messenger whatsapp viber zalo phone mail

Hệ thống cấp bậc quân sự Đức Quốc xã

Hệ thống cấp bậc quân sự Đức Quốc xã đề cập đến sự so sánh tương đương giữa các hệ thống cấp bậc quân sự của lực lượng vũ trang (Wehrmacht) và tổ chức bán quân sự của Đức Quốc xã trong giai đoạn từ 1933 đến 1945. Hầu như toàn bộ các tổ chức bán quân sự của Đức Quốc xã thời kỳ này đều sử dụng hệ thống cấp bậc chung gọi là Führerprinzip (Nguyên tắc lãnh đạo), và được định hướng phù hợp với hệ thống cấp bậc của Wehrmacht.

Tướng lĩnh và Sĩ quan

Chuyển ngữ Việt
tương đương
Thống chế
Đế chế
Thống chếĐại tướngThượng tướngTrung tướngThiếu tướngChuẩn tướngĐại táTrung táThiếu táĐại úyTrung úyThiếu úy
Đức Quốc xã
Lục Quân & Không Quân
[2][3][4][5]
50px Luftwaffe Reichsmarschall.svg
Reichsmarschall
50px WMacht H OF10 GenFeldmarschall 1945.svg50px WMacht Lw OF9 GenOberst 194550px WMacht H OF8 GenWaGtg 1945.svg50px WMacht H OF7 GenLt 1945.svg50px WMacht H OF6 GenMaj 1945.svgKhông thành lậpWMacht Lw OF5 Oberst 194550px Insignia Wehrmacht Heer LtColonel 1.svg50px Insignia Wehrmacht Heer Major 1.svg50px WMacht H OF2 Hptm Inf.svg50px WMacht H OF1a OLt Inf.svg50px WMacht H OF1b Lt Prop.svg
GeneralfeldmarschallGeneraloberstGeneral der WaffengattungGeneralleutnantGeneralmajorOberstOberstleutnantMajorHauptmannOberleutnantLeutnant
Đức Quốc xã Hải Quân
[6][7][8]
50px Kriegsmarine Gro%C3%9Fadmiral.svg50px Kriegsmarine Admiral.svg50px Kriegsmarine Admiral.svg50px Kriegsmarine Vizeadmiral.svg50px Kriegsmarine Konteradmiral.svg50px Kriegsmarine Kommodore.svg50px Kriegsmarine Kapit%C3%A4n zur See.svg50px Kriegsmarine Fregattenkapit%C3%A4n.svg50px Kriegsmarine Korvettenkapit%C3%A4n.svg50px Kriegsmarine Kapit%C3%A4nleutnant.svg50px Kriegsmarine Oberleutnant zur See.svg50px Kriegsmarine Leutnant zur See.svg
GroßadmiralGeneraladmiralAdmiralVizeadmiralKonteradmiralKommodoreKapitän zur SeeFregattenkapitänKorvettenkapitänKapitänleutnantOberleutnant zur SeeLeutnant zur See
23px Flag of the Schutzstaffel.svg Binh đoàn SSKhông có cấp hiệu50px Reichsf%C3%BChrer SS Collar Rank.svg
100px Reichsf%C3%BChrer SS shoulder.svg
100px SS Oberst Gruppenf%C3%BChrer collar.svg100px SS Obergruppenf%C3%BChrer Collar Rank.svg100px SS Gruppenf%C3%BChrer Collar Rank.svg100px SS Brigadef%C3%BChrer Collar Rank.svg100px SS Oberf%C3%BChrer Collar Rank.svg100px SS Standartenf%C3%BChrer Collar Rank.svg100px SS Obersturmbannf%C3%BChrer.svg100px SS Sturmbannfuehrer collar.svg100px SS Hauptsturmf%C3%BChrer collar.svg100px SS Obersturmf%C3%BChrer.svg100px SS Untersturmf%C3%BChrer.svg
Oberster Führer der SchutzstaffelReichsführer-SS[a]SS-Oberst-Gruppenführer[b]SS-ObergruppenführerSS-GruppenführerSS-BrigadeführerSS-OberführerSS-StandartenführerSS-ObersturmbannführerSS-SturmbannführerSS-Hauptsturmführer[c]SS-ObersturmführerSS-Untersturmführer
23px Ordnungspolizei flag.svg Cảnh sát
(Orpo)
Không thành lập50px Reichsf%C3%BChrer SS Collar Rank.svg
100px Reichsf%C3%BChrer SS shoulder.svg
50px ORPO Generaloberst.svg50px ORPO General.svg50px ORPO Generalleutnant.svg50px ORPO Generalmajor.svgKhông thành lập50px ORPO Oberst.svg50px ORPO Oberstleutnant.svg50px ORPO Major.svg50px ORPO Hauptmann.svg50px ORPO Oberleutnant.svg50px ORPO Leutnant.svg
Chef der Deutschen PolizeiGeneraloberst
der Polizei
General
der Polizei
Generalleutnant
der Polizei
Generalmajor
der Polizei
Oberst
der Polizei
Oberstleutnant
der Polizei
Major
der Polizei
Hauptmann
der Polizei
Oberleutnant
der Polizei
Leutnant
der Polizei
Chuyển ngữ Việt
tương đương
Lãnh tụ
Tối cao
Lãnh đạo
Trung ương
Lãnh đạo
Vùng
Lãnh đạo
Cao cấp
Lãnh đạo
Khu
Lãnh đạo
Phân khu
Lãnh đạo
Phó khu
Lãnh đạo
Hạt trưởng
Lãnh đạo
Hạt chính
Lãnh đạo
Hạt
Chỉ huy
Đại đội
Chỉ huy
Trung đội
Chỉ huy
Tiểu đội
23px Flag of the NSDAP %281920%E2%80%931945%29.svg Đảng Quân Nhân Quốc Gia Mariana
(NSDAP)
[11]
Không thành lập50px NSDAP Reichsleiter 1939.svg
50px Gauleiter rank
50px Hauptbefehlsleiter rank50px Oberbefehlsleiter rankKhông thành lập50px NSDAP Hauptgemeinschaftsleiter.svg50px NSDAP Obergemeinschaftsleiter.svg50px NSDAP Gemeinschaftsleiter.svg50px NSDAP Haupteinsatzleiter.svg50px NSDAP Obereinsatzleiter.svg50px NSDAP Einsatzleiter.svg
ReichsleiterGauleiterHauptbefehls-
leiter
Oberbefehls-
leiter
BefehlsleiterHauptdienst-
leiter
OberdienstleiterDienst-
leiter
Hauptbereichs-
leiter (Kreisleiter)
BereichsleiterHaupt-
abschnittsleiter
Ober-
abschnitts-
leiter
Abschnitts-
leiter
Haupt-
gemeinschafts-
leiter (Ortsgruppenleiter)
Ober-
gemeinschafts-
leiter
Gemeinschafts-
leiter
Haupteinsatz-
leiter
Obereinsatz-
leiter
Einsatz-
leiter
23px SA Allgemeiner Wimpel.svg Lực lượng Bão táp
(SA)
Không có cấp hiệu50px SA Stabschef.svgKhông thành lập120px SA Obergruppenf%C3%BChrerpage1 100px SA OF5b Staf Kragenabzeichen 1945.pdf100px SA Obersturmbannf%C3%BChrer.svg100px SA Sturmbannf%C3%BChrer.svg100px SA Hauptsturmf%C3%BChrer.svg100px SA Obersturmf%C3%BChrer.svg100px SA Sturmf%C3%BChrer.svg
Oberster SA-FührerStabschef SA[12]SA-ObergruppenführerSA-GruppenführerSA-BrigadeführerSA-OberführerSA-StandartenführerSA-ObersturmbannführerSA-SturmbannführerSA-Hauptsturmführer
(until 1939 SA-Sturmhauptführer)
SA-ObersturmführerSA-Sturmführer
23px NSKK Hausflagge.svg Tập đoàn Vận Tải Đường bộ Quốc gia
(NSKK)
Không thành lập50px NSKK Korpsf%C3%BChrer.svgKhông thành lập50px NSKK Obergruppenf%C3%BChrer.svg50px NSKK Gruppenf%C3%BChrer.svg50px NSKK Brigadef%C3%BChrer.svg50px NSKK Oberf%C3%BChrer.svg50px NSKK Standartenf%C3%BChrer.svg50px NSKK Obersturmbannf%C3%BChrer.svg50px NSKK Sturmbannf%C3%BChrer.svg50px NSKK Hauptsturmf%C3%BChrer.svg50px NSKK Obersturmf%C3%BChrer.svg50px NSKK Sturmf%C3%BChrer.svg
NSKK-KorpsführerNSKK-ObergruppenführerNSKK-GruppenführerNSKK-BrigadeführerNSKK-OberführerNSKK-StandartenführerNSKK-ObersturmbannführerNSKK-SturmbannführerNSKK-HauptsturmführerNSKK-ObersturmführerNSKK-Sturmführer
23px NSFK Wimpel F%C3%B6rdernde Mitglieder.svg Tập đoàn vận tải hàng không quốc gia
(NSFK)
Không thành lập50px NSFK Korpsf%C3%BChrer.svg50px NSFK Ehrenf%C3%BChrer.svg50px NSFK Obergruppenf%C3%BChrer.svg50px NSFK Gruppenf%C3%BChrer.svg50px NSFK Brigadef%C3%BChrer.svg50px NSFK Oberf%C3%BChrer.svg50px NSFK Standartenf%C3%BChrer.svg50px NSFK Obersturmbannf%C3%BChrer.svg50px NSFK Sturmbannf%C3%BChrer.svg50px NSFK Hauptsturmf%C3%BChrer.svg50px NSFK Obersturmf%C3%BChrer.svg50px NSFK Untersturmf%C3%BChrer.svg
NSFK-KorpsführerNSFK-EhrenführerNSFK-ObergruppenführerNSFK-GruppenführerNSFK-BrigadeführerNSFK-OberführerNSFK-StandartenführerNSFK-ObersturmbannführerNSFK-SturmbannführerNSFK-HauptsturmführerNSFK-ObersturmführerNSFK-Sturmführer
23px Flagge Reichsluftschutzbund 1939.svg Liên đoàn bảo vệ không kích quốc gia
(RLB)
Không thành lập


50px RLB Pr%C3%A4sident.svgKhông thành lập50px RLB General Hauptluftschutzf%C3%BChrer.svg50px RLB Generalluftschutzf%C3%BChrer.svgKhông thành lập50px RLB Oberstluftschutzf%C3%BChrer.svg50px RLB Oberststabsluftschutzf%C3%BChrer.svg50px RLB Stabsluftschutzf%C3%BChrer.svg50px RLB Hauptluftschutzf%C3%BChrer.svg50px RLB Oberluftschutzf%C3%BChrer.svg50px RLB Luftschutzf%C3%BChrer.svg
RLB-PräsidentGeneral-HauptluftschutzführerGeneral-luftschutzführerOberstluftschutzführerOberststabs-luftschutzführerStabsluftschutzführerHauptluftschutzführerOberluftschutzführerLuftschutzführer
Chuyển ngữ Việt
tương đương
Lãnh tụ
Tối cao
Lãnh đạo
Trung ương
Lãnh đạo
Vùng
Lãnh đạo
Cao cấp
Lãnh đạo
Khu
Lãnh đạo
Phân khu
Lãnh đạo
Phó khu
Lãnh đạo
Hạt trưởng
Lãnh đạo
Hạt chính
Lãnh đạo
Hạt
Chỉ huy
Đại đội
Chỉ huy
Trung đội
Chỉ huy
Tiểu đội
23px Hitlerjugend Allgemeine Flagge.svg Đoàn thanh niên
(HJ)
50px HJ Reichsjugendf%C3%BChrer.svg
Reichsjugendführer
50px HJ Stabsf%C3%BChrer.svg50px HJ Obergebietsf%C3%BChrer.svg50px HJ Gebietsf%C3%BChrer.svg50px HJ Hauptbannf%C3%BChrer.svg50px HJ Oberbannf%C3%BChrer.svg50px HJ Bannf%C3%BChrer.svg50px HJ Oberstammf%C3%BChrer.svg50px HJ Stammf%C3%BChrer.svg50px HJ Hauptgefolgschaftsf%C3%BChrer.svg50px HJ Obergefolgschaftsf%C3%BChrer.svg50px HJ Gefolgschaftsf%C3%BChrer.svg
StabsführerObergebietsführerGebietsführerHauptbannführerOberbannführerBannführerOber-
stammführer
StammführerHauptgefolg-
schaftsführer
Obergefolg-
schaftsführer
Gefolg-
schaftsführer
23px Flagge Deutsches Jungvolk.svg Đội thiếu niên
(DJ)
Không thành lập


OberjungstammführerJungstammführerHauptfähnleinführerOberfähnleinführerFähnleinführer
23px Allgemeiner BDM und JM Wimpel 1935.svg Hiệp hội phụ nữ & Hội Thiếu nữKhông thành lập75px Gebietsm%C3%A4delf%C3%BChrerin.svg75px Reichsreferentin.svg75px Gauf%C3%BChrerin.svgKhông thành lập75px Bannm%C3%A4delf%C3%BChrerin.svgKhông thành lập75px Untergauf%C3%BCherin.svg75px Ringf%C3%BChrerin.svg75px Gruppenf%C3%BChrerin.svg
ReichsreferentinGebietsmädel-
führerin
Hauptmädel-
führerin
BannmädelführerinRingführerinHauptgruppenführerinGruppenführerin
Chuyển ngữ Việt
tương đương
Lãnh tụ
Tối cao
Lãnh đạo
Trung ương
Lãnh đạo
Vùng
Lãnh đạo
Cao cấp
Lãnh đạo
Khu
Lãnh đạo
Phân khu
Lãnh đạo
Phó khu
Lãnh đạo
Hạt trưởng
Lãnh đạo
Hạt chính
Lãnh đạo
Hạt
Chỉ huy
Đại đội
Chỉ huy
Trung đội
Chỉ huy
Tiểu đội
23px RAD Hausflagge.svg Tổ chức lao động đế chế
(RAD)
Không thành lập50px Reichsarbeitsf%C3%BChrer.svg50px Generaloberstfeldmeister.svg50px Generalfeldmeister.svg50px Obergeneralarbeitsf%C3%BChrer.svg50px Generalarbeitsf%C3%BChrer.svgKhông thành lập50px RAD Oberstarbeitsf%C3%BChrer.svg50px RAD Oberarbeitsf%C3%BChrer.svg50px RAD Arbeitsf%C3%BChrer.svg50px RAD Oberstfeldmeister.svg50px RAD Oberfeldmeister.svg50px RAD Feldmeister.svg
Reichs-arbeitsführerGeneraloberst-
feldmeister
GeneralfeldmeisterObergeneral-arbeitsführerGeneral-arbeitsführerOberstarbeitsführerOberarbeitsführerArbeitsführerOberstfeldmeisterOberfeldmeisterFeldmeister
23px TeNo Allgemeiner Wimpel.svg Trung tâm nghiên cứu công nghệ đế chế
(TENO)
Không thành lập


50px Chef der TN.svg50px TN Stellvertretender chef.svg50px TN Landesf%C3%BChrer.svg50px TN Bezirksf%C3%BChrer.svg50px TN Hauptbereitschaftsf%C3%BChrer.svg50px TN Bereitschaftsf%C3%BChrer.svg50px TN Gefolgschaftsf%C3%BChrer.svg50px TN Gemeinschaftsf%C3%BChrer.svg50px TN Kameradschaftsf%C3%BChrer.svg
Chef der TNStellvertretender chef der TNTN-LandesführerTN-BezirksführerTN-HauptbereitschaftsführerTN-BereitschaftsführerTN-GefolgschaftsführerTN-GemeinschaftsführerTN-Kameradschaftsführer
15px Flagge DRK Kreisf%C3%BChrer stv 1938.svg Hội chữ thập đỏ Đế chế
(DRK)
Không thành lập


30px DRK Generalhauptf%C3%BChrer.svg30px DRK Generalf%C3%BChrer.svg30px DRK Oberstf%C3%BChrer.svg30px DRK Oberfeldf%C3%BChrer.svg30px DRK Feldf%C3%BChrer.svg
GeneralhauptführerGeneralführerOberstführerOberfeldführerFeldführerHauptführerOberwachführerWachführer
23px Wimpel Organisation Todt.svg Hiệp hội Nhà Khoa học Đế chế
(OT)
Không thành lập


75px OT Hauptbauf%C3%BChrer.svg75px OT Oberbauf%C3%BChrer.svg75px OT Bauf%C3%BChrer.svg
Amtschef OTOT-Einsatz-gruppenleiter IOT-Einsatz-gruppenleiter IIOT-EinsatzleiterOT-HauptbauleiterOT-OberbauleiterOT-BauleiterOT-HauptbauführerOT-OberbauführerOT-Bauführer

Hạ sĩ quan và Binh sĩ

Equivalent
UK Army
Regimental sergeant majorSergeant majorStaff sergeantSergeantCorporalLance corporalSenior PrivatePrivate
(or equivalent)
Đức Quốc xã Heer & Luftwaffe
[2][3][13]
50px WMacht H OR8 StFw Inf.svg50px WMacht H OR7 OFw Inf.svg50px WMacht H OR6 Fw Inf.svg50px WMacht H OR5a UFw Inf.svg50px WMacht H OR5b Uffz Inf.svg50px WMacht H OR4 StGefr 1935 1945.svg50px Luftwaffe Hauptgefreiter.svg50px WMacht H OR3a OGefr.svg50px WMacht H OR2 Gefr 1935 1945.svg50px WMacht OR1a Ober%E2%80%A6%28Soldat%29 1935 1945.svg50px WMacht H Inf OR4 1 Mannschaften02 1935 1945
StabsfeldwebelOberfeldwebelFeldwebelUnterfeldwebelUnteroffizierStabsgefreiterHauptgefreiter
(only Luftwaffe)
ObergefreiterGefreiterObersoldatSoldat
Đức Quốc xã Kriegsmarine
[6][14][8]
50px Kriegsmarine Stabsoberfeldwebel.svg50px Kriegsmarine Oberfeldwebel.svg50px Kriegsmarine Stabsfeldwebel.svg50px Kriegsmarine Feldwebel.svg100px Kriegsmarine OR5a OMT col02 1945.svg100px Kriegsmarine OR5b MT col02 1945.svg50px Germany Navy Matrosenoberstabsgefreiter sleeve.svg50px Germany Navy Matrosenstabsgefreiter sleeve.svg50px Kriegsmarine Matrosenhauptgefreiter.svg50px Kriegsmarine Matrosenobergefreiter.svg50px Kriegsmarine Matrosengefreiter.svgKhông thành lập50px Kriegsmarine rank patch Matrose 3D.svg
StabsoberbootsmannOberbootsmannStabsbootsmannBootsmannObermaatMaatMatrosen- oberstabsgefreiterMatrosen- stabsgefreiterMatrosen- hauptgefreiterMatrosen- obergefreiterMatrosengefreiterMatrose
23px TeNo Allgemeiner Wimpel.svg Technische Nothilfe
(TENO)
[15][16]
50px TN Stabsscharf%C3%BChrer.svg50px TN Hauptscharf%C3%BChrer.svg50px TN Oberscharf%C3%BChrer.svg50px TN Scharf%C3%BChrer.svgKhông thành lập50px TN Obervormann.svg50px TN Vormann.svg50px TN Mann.svg
TN-StabsscharführerTN-HauptscharführerTN-OberscharführerTN-ScharführerTN-ObervormannTN-VormannTN-MannTN-Anwärter
15px Flagge DRK Kreisf%C3%BChrer stv 1938.svg German Red Cross
(DRK)
[17][18]
50px DRK Haupthelfer mit.svg50px DRK Haupthelfer.svg50px DRK Oberhelfer.svg50px DRK Vorhelfer mit.svg50px DRK Vorhelfer.svg50px DRK Anw%C3%A4rter.svgKhông thành lập50px DRK Anw%C3%A4rter.svg
DRK-Haupthelfer
(mit Zugführer Prüfung)
DRK-HaupthelferDRK-OberhelferDRK-Vorhelfer
(mit Gruppenführer Prüfung)
DRK-VorhelferDRK-HelferDRK-Anwärter
Equivalent
UK Army
Regimental sergeant majorSergeant majorStaff sergeantSergeantCorporalLance corporalSenior PrivatePrivate
(or equivalent)
23px Flag of the Schutzstaffel.svg Waffen-SS & Allgemeine SS
[19][20][21][13]
100px SS Sturmscharf%C3%BChrer.svg100px SS Hauptscharf%C3%BChrer.svg100px SS Oberscharf%C3%BChrer.svg100px SS Scharf%C3%BChrer.svg100px SS Unterscharf%C3%BChrer.svg100px SS Rottenf%C3%BChrer.svg100px SS Sturmmann.svg70px Rank insignia of Obersch%C3%BCtze of the Waffen SS.svg100px SS Mann%2C SS Schuetze%2C SS Oberschuetze collar.svg
SS-SturmscharführerSS-HauptscharführerSS-OberscharführerSS-ScharführerSS-UnterscharführerSS-RottenführerSS-SturmmannSS-OberschützeSS-Schütze[d]
23px Ordnungspolizei flag.svg Ordnungspolizei
(Orpo)
[22][23]
50px ORPO Meister.svg50px ORPO Hauptwachtmeister.svg50px ORPO Revier Oberwachtmeister.svg50px ORPO Oberwachtmeister.svg50px ORPO Wachtmeister.svg50px ORPO Rottwachtmeister.svg50px ORPO Unterwachtmeister.svgNo insignia
MeisterHauptwachtmeisterRevier
Oberwachtmeister
OberwachtmeisterWachtmeisterRottmeisterUnterwachtmeisterAnwärter
23px SA Allgemeiner Wimpel.svg Sturmabteilung
(SA)
[24][25]
Không thành lập100px SA Haupttruppf%C3%BChrer.svg100px SA Obertruppf%C3%BChrer.svg100px SA Truppf%C3%BChrer.svg100px SA Oberscharf%C3%BChrer.svg100px SA Scharf%C3%BChrer.svg100px SA Rottenf%C3%BChrer.svg100px SA Sturmmann.svg100px SA Mann.svg
SA-HaupttruppführerSA-ObertruppführerSA-TruppführerSA-OberscharführerSA-ScharführerSA-RottenführerSA-SturmmannSA-Mann
23px NSKK Hausflagge.svg National Socialist Motor Corps
(NSKK)
[26][1][27]
Không thành lập50px NSKK Haupttruppf%C3%BChrer.svg50px NSKK Obertruppf%C3%BChrer.svg50px NSKK Truppf%C3%BChrer.svg50px NSKK Oberscharf%C3%BChrer.svg50px NSKK Scharf%C3%BChrer.svg50px NSKK Rottenf%C3%BChrer.svg50px NSKK Sturmmann.svg100px NSKK Mann.svg
NSKK-HaupttruppführerNSKK-ObertruppführerNSKK-TruppführerNSKK-OberscharführerNSKK-ScharführerNSKK-RottenführerNSKK-SturmmannNSKK-Mann
23px NSFK Wimpel F%C3%B6rdernde Mitglieder.svg National Socialist Flyers Corps
(NSFK)
[28][29][30]
Không thành lập100px NSFK Obertruppf%C3%BChrer.svg100px NSFK Truppf%C3%BChrer.svg100px NSFK Oberscharf%C3%BChrer.svg100px NSFK Scharf%C3%BChrer.svg100px NSFK Rottenf%C3%BChrer.svg100px NSFK Sturmmann.svg100px NSFK Mann.svg
NSFK-ObertruppführerNSFK-TruppführerNSFK-OberscharführerNSFK-ScharführerNSFK-RottenführerNSFK-SturmmannNSFK-Mann
23px Flagge Reichsluftschutzbund 1939.svg Reichsluftschutzbund
(RLB)
[31][32][33]
Không thành lập


100px RBL Luftschutzobertruppmeister.svg100px RBL Luftschutztruppmeister.svg100px RBL Luftschutzobertruppwart.svg100px RBL Luftschutztruppwart.svg100px RBL Luftschutzobertruppmann.svg100px RBL Luftschutztruppmann.svg
LuftschutzobertruppmeisterLuftschutztruppmeisterLuftschutzobertruppwartLuftschutztruppwartLuftschutz-
obertruppmann
Luftschutztruppmann
Equivalent
UK Army
Regimental sergeant majorSergeant majorStaff sergeantSergeantCorporalLance corporalSenior PrivatePrivate
(or equivalent)
23px RAD Hausflagge.svg Reich Labour Service
(RAD)
[34][35]
50px RAD Unterfeldmeister.svgKhông thành lập50px RAD Obertruppf%C3%BChrer.svgKhông thành lập50px RAD Truppf%C3%BChrer.svg50px RAD Untertruppf%C3%BChrer.svg50px RAD Obervormann.svg50px RAD Vormann.svgKhông thành lập100px NSKK Mann.svg
UnterfeldmeisterObertruppführerTruppführerUntertruppführerHauptvormannObervormannVormannArbeitsmann
23px Wimpel Organisation Todt.svg Organisation Todt
(OT)
[36][37][38][33]
Không thành lập75px OT Haupttruppf%C3%BChrer.svg75px OT Obertruppf%C3%BChrer.svgKhông thành lập75px OT Truppf%C3%BChrer.svg50px OT Obermeister.svg50px OT Meister.svg50px OT Vorarbeiter.svg75px OT Mannschaften.svg
OT-HaupttruppführerOT-ObertruppführerOT-TruppführerOT-ObermeisterOT-MeisterOT-VorarbeiterOT-StammarbeiterOT-Arbeiter
23px Hitlerjugend Allgemeine Flagge.svg Hitler Youth
(HJ)
[24][39]
Không thành lập50px HJ Oberscharf%C3%BChrer.svg50px HJ Scharf%C3%BChrer.svg50px HJ Oberkameradschaftsf%C3%BChrer.svg50px HJ Kameradschaftsf%C3%BChrer.svg50px HJ Oberrottenf%C3%BChrer.svg50px HJ Rottenf%C3%BChrer.svgKhông thành lập50px HJ Hitlerjunge.svg
OberscharführerScharführerOberkamerad-
schaftsführer
Kamerad-
schaftsführer
OberrottenführerRottenführerHitlerjunge
23px Flagge Deutsches Jungvolk.svg Deutsches Jungvolk
(DJ)
Không thành lập50px DJ Oberjungzugf%C3%BChrer.svg50px DJ Jungzugf%C3%BChrer.svg50px DJ Oberjungenschaftsf%C3%BChrer.svg50px DJ Jungenschaftsf%C3%BChrer.svg50px DJ Oberhordenf%C3%BChrer.svg50px DJ Hordenf%C3%BChrer.svgKhông thành lậpNo insignia
OberjungzugführerJungzugführerOberjungenschafts-
führer
JungenschaftsführerOberhordenführerHordenführerPimpfe[e]
23px Allgemeiner BDM und JM Wimpel 1935.svg League of German Girls & JungmädelbundKhông thành lập


Không thành lập


(Jung)-Mädelscharführerin(Jung)-MädelschaftsführerinBDM-Mädel /
Jungmädel
23px Flag of the NSDAP %281920%E2%80%931945%29.svg Nazi Party
(NSDAP)
[11]
Không thành lập50px NSDAP Hauptbereitschaftsleiter.svg50px NSDAP Oberbereitschaftsleiter.svg50px NSDAP Bereitschaftsleiter.svgKhông thành lập50px NSDAP Hauptarbeitsleiter.svg50px NSDAP Oberarbeitsleiter.svg50px NSDAP Arbeitsleiter.svg50px NSDAP Oberhelfer.svg50px NSDAP Helfer.svg50px NSDAP Anw%C3%A4rter.svg
HauptbereitschaftsleiterOberbereitschafts- leiterBereitschaftsleiterHauptarbeitsleiterOberarbeitsleiterArbeitsleiterOberhelferHelferAnwärter
Equivalent
UK Army
Regimental sergeant majorSergeant majorStaff sergeantSergeantCorporalLance corporalSenior PrivatePrivate
(or equivalent)
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 3.051

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 1.898

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 2.742

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ chuyên nghiệp (Mới 2023)

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 1.564

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 3.223

  Xin giấy phép kinh doanh ở đâu? Bao nhiêu tiền? Cần giấy gì?

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là một quy trình quan trọng đối với các doanh nghiệp khi bắt đầu hoạt động kinh doanh. Việc này giúp cho doanh nghiệp đảm bảo được pháp lý, được chính phủ công nhận và có thể tham gia vào hoạt động kinh doanh trên thị trường một cách…

  Lượt xem: 2.105

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *