr. EVP, SEVP)
 • Phó chủ tịch điều hành thứ nhất (1EVP or FEVP)
 • Phó chủ tịch điều hành (EVP)
 • Phó chủ tịch cao cấp(SVP)
 • Phó chủ tịch (VP)
 • Phó Chủ tịch bổ sung (AVP)
 • Phó chủ tịch trợ lý (Asst. VP)
 • Đồng Phó chủ tịch (Jt. VP)
 • Phó chủ tịch liên kết
 • Phó chủ tịch cấp trung (Jr. VP)

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo