Các loại hình của doanh nghiệp kinh doanh xổ số

Cơ sở pháp lý: 

 - Nghị định 30/2007/NĐ-CP về hoạt động xổ số kiến ​​thiết 

 - Nghị định 78/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 30/2007/NĐ-CP về  xổ số 

 - Nghị định 151/2018/NĐ-CP  sửa đổi, bổ sung nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh theo định hướng nhà nước của Bộ Tài chính.  

Các loại hình của doanh nghiệp kinh doanh xổ số

Các loại hình của doanh nghiệp kinh doanh xổ số

 

1. Khái niệm kinh doanh xổ số và doanh nghiệp kinh doanh xổ số 

  Kinh doanh xổ số là hoạt động kinh doanh theo sự kiện, kết quả ngẫu nhiên, được tổ chức theo nguyên tắc doanh nghiệp thu tiền tham gia dự thưởng của khách hàng và  trả thưởng cho khách hàng khi trúng thưởng. Kinh doanh xổ số thương mại là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan để kinh doanh xổ số.  

2. Điều kiện mở đại lý  xổ số 

  Đại lý xổ số kiến ​​thiết là tổ chức, cá nhân  ký hợp đồng với công ty xổ số kiến ​​thiết để bán vé và trả thưởng cho khách hàng khi trúng thưởng.  Để được làm đại lý xổ số,  tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam; nếu là tổ chức phải là tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; 

b) Có hình thức bảo đảm thanh toán theo quy định tại Điều 13 Nghị định này để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán cho công ty kinh doanh xổ số kiến ​​thiết. 

c) Cán bộ, nhân viên làm việc trong doanh nghiệp kinh doanh xổ số; vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh ruột, em ruột, em nuôi của chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc, trợ lý tổng giám đốc, trợ lý giám đốc, kế toán trưởng, Trưởng, Phó  các phòng, ban nghiệp vụ của doanh nghiệp kinh doanh xổ số không được làm đại lý xổ số.  

- Đại lý xổ số kiến ​​thiết được hưởng hoa hồng đại lý trên giá trị vé số  bán ra và tiền trả thưởng trên giá trị trả thưởng. 

3. Quy chế kinh doanh xổ số 

 Hoạt động xổ số là ngành hoạt động có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm bảo đảm  đáp ứng nhu cầu giải trí của một bộ phận nhân dân có thu nhập chính đáng, bảo đảm không để thiếu tiền cho an sinh xã hội, an ninh trật tự. . Chỉ những doanh nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động xổ số mới được phép  hoạt động kinh doanh xổ số.  Hoạt động kinh doanh xổ số phải đảm bảo minh bạch, khách quan, trung thực và bảo vệ quyền, lợi ích của các bên tham gia. 

4. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh xổ số 

 - Tuân thủ các quy định của nhà nước về hoạt động  xổ số.  

- Tổ chức kinh doanh theo quy định đã công bố với khách hàng. 

 - Thanh toán đầy đủ, kịp thời  giải thưởng cho khách hàng khi trúng thưởng; giữ bí mật  thông tin trúng thưởng và thông tin nhận thưởng theo yêu cầu của khách hàng trúng thưởng.  

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ tài chính với nhà nước và các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh.  

- Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương tuyên truyền, phổ biến, tư vấn cho người tham gia  xổ số kiểm soát mức  tham gia dự thưởng xổ số.

5. Doanh nghiệp kinh doanh sổ số 

 5.1 Điều kiện để doanh nghiệp kinh doanh xổ số 

 Theo quy định tại Nghị định 151/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính thì hiện nay chỉ có một loại hình doanh nghiệp duy nhất được hoạt động kinh doanh xổ số là: 

 Doanh nghiệp kinh doanh xổ số là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước sở hữu 100% vốn.  5.2 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số 

 Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số cho các công ty xổ số kiến thiết, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam.  

 - Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp; 

b) Đại diện pháp luật của doanh nghiệp; 

c) Loại hình sản phẩm được phép kinh doanh; 

d) Phương thức phân phối sản phẩm; 

 đ) Địa bàn kinh doanh xổ số;  

e) Thời hạn có hiệu lực của giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; 

g) Các quy định về việc tuân thủ chế độ quản lý và nghĩa vụ thuế trong hoạt động kinh doanh xổ số.  Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số: 

a) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số của Công ty xổ số kiến thiết, Công ty xổ số điện toán Việt Nam, trong đó nêu rõ loại hình sản phẩm đề nghị được phép kinh doanh; 

b) Ý kiến của chủ sở hữu về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; 

c) Phương án tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty xổ số kiến thiết, Công ty xổ số điện toán Việt Nam; 

d) Quyết định thành lập doanh nghiệp (bản sao có chứng thực); 

đ) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);  

e) Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp được chủ sở hữu phê duyệt (bản sao có chứng thực); 

g) Báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán của Công ty xổ số kiến thiết, Công ty xổ số điện toán Việt Nam.  

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số.  Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động xổ số kiến ​​thiết là 15 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Tài chính nhận  đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động xổ số, Bộ Tài chính có văn bản thông báo và nêu rõ lý do từ chối.  

6.Các hành vi bị cấm trong hoạt động kinh doanh xổ số 

 Tổ chức hoạt động xổ số trái phép dưới mọi hình thức, mọi  phương tiện.  - Sử dụng kết quả xổ số do công ty xổ số kiến ​​thiết phát hành để tổ chức các chương trình dự thưởng. 

 - Phát hành xổ số từ nước ngoài cho các tổ chức, cá nhân trong nước.  

- Làm sai lệch kết quả trúng thưởng.  

- Dùng tiền nhà nước để tham gia dự thưởng xổ số.  

- Làm giả vé số dưới mọi hình thức. 

- Dùng xổ số  để rửa tiền. 

 - Cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả xổ số 

 - Lợi dụng hình thức khuyến mại  may rủi để kinh doanh xổ số trái phép nhằm mục đích kiếm lời bằng cách thu tiền của khách hàng.  

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật. 

7. Luật vé số 

 7.1 Tổ chức in vé  số 

 - Vé  số do tổ chức phát hành vé  số tự in hoặc đặt in tại nhà in  đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu bảo mật và phải an toàn trong hoạt động thương mại. 

 - Tổ chức phát hành vé  số có quyền quyết định  hình dạng, kích thước của tờ vé  số. Vé xổ số phải có các nội dung cơ bản sau đây:  

a) Tên tổ chức phát hành vé xổ số; 

b) Mệnh giá của vé xổ số; 

c) Số ký hiệu (số sê-ry) của tờ vé xổ số; 

d) Các chữ số hoặc kết quả ngẫu nhiên để khách hàng lựa chọn; 

 đ) Ngày mở thưởng, thời hạn lưu hành của vé xổ số; thời hạn lĩnh thưởng; 

e) Cơ cấu giải thưởng theo ký hiệu phát hành (sê-ry); 

g) Các dấu hiệu nhận diện để chống làm giả hoặc mã khoá để kiểm soát vé xổ số; 

h) Các thông tin khác để phục vụ cho người tham gia dự thưởng xổ số bao gồm: Cơ cấu giải thưởng, các điều kiện để được lĩnh thưởng, địa chỉ lĩnh thưởng, các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu quản lý của tổ chức phát hành vé xổ số. 

  - Số lượng vé xổ số của từng đợt phát hành vé xổ số do tổ chức phát hành vé xổ số xác định phù hợp với khả năng tiêu thụ, nhu cầu thị trường, khả năng quản lý và đảm bảo hiệu quả trong kinh doanh.  

 Trong trường hợp Bộ Tài chính quy định về hạn mức số lượng, giá trị vé xổ số phát hành hoặc khống chế về tỷ lệ tiêu thụ vé xổ số bình quân tối thiểu trong từng thời kỳ thì việc in và phát hành vé xổ số của tổ chức phát hành vé xổ số phải thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính. 

 7.2 Nguyên tắc in vé xổ số 

 - Vé xổ số in phải có đủ số lượng theo từng loại ký hiệu vé xổ số và phù hợp với cơ cấu giải thưởng đã thông báo phát hành.  

 - Nguyên tắc in vé xổ số đối với từng loại hình vé xổ số được quy định như sau: 

a) Vé xổ số truyền thống khi in phải có cuống lưu trữ để phục vụ cho việc kiểm soát vé xổ số của tổ chức phát hành vé xổ số; 

 Trường hợp vé xổ số in có các dấu hiệu nhận diện bằng phản quang hoặc có hệ thống mã vạch, hệ thống mã khoá đáp ứng được yêu cầu kiểm soát, quản lý và phân biệt được vé xổ số thật, vé xổ số giả, việc tổ chức in vé xổ số đảm bảo chặt chẽ, không có khả năng xảy ra gian lận thì việc in vé xổ số có thể không cần phải có cuống lưu;  

b) Vé xổ số lô tô khi in phải có cuống hoặc phần lưu để ghi nhận và đối chiếu các chữ số mà khách hàng đã lựa chọn để tham gia dự thưởng; 

c) Vé xổ số cào biết kết quả ngay phải có mã khoá để kiểm soát đối chiếu xác định giải thưởng. Lớp phủ khi được quy định là trầy xước và không trầy xước phải đảm bảo không nhìn thấy được nội dung bên trong khi chiếu sáng bằng mắt thường dưới bất kỳ cường độ ánh sáng nào hoặc bằng máy móc và các thiết bị, phương tiện khác; sẽ không bong tróc hoặc biến dạng một cách tự nhiên trong điều kiện bình thường; 

 Để in vé  số có kết quả ngay, công ty in phải có thiết bị chuyên dụng và  phần mềm  phân bổ ngẫu nhiên các giải thưởng. Phần mềm chia thưởng phải có hệ thống mã hóa khóa để ngăn chặn truy cập và sửa đổi trái phép. Toàn bộ quá trình in mở thưởng được sao chụp và lưu trữ trên một thiết bị riêng, đảm bảo bí mật tuyệt đối  và chỉ được  xem  kết quả quay thưởng khi có yêu cầu bằng văn bản của công ty xổ số kiến ​​thiết và đại diện có thẩm quyền của công ty in. Mã khóa bảo mật do công ty xổ số kiến ​​thiết đặt hàng in vé và thông tin chi tiết về cơ sở in ấn đặt mã, giải mã để đối soát  vé số trúng thưởng; 

d) Vé  số có kết quả ngay phải bảo đảm  không nhìn thấy nội dung bên trong khi soi  bằng mắt thường dưới mọi cường độ ánh sáng hoặc bằng máy và các thiết bị, phương tiện khác. Vé xổ số phải đáp ứng các yêu cầu chống làm giả, chống giả mạo để sử dụng quay vòng và bán nhiều lần.  - Trường hợp Hội đồng xổ số kiến ​​thiết khu vực phát hành vé  số trong khuôn khổ cơ chế liên kết thì việc lựa chọn cơ sở in vé  số phải  thực hiện theo hình thức đấu thầu công khai. Tiêu chí và quy trình lựa chọn cơ sở in vé xổ số được quy định  tại Quy chế hoạt động của Hội đồng xổ số  khu vực.  

 - Việc in vé xổ số phải được thực hiện thông qua hợp đồng kinh tế, trong đó xác định rõ số lượng vé  số sẽ in;  yêu cầu kỹ thuật  in vé xổ số; trách nhiệm và quyền lợi của các bên; cơ chế kiểm soát quy trình in ấn đảm bảo không  gian lận; giải quyết tranh chấp, bồi thường thiệt hại và các thỏa thuận khác  đáp ứng yêu cầu quản lý của các bên. 

  - Tổ chức phát hành vé  số có trách nhiệm thông báo cho Cục thuế  tỉnh, thành phố (nơi thực hiện nghĩa vụ thuế)  tên cơ sở in vé  số, ký hiệu của tờ vé  số (dãy số của vé số). vé). vé xổ số), số lượng, mệnh giá từng loại vé  số của từng đợt in để theo dõi, quản lý. 

 7.3 Vé số có nội dung như sau: 

a) Tên tổ chức phát hành; 

b) Giá mua  vé xổ số; 

c) Số ký hiệu của tờ vé số; 

d) Số ngẫu nhiên, chữ cái và kết quả do khách hàng lựa chọn; 

 đ) Ngày mở thưởng hoặc kỳ lưu hành của vé xổ số; 

e) Dấu hiệu chống hàng giả; 

g) Các thông tin khác có liên quan.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1037 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo