messenger whatsapp viber zalo phone mail

Quân hàm Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan

Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan (tiếng Thái: จอมทัพไทย; RTGS: Chom Thap Thai), hay Quân đội Thái Lan, là lực lượng quân đội chính quy quốc gia của Thái Lan. Tổng tư lệnh tối cao trên danh nghĩa của quân đội Thái Lan là Quốc vương Thái Lan, toàn quyền tư lệnh với các nhánh Hải Lục Không quân.

Lục quân

Lục quân Hoàng gia Thái Lan (tiếng Thái: กองทัพบกไทย; RTGS: Kong Thap Bok Thai) là lực lượng quân đội tác chiến trên đất liền của Thái Lan.

Sĩ quan

Lực lượngCấp SoáiCấp TướngCấp TáCấp ÚyHọc viên sĩ quan
22px Flag of the Royal Thai Army.svg Lục quân Hoàng gia Thái Lan[1]

[

 • x
 • t
 • s

]

50px RTA OF 10 %28Field Marshal%29.svg50px RTA OF 9 %28General%29.svg50px RTA OF 8 %28Lieutenant General%29.svg50px RTA OF 7 %28Major General%29.svg50px RTA OF 6 %28Brigadier%29.svg50px RTA OF 5 %28Colonel%29.svg50px RTA OF 4 %28Lieutenant Colonel%29.svg50px RTA OF 3 %28Major%29.svg50px RTA OF 2 %28Captain%29.svg50px RTA OF 1b %28Lieutenant%29.svg50px RTA OF 1a %28Sub Lieutenant%29.svg
จอมพล
Chom phon
พลเอก
Phon ek
พลโท
Phon tho
พลตรี
Phon tri
พลจัตวา
Phon Chattawa
พันเอก
Phan ek
พันโท
Phan tho
พันตรี
Phan tri
ร้อยเอก
Roi ek
ร้อยโท
Roi tho
ร้อยตรี
Roi tri
นักเรียนนายร้อย
Nak-rian nairoi
Chuyển ngữ ViệtThống chếĐại tướngTrung tướngThiếu tướngChuẩn tướng[2]Đại táTrung táThiếu táĐại úyTrung úyThiếu úyHọc viên sĩ quan
Viết tắt[3]พล.อ.
GEN
พล.ท.
LT GEN
พล.ต.
MAJ GEN
พล.จ.
BRI GEN
พ.อ.
COL
พ.ท.
LT COL
พ.ต.
MAJ
ร.อ.
CAPT
ร.ท.
1LT
ร.ต.
2LT
นนร.
Cấp bậc Việt Nam tương đươngĐại tướng/Thượng tướngTrung tướngThiếu tướngĐại tá/Thượng táTrung táThiếu táĐại úy/Thượng úyTrung úyThiếu úyHọc viên Sĩ quan

Hạ sĩ quan

Mã NATOOR-9OR-8OR-7OR-6OR-5OR-4OR-3OR-2OR-1
50px RTA OR 9 %28Master Sergeant 1st Class%29.svg50px RTA OR 9 %28Master Sergeant 1st Class%29.svg50px RTA OR 8 %28Master Sergeant 2nd Class%29.svg50px RTA OR 7 %28Master Sergeant 3rd Class%29.svg65px RTA OR 5 %28Sergeant%29.svg65px RTA OR 4 %28Corporal%29.svg65px RTA OR 3 %28Lance Corporal%29.svg65px RTA OR 3 %28Lance Corporal%29.svgKhông cấp hiệu
Danh xưng Tháiจ่าสิบเอกพิเศษจ่าสิบเอกจ่าสิบโทจ่าสิบตรีสิบเอกสิบโทสิบตรีสิบตรีกองประจำการพลทหาร
Phiên âm RTGSCha Sip Ek Phiset[4]Cha Sip EkCha Sip ThoCha Sip TriSip EkSip ThoSip TriSip Tri Kong Pracham KanPhon Thahan
Chuyển ngữ ViệtĐặc cấp Thượng sĩ nhấtThượng sĩ nhấtThượng sĩ nhìThượng sĩ baTrung sĩ nhấtTrung sĩ nhìTrung sĩ baHạ sĩBinh sĩ
Viết tắt[3]จ.ส.อ.(พ.)
SM1
จ.ส.อ.
SM1
จ.ส.ท.
SM2
จ.ส.ต.
SM3
ส.อ.
SGT
ส.ท.
CPL
ส.ต.
PFC
ส.ต.ฯ
PFC
พลฯ
PVT
Cấp bậc Việt Nam tương đươngThượng sĩThượng sĩTrung sĩTrung sĩHạ sĩHạ sĩBinh nhấtBinh nhì

Không quân Hoàng gia Thái Lan

Bảng mã NATOTên
tiếng Thái
RTGSTên
rút gọn
Tên
tiếng Việt
Tương đương Việt NamQuân hàmPhù hiệu
Sĩ quan
OF-10จอมพลอากาศChom Phon AkatThống chế Không quân60px RTAF OF 10 %28Marshal of the Royal Thai Air Force%29.svg
100px Flag Thai Marshal of Air Force.svg
OF-9พลอากาศเอกPhon Akat Ekพล.อ.อ.Đại tướng Không quânĐại tướng/Thượng tướng60px RTAF OF 9 %28Air Chief Marshal%29.svg
100px Flag Thai Air Chief Marshal.svg
OF-8พลอากาศโทPhon Akat Thoพล.อ.ท.Trung tướng Không quânTrung tướng60px RTAF OF 8 %28Air Marshal%29.svg
100px Flag Thai Air Marshal.svg
OF-7พลอากาศตรีPhon Akat Triพล.อ.ต.Thiếu tướng Không quânThiếu tướng60px RTAF OF 7 %28Air Vice Marshal%29.svg
100px Flag Thai Air Vice Marshal.svg
OF-6พลอากาศจัตวาพล.อ.จ.Chuẩn tướng Không quân60px RTAF OF 6 %28Air Commodore%29.svg
100px Flag Thai Air Commodore.svg
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)Nawa Akat Ek Phisetน.อ.พิเศษĐại tá đặc cấp Không quân
OF-5นาวาอากาศเอกNawa Akat Ekน.อ.Đại tá Không quânĐại tá
Thượng tá
60px RTAF 06.svg
OF-4นาวาอากาศโทNawa Akat Thoน.ท.Trung tá Không quânTrung tá60px RTAF 05.svg
OF-3นาวาอากาศตรีNawa Akat Triน.ต.Thiếu tá Không quânThiếu tá60px RTAF 04.svg
OF-2เรืออากาศเอกRuea Akat Ekร.อ.Đại úy Không quânĐại úy
Thượng úy
60px RTAF 03.svg
OF-1เรืออากาศโทRuea Akat Thoร.ท.Trung úy Không quânTrung úy60px RTAF 02.svg
เรืออากาศตรีRuea Akat Triร.ต.Thiếu úy Không quânThiếu úy60px RTAF 01.svg
Học viên
sĩ quan
นัก เรียน นาย เรือ อากาศNak Rian Nai Ruea AkatSĩ quan thiếu sinh quân Không quânThiếu sinh quân
Hạ sĩ quan
OR-9พันจ่าอากาศเอก พิเศษPhan Cha Akat Ek Phisetพ.อ.อ.(พ.)Đặc cấp Thượng sĩ nhất Không quânThượng sĩ
60px RTAF OR 9 %28Flight Sergeant 1st Class%29.svg
OR-8พันจ่าอากาศเอกPhan Cha Akat Ekพ.อ.อ.Thượng sĩ nhất Không quân
60px RTAF OR 9 %28Flight Sergeant 1st Class%29.svg
OR-7พันจ่าอากาศโทPhan Cha Akat Thoพ.อ.ท.Thượng sĩ nhì Không quân
60px RTAF OR 8 %28Flight Sergeant 2nd Class%29.svg
OR-6พันจ่าอากาศตรีPhan Cha Akat Triพ.อ.ต.Thượng sĩ ba Không quân
60px RTAF OR 7 %28Flight Sergeant 3rd Class%29.svg
OR-5จ่าอากาศเอกCha Akat Ekจ.อ.Hạ sĩ nhất Không quânTrung sĩ
60px RTAF OR 5.%28Sergeant%29.svg
OR-4จ่าอากาศโทCha Akat Thoจ.ท.Hạ sĩ nhì Không quânHạ sĩ
60px RTAF OR 4 %28Corporal%29.svg
OR-3จ่าอากาศตรีCha Akat Triจ.ต.Hạ sĩ ba Không quânBinh nhất
60px RTAF OR 3 %28Leading Aircraftman%29.svg
OR-2จ่าอากาศตรี กองประจำการCha Akat Tri Kong Pra Cham Kanจ.ต.Binh nhấtBinh nhất
60px RTAF OR 3 %28Leading Aircraftman%29.svg
OR-1พลทหารPhon ThahanพลฯBinh nhìBinh nhì

Hải quân Hoàng gia Thái Lan

Bảng mã NATOTên
tiếng Thái
RTGSTên
rút gọn
Tên
tiếng Việt
Tương đương Việt NamQuân hàmPhù hiệu
Sĩ quan
OF-10จอมพลเรือChom Phon RueaThủy sư Đô đốc60px RTN OF 10 %28Admiral of the Fleet%29.svg
60px Flag Thai Admiral of the Fleet.svg
OF-9พลเรือเอกPhon Ruea Ekพล.ร.อ.Đô đốcĐô đốc60px RTN OF 9 %28Admiral%29.svg60px Flag Thai Admiral.svg
OF-8พลเรือโทPhon Ruea Thoพล.ร.ท.Phó Đô đốcPhó Đô đốc60px RTN 09.svg60px Flag Thai Vice Admiral.svg
OF-7พลเรือตรีPhon Ruea Triพล.ร.ต.Đề đốcChuẩn Đô đốc60px RTN 08.svg60px Flag Thai Rear Admiral.svg
OF-6พลเรือจัตวาNawa Ek Phisetพล.ร.จ.Phó đề đốc60px RTN 07.svg60px Flag Thai Commodore.svg
นาวาเอก (พิเศษ)น.อ.(พิเศษ) (ชื่อ) ร.น.Đại tá cao cấp
OF-5นาวาเอกNawa Ekน.อ. (ชื่อ) ร.น.Đại táĐại tá
Thượng tá
60px RTN 06.svg
OF-4นาวาโทNawa Thoน.ท. (ชื่อ) ร.น.Trung táTrung tá60px RTN 05.svg
OF-3นาวาตรีNawa Triน.ต. (ชื่อ) ร.น.Thiếu táThiếu tá60px RTN 04.svg
OF-2เรือเอกRuea Ekร.อ. (ชื่อ) ร.น.Đại úyĐại úy
Thượng úy
60px RTN 03.svg
OF-1เรือโทRuea Thoร.ท. (ชื่อ) ร.น.Trung úyTrung úy60px RTN 02.svg
เรือตรีRuea Triร.ต. (ชื่อ) ร.น.Thiếu úyThiếu úy60px RTN 01.svg
Học viên
sĩ quan
นักเรียนนายเรือNak Rian Nai RueaนนรHọc viên sĩ quanHọc viên sĩ quan
Hạ sĩ quan
OR-9พันจ่าเอกพิเศษPhan Cha Ek Phisetพ.จ.อ.(พ.)Thượng sĩ IThượng sĩ
60px RTN OR 9 %28Chief Petty Officer 1st Class%29.svg
OR-8พันจ่าเอกPhan Cha Ekพ.จ.อ.Thượng sĩThượng sĩ
60px RTN OR 9 %28Chief Petty Officer 1st Class%29.svg
OR-7พันจ่าโทPhan Cha Thoพ.จ.ท.Trung sĩTrung sĩ
60px RTN OR 8 %28Chief Petty Officer 2nd Class%29.svg
OR-6พันจ่าตรีPhan Cha Triพ.จ.ต.Hạ sĩHạ sĩ
60px RTN OR 7 %28Chief Petty Officer 3rd Class%29.svg
OR-5จ่าเอกCha Ekจ.อ.Hạ sĩ IHạ sĩ
60px RTN OR 5 %28Petty Officer 1st Class%29.svg
OR-4จ่าโทCha Thoจ.ท.Hạ sĩ IIHạ sĩ
60px RTN OR 4 %28Petty Officer 2nd Class%29.svg
OR-3จ่าตรีCha Triจ.ต.Hạ sĩ IIIHạ sĩ
60px RTN OR 3 %28Petty Officer 3rd Class%29.svg
OR-1พลทหารPhon ThahanพลฯBinh nhấtBinh nhất

Lực lượng cảnh sát Hoàng gia Thái Lan

Bảng mã NATOTên
tiếng Thái
RTGSTên
rút gọn
Tên
tiếng Việt
Tương đương Việt NamQuân hàmPhù hiệu
Sĩ quan
OF-9พลตำรวจเอกPhon Tam Ruad Ekพล.ต.อ.Đại tướng Cảnh sátĐại tướng60px RTP OF 9 %28Police General%29.svg100px Flag Thai Police General.svg
OF-8พลตำรวจโทPhon Tam Ruad Thoพล.ต.ท.Thượng tướng Cảnh sátThượng tướng60px RTP OF 8 %28Police Lieutenant General%29.svg100px Flag Thai Police Lieutenant General.svg
OF-7พลตำรวจตรีPhon Tam Ruad Triพล.ต.ต.Trung tướng Cảnh sátTrung tướng60px RTP OF 7 %28Police Major General%29.svg100px Flag Thai Police Major General.svg
OF-6พลตำรวจจัตวาPhon Tam Ruad Jattawaพล.ต.จ.Thiếu tướng Cảnh sátThiếu tướng60px RTP OF 6 %28Police Brigadier%29.svg
OF-5พันตำรวจเอกPhan Tam Ruad Ekพ.ต.อ.Đại tá Cảnh sátĐại tá60px RTP OF 5 %28Police Colonel%29.svg
OF-4พันตำรวจโทPhan Tam Ruad Thoพ.ต.ท.Trung tá Cảnh sátTrung tá60px RTP OF 4 %28Police Lieutenant Colonel%29.svg
OF-3พันตำรวจตรีPhan Tam Ruad Triพ.ต.ต.Thiếu tá Cảnh sátThiếu tá60px RTP OF 3 %28Police Major%29.svg
OF-2ร้อยตำรวจเอกRoi Tam Ruad Ekร.ต.อ.Đại úy Cảnh sátĐại úy60px RTP OF 2 %28Police Captain%29.svg
OF-1ร้อยตำรวจโทRoi Tam Ruad Thoร.ต.ท.Trung úy Cảnh sátThượng úy/Trung úy60px RTP OF 1b %28Police Lieutenant%29.svg
ร้อยตำรวจตรีRoi Tam Ruad Triร.ต.ต.Thiếu úy Cảnh sátThiếu úy60px RTP OF 1a %28Police Sub Lieutenant%29.svg
Học viênนักเรียนนายร้อยตำรวจNak Rian Nai Roi Tam Ruadนรต.Học viênHọc viên
Hạ sĩ quan
OR-9
OR-8
ดาบตำรวจDahb Tam RuadThượng sĩ Cảnh sátThượng sĩ60px RTP OR 9 %28Police Senior Sergeant Major%29.svg
OR-7
OR-6
จ่าสิบตำรวจCha Sip Tam RuadTrung sĩ Cảnh sátTrung sĩ60px RTP OR 8 %28Police Sergeant Major%29.svg
OR-5สิบตำรวจเอกSip Tam Ruad EkHạ sĩ Cảnh sát nhấtHạ sĩ60px RTP OR 5 %28Police Sergeant%29.svg
OR-4สิบตำรวจโทSip Tam Ruad ThoHạ sĩ Cảnh sát nhì60px RTP OR 4 %28Police Corporal%29.svg
OR-3สิบตำรวจตรีSip Tam Ruad TriHạ sĩ Cảnh sát60px RTP OR 3 %28Police Lance Corporal%29.svg
OR-1พลตำรวจPhon Tam RuadBinh nhấtBinh nhất

Tham khảo

 1. ^ “เครื่องหมายยศทหาร” [Military Rank Insignia]. navedu.navy.mi.th (bằng tiếng Thái). Thai Naval Education Department. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2021.
 2. ^ Cấp bậc Chuẩn tướng (Lục quân/Không quân) và Phó đề đốc (Hải quân) trên thực tế không còn được sử dụng trong quân đội Thái. Cấp bậc Đại tá (đặc cấp, พิเศษ) tuy không phải là một cấp bậc chính thức trong quân đội Thái nhưng vẫn được sử dụng trên thực tế như một cấp bậc và hưởng mức lương tương đương cấp Chuẩn tướng/Phó đề đốc. Đại tá (đặc cấp) vẫn mặc quân phục và cấp hiệu của cấp Đại tá, tuy nhiên phù hiệu trên cổ áo mang hình thanh kiếm và quyền trượng bắt chéo (tương tự phù hiệu trong cấp hiệu Thống chế).
 3. a b [1] Lưu trữ 2016-12-20 tại Wayback Machine, คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๓๑๐/๒๕๕๗ เรื่องการใช้คำภาษาอังกฤษยศทหารของกระทรวงกลาโหม.
 4. ^ Cấp bậc Đặc cấp Thượng sĩ nhất là cấp bậc danh dự cho các Thượng sĩ nhất được ghi nhận có đóng góp xuất sắc. Tuy không có sự khác biệt nào về quân phục hoặc cấp hiệu so với Thượng sĩ nhất, họ vẫn được xếp ở mức lương cao hơn và được ưu tiên trong thứ tự bổ nhiệm.
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 1.989

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 1.715

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 2.027

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ chuyên nghiệp (Mới 2023)

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 2.979

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 2.168

  Xin giấy phép kinh doanh ở đâu? Bao nhiêu tiền? Cần giấy gì?

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là một quy trình quan trọng đối với các doanh nghiệp khi bắt đầu hoạt động kinh doanh. Việc này giúp cho doanh nghiệp đảm bảo được pháp lý, được chính phủ công nhận và có thể tham gia vào hoạt động kinh doanh trên thị trường một cách…

  Lượt xem: 2.325

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *