Cá nhân buôn chuyến là gì? Điều kiện về hàng hóa dịch vụ kinh doanh của cá nhân buôn chuyến như thế nào
Author

Tham vấn bởi: Đội Ngũ Luật Sư Công ty Luật ACC

Cá nhân buôn chuyến là gì? Có cần phải đăng ký kinh doanh không?

Căn cứ theo điểm d khoản 1 Điều 3 Nghị định 39/2007/NĐ-CP quy định về cá nhân hoạt động thương mại cụ thể như sau:

1. Cá nhân hoạt động th­ương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động đ­ược pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác như­ng không thuộc đối t­ượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và không gọi là “th­ương nhân” theo quy định của Luật Thương mại.
...
d) Buôn chuyến là hoạt động mua hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyến để bán cho người mua buôn hoặc ng­ười bán lẻ;

Như vậy, cá nhân buôn chuyến được hiểu là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện hoạt động mua hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyến để bán cho người mua buôn hoặc ng­ười bán lẻ đ­ược pháp luật cho phép mà không phải xin Giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều kiện về hàng hóa dịch vụ kinh doanh của cá nhân buôn chuyến như thế nào?

Căn cứ theo Điều 5 Nghị định 39/2007/NĐ-CP về việc cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh quy định cá nhân buôn chuyến cần đáp ứng các điều kiện về hàng hóa dịch vụ kinh doanh sau đây:

Phạm vi về hàng hóa, dịch vụ kinh doanh của cá nhân hoạt động thương mại
1. Cá nhân hoạt động th­ương mại đ­ược phép kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật, trừ các loại hàng hóa, dịch vụ sau đây:
a) Hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật;
b) Hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ xuất xứ, hàng quá thời hạn sử dụng, hàng không bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; hàng không bảo đảm chất l­ượng, bao gồm hàng mất phẩm chất, hàng kém chất l­ượng, hàng nhiễm độc và động, thực vật bị dịch bệnh;
c) Hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật.
2. Tr­ường hợp kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, cá nhân hoạt động th­ương mại phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan đến việc kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ này.
3. Cá nhân hoạt động th­ương mại phải tuân thủ pháp luật về thuế, giá, phí và lệ phí liên quan đến hàng hóa, dịch vụ kinh doanh. Trường hợp kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống, cá nhân hoạt động th­ương mại phải bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với việc kinh doanh loại hàng hóa, dịch vụ này.
4. Nghiêm cấm cá nhân hoạt động th­ương mại gian lận trong cân, đong, đo, đếm và cung cấp các thông tin sai lệch, dối trá hoặc thông tin dễ gây hiểu lầm về chất l­ượng của hàng hóa, dịch vụ hoặc bản chất của hoạt động th­ương mại mà mình thực hiện.
1anbc

 

Cá nhân buôn chuyến bị cấm đầu tư kinh doanh những hàng hóa dịch vụ thuộc ngành nghề nào?

Căn cứ theo Điều 6 Luật Đầu tư 2020 được hướng dẫn bởi Điều 10 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định về ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, cụ thể như sau:

- Nhà đầu tư không được thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành nghề quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư 2020.

Theo khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư 2020 quy định các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây bị cấm:

+ Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Luật Đầu tư 2020;

+ Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Luật Đầu tư 2020;

+ Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này;

+ Kinh doanh mại dâm;

+ Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

+ Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

+ Kinh doanh pháo nổ;

+ Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

- Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 6 của Luật Đầu tư trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện như sau:

+ Các chất ma túy được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sản xuất, sử dụng theo quy định của Chính phủ về danh mục chất ma túy, tiền chất và Công ước thống nhất về chống ma túy năm 1961, Công ước Liên hợp quốc năm 1988 về chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma túy và chất hướng thần;

+ Các loại hóa chất, khoáng vật bị cấm theo quy định của Luật Đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sản xuất, sử dụng theo quy định của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học và các văn bản hướng dẫn Công ước Rotterdam về thủ tục thỏa thuận có thông báo trước đối với một số hóa chất nguy hại và thuốc bảo vệ thực vật trong buôn bán quốc tế;

+ Mau các loài thực vật, động vật hoang dã bị cấm theo quy định của Luật Đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép khai thác theo quy định của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã, nguy cấp (CITES)

Mọi người cũng hỏi

Câu hỏi 1: Buôn chuyến là gì?

Trả lời: Buôn chuyến (hay còn gọi là chuyến buôn) là hoạt động thương mại mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ với mục tiêu kiếm lời. Người tham gia hoạt động buôn chuyến được gọi là buôn chuyến viên hoặc nhà buôn chuyến. Buôn chuyến có thể bao gồm việc mua bán hàng hóa, thương mại quốc tế, hay kết nối giữa nguồn cung cấp và người tiêu dùng.

Câu hỏi 2: Buôn chuyến có vai trò gì trong hoạt động kinh doanh?

Trả lời: Buôn chuyến đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh bởi vì nó giúp:

 • Tạo giá trị: Buôn chuyến giúp tạo giá trị cho sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua quá trình mua bán và trao đổi.
 • Kết nối thị trường: Nhà buôn chuyến kết nối giữa nguồn cung cấp và thị trường tiêu thụ, đảm bảo rằng hàng hóa và dịch vụ có thể đến tay người tiêu dùng một cách hiệu quả.
 • Mang lại lợi nhuận: Hoạt động buôn chuyến thường đích thân mục tiêu kiếm lời từ việc mua bán và trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ.
 • Thúc đẩy phát triển kinh tế: Buôn chuyến góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế và tạo ra cơ hội việc làm.

Câu hỏi 3: Những yếu tố nào ảnh hưởng đến thành công trong buôn chuyến?

Trả lời: Các yếu tố ảnh hưởng đến thành công trong buôn chuyến bao gồm:

 • Nắm vững thị trường: Hiểu rõ về thị trường, nhu cầu của khách hàng, xu hướng tiêu dùng và cạnh tranh để đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp.
 • Quản lý rủi ro: Điều chỉnh cho rủi ro liên quan đến biến động giá cả, thay đổi trong nguồn cung cấp, vận chuyển và thị trường để đảm bảo lợi nhuận ổn định.
 • Quản lý tài chính: Đảm bảo quản lý tài chính hiệu quả để đảm bảo đủ vốn để thực hiện hoạt động buôn chuyến và chi trả các khoản phí liên quan.
 • Xây dựng mối quan hệ: Xây dựng mối quan hệ tốt với nhà cung cấp, khách hàng, và các đối tác khác để tạo sự tin cậy và ổn định trong hoạt động kinh doanh.

Câu hỏi 4: Buôn chuyến có loại hình nào?

Trả lời: Buôn chuyến có nhiều loại hình khác nhau, bao gồm:

 • Buôn chuyến hàng hóa: Mua bán và giao dịch hàng hóa từ nguồn cung cấp đến khách hàng cuối.
 • Buôn chuyến dịch vụ: Kinh doanh và giao dịch các dịch vụ từ nguồn cung cấp đến khách hàng.
 • Buôn chuyến quốc tế: Thực hiện hoạt động buôn chuyến trên phạm vi quốc tế, thường liên quan đến thương mại quốc tế và hàng hóa vượt biên giới.
 • Buôn chuyến trực tuyến: Sử dụng nền tảng trực tuyến để mua bán và giao dịch hàng hóa hoặc dịch vụ.
 
 
 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (2.306 lượt)

  Liên hệ với chúng tôi

  Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

  tu-van-vien-2

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần báo phí không được để trống

  Bài viết liên quan:

  b-21-2

  (2023) What are the requirements for a handwritten will to be legally valid in Texas?

  Writing a handwritten will, also known as a holographic will, in Texas involves following specific legal requirements to ensure its validity. Below are the steps to create a handwritten will in Texas: ...

  Lượt xem: 1.248

  8271

  Thông tin chi cục an toàn thực phẩm Kiên Giang [Mới nhất 2023]

    1. Giới Thiệu Năm 2022, tỉnh của chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm. Các cơ quan chức năng và các chuyên gia chuyên môn đã đề xuất và ...

  Lượt xem: 1.669

  xuat-trinh

  Hướng dẫn tích hợp giấy phép lái xe trên VNeID

  Tích hợp giấy phép lái xe vào VNeID là một tiến bộ quan trọng trong việc quản lý giấy tờ và dữ liệu cá nhân của người dân Việt Nam. Với sự phát triển của công nghệ và ứng dụng di động, VNeID đã tạo ra ...

  Lượt xem: 2.835

  b-20-2

  Can a simple handwritten will be considered legally valid?

  To write a simple handwritten will, also known as a holographic will, follow these steps. Keep in mind that the legal validity of handwritten wills varies by jurisdiction, so consult with an attorney ...

  Lượt xem: 2.550

  b-19-2

  (Latest 2023) What conditions must a manuscript have to have legal value?

  To make a handwritten will (holographic will) legally valid, it's crucial to follow the specific requirements of your jurisdiction. While the laws governing handwritten wills can vary, here are some ...

  Lượt xem: 1.258

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo
  Chat Ngay
  Hotline Tổng đài WhatsApp Zalo báo giá' Chat Zalo