Các loại sổ sách kế toán ngân sách xã [Cập nhật 2024]

Mọi loại tài liệu như hóa đơn, chứng từ, sổ sách... đều có thời hạn lưu trữ theo quy định của pháp luật. Hết thời hạn kế toán có thể xử lý bằng cách tiêu hủy. Vậy Các loại sổ sách kế toán ngân sách xã [Cập nhật 2023] là gì? Hãy cùng ACC tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây!

Công ty làm dịch vụ kế toán: Các loại sổ sách kế toán theo quyết định 15

Các loại sổ sách kế toán ngân sách xã [Cập nhật 2023]

1. Chứng từ kế toán là gì?

- Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.

(khoản 3 Điều 3 Luật Kế toán 2015)

- Nội dung chứng từ kế toán:

+ Tên và số hiệu của chứng từ kế toán;

+ Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán;

+ Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán;

+ Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán;

+ Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

+ Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ;

+ Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán.

- Ngoài những nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán quy định nêu trên, chứng từ kế toán có thể có thêm những nội dung khác theo từng loại chứng từ.

(Điều 16 Luật Kế toán 2015)

2. Quy định về chữ ký trên sổ sách kế toán

Tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 20 Luật kế toán 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 do Quốc hội ban hành quy định:

"1. Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng bút mực. Không được ký chứng từ kế toán bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất.

2. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải do người có thẩm quyền hoặc người được uỷ quyền ký. Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký. 

3. Chứng từ kế toán chi tiền phải do người có thẩm quyền ký duyệt chi và kế toán trưởng hoặc người được uỷ quyền ký trước khi thực hiện. Chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên."

Điều 25, khoản 2, Luật kế toán quy định :

"2. Sổ kế toán phải ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; số trang; đóng dấu giáp lai."

Trong Luật kế toán đã nêu rõ như vậy. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người thắc mắc về việc ai là người ký trên chứng từ kế toán và cách ký như thế nào.

Việc ký tên trên chứng từ kế toán phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

Chứng từ kế toán: Là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.

Người ký chứng từ kế toán: Giám đốc hoặc người chịu trách nhiệm quản lý Doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức Bộ máy kế toán và các bộ phận khác trong Doanh nghiệp. Người ký trên chứng từ kế toán là người có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ do Ban lãnh đạo Doanh nghiệp giao cho và chịu hoàn toàn trách nhiệm trong phạm vi công việc được giao và thực hiện.

Những sai lầm thường gặp khi ký chứng từ kế toán:

- Một trong những sai lầm của kế toán là không in chứng từ kế toán ngay tại thời điểm phát sinh. Do đó không có những người liên quan ký trên chứng từ kế toán, chỉ có duy nhất chữ ký của kế toán trên chứng từ. Các chứng từ này không có đủ chữ ký của những người có liên quan, nên chưa phải là chứng từ kế toán

- Việc phân công người phụ trách công việc và ký chịu trách nhiệm trên các chứng từ kế toán cũng không tuân thủ quy tắc bất kiêm nhiệm. Ví dụ : Kế toán kiêm nhiệm thủ kho, hoặc kế toán kiêm nhiệm thủ quỹ

- Chữ ký trên chứng từ chi tiền không được ký trực tiếp mà in qua giấy than;

- Ký bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn;

- Chữ ký của một người nhưng không đồng nhất;

- Ký sẵn trên chứng từ kế toán chưa ghi rõ nội dung.

3. Các loại sổ sách kế toán ngân sách xã

Các loại sổ kế toán của ngân sách và tài chính cấp xã quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư 70/2019/TT-BTC, cụ thể như sau:

- Các xã chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm, bao gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết. Phải mở đầy đủ các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết và thực hiện đầy đủ, đúng nội dung, trình tự và phương pháp ghi chép đối với từng mẫu sổ kế toán.

- Mẫu sổ kế toán tổng hợp:

+ Nhật ký - Sổ Cái áp dụng cho các xã thực hiện kế toán theo hình thức Nhật ký - Sổ Cái, dùng để phản ánh tất cả các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo trình tự thời gian và hệ thống hóa theo nội dung kinh tế trên các tài khoản kế toán. Số liệu trên Nhật ký - Sổ Cái phản ánh tổng hợp theo trình tự thời gian tình hình tài sản, nguồn kinh phí và tình hình sử dụng nguồn kinh phí.

+ Sổ Cái tập hợp và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo nội dung kinh tế trên tài khoản kế toán. Số liệu trên Sổ Cái phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn kinh phí và tình hình sử dụng nguồn kinh phí.

- Mẫu sổ, thẻ kế toán chi tiết:

Sổ, thẻ kế toán chi tiết dùng để ghi chép chi tiết các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán theo yêu cầu quản lý mà Sổ Cái chưa phản ánh chi tiết. Số liệu trên sổ kế toán chi tiết cung cấp các thông tin cụ thể phục vụ cho việc quản lý tại xã và việc tính, lập các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

Căn cứ vào yêu cầu quản lý và yêu cầu hạch toán của từng đối tượng kế toán riêng biệt, xã được phép chi tiết thêm các chỉ tiêu trên sổ, thẻ kế toán chi tiết để phục vụ lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo yêu cầu quản lý.

Trên đây là các thông tin về Các loại sổ sách kế toán ngân sách xã [Cập nhật 2023]  mà ACC cung cấp tới quý bạn đọc Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào cần hỗ trợ về vấn đề trên vui lòng liên hệ với Công ty Luật ACC của chúng tôi. Công ty Luật ACC luôn cam kết sẽ đưa ra nhưng hỗ trợ tư vấn về pháp lý nhanh chóng và có hiệu quả nhất. Xin chân thành cảm ơn quý bạn đọc.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo