Có bao nhiêu hình thức lưu ký chứng khoán hiện nay?

Hiện nay, nhiều người lựa chọn đầu tư chứng khoán hơn là các hoạt động kinh doanh khác nhằm mục đích kiếm lời. Bởi vì, đầu tư chứng khoán được biết đến là một hình thức đầu tư thu hồi vốn nhanh, con số sinh lời khi đầu tư vào chứng khoán là rất lớn khiến người ta coi đầu tư chứng khoán là một trong những hoạt động sinh lời cao nhất. Đó là nguồn thu nhập chính của nhiều người. Chứng khoán hay các vấn đề liên quan đến đầu tư chứng khoán là khái niệm mới xuất hiện vài năm gần đây và được nhiều cá nhân, chủ thể tham gia hoạt động này nhắc đến. Tuy nhiên, dù nhắc đến rất nhiều thuật ngữ liên quan đến chứng khoán nhưng không phải ai cũng có thể hiểu hết và nắm bắt được toàn bộ nội dung của lĩnh vực đầu tư chứng khoán này.
Trong quá trình đầu tư chứng khoán, chắc hẳn có nhiều người rất quan tâm đến thuật ngữ lưu ký chứng khoán, bởi hoạt động lưu ký chứng khoán là một trong những hoạt động cơ bản nhất, cần được quan tâm và tìm hiểu. Đầu tư sinh lời cao nhất có thể. Vậy quy định của pháp luật chứng khoán hiện hành về phương thức lưu ký chứng khoán như thế nào? Phí ký gửi chứng khoán của nhà đầu tư chứng khoán là bao nhiêu? Phí được tính như thế nào? Trong nội dung bài viết dưới đây, Luật Dương Gia sẽ gửi đến quý khách hàng nội dung về biểu mẫu phí lưu ký, ký gửi chứng khoán như sau:
Cơ sở pháp lý: Luật chứng khoán 2019

1. Lưu ký chứng khoán có những loại nào?

Theo “Luật Chứng khoán” 2019, khi nhà đầu tư đầu tư chứng khoán và có nhu cầu ký gửi chứng khoán thì có thể ký gửi theo hai hình thức quy định tại Luật Chứng khoán là và chứng khoán đã phân chia. Trong đó có lưu ký chứng khoán dạng đóng và lưu ký chứng khoán dạng mở, quy định cụ thể như sau:

1.1 Đóng cửa lưu ký chứng khoán

Lưu ký chứng khoán kín được định nghĩa theo quan điểm pháp lý là một hình thức lưu trữ trong đó khách hàng hay còn gọi là nhà đầu tư chứng khoán thuê két sắt của ngân hàng để cất giữ và bảo quản chứng khoán của mình.
Theo quy định của pháp luật chứng khoán hiện hành, mỗi két sắt mà nhà đầu tư thuê sẽ được đánh số hiệu riêng và có 2 ổ khóa. Trong đó, khóa ngoài do ngân hàng quản lý, khóa trong do khách hàng quản lý. Để đảm bảo an toàn cho chứng khoán của khách hàng, ổ khóa bên trong chỉ có một chìa duy nhất do khách hàng giữ, nghĩa là ngân hàng không có quyền biết nội dung chứng khoán trong két. Sau khi ký gửi vào két, khách hàng tự động đặt chứng khoán của mình vào két mà không cần có mặt của người khác, kể cả đại diện ngân hàng.
Qua các quy định này có thể thấy, đối với hoạt động lưu ký đóng, thực chất chỉ nhằm lưu giữ, bảo quản chứng khoán cho khách hàng. Cụ thể, bên gửi giữ chỉ có trách nhiệm bảo đảm tài sản gửi giữ đến một giới hạn nhất định. Khi giá trị chứng khoán do khách hàng lưu ký vẫn cao hơn hạn mức, khách hàng phải thông báo cho tổ chức lưu ký, tổ chức này sẽ thực hiện chức năng “đại lý hợp đồng bảo hiểm chứng khoán”. Dịch vụ chăm sóc khách hàng lưu ký.

1.2. Mở kho lưu ký

Ngoài các quy định về hình thức lưu ký đóng, lưu ký mở được định nghĩa là hình thức lưu ký chứng khoán trong đó chứng khoán được chuyển giao cho một tổ chức lưu ký thực hiện cả chức năng bảo quản và lưu ký. Được khách hàng ủy thác thực hiện nghiệp vụ quản lý chứng khoán. Theo trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức lưu ký trong quản lý chứng khoán, lưu ký đại chúng được chia thành:
Đầu tiên, lưu ký tách biệt được định nghĩa ở đây là hoạt động lưu ký chứng khoán trong đó chứng khoán của khách hàng tách biệt với chứng khoán của người lưu ký. Theo đó, tổ chức giám sát chịu trách nhiệm lưu trữ chứng khoán trên mỗi chứng khoán dưới một ký hiệu khác nhau được tạo cho mỗi khách hàng và phải tách biệt chứng khoán với chứng khoán của tổ chức, tổ chức giám sát và các khách hàng giám sát khác.
Thứ hai, tiền gửi hoán đổi được định nghĩa ở đây là một hình thức lưu ký cho phép người lưu ký trả lại chứng khoán cùng loại, nhưng không nhất thiết phải cùng ký hiệu, cho khách hàng của mình. Đồng thời, theo quy định của “Luật Chứng khoán” 2019, việc xác định sở hữu của tổ chức lưu ký hoán đổi khá phức tạp. Điều này cho thấy chủ sở hữu ký gửi là chủ sở hữu của chứng khoán ký gửi trước khi hoán đổi chứng khoán và là chủ sở hữu của chứng khoán thay thế sau khi hoán đổi.

1.3. Lưu trữ chung

Kho lưu ký chung là một hình thức lưu ký cho phép kho lưu ký tập hợp tất cả các loại người giám sát có thể chuyển nhượng tự do thuộc nhiều khu vực chuyển nhượng của chủ sở hữu thành một tổng hợp.
Do đó, mỗi người sở hữu không có quyền yêu cầu người lưu ký trả lại chứng khoán do mình nắm giữ mà chỉ có quyền yêu cầu trả lại số lượng chứng khoán đang lưu ký hoặc số lượng có giá trị được tính toán hợp pháp. Nếu tổ chức lưu ký mất khả năng thanh toán, tổ chức lưu ký có quyền sử dụng tài sản của tổ chức đó.

1.4. Ủy thác chung có những ưu điểm sau:

- Do hình thức chuyển nhượng chứng khoán không yêu cầu chuyển giao chứng khoán một cách máy móc nên khách hàng không cần tốn nhiều phí giao dịch và phí lưu ký.
- Khách hàng lưu ký chỉ cần ký hợp đồng ủy thác lưu ký một lần tại tổ chức bù trừ, thủ tục đơn giản, khách hàng không cần đến trực tiếp tổ chức lưu ký của tổ chức bù trừ để thực hiện giao dịch chứng khoán.

1.5. Lưu ký bên thứ ba

Được định nghĩa là hình thức lưu ký trong đó tổ chức lưu ký có quyền ký gửi chứng khoán của khách hàng vào tổ chức lưu ký khác đứng tên mình. khách hàng. Thực chất là người lưu ký lại chứng khoán của các thành viên.
Hình thức này được áp dụng chung theo quy định của pháp luật hiện hành và căn cứ vào số chứng khoán trong tổng hợp khối lượng chứng khoán của ngân hàng lưu ký. Hoặc có thể chọn địa điểm gần sở giao dịch chứng khoán khi trung gian lưu ký không có đủ két an toàn để ký gửi và lưu trữ chứng khoán.1.6. Lưu ký cầm cố của khách hàngLà hình thức lưu ký trong đó tổ chức trung gian lưu ký thế chấp chứng khoán đang lưu ký trên tài khoản chứng khoán của khách hàng cho bên thứ ba để cho vay. Khi đó, tổ chức lưu ký phải đóng dấu họ tên chủ nợ thế chấp trên chứng khoán thế chấp trên tài khoản lưu ký của khách hàng. Việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán thế chấp có thể được thực hiện như sau:
- Tách chứng khoán khỏi tài khoản ký quỹ khi có lệnh chuyển chứng khoán.
- Xác lập đồng sở hữu trực tiếp chứng khoán cầm cố thông qua hợp đồng giữa tổ chức tín dụng (bên giữ hộ) và bên ký gửi (bên cầm cố).
Khóa kho vào thứ bảy
Phong tỏa lưu ký là hình thức lưu ký mà người sở hữu sẽ không được sử dụng tài sản trên tài khoản lưu ký bị phong tỏa, lượng chứng khoán này chỉ được sử dụng để đảm bảo an toàn cho người sở hữu hoặc khách hàng của người sở hữu trong các trường hợp sau:
- Tổ chức bảo hiểm phần vốn dự trữ bắt buộc theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức này.
– Công ty cung cấp khoản đầu tư được kiểm soát (quản lý) đối với tài sản của quỹ cho mục đích của điều lệ quỹ.

2. Phí lưu ký chứng khoán?

Khách hàng gửi chứng khoán vào Trung tâm lưu ký chứng khoán theo nguyên tắc khách hàng gửi chứng khoán vào Thành viên lưu ký, Thành viên lưu ký gửi chứng khoán vào Trung tâm lưu ký. Đồng thời, phí lưu ký chứng khoán cũng được quy định là khoản phí trả cho trung tâm lưu ký chứng khoán để đảm bảo quyền sở hữu chứng khoán trên tài khoản của khách hàng tại công ty chứng khoán.
Vào ngày giao dịch cuối cùng của tháng, công ty chứng khoán sẽ tính toán chi phí này và thu phí của tất cả các khách hàng. Phí sẽ được công ty chứng khoán hoàn trả cho trung tâm đăng ký chứng khoán. Thị trường chứng khoán Việt Nam bao gồm hai cấp quản lý:
– Cấp quản lý thứ nhất là cơ quan quốc gia cụ thể là trung tâm lưu ký chứng khoán sẽ quản lý các công ty chứng khoán và ngân hàng lưu ký.
– Cấp quản lý thứ hai là công ty chứng khoán và ngân hàng lưu ký sẽ quản lý các khách hàng cá nhân và tổ chức đầu tư vào chứng khoán.
Vì vậy, các đơn vị này sẽ có chức năng thu phí đăng ký chứng khoán cho trung tâm đăng ký chứng khoán. Phí lưu ký được tính theo quy định tại Thông tư 127/2018/TT-BTC. Lệ phí này rơi vào hai loại:
– Phí lưu ký trái phiếu: 0,2 đồng/trái phiếu/tháng
– Phí lưu ký cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền: 0,27 đồng/cổ phiếu/tháng
Trên thực tế, được đề cập nhiều nhất là phí lưu ký cổ phiếu. Ví dụ bạn nắm giữ 1000 cổ phiếu VCB trong 1 tháng thì phí lưu ký bạn cần trả chỉ... 270 đồng

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo