whatsapp viber zalo phone zalo mail

Cách tính lãi suất theo bộ luật dân sự 2015

Luật sư tư vấn về mức lãi suất theo quy định của bộ luật dân sự năm 2015. Quy định về mức lãi suất mà pháp luật cho phép trong hợp đồng vay mà một bên là tổ chức tín dụng và các vấn đề pháp lý liên quan theo quy định của pháp luật. Luật ACC  xin gửi đến quý bạn đọc bài viết: “Cách tính lãi suất theo bộ luật dân sự 2015“.

Dieu 623 Bo luat dan su 2015

1. Cách tính lãi suất theo bộ luật dân sự 2015

Căn cứ theo Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định về lãi suất như sau: 
Điều 468. Lãi suất
1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận
Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.
Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.
2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ”.
Theo đó, về lãi suất, mức lãi suất vay tiền cũng theo thỏa thuận, nhưng không được vượt quá 20%/năm (nếu thỏa thuận không rõ thì sẽ là 10%/năm). Như vậy, từ năm 2017, trần lãi suất cho vay được nới thêm tới 6,5% (từ 13,5% lên 20%/năm). Tuy nhiên, vẫn chưa rõ, các tổ chức tín dụng (TCTD) thì có được cho vay vượt mức lãi suất 20%/năm hay không với quy định mở rộng “trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác”.
 Quy định tại Điều 468 là một trong những thay đổi quan trọng và được đánh giá là có thể hạn chế được những bất cập trong việc áp dụng quy định về lãi suất theo Bộ luật dân sự 2005. Theo đó, lãi suất vay là do chính các bên thỏa thuận là có hay không có, nếu vay có lãi thì lãi suất thỏa thuận phải không được quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, không như cách tính lãi suất thỏa thuận theo mức tham chiếu là Lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước được quy định tại Khoản 1 Điều 476 Bộ luật dân sự 2005 “1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng.”. 
Cách tính lãi suất theo bộ luật dân sự 2015
Bước 1: Tính lãi trong thời gian thỏa thuận – lãi trong hạn
S1 = S x L1 x T1
Trong đó:
S: là số tiền cho vay;
L1: là lãi suất thỏa thuận (≤20%);
T1: là thời gian thỏa thuận;
Bước 2: Tính lãi ngoài thời gian thỏa thuận – lãi quá hạn
S2 = S x L2 x T2;
S3 = S1 x L3 x T2;
Trong đó:
L2 = 150% x L1;
L3 = 10%/năm;
T2: thời gian quá hạn;
Bước 3: Tính tổng số tiền phải thanh toán
T = S + S1+ S2 + S3.
Ví dụ: Cty A cho Cty B vay 600.000.000 trong thời hạn 2 năm với lãi suất 1.2%/tháng. Nhưng sau 2 năm B không trả được và quá hạn 8 tháng. Số tiền Cty B phải trả được tính như sau:
Bước 1: Tính lãi trong thời gian thỏa thuận
S1 = 600.000.000×1.2%x24 = 172.800.000đ
Bước 2: Tính lãi quá hạn
S2 = 600.000.000×150%x1.2%x8 = 86.400.000đ
S3 =172.800.000×10%x(8/12) = 11.520.000đ
Bước 3: tổng số tiền Cty A phải thanh toán cho Cty B là:
T = 600.000.000 + 172.800.000 + 86.400.000 + 11.520.000 = 870.720.000đ

2. Dịch vụ tư vấn luật ACC

Trên đây là thông tin về Cách tính lãi suất theo bộ luật dân sự 2015 mà Công ty Luật ACC gửi đến quý bạn đọc tham khảo. Nếu cần cung cấp thêm thông tin chi tiết quy định về dân sự, quý khách vui lòng truy cập trang web: https://accgroup.vn để được trao đổi cụ thể.
Đánh giá post
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.