Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi bán đất

1. Cách tính thuế TNCN khi mua bán đất với cá nhân cư trú

Dưới đây là cách tính thuế TNCN khi mua bán nhà đất (hoặc chuyển nhượng nhà đất):

Thuế TNCN phải nộp = Giá chuyển nhượng x Thuế suất 2%

Trong đó:
- Giá chuyển nhượng bất động sản là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.
Trường hợp trong hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá đất hoặc giá đất trong hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng đất là giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. phổ biến của tỉnh tại thời điểm chuyển giao. theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp chuyển nhượng nhà ở gắn liền với đất thì giá trị nhà ở, kết cấu hạ tầng, công trình kiến ​​trúc gắn liền với đất được xác định trên cơ sở giá tính lệ phí trước bạ nhà do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Trường hợp UBND cấp tỉnh chưa có quy định về giá tính lệ phí trước bạ nhà thì Bộ Xây dựng căn cứ quy định của Bộ Xây dựng về phân loại nhà, tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản và thực tế áp dụng. giá trị còn lại của công trình nhà trên đất.
Đối với công trình xây dựng hình thành trong tương lai được xác định trên cơ sở tỷ lệ phần vốn góp trên tổng giá trị hợp đồng nhân (x) giá tính lệ phí trước bạ công trình do UBND cấp tỉnh quy định. Ủy ban. Trường hợp UBND cấp tỉnh chưa có quy định về đơn giá thì áp dụng theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố, đang áp dụng tại thời điểm chuyển nhượng.
Trường hợp cho thuê lại mà đơn giá cho thuê lại trên hợp đồng thấp hơn giá do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm cho thuê lại thì giá cho thuê lại được xác định căn cứ theo bảng giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.
- Thời điểm tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định như sau:

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì thời điểm tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì thời điểm tính thuế là thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản.
Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm:

- Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai;

- Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai;

- Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước;

- Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức;

Lưu ý: Thu nhập chịu thuế bao gồm cả khoản thu nhập từ việc ủy quyền quản lý bất động sản mà người được ủy quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có quyền như người sở hữu bất động sản theo quy định của pháp luật.

2. Cách tính thuế TNCN khi mua bán đất với cá nhân không cư trú

Thuế TNCN phải nộp = Giá chuyển nhượng x Thuế suất 2%

Trong đó:
- Giá chuyển nhượng bất động sản của cá nhân không cư trú là toàn bộ số tiền mà cá nhân đó nhận được từ việc chuyển nhượng bất động sản không bao gồm các chi phí kể cả giá vốn.
- Thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là thời điểm cá nhân không cư trú làm thủ tục chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật.
Cơ sở pháp lý:

- Điều 18 Nghị định 65/2013/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 12/2015/NĐ-CP.
- Điều 21 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

3. Câu hỏi thường gặp

Các nguyên tắc đánh thuế theo luật thuế thu nhập cá nhân là gì?

Nguyên tắc đảm bảo công bằng giữa những người nộp thuế trong thuế TNCN

Nguyên tắc đảm bảo cân bằng lợi ích giữa Nhà nước và người nộp thuế
Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả của pháp luật thuế TNCN
Nguyên tắc tránh đánh thuế hai lần

Việc tại sao lại có nhiều loại thuế khác nhau?

Việc tại sao lại có nhiều loại thuế khác nhau thì câu trả lời rất đơn giản đó là vì các loại thuế đó có đối tượng và chủ thể phải nộp thuế khác nhau, mục đích thu thuế khác nhau.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo