messenger whatsapp viber zalo phone mail

Cấp bậc quân sự Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản

Sau khi kết thúc Thế chiến thứ hai, các lực lượng quân sự của Đế quốc Nhật Bản, bao gồm Lục quân và Hải quân, bị chính quyền chiếm đóng quân sự Hoa Kỳ xóa bỏ trong thời gian chiếm đóng. Sau năm 1952, một lực lượng quân sự của quốc gia Nhật Bản mới được thành lập, thoát ly khỏi hình ảnh Quân đội Đế quốc Nhật Bản trước kia, có tên gọi Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản nhằm nhấn mạnh tính chất phòng thủ quốc gia. Không giống như Quân đội Đế quốc Nhật Bản trước kia, vốn tổ chức thành 2 bộ riêng biệt Lục quân và Hải quân, do các bộ trưởng đứng đầu; Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tổ chức theo 3 quân chủng trên bộ, trên biển và trên không riêng biệt, đặt dưới quyền quản trị của Bộ quốc phòng (trước năm 2007 gọi là Cục Phòng vệ), do Tham mưu trưởng liên quân (統合幕僚長, Tōgō Bakuryō-chō, Thống hợp Mạc liêu trưởng) làm phụ tá. Mỗi nhánh do một Tham mưu trưởng (幕僚長, Bakuryō-chō, Mạc liêu trưởng) đứng đầu. Một hệ thống cấp bậc mới được hình thành với danh xưng ít nhiều khác biệt với hệ thống quân hàm cũ của Quân đội Đế quốc Nhật Bản, chỉ dụng chung và tương đương nhau trong 3 quân chủng, chỉ khác nhau về tiền tố định dạng như riku (trên bộ), kai (trên biển) và kuu (trên không).

Biểu tượng sĩ quan trên cấp hiệu của Lực lượng phòng vệ là hoa anh đào biểu trưng cho lời thề của người lính Nhật Bản, thề hy sinh tính mạng để bảo vệ cuộc sống và tài sản của người dân, giống hoa anh đào mỏng manh dễ vỡ.

Lực lượng Phòng vệ Mặt đất

Sĩ quan

Sĩ quan
Cấp bậcCấp tướngCấp táCấp úy
Đại tướngTrung tướngThiếu tướngĐại táTrung táThiếu táĐại úyTrung úyThiếu úyChuẩn úy
Loại A56px JGSDF General insignia %28a%29.svg56px JGSDF Lieutenant General insignia %28a%29.svg56px JGSDF Major General insignia %28a%29.svg56px JGSDF Colonel insignia %28a%29.svg56px JGSDF Lieutenant Colonel insignia %28a%29.svg56px JGSDF Major insignia %28a%29.svg56px JGSDF Captain insignia %28a%29.svg56px JGSDF First Lieutenant insignia %28a%29.svg56px JGSDF Second Lieutenant insignia %28a%29.svg56px JGSDF Warrant Officer insignia %28a%29.svg
Loại B56px JGSDF General insignia %28b%29.svg56px JGSDF Lieutenant General insignia %28b%29.svg56px JGSDF Major General insignia %28b%29.svg56px JGSDF Colonel insignia %28b%29.svg56px JGSDF Lieutenant Colonel insignia %28b%29.svg56px JGSDF Major insignia %28b%29.svg56px JGSDF Captain insignia %28b%29.svg56px JGSDF First Lieutenant insignia %28b%29.svg56px JGSDF Second Lieutenant insignia %28b%29.svg56px JGSDF Warrant Officer insignia %28b%29.svg
Dã chiến56px JGSDF General insignia %28miniature%29.svg56px JGSDF Lieutenant General insignia %28miniature%29.svg56px JGSDF Major General insignia %28miniature%29.svg56px JGSDF Colonel insignia %28miniature%29.svg56px JGSDF Lieutenant Colonel insignia %28miniature%29.svg56px JGSDF Major insignia %28miniature%29.svg56px JGSDF Captain insignia %28miniature%29.svg56px JGSDF First Lieutenant insignia %28miniature%29.svg56px JGSDF Second Lieutenant insignia %28miniature%29.svg56px JGSDF Warrant Officer insignia %28miniature%29.svg

Hạ sĩ quan

Hạ sĩ quan và binh sĩ
Cấp bậcHạ sĩ quanBinh sĩHọc viên Tự vệ độiTân binh
Thượng sĩTrung sĩ nhấtTrung sĩHạ sĩBinh trưởngBinh nhấtBinhnhì
Loại A45px JGSDF Sergeant Major insignia %28a%29.svg45px JGSDF Master Sergeant insignia %28a%29.svg45px JGSDF Sergeant First Class insignia %28a%29.svg45px JGSDF Sergeant insignia %28a%29.svg56px JGSDF Leading Private insignia %28a%29.svg56px JGSDF Private First Class insignia %28a%29.svg56px JGSDF Private insignia %28a%29.svg56px JGSDF self defence official cadet insignia %28a%29.svg56px JGSDF Recruit insignia %28a%29.svg
Loại B56px JGSDF Sergeant Major insignia %28b%29.svg56px JGSDF Master Sergeant insignia %28b%29.svg56px JGSDF Sergeant First Class insignia %28b%29.svg56px JGSDF Sergeant insignia %28b%29.svg56px JGSDF Leading Private insignia %28b%29.svg56px JGSDF Private First Class insignia %28b%29.svg56px JGSDF Private insignia %28b%29.svg56px JGSDF self defence official cadet insignia %28b%29.svg56px JGSDF Recruit insignia %28b%29.svg
Dã chiến56px JGSDF Sergeant Major insignia %28miniature%29.svg56px JGSDF Master Sergeant insignia %28miniature%29.svg56px JGSDF Sergeant First Class insignia %28miniature%29.svg56px JGSDF Sergeant insignia %28miniature%29.svg56px JGSDF Leading Private insignia %28miniature%29.svg56px JGSDF Private First Class insignia %28miniature%29.svg56px JGSDF Private insignia %28miniature%29.svgKhông có56px JGSDF Recruit insignia %28miniature%29.svg
Ghi chúSử dụng từ nămBình Thành thứ 23Bãi bỏ từ nămBình Thành thứ 22

Lực lượng Phòng vệ Biển

Sĩ quan

Sĩ quan
Cấp bậcCấp tướngCấp táCấp úy
Đô đốcPhó đô đốcChuẩn đô đốcĐại táTrung táThiếu táĐại úyTrung úyThiếu úyChuẩn úy
Loại A56px JMSDF Admiral insignia %28a%29.svg56px JMSDF Vice Admiral insignia %28a%29.svg56px JMSDF Rear Admiral insignia %28a%29.svg56px JMSDF Captain insignia %28a%29.svg56px JMSDF Commander insignia %28a%29.svg56px JMSDF Lieutenant Commander insignia %28a%29.svg56px JMSDF Lieutenant insignia %28a%29.svg56px JMSDF Lieutenant Junior Grade insignia %28a%29.svg56px JMSDF Ensign insignia %28a%29.svg56px JMSDF Warrant Officer insignia %28a%29.svg
Loại B56px JMSDF Admiral insignia %28b%29.svg56px JMSDF Vice Admiral insignia %28b%29.svg56px JMSDF Rear Admiral insignia %28b%29.svg56px JMSDF Captain insignia %28b%29.svg56px JMSDF Commander insignia %28b%29.svg56px JMSDF Lieutenant Commander insignia %28b%29.svg56px JMSDF Lieutenant insignia %28b%29.svg56px JMSDF Lieutenant Junior Grade insignia %28b%29.svg56px JMSDF Ensign insignia %28b%29.svg56px JMSDF Warrant Officer insignia %28b%29.svg
Loại C56px JMSDF Admiral insignia %28c%29.svg56px JMSDF Vice Admiral insignia %28c%29.svg56px JMSDF Rear Admiral insignia %28c%29.svg56px JMSDF Captain insignia %28c%29.svg56px JMSDF Commander insignia %28c%29.svg56px JMSDF Lieutenant Commander insignia %28c%29.svg56px JMSDF Lieutenant insignia %28c%29.svg56px JMSDF Lieutenant Junior Grade insignia %28c%29.svg56px JMSDF Ensign insignia %28c%29.svg56px JMSDF Warrant Officer insignia %28c%29.svg
Dã chiến56px JMSDF Admiral insignia %28miniature%29.svg56px JMSDF Vice Admiral insignia %28miniature%29.svg56px JMSDF Rear Admiral insignia %28miniature%29.svg56px JMSDF Captain insignia %28miniature%29.svg56px JMSDF Commander insignia %28miniature%29.svg56px JMSDF Lieutenant Commander insignia %28miniature%29.svg56px JMSDF Lieutenant insignia %28miniature%29.svg56px JMSDF Lieutenant Junior Grade insignia %28miniature%29.svg56px JMSDF Ensign insignia %28miniature%29.svg56px JMSDF Warrant Officer insignia %28miniature%29.svg

Hạ sĩ quan

Hạ sĩ quan và binh sĩ
Cấp bậcHạ sĩ quanBinh sĩHọc viên Tự vệ độiTân binh
Thượng sĩTrung sĩ nhấtTrung sĩHạ sĩBinh trưởngBinh nhấtBinh nhì
Loại A56px JMSDF Chief Petty Officer insignia %28a%29.svg56px JMSDF Petty Officer 1st Class insignia %28a%29.svg56px JMSDF Petty Officer 2nd Class insignia %28a%29.svg56px JMSDF Petty Officer 3rd Class insignia %28a%29.svg56px JMSDF Leading Seaman insignia %28a%29.svg56px JMSDF Seaman insignia %28a%29.svg56px JMSDF Seaman Apprentice insignia %28a%29.svg56px JMSDF self defence official cadet insignia %28a%291.svg

56px JMSDF self defence official cadet insignia %28a%292.svg

56px JMSDF Seaman Recruit insignia %28a%29.svg
Loại B56px JMSDF Chief Petty Officer insignia %28b%29.svg56px JMSDF Petty Officer 1st Class insignia %28b%29.svg56px JMSDF Petty Officer 2nd Class insignia %28b%29.svg56px JMSDF Petty Officer 3rd Class insignia %28b%29.svg56px JMSDF Leading Seaman insignia %28b%29.svg56px JMSDF Seaman insignia %28b%29.svg56px JMSDF Seaman Apprentice insignia %28b%29.svg56px JMSDF self defence official cadet insignia %28b%29.svg56px JMSDF Seaman Recruit insignia %28b%29.svg
Loại C56px JMSDF Chief Petty Officer insignia %28c%29.svg56px JMSDF Petty Officer 1st Class insignia %28c%29.svg56px JMSDF Petty Officer 2nd Class insignia %28c%29.svg56px JMSDF Petty Officer 3rd Class insignia %28c%29.svg56px JMSDF Leading Seaman insignia %28c%29.svg56px JMSDF Seaman insignia %28c%29.svg56px JMSDF Seaman Apprentice insignia %28c%29.svgKhuyết56px JMSDF Seaman Recruit insignia %28c%29.svg
Dã chiến56px JMSDF Chief Petty Officer insignia %28miniature%29.svg56px JMSDF Petty Officer 1st Class insignia %28miniature%29.svg56px JMSDF Petty Officer 2nd Class insignia %28miniature%29.svg56px JMSDF Petty Officer 3rd Class insignia %28miniature%29.svg56px JMSDF Leading Seaman insignia %28miniature%29.svg56px JMSDF Seaman insignia %28miniature%29.svg56px JMSDF Seaman Apprentice insignia %28miniature%29.svgKhuyết56px JMSDF Seaman Recruit insignia %28miniature%29.svg
Ghi chúSử dụng năm Bình Thành thứ 23Bãi bỏ năm Bình Thành thứ 22

Lực lượng Phòng vệ Trên không

Sĩ quan

Sĩ quan
Phân khuCấp tướngCấp táCấp úy
Bậc nhất56px JASDF General insignia %28a%29.svg56px JASDF Lieutenant General insignia %28a%29.svg56px JASDF Major General insignia %28a%29.svg56px JASDF Colonel insignia %28a%29.svg56px JASDF Lieutenant Colonel insignia %28a%29.svg56px JASDF Major insignia %28a%29.svg56px JASDF Captain insignia %28a%29.svg56px JASDF First Lieutenant insignia %28a%29.svg56px JASDF Second Lieutenant insignia %28a%29.svg56px JASDF Warrant Officer insignia %28a%29.svg
Bậc hai56px JASDF General insignia %28b%29.svg56px JASDF Lieutenant General insignia %28b%29.svg56px JASDF Major General insignia %28b%29.svg56px JASDF Colonel insignia %28b%29.svg56px JASDF Lieutenant Colonel insignia %28b%29.svg56px JASDF Major insignia %28b%29.svg56px JASDF Captain insignia %28b%29.svg56px JASDF First Lieutenant insignia %28b%29.svg56px JASDF Second Lieutenant insignia %28b%29.svg56px JASDF Warrant Officer insignia %28b%29.svg
Phù hiệu56px JASDF General insignia %28miniature%29.svg56px JASDF Lieutenant General insignia %28miniature%29.svg56px JASDF Major General insignia %28miniature%29.svg56px JASDF Colonel insignia %28miniature%29.svg56px JASDF Lieutenant Colonel insignia %28miniature%29.svg56px JASDF Major insignia %28miniature%29.svg56px JASDF Captain insignia %28miniature%29.svg56px JASDF First Lieutenant insignia %28miniature%29.svg56px JASDF Second Lieutenant insignia %28miniature%29.svg56px JASDF Warrant Officer insignia %28miniature%29.svg

Hạ sĩ quan

Hạ sĩ quan và binh sĩ
Phân khuBinhHọc viên Tự vệ độiTân binh
Quân hàmThượng sĩTrung sĩ nhấtTrung sĩHạ sĩBinh trưởngBinh nhấtBinh nhì
Bậc nhất45px JASDF Senior Master Sergeant insignia %28a%29.svg45px JASDF Master Sergeant insignia %28a%29.svg45px JASDF Technical Sergeant insignia %28a%29.svg45px JASDF Staff Sergeant insignia %28a%29.svg56px JASDF Airman 1st Class insignia %28a%29.svg56px JASDF Airman 2nd Class insignia %28a%29.svg56px JASDF Airman 3rd Class insignia %28a%29.svg56px JASDF self defence official cadet insignia %28a%291.svg

56px JASDF self defence official cadet insignia %28a%292.svg

56px JASDF Airman Basic insignia %28a%29.svg
Bậc hai56px JASDF Senior Master Sergeant insignia %28b%29.svg56px JASDF Master Sergeant insignia %28b%29.svg56px JASDF Technical Sergeant insignia %28b%29.svg56px JASDF Staff Sergeant insignia %28b%29.svg56px JASDF Airman 1st Class insignia %28b%29.svg56px JASDF Airman 2nd Class insignia %28b%29.svg56px JASDF Airman 3rd Class insignia %28b%29.svg56px JASDF self defence official cadet insignia %28b%29.svg56px JASDF Airman Basic insignia %28b%29.svg
Phù hiệu56px JASDF Senior Master Sergeant insignia %28miniature%29.svg56px JASDF Master Sergeant insignia %28miniature%29.svg56px JASDF Technical Sergeant insignia %28miniature%29.svg56px JASDF Staff Sergeant insignia %28miniature%29.svg56px JASDF Airman 1st Class insignia %28miniature%29.svg56px JASDF Airman 2nd Class insignia %28miniature%29.svg56px JASDF Airman 3rd Class insignia %28miniature%29.svgKhuyết56px JASDF Airman Basic insignia %28miniature%29.svg
Tham khảoSử dụng năm Bình Thành thứ 23Bãi bỏ năm Bình Thành thứ 22
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 3.022

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 1.890

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 3.072

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ chuyên nghiệp (Mới 2023)

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 2.940

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 3.066

  Xin giấy phép kinh doanh ở đâu? Bao nhiêu tiền? Cần giấy gì?

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là một quy trình quan trọng đối với các doanh nghiệp khi bắt đầu hoạt động kinh doanh. Việc này giúp cho doanh nghiệp đảm bảo được pháp lý, được chính phủ công nhận và có thể tham gia vào hoạt động kinh doanh trên thị trường một cách…

  Lượt xem: 2.356

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *