whatsapp viber zalo phone zalo mail

Cầm giữ tài sản trong bộ luật dân sự 2015

Cầm giữ tài sản là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, đối tượng cầm giữ tài sản phải là tài sản. Bộ luật dân sự năm 2015 đã quy định rõ ràng về cầm giữ tài sản, Luật ACC xin gửi đến quý bạn đọc bài viết: “Cầm giữ tài sản trong bộ luật dân sự 2015”.
Dieu 167 BLDS 2015

1. Khái niệm cầm giữ tài sản

Điều 346 Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 quy định về khái niệm cầm giữ tài sản như sau:
“Cầm giữ tài sản là việc bên có quyền (sau đây gọi là bên cầm giữ) đang nắm giữ hợp pháp tài sản là đối tượng của hợp đồng song vụ được chiếm giữ tài sản trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.”
Như vậy, qua khái niệm về cầm giữ này, chúng ta thấy rằng, cầm giữ tài sản được áp dụng cho tất cả các trường hợp thực hiện không đúng nghĩa vụ theo như thỏa thuận hoặc không đúng nghĩa vụ theo pháp luật quy định. Tức là, cầm giữ tài sản phát sinh không cần có sự thỏa thuận trước của các bên từ khi giao kết hợp đồng. Nếu theo khái niệm này thì cầm giữ tài sản chỉ áp dụng cho hợp đồng song vụ. Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau. Và đối tượng cầm giữ chính là đối tượng của hợp đồng song vụ để đảm bảo cho chính việc thực hiện nghĩa vụ liên quan đến tài sản đó. Tài sản đó có thể là động sản hoặc bất động sản.
Ví dụ: Anh A sửa ô tô tại gara của anh B. Do anh A không thanh toán tiền công sửa chưa xe nên anh B sẽ có quyền cầm giữ xe ô tô của anh A cho đến khi số tiền đó được thanh toán đầy đủ.

2. Xác lập cầm giữ tài sản

+ Cầm giữ tài sản phát sinh từ thời điểm đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.
+ Cầm giữ tài sản phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm bên cầm giữ chiếm giữ tài sản.

3. Quyền và Nghĩa vụ của bên cầm giữ

Quyền của bên cầm giữ:

+ Yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng song vụ.
+ Yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thanh toán chi phí cần thiết cho việc bảo quản, giữ gìn tài sản cầm giữ.
+ Được khai thác tài sản cầm giữ để thu hoa lợi, lợi tức nếu được bên có nghĩa vụ đồng ý.
Giá trị của việc khai thác tài sản cầm giữ được bù trừ vào giá trị nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ.

Nghĩa vụ của bên cầm giữ:

+ Giữ gìn, bảo quản tài sản cầm giữ.
+ Không được thay đổi tình trạng của tài sản cầm giữ.
+ Không được chuyển giao, sử dụng tài sản cầm giữ nếu không có sự đồng ý của bên có nghĩa vụ.
+ Giao lại tài sản cầm giữ khi nghĩa vụ đã được thực hiện.
+ Bồi thường thiệt hại nếu làm mất hoặc hư hỏng tài sản cầm giữ.

4. Chấm dứt cầm giữ

Cầm giữ tài sản chấm dứt trong trường hợp sau đây:
+ Bên cầm giữ không còn chiếm giữ tài sản trên thực tế.
+ Các bên thỏa thuận sử dụng biện pháp bảo đảm khác để thay thế cho cầm giữ.
+ Nghĩa vụ đã được thực hiện xong.
+ Tài sản cầm giữ không còn.
+ Theo thỏa thuận của các bên.

5. Dịch vụ tư vấn luật ACC

Trên đây là thông tin về Cầm giữ tài sản trong bộ luật dân sự 2015 mà Công ty Luật ACC gửi đến quý bạn đọc tham khảo. Nếu cần cung cấp thêm thông tin chi tiết quy định về dân sự, quý khách vui lòng truy cập trang web: https://accgroup.vn để được trao đổi cụ thể.
Đánh giá post
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.