Hướng dẫn bút toán bù trừ công nợ trên phần mềm MISA

1. Cấn trừ công nợ là gì?

Cấn trừ công nợ hay bù trừ công nợ được hiểu là giao dịch giữa các chủ thể, hoạt động mua bán, cung ứng dịch vụ, hàng hóa. Các đơn vị này sẽ đóng vai trò là người mua hàng và nhà phân phối. Trong quá trình hợp tác nếu có phát sinh giao dịch hai bên phải lập biên bản xử lý công nợ.
Khi một đối tượng có cả khoản phải thu và nợ phải trả (khách hàng và nhà cung cấp). Để thực hiện thủ tục tất toán công nợ, thông thường kế toán cần phải:
– Xác định loại văn bản giải quyết công nợ của chủ thể.
– Thanh toán bù trừ công nợ phải thu, phải trả.
– Cập nhật công tác xử lý nợ vào sổ cái theo dõi riêng.
Mỗi bộ phận kiểm tra và hạch toán công nợ hàng tháng, bao gồm: số dư đầu kỳ, số phát sinh trong tháng hiện tại và tổng số tiền trong tháng hiện tại. Lúc này kế toán cần đối chiếu hóa đơn chứng từ mua hàng của tất cả các đơn vị thành viên cần kiểm tra công nợ.
Nếu có sai sót giữa các bên thì kế toán đối chiếu công nợ để xác định nguyên nhân. Ví dụ lỗi xuất phát từ bên B và liên quan đến số lượng hàng hóa thì bên A có quyền hủy biên bản đối chiếu. Được Bên B xác nhận và kiểm tra lại.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Bù trừ công nợ theo hóa đơn

Để thực hiện bù trừ công nợ theo hóa đơn, thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Thiết lập chế độ bù trừ công nợ theo hóa đơn
1. Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Mua hàng hoặc Bán hàng
2. Tích chọn mục Quản lý công nợ nhà cung cấp chi tiết theo hóa đơn hoặc Quản lý công nợ khách hàng chi tiết theo hóa đơn.3. Nhấn Đồng ý.
Lưu ý: Bước này chỉ cần thực hiện một lần, với những lần bù trừ sau sẽ không phải thiết lập nữa.

he-thong-tuy-chon_12-700x524

Bước 2: Kiểm tra các đối tượng cần được bù trừ1. Vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng (hoặc Mua hàng)\Bù trừ công nợ.
2. Chọn ngày bù trừ và loại tiền.
3. Nhấn Lấy dữ liệu. => Chương trình sẽ tự động liệt kê các đối tượng vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp có phát sinh công nợ cần bù trừ theo điều kiện đã thiết lập.Bu_tru_cong_no_2

 

Bước 3: Bù trù công nợ theo hóa đơn

1. Nhấn Thực hiện bù trừ trên danh sách bù trừ công nợ (hoặc chọn Bù trừ công nợ bên thanh tác nghiệp).

Bu_tru_cong_no_3

2. Chọn đối tượng cần bù trù.
3. Thiết lập các điều kiện để lọc ra các chứng từ cần bù trù, nhấn Lấy dữ liệu.
4. Tích chọn các chứng từ phải thu, phải trả được bù trừ công nợ với nhau.

Bu_tru_cong_no_4

5. Nhấn Bù trừ. => Chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ bù trừ công nợ trên tab Chứng từ NVK của phân hệ Tổng hợp.

Bu_tru_cong_no_7

6. Kiểm tra lại thông tin trên chứng từ bù trừ công nợ.

7. Nhấn Cất.
Lưu ý: Khi thực hiện bù trừ công nợ cho loại tiền ngoại tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ phải thu và chứng từ phải trả, sau khi nhấn chọn Bù trừ, chương trình sẽ tự động sinh ra bút toán xử lý chênh lệch tỷ giá trên chứng từ bù trừ công nợ.

 

 

2.2. Bù trừ công nợ theo tài khoản

Để thực hiện bù trừ công nợ theo tài khoản, thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Thiết lập chế độ bù trừ công nợ theo tài khoản
1. Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Mua hàng hoặc Bán hàng
2. Bỏ tích chọn mục Quản lý công nợ nhà cung cấp chi tiết theo hóa đơn hoặc Quản lý công nợ khách hàng chi tiết theo hóa đơn.3. Nhấn Đồng ý.
Lưu ý: Bước này chỉ cần thực hiện một lần, với những lần bù trừ sau sẽ không phải thiết lập nữa.

he-thong-tuy-chon_13

Bước 2: Bù trù công nợ theo tài khoản1. Vào phân hệ Bán hàng (hoặc Mua hàng), chọn Bù trừ công nợ, (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng (hoặc Mua hàng)\Bù trừ công nợ).

 

2. Thiết lập các điều kiện để lọc ra các đối tượng và tài khoản cần bù trù, nhấn Lấy dữ liệu.

3. Tích chọn các tài khoản cần được bù trừ theo từng đối tượng phát sinh.

Bu_tru_cong_no_9

4. Nhấn Bù trừ. => Chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ bù trừ công nợ trên tab Chứng từ NVK của phân hệ Tổng hợp.

Bu_tru_cong_no_10

5. Kiểm tra lại thông tin trên chứng từ bù trừ công nợ.
6. Nhấn Cất.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo