Định mức 1776 còn được dùng nữa không? [2024]

1. Định mức 1776 đã trở thành huyền thoại?

Đối với người làm dự toán, mỗi khi nhắc tới định mức, là chúng ta đều sẽ nghĩ đến Định mức 1776 vì nó đã đồng hành với nhiều người có thể đến 12 năm.

Trong bài này HocThatNhanh sẽ chia sẻ với các bạn học Dự toán “một dòng lịch sử” về bộ định mức này và những tập định mức anh em của nó nhé

Chia sẻ nếu bạn mới bắt đầu học dự toán, thì có 3 loại định mức, đó là:

 • Định mức cơ sở
 • Định mức dự toán
 • Định mức tỷ lệ

Định mức 1776 có từ bao giờ?

Nó là cách gọi tắt của Định mức được công bố theo Công văn số 1776/BXD-VP về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng được ban hành ngày 16/8/2007

Nội dung Định mức phần xây dựng theo Công văn 1776/BXD-VP có những gì?

Định mức dự toán 1776 là định mức kinh tế – kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng (như 1m3 tường gạch, 1m3 bê tông, 1m2 lát gạch, 1 tấn cốt thép, 100m đài cọc,…). Hao phí được xác định từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

Nội dung Định mức 1776 cũng như các định mức mà bạn sẽ thấy ngay phần sau bài viết này, đều được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất

11 Chương trong Định mức cho ta biết các thành phần hao phí trong Định mức dự toán được xác định gồm có

 • Chương I: Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng
 • Chương II: Công tác đào, đắp đất, đá, cát
 • Chương III: Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi
 • Chương IV: Công tác làm đường
 • Chương V: Công tác xây gạch đá
 • Chương VI: Công tác bê tông tại chỗ
 • Chương VII: Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn
 • Chương VIII: Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ
 • Chương IX: Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép
 • Chương X: Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác
 • Chương XI: Các công tác khác

Nguyên tắc xác định các thành phần hao phí trong Định mức 1776 cũng như các Định mức dự toán sau này như sau:

  • Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu.
  • Mức hao phí vật liệu khác như vật liệu làm dàn giáo xây, vật liệu phụ khác được tính bằng tỉ lệ % tính trên chi phí vật liệu chính.
  • Mức hao phí lao động chính và phụ được tính bằng số ngày công theo cấp bậc bình quân của công nhân trực tiếp xây dựng.
  • Mức hao phí máy thi công chính được tính bằng số lượng ca máy sử dụng.
 • Mức hao phí máy thi công khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí sử dụng máy chính.

Trước Định mức 1776 là định mức nào?

Theo dòng thời gian các Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng được ban hành, thì ngay trước Định mức này, chúng ta đã có định mức ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nếu bạn muốn “nghiên cứu” định mức cũ một chút thì có thể tải về ở đây: Định mức 24/2005

Bảng các định mức dự toán xây dựng công trình (Phần Xây dựng) sau đó

STT Số hiệu Ngày Ghi chú 1 1776/BXD-VP 16/08/2007 Quyết định số 1776/BXD-VP về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng ban hành ngày 16/8/2007. 2 1091/QĐ-BXD 26/12/2011 Bổ sung công tác xây gạch bằng vật liệu không nung 3 1172/QĐ-BXD 26/12/2012 Sử dụng định mức dự toán xây dựng công trình kèm theo theo QĐ số 1172/QĐ-BXD chi phí nhân công công tác bả matit giảm 70% so với sử dụng định mức công bố theo công văn số 1776/BXD-VP 4 588/QĐ-BXD 29/05/2014 Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, đường giao thông,… Bổ sung mới chương XII – Công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô (Mã hiệu AM.11000 đến AM.33000) 5 235/QĐ-BXD 04/04/2017 Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi; Công tác làm đường; Công tác hoàn thiện áp dụng các loại sơn đang sử dụng rộng rãi trên thị trường 6 1264/QĐ-BXD 18/12/2017 Sửa đổi và bổ sung công tác sử dụng vật liệu không nung

2. Định mức xây dựng hiện hành bây giờ là gì?

Ngày 31/08/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành định mức xây dựng theo Thông tư 12/2021/TT-BXD (thực tế là sửa đổi bổ sung Bộ định mức 10/2019)

Theo đó, tại thời điểm hiện tại chúng ta đang áp dụng Bộ Định mức 12/2021 này để lập dự toán và xác định chi phí đầu tư xây dựng

3. Sử dụng định mức dự toán trong quản lý chi phí

Để lập Tổng mức đầu tư dự án chúng ta có thể cần đến suất vốn đầu tư, lập dự toán xây dựng công trình (gọi tắt là dự toán công trình) chúng ta có thể cần đến các bộ đơn giá xây dựng được các địa phương công bố. Và cũng như việc tính dự toán số lượng vật liệu hao phí cho một công trình, các vật liệu chính là gì, chúng ta cần phải có bộ định mức.

Đây chính là cốt lõi của việc lập dự toán.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo