Cán bộ không chuyên trách cấp xã gồm những ai

Công chức bán chuyên trách cấp xã bao gồm

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật Chấp hành viên, công chức 2008 thì Chấp hành viên được hiểu là công dân Việt Nam, đang giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương. cấp tỉnh, cấp huyện thông qua bầu cử, được đề cử, phê chuẩn và được giao chỉ tiêu biên chế, hưởng lương hàng tháng từ ngân sách nhà nước.
Còn “không chuyên môn” theo nghĩa tiếng Việt có thể hiểu là không tập trung vào một chuyên môn, lĩnh vực nhất định, ngoài nhiệm vụ, công việc được giao sẽ phụ trách thêm nhiệm vụ, công việc khác.
Từ đó có thể hiểu, cán bộ kiêm nhiệm thường là công chức cấp xã, phường, thị trấn. Họ cũng là cán bộ thuộc biên chế nhà nước, hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giữ các chức vụ trong bộ máy hành chính cấp xã, địa phương do bầu, bổ nhiệm hoặc phê chuẩn, đồng thời có thời hạn được kiêm nhiệm nhiều công việc. mà không nêu cụ thể chuyên môn của công việc hoặc chức danh đảm nhiệm.

Cán bộ không chuyên trách cấp thành phố là ai?

Các quan chức thành phố được bầu không phải là chuyên gia là ai? Công chức bán chuyên trách cấp xã, phường được lập danh sách gồm những người thuộc các chức danh sau:

Bí thư Đảng ủy,
Phó Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch Hội đồng nhân dân,
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân,
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân,
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam,
Chủ tịch Hội Nông dân (trường hợp xã, huyện, thị trấn có hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam),
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Các đại lý bán thời gian ở cấp thành phố là ai? Quy định về số lượng nhân viên kiêm nhiệm
Đối với thành phố trực thuộc trung ương, quận, huyện, số lượng công chức kiêm nhiệm được xác định theo phân loại đơn vị hành chính cấp thành phố, quận, huyện. Như sau:

Trường hợp xếp thành phố trực thuộc trung ương, quận, huyện thuộc nhóm 1 thì số lượng cán bộ kiêm nhiệm không quá 22 người;
Trường hợp thành phố trực thuộc trung ương, quận, huyện thuộc nhóm 2 thì số lượng người kiêm nhiệm không quá 20 người;
Nếu xếp thành phố trực thuộc trung ương, quận, huyện thuộc nhóm 3 thì số lượng cán bộ kiêm nhiệm không quá 19 người. Việc quy định về chức danh cũng như số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn sẽ phụ thuộc cụ thể vào từng địa phương thông qua quy định về chế độ kiêm nhiệm các chức danh, mức phụ cấp cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định dựa trên cơ sở xem xét nội dung Nghị định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
Ngoài ra, đối với những khu vực biên giới, hải đảo, vùng Tây Nguyên hay những khu vực địa bàn sinh sống của dân tộc thiểu số thì cũng do Ủy ban nhân dân tỉnh đó quy định cụ thể.

1chk-1

 

Quyền và nghĩa vụ của cán bộ không chuyên trách

Về quyền hạn của cán bộ không chuyên trách:
Cán bộ không chuyên trách sẽ được hưởng phụ cấp hàng tháng, phụ cấp kiêm nhiệm và các chế độ, chính sách khác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền

Được hưởng hỗ trợ chế độ quy định đối với đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong trường hợp được cử đi công tác, học tập theo lệnh triệu tập của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ đang đảm nhiệm.
Về nghĩa vụ của cán bộ không chuyên trách:
Cán bộ không chuyên trách phải chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách, đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước

Đảm bảo đời sống cá nhân lành mạnh, tôn trọng nhân dân, luôn giữ thái độ tận tụy để phục vụ nhân dân

Có ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế, điều lệ của cơ quan, tổ chức, đồng thời phải giữ gìn và bảo vệ tài sản công, bảo vệ những bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.
Phải thường xuyên học tập, nâng cao trình độ để nhằm hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao

Trở thành một tấm gương mẫu mực trong việc thực hiện các quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn, chăm chỉ tham gia sinh hoạt với nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân tại nơi cư trú

Bảo vệ, quản lý và sử dụng một cách có hiệu quả, tiết kiệm những tài sản thuộc quyền sở hữu của nhà nước đã được giao để thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi tiến hành thực hiện nhiệm vụ. Thời gian làm việc của nhân viên bán thời gian
Theo nội dung quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành về vấn đề thời giờ làm việc của công chức bán chuyên trách cấp xã và huyện, thị xã, UBND Ủy ban của mỗi tỉnh sẽ trực tiếp ban hành quyết định quy định thời giờ làm việc của công chức.
Vì vậy, thời gian làm việc của cán bộ kiêm nhiệm sẽ được xác định theo quyết định cụ thể của từng địa phương.

Mọi người cũng hỏi

Câu hỏi 1: Cán bộ không chuyên trách cấp xã là gì?

Trả lời: Cán bộ không chuyên trách cấp xã là những người không chuyên nghiệp hoặc không có nhiệm vụ chuyên trách trong việc quản lý và hoạt động của một xã, thường tham gia vào các hoạt động cộng đồng và công việc hành chính tại cấp xã.

Câu hỏi 2: Cán bộ không chuyên trách cấp xã bao gồm những đối tượng nào?

Trả lời: Cán bộ không chuyên trách cấp xã bao gồm những đối tượng không chuyên về lĩnh vực quản lý hành chính hoặc công việc chính trị, thường là người dân trong xã. Đây có thể là những người hoạt động trong các tổ chức xã hội, những người có uy tín trong cộng đồng, người tự nguyện tham gia vào các hoạt động cộng đồng tại cấp xã.

Câu hỏi 3: Nhiệm vụ của cán bộ không chuyên trách cấp xã là gì?

Trả lời: Cán bộ không chuyên trách cấp xã thường tham gia vào các hoạt động như:

 • Tổ chức các sự kiện xã hội và văn hóa.
 • Tham gia vào các hoạt động cộng đồng như hoạt động từ thiện, tình nguyện.
 • Hỗ trợ trong việc giải quyết các vấn đề của cộng đồng tại xã.
 • Tham gia vào việc xây dựng chính trị và phát triển địa phương.

Câu hỏi 4: Cán bộ không chuyên trách cấp xã có vai trò quan trọng như thế nào?

Trả lời: Cán bộ không chuyên trách cấp xã có vai trò quan trọng trong việc góp phần xây dựng và duy trì một môi trường cộng đồng tốt đẹp tại xã. Họ đóng góp vào việc duy trì an ninh, trật tự xã hội, tham gia vào các hoạt động cộng đồng quan trọng và đóng vai trò kết nối giữa chính quyền địa phương và người dân.

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (680 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo