messenger whatsapp viber zalo phone mail

Hệ thống cấp bậc quân sự Đức Quốc xã

Hệ thống cấp bậc quân sự Đức Quốc xã đề cập đến sự so sánh tương đương giữa các hệ thống cấp bậc quân sự của lực lượng vũ trang (Wehrmacht) và tổ chức bán quân sự của Đức Quốc xã trong giai đoạn từ 1933 đến 1945. Hầu như toàn bộ các tổ chức bán quân sự của Đức Quốc xã thời kỳ này đều sử dụng hệ thống cấp bậc chung gọi là Führerprinzip (Nguyên tắc lãnh đạo), và được định hướng phù hợp với hệ thống cấp bậc của Wehrmacht.

Tướng lĩnh và Sĩ quan

Chuyển ngữ Việt
tương đương
Thống chế
Đế chế
Thống chếĐại tướngThượng tướngTrung tướngThiếu tướngChuẩn tướngĐại táTrung táThiếu táĐại úyTrung úyThiếu úy
Đức Quốc xã
Lục Quân & Không Quân
Luftwaffe_Reichsmarschall.svg
Reichsmarschall
WMacht_H_OF10_GenFeldmarschall_1945.svgWMacht_Lw_OF9_GenOberst_1945.pngWMacht_H_OF8_GenWaGtg_1945.svgWMacht_H_OF7_GenLt_1945.svgWMacht_H_OF6_GenMaj_1945.svgKhông thành lậpWMacht_Lw_OF5_Oberst_1945.pngInsignia_Wehrmacht_Heer_LtColonel_1.svgInsignia_Wehrmacht_Heer_Major_1.svgWMacht_H_OF2_Hptm_Inf.svgWMacht_H_OF1a_OLt_Inf.svgWMacht_H_OF1b_Lt_Prop.svg
GeneralfeldmarschallGeneraloberstGeneral der WaffengattungGeneralleutnantGeneralmajorOberstOberstleutnantMajorHauptmannOberleutnantLeutnant
Đức Quốc xã Hải Quân
Kriegsmarine-Gro%C3%9Fadmiral.svgKriegsmarine-Admiral.svgKriegsmarine-Admiral.svgKriegsmarine-Vizeadmiral.svgKriegsmarine-Konteradmiral.svgKriegsmarine-Kommodore.svgKriegsmarine-Kapit%C3%A4n_zur_See.svgKriegsmarine-Fregattenkapit%C3%A4n.svgKriegsmarine-Korvettenkapit%C3%A4n.svgKriegsmarine-Kapit%C3%A4nleutnant.svgKriegsmarine-Oberleutnant_zur_See.svgKriegsmarine-Leutnant_zur_See.svg
GroßadmiralGeneraladmiralAdmiralVizeadmiralKonteradmiralKommodoreKapitän zur SeeFregattenkapitänKorvettenkapitänKapitänleutnantOberleutnant zur SeeLeutnant zur See
Flag_of_the_Schutzstaffel.svg Binh đoàn SSKhông có cấp hiệuReichsf%C3%BChrer-SS_Collar_Rank.svg
Reichsf%C3%BChrer-SS_shoulder.svg
SS-Oberst-Gruppenf%C3%BChrer_collar.svgSS-Obergruppenf%C3%BChrer_Collar_Rank.svgSS-Gruppenf%C3%BChrer_Collar_Rank.svgSS-Brigadef%C3%BChrer_Collar_Rank.svgSS-Oberf%C3%BChrer_Collar_Rank.svgSS-Standartenf%C3%BChrer_Collar_Rank.svgSS-Obersturmbannf%C3%BChrer.svgSS-Sturmbannfuehrer_collar.svgSS-Hauptsturmf%C3%BChrer_collar.svgSS-Obersturmf%C3%BChrer.svgSS-Untersturmf%C3%BChrer.svg
Oberster Führer der SchutzstaffelReichsführer-SSSS-Oberst-GruppenführerSS-ObergruppenführerSS-GruppenführerSS-BrigadeführerSS-OberführerSS-StandartenführerSS-ObersturmbannführerSS-SturmbannführerSS-HauptsturmführerSS-ObersturmführerSS-Untersturmführer
Ordnungspolizei_flag.svg Cảnh sát
(Orpo)
Không thành lậpReichsf%C3%BChrer-SS_Collar_Rank.svg
Reichsf%C3%BChrer-SS_shoulder.svg
ORPO-Generaloberst.svgORPO-General.svgORPO-Generalleutnant.svgORPO-Generalmajor.svgKhông thành lậpORPO-Oberst.svgORPO-Oberstleutnant.svgORPO-Major.svgORPO-Hauptmann.svgORPO-Oberleutnant.svgORPO-Leutnant.svg
Chef der Deutschen PolizeiGeneraloberst
der Polizei
General
der Polizei
Generalleutnant
der Polizei
Generalmajor
der Polizei
Oberst
der Polizei
Oberstleutnant
der Polizei
Major
der Polizei
Hauptmann
der Polizei
Oberleutnant
der Polizei
Leutnant
der Polizei
Chuyển ngữ Việt
tương đương
Lãnh tụ
Tối cao
Lãnh đạo
Trung ương
Lãnh đạo
Vùng
Lãnh đạo
Cao cấp
Lãnh đạo
Khu
Lãnh đạo
Phân khu
Lãnh đạo
Phó khu
Lãnh đạo
Hạt trưởng
Lãnh đạo
Hạt chính
Lãnh đạo
Hạt
Chỉ huy
Đại đội
Chỉ huy
Trung đội
Chỉ huy
Tiểu đội
Flag_of_the_NSDAP_%281920%E2%80%931945%29.svg Đảng Quân Nhân Quốc Gia Mariana
(NSDAP)
Không thành lậpNSDAP-Reichsleiter-1939.svg
Gauleiter_rank.gif
Hauptbefehlsleiter_rank.gifOberbefehlsleiter_rank.gifKhông thành lậpNSDAP-Hauptgemeinschaftsleiter.svgNSDAP-Obergemeinschaftsleiter.svgNSDAP-Gemeinschaftsleiter.svgNSDAP-Haupteinsatzleiter.svgNSDAP-Obereinsatzleiter.svgNSDAP-Einsatzleiter.svg
ReichsleiterGauleiterHauptbefehls-
leiter
Oberbefehls-
leiter
BefehlsleiterHauptdienst-
leiter
OberdienstleiterDienst-
leiter
Hauptbereichs-
leiter
 (Kreisleiter)
BereichsleiterHaupt-
abschnittsleiter
Ober-
abschnitts-
leiter
Abschnitts-
leiter
Haupt-
gemeinschafts-
leiter
 (Ortsgruppenleiter)
Ober-
gemeinschafts-
leiter
Gemeinschafts-
leiter
Haupteinsatz-
leiter
Obereinsatz-
leiter
Einsatz-
leiter
SA_Allgemeiner_Wimpel.svg Lực lượng Bão táp
(SA)
Không có cấp hiệuSA-Stabschef.svgKhông thành lậpSA-Obergruppenf%C3%BChrer.jpgpage1-100px-SA_OF5b_Staf_Kragenabzeichen_1945.pdf.jpgSA-Obersturmbannf%C3%BChrer.svgSA-Sturmbannf%C3%BChrer.svgSA-Hauptsturmf%C3%BChrer.svgSA-Obersturmf%C3%BChrer.svgSA-Sturmf%C3%BChrer.svg
Oberster SA-FührerStabschef SASA-ObergruppenführerSA-GruppenführerSA-BrigadeführerSA-OberführerSA-StandartenführerSA-ObersturmbannführerSA-SturmbannführerSA-Hauptsturmführer
(until 1939 SA-Sturmhauptführer)
SA-ObersturmführerSA-Sturmführer
NSKK_Hausflagge.svg Tập đoàn Vận Tải Đường bộ Quốc gia
(NSKK)
Không thành lậpNSKK-Korpsf%C3%BChrer.svgKhông thành lậpNSKK-Obergruppenf%C3%BChrer.svgNSKK-Gruppenf%C3%BChrer.svgNSKK-Brigadef%C3%BChrer.svgNSKK-Oberf%C3%BChrer.svgNSKK-Standartenf%C3%BChrer.svgNSKK-Obersturmbannf%C3%BChrer.svgNSKK-Sturmbannf%C3%BChrer.svgNSKK-Hauptsturmf%C3%BChrer.svgNSKK-Obersturmf%C3%BChrer.svgNSKK-Sturmf%C3%BChrer.svg
NSKK-KorpsführerNSKK-ObergruppenführerNSKK-GruppenführerNSKK-BrigadeführerNSKK-OberführerNSKK-StandartenführerNSKK-ObersturmbannführerNSKK-SturmbannführerNSKK-HauptsturmführerNSKK-ObersturmführerNSKK-Sturmführer
NSFK_Wimpel_F%C3%B6rdernde_Mitglieder.svg Tập đoàn vận tải hàng không quốc gia
(NSFK)
Không thành lậpNSFK-Korpsf%C3%BChrer.svgNSFK-Ehrenf%C3%BChrer.svgNSFK-Obergruppenf%C3%BChrer.svgNSFK-Gruppenf%C3%BChrer.svgNSFK-Brigadef%C3%BChrer.svgNSFK-Oberf%C3%BChrer.svgNSFK-Standartenf%C3%BChrer.svgNSFK-Obersturmbannf%C3%BChrer.svgNSFK-Sturmbannf%C3%BChrer.svgNSFK-Hauptsturmf%C3%BChrer.svgNSFK-Obersturmf%C3%BChrer.svgNSFK-Untersturmf%C3%BChrer.svg
NSFK-KorpsführerNSFK-EhrenführerNSFK-ObergruppenführerNSFK-GruppenführerNSFK-BrigadeführerNSFK-OberführerNSFK-StandartenführerNSFK-ObersturmbannführerNSFK-SturmbannführerNSFK-HauptsturmführerNSFK-ObersturmführerNSFK-Sturmführer
Flagge_Reichsluftschutzbund_1939.svg Liên đoàn bảo vệ không kích quốc gia
(RLB)
Không thành lập


RLB-Pr%C3%A4sident.svgKhông thành lậpRLB-General-Hauptluftschutzf%C3%BChrer.svgRLB-Generalluftschutzf%C3%BChrer.svgKhông thành lậpRLB-Oberstluftschutzf%C3%BChrer.svgRLB-Oberststabsluftschutzf%C3%BChrer.svgRLB-Stabsluftschutzf%C3%BChrer.svgRLB-Hauptluftschutzf%C3%BChrer.svgRLB-Oberluftschutzf%C3%BChrer.svgRLB-Luftschutzf%C3%BChrer.svg
RLB-PräsidentGeneral-HauptluftschutzführerGeneral-luftschutzführerOberstluftschutzführerOberststabs-luftschutzführerStabsluftschutzführerHauptluftschutzführerOberluftschutzführerLuftschutzführer
Chuyển ngữ Việt
tương đương
Lãnh tụ
Tối cao
Lãnh đạo
Trung ương
Lãnh đạo
Vùng
Lãnh đạo
Cao cấp
Lãnh đạo
Khu
Lãnh đạo
Phân khu
Lãnh đạo
Phó khu
Lãnh đạo
Hạt trưởng
Lãnh đạo
Hạt chính
Lãnh đạo
Hạt
Chỉ huy
Đại đội
Chỉ huy
Trung đội
Chỉ huy
Tiểu đội
Hitlerjugend_Allgemeine_Flagge.svg Đoàn thanh niên
(HJ)
HJ-Reichsjugendf%C3%BChrer.svg
Reichsjugendführer
HJ-Stabsf%C3%BChrer.svgHJ-Obergebietsf%C3%BChrer.svgHJ-Gebietsf%C3%BChrer.svgHJ-Hauptbannf%C3%BChrer.svgHJ-Oberbannf%C3%BChrer.svgHJ-Bannf%C3%BChrer.svgHJ-Oberstammf%C3%BChrer.svgHJ-Stammf%C3%BChrer.svgHJ-Hauptgefolgschaftsf%C3%BChrer.svgHJ-Obergefolgschaftsf%C3%BChrer.svgHJ-Gefolgschaftsf%C3%BChrer.svg
StabsführerObergebietsführerGebietsführerHauptbannführerOberbannführerBannführerOber-
stammführer
StammführerHauptgefolg-
schaftsführer
Obergefolg-
schaftsführer
Gefolg-
schaftsführer
Flagge_Deutsches_Jungvolk.svg Đội thiếu niên
(DJ)
Không thành lập


OberjungstammführerJungstammführerHauptfähnleinführerOberfähnleinführerFähnleinführer
Allgemeiner_BDM_und_JM-Wimpel_1935.svg Hiệp hội phụ nữ & Hội Thiếu nữKhông thành lậpGebietsm%C3%A4delf%C3%BChrerin.svgReichsreferentin.svgGauf%C3%BChrerin.svgKhông thành lậpBannm%C3%A4delf%C3%BChrerin.svgKhông thành lậpUntergauf%C3%BCherin.svgRingf%C3%BChrerin.svgGruppenf%C3%BChrerin.svg
ReichsreferentinGebietsmädel-
führerin
Hauptmädel-
führerin
BannmädelführerinRingführerinHauptgruppenführerinGruppenführerin
Chuyển ngữ Việt
tương đương
Lãnh tụ
Tối cao
Lãnh đạo
Trung ương
Lãnh đạo
Vùng
Lãnh đạo
Cao cấp
Lãnh đạo
Khu
Lãnh đạo
Phân khu
Lãnh đạo
Phó khu
Lãnh đạo
Hạt trưởng
Lãnh đạo
Hạt chính
Lãnh đạo
Hạt
Chỉ huy
Đại đội
Chỉ huy
Trung đội
Chỉ huy
Tiểu đội
RAD_Hausflagge.svg Tổ chức lao động đế chế
(RAD)
Không thành lậpReichsarbeitsf%C3%BChrer.svgGeneraloberstfeldmeister.svgGeneralfeldmeister.svgObergeneralarbeitsf%C3%BChrer.svgGeneralarbeitsf%C3%BChrer.svgKhông thành lậpRAD-Oberstarbeitsf%C3%BChrer.svgRAD-Oberarbeitsf%C3%BChrer.svgRAD-Arbeitsf%C3%BChrer.svgRAD-Oberstfeldmeister.svgRAD-Oberfeldmeister.svgRAD-Feldmeister.svg
Reichs-arbeitsführerGeneraloberst-
feldmeister
GeneralfeldmeisterObergeneral-arbeitsführerGeneral-arbeitsführerOberstarbeitsführerOberarbeitsführerArbeitsführerOberstfeldmeisterOberfeldmeisterFeldmeister
TeNo_Allgemeiner_Wimpel.svg Trung tâm nghiên cứu công nghệ đế chế
(TENO)
Không thành lập


Chef_der_TN.svgTN-Stellvertretender_chef.svgTN-Landesf%C3%BChrer.svgTN-Bezirksf%C3%BChrer.svgTN-Hauptbereitschaftsf%C3%BChrer.svgTN-Bereitschaftsf%C3%BChrer.svgTN-Gefolgschaftsf%C3%BChrer.svgTN-Gemeinschaftsf%C3%BChrer.svgTN-Kameradschaftsf%C3%BChrer.svg
Chef der TNStellvertretender chef der TNTN-LandesführerTN-BezirksführerTN-HauptbereitschaftsführerTN-BereitschaftsführerTN-GefolgschaftsführerTN-GemeinschaftsführerTN-Kameradschaftsführer
Flagge_DRK_Kreisf%C3%BChrer_stv_1938.svg Hội chữ thập đỏ Đế chế
(DRK)
Không thành lập


DRK-Generalhauptf%C3%BChrer.svgDRK-Generalf%C3%BChrer.svgDRK-Oberstf%C3%BChrer.svgDRK-Oberfeldf%C3%BChrer.svgDRK-Feldf%C3%BChrer.svg
GeneralhauptführerGeneralführerOberstführerOberfeldführerFeldführerHauptführerOberwachführerWachführer
Wimpel_Organisation_Todt.svg Hiệp hội Nhà Khoa học Đế chế
(OT)
Không thành lập


OT-Hauptbauf%C3%BChrer.svgOT-Oberbauf%C3%BChrer.svgOT-Bauf%C3%BChrer.svg
Amtschef OTOT-Einsatz-gruppenleiter IOT-Einsatz-gruppenleiter IIOT-EinsatzleiterOT-HauptbauleiterOT-OberbauleiterOT-BauleiterOT-HauptbauführerOT-OberbauführerOT-Bauführer

Hạ sĩ quan và Binh sĩ

Equivalent
UK Army
Regimental sergeant majorSergeant majorStaff sergeantSergeantCorporalLance corporalSenior PrivatePrivate
(or equivalent)
Đức Quốc xã Heer & Luftwaffe
WMacht_H_OR8_StFw_Inf.svgWMacht_H_OR7_OFw_Inf.svgWMacht_H_OR6_Fw_Inf.svgWMacht_H_OR5a_UFw_Inf.svgWMacht_H_OR5b_Uffz_Inf.svgWMacht_H_OR4_StGefr_1935-1945.svgLuftwaffe_-_Hauptgefreiter.svgWMacht_H_OR3a_OGefr.svgWMacht_H_OR2_Gefr_1935-1945.svgWMacht_OR1a_Ober%E2%80%A6%28Soldat%29_1935-1945.svgWMacht_H_Inf_OR4-1_Mannschaften02_1935-1945.png
StabsfeldwebelOberfeldwebelFeldwebelUnterfeldwebelUnteroffizierStabsgefreiterHauptgefreiter
(only Luftwaffe)
ObergefreiterGefreiterObersoldatSoldat
Đức Quốc xã Kriegsmarine
Kriegsmarine-Stabsoberfeldwebel.svgKriegsmarine-Oberfeldwebel.svgKriegsmarine-Stabsfeldwebel.svgKriegsmarine-Feldwebel.svgKriegsmarine_OR5a-OMT_col02_1945.svgKriegsmarine_OR5b-MT_col02_1945.svgGermany-Navy-Matrosenoberstabsgefreiter_sleeve.svgGermany-Navy-Matrosenstabsgefreiter_sleeve.svgKriegsmarine_-_Matrosenhauptgefreiter.svgKriegsmarine_-_Matrosenobergefreiter.svgKriegsmarine_-_Matrosengefreiter.svgKhông thành lậpKriegsmarine_rank_patch_Matrose_3D.svg
StabsoberbootsmannOberbootsmannStabsbootsmannBootsmannObermaatMaatMatrosen- oberstabsgefreiterMatrosen- stabsgefreiterMatrosen- hauptgefreiterMatrosen- obergefreiterMatrosengefreiterMatrose
TeNo_Allgemeiner_Wimpel.svg Technische Nothilfe
(TENO)
TN-Stabsscharf%C3%BChrer.svgTN-Hauptscharf%C3%BChrer.svgTN-Oberscharf%C3%BChrer.svgTN-Scharf%C3%BChrer.svgKhông thành lậpTN-Obervormann.svgTN-Vormann.svgTN-Mann.svg
TN-StabsscharführerTN-HauptscharführerTN-OberscharführerTN-ScharführerTN-ObervormannTN-VormannTN-MannTN-Anwärter
Flagge_DRK_Kreisf%C3%BChrer_stv_1938.svg German Red Cross
(DRK)
DRK-Haupthelfer_mit.svgDRK-Haupthelfer.svgDRK-Oberhelfer.svgDRK-Vorhelfer_mit.svgDRK-Vorhelfer.svgDRK-Anw%C3%A4rter.svgKhông thành lậpDRK-Anw%C3%A4rter.svg
DRK-Haupthelfer
(mit Zugführer Prüfung)
DRK-HaupthelferDRK-OberhelferDRK-Vorhelfer
(mit Gruppenführer Prüfung)
DRK-VorhelferDRK-HelferDRK-Anwärter
Equivalent
UK Army
Regimental sergeant majorSergeant majorStaff sergeantSergeantCorporalLance corporalSenior PrivatePrivate
(or equivalent)
Flag_of_the_Schutzstaffel.svg Waffen-SS & Allgemeine SS
SS-Sturmscharf%C3%BChrer.svgSS-Hauptscharf%C3%BChrer.svgSS-Oberscharf%C3%BChrer.svgSS-Scharf%C3%BChrer.svgSS-Unterscharf%C3%BChrer.svgSS-Rottenf%C3%BChrer.svgSS-Sturmmann.svgRank_insignia_of_Obersch%C3%BCtze_of_the_Waffen-SS.svgSS-Mann%2C_SS-Schuetze%2C_SS-Oberschuetze_collar.svg
SS-SturmscharführerSS-HauptscharführerSS-OberscharführerSS-ScharführerSS-UnterscharführerSS-RottenführerSS-SturmmannSS-OberschützeSS-Schütze
Ordnungspolizei_flag.svg Ordnungspolizei
(Orpo)
ORPO-Meister.svgORPO-Hauptwachtmeister.svgORPO-Revier-Oberwachtmeister.svgORPO-Oberwachtmeister.svgORPO-Wachtmeister.svgORPO-Rottwachtmeister.svgORPO-Unterwachtmeister.svgNo insignia
MeisterHauptwachtmeisterRevier
Oberwachtmeister
OberwachtmeisterWachtmeisterRottmeisterUnterwachtmeisterAnwärter
SA_Allgemeiner_Wimpel.svg Sturmabteilung
(SA)
Không thành lậpSA-Haupttruppf%C3%BChrer.svgSA-Obertruppf%C3%BChrer.svgSA-Truppf%C3%BChrer.svgSA-Oberscharf%C3%BChrer.svgSA-Scharf%C3%BChrer.svgSA-Rottenf%C3%BChrer.svgSA-Sturmmann.svgSA-Mann.svg
SA-HaupttruppführerSA-ObertruppführerSA-TruppführerSA-OberscharführerSA-ScharführerSA-RottenführerSA-SturmmannSA-Mann
NSKK_Hausflagge.svg National Socialist Motor Corps
(NSKK)
Không thành lậpNSKK-Haupttruppf%C3%BChrer.svgNSKK-Obertruppf%C3%BChrer.svgNSKK-Truppf%C3%BChrer.svgNSKK-Oberscharf%C3%BChrer.svgNSKK-Scharf%C3%BChrer.svgNSKK-Rottenf%C3%BChrer.svgNSKK-Sturmmann.svgNSKK-Mann.svg
NSKK-HaupttruppführerNSKK-ObertruppführerNSKK-TruppführerNSKK-OberscharführerNSKK-ScharführerNSKK-RottenführerNSKK-SturmmannNSKK-Mann
NSFK_Wimpel_F%C3%B6rdernde_Mitglieder.svg National Socialist Flyers Corps
(NSFK)
Không thành lậpNSFK-Obertruppf%C3%BChrer.svgNSFK-Truppf%C3%BChrer.svgNSFK-Oberscharf%C3%BChrer.svgNSFK-Scharf%C3%BChrer.svgNSFK-Rottenf%C3%BChrer.svgNSFK-Sturmmann.svgNSFK-Mann.svg
NSFK-ObertruppführerNSFK-TruppführerNSFK-OberscharführerNSFK-ScharführerNSFK-RottenführerNSFK-SturmmannNSFK-Mann
Flagge_Reichsluftschutzbund_1939.svg Reichsluftschutzbund
(RLB)
Không thành lập


RBL-Luftschutzobertruppmeister.svgRBL-Luftschutztruppmeister.svgRBL-Luftschutzobertruppwart.svgRBL-Luftschutztruppwart.svgRBL-Luftschutzobertruppmann.svgRBL-Luftschutztruppmann.svg
LuftschutzobertruppmeisterLuftschutztruppmeisterLuftschutzobertruppwartLuftschutztruppwartLuftschutz-
obertruppmann
Luftschutztruppmann
Equivalent
UK Army
Regimental sergeant majorSergeant majorStaff sergeantSergeantCorporalLance corporalSenior PrivatePrivate
(or equivalent)
RAD_Hausflagge.svg Reich Labour Service
(RAD)
RAD-Unterfeldmeister.svgKhông thành lậpRAD-Obertruppf%C3%BChrer.svgKhông thành lậpRAD-Truppf%C3%BChrer.svgRAD-Untertruppf%C3%BChrer.svgRAD-Obervormann.svgRAD-Vormann.svgKhông thành lậpNSKK-Mann.svg
UnterfeldmeisterObertruppführerTruppführerUntertruppführerHauptvormannObervormannVormannArbeitsmann
Wimpel_Organisation_Todt.svg Organisation Todt
(OT)
Không thành lậpOT-Haupttruppf%C3%BChrer.svgOT-Obertruppf%C3%BChrer.svgKhông thành lậpOT-Truppf%C3%BChrer.svgOT-Obermeister.svgOT-Meister.svgOT-Vorarbeiter.svgOT-Mannschaften.svg
OT-HaupttruppführerOT-ObertruppführerOT-TruppführerOT-ObermeisterOT-MeisterOT-VorarbeiterOT-StammarbeiterOT-Arbeiter
Hitlerjugend_Allgemeine_Flagge.svg Hitler Youth
(HJ)
Không thành lậpHJ-Oberscharf%C3%BChrer.svgHJ-Scharf%C3%BChrer.svgHJ-Oberkameradschaftsf%C3%BChrer.svgHJ-Kameradschaftsf%C3%BChrer.svgHJ-Oberrottenf%C3%BChrer.svgHJ-Rottenf%C3%BChrer.svgKhông thành lậpHJ-Hitlerjunge.svg
OberscharführerScharführerOberkamerad-
schaftsführer
Kamerad-
schaftsführer
OberrottenführerRottenführerHitlerjunge
Flagge_Deutsches_Jungvolk.svg Deutsches Jungvolk
(DJ)
Không thành lậpDJ-Oberjungzugf%C3%BChrer.svgDJ-Jungzugf%C3%BChrer.svgDJ-Oberjungenschaftsf%C3%BChrer.svgDJ-Jungenschaftsf%C3%BChrer.svgDJ-Oberhordenf%C3%BChrer.svgDJ-Hordenf%C3%BChrer.svgKhông thành lậpNo insignia
OberjungzugführerJungzugführerOberjungenschafts-
führer
JungenschaftsführerOberhordenführerHordenführerPimpfe
Allgemeiner_BDM_und_JM-Wimpel_1935.svg League of German Girls & JungmädelbundKhông thành lập


Không thành lập


(Jung)-Mädelscharführerin(Jung)-MädelschaftsführerinBDM-Mädel /
Jungmädel
Flag_of_the_NSDAP_%281920%E2%80%931945%29.svg Nazi Party
(NSDAP)
Không thành lậpNSDAP-Hauptbereitschaftsleiter.svgNSDAP-Oberbereitschaftsleiter.svgNSDAP-Bereitschaftsleiter.svgKhông thành lậpNSDAP-Hauptarbeitsleiter.svgNSDAP-Oberarbeitsleiter.svgNSDAP-Arbeitsleiter.svgNSDAP-Oberhelfer.svgNSDAP-Helfer.svgNSDAP-Anw%C3%A4rter.svg
HauptbereitschaftsleiterOberbereitschafts- leiterBereitschaftsleiterHauptarbeitsleiterOberarbeitsleiterArbeitsleiterOberhelferHelferAnwärter
Equivalent
UK Army
Regimental sergeant majorSergeant majorStaff sergeantSergeantCorporalLance corporalSenior PrivatePrivate
(or equivalent)

Chú thích

 1. Weiß 2002, Appendix.
 2. Verlag Moritz Ruhl 1936, Table 3-4,7-8.
 3. CIA 1999, tr. 18.
 4. Zabecki 2014, tr. 1639.
 5. Davis 1980, tr. 219, 220.
 6. Verlag Moritz Ruhl 1936, Table 9-10.
 7. Zabecki 2014, tr. 1640-1641.
 8. Davis 1980, tr. 219.
 9. McNab 2009, tr. 9, 30, 46-47.
 10. Klietmann 1967.
 11. CIA 1999, tr. 25-26.
 12. Specialist editor of the Bibliographical Institute 1938, tr. 203.
 13. Zabecki 2014, tr. 1640.
 14. Zabecki 2014, tr. 1640-1642.
 15. Verlag Moritz Ruhl 1942, table 13.
 16. CIA 1999, tr. 33.
 17. Verlag Moritz Ruhl 1942, Table 14.
 18. Davis 1980, tr. 223.
 19. Verlag Moritz Ruhl 1936, Table 14.
 20. Williamson 1994, tr. 250.
 21. CIA 1999, tr. 30.
 22. Verlag Moritz Ruhl 1936, Table 23.
 23. CIA 1999, tr. 20, 31.
 24. Verlag Moritz Ruhl 1936, Table 20.
 25. CIA 1999, tr. 29.
 26. Verlag Moritz Ruhl 1936, Table 18.
 27. CIA 1999, tr. 23.
 28. Verlag Moritz Ruhl 1936, Table 17.
 29. Ley 1937, Table 73.
 30. CIA 1999, tr. 24.
 31. Verlag Moritz Ruhl 1936, Table 19.
 32. Verlag Moritz Ruhl 1942, Table 22.
 33. Davis 1980, tr. 222.
 34. Verlag Moritz Ruhl 1936, Table 13.
 35. CIA 1999, tr. 27.
 36. Absolon 1969, tr. 59.
 37. Lepage 2015, tr. 22.
 38. MIRS 1945, Table II–III.
 39. CIA 1999, tr. 21.

 

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 2.246

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 2.421

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 2.128

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ chuyên nghiệp (Mới 2023)

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 2.759

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 1.846

  Xin giấy phép kinh doanh ở đâu? Bao nhiêu tiền? Cần giấy gì?

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là một quy trình quan trọng đối với các doanh nghiệp khi bắt đầu hoạt động kinh doanh. Việc này giúp cho doanh nghiệp đảm bảo được pháp lý, được chính phủ công nhận và có thể tham gia vào hoạt động kinh doanh trên thị trường một cách…

  Lượt xem: 2.595

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *