CÔNG TY LUẬT ACC

Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Thanh Trúc

Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Thanh Trúc

08/12/2021

Khi ký chuyển nhượng cổ phần thì làm biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần như thế nào ? Điều kiện và thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần. Bài viết dưới đây ACC cung cấp cho bạn một số thông tin về biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mời bạn tham khảo!

81 1
biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

1. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

Biên bản thanh lý hợp đồng là mẫu biên bản ghi nhận sau khi hoàn tất một công việc nào đó được hai bên tham gia xác nhận lại khối lượng, chất lượng, và các phát sinh sau quá trình hoàn thành công việc đó và hai bên cùng đồng ý ký tên.

2. Ý nghĩa biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Thông thường việc thanh lý hợp đồng được thể hiện bằng Biên bản thanh lý hợp đồng, trong đó sẽ ghi nhận việc thực hiện hợp đồng của các bên; cụ thể là mỗi bên đã thực hiện được những nghĩa vụ gì với bên có quyền, đồng thời đã được hưởng những quyền gì từ bên có nghĩa vụ; còn nghĩa vụ nào chưa được thực hiện,…biên bản thanh lý hợp đồng sẽ thể hiện những nội dụng đó. Mục đích của việc thanh lý hợp đồng thực chất nhằm hạn chế tranh chấp đối với những phần nghĩa vụ đã hoàn thành . Do đó, thông thường việc thanh lý hợp đồng chỉ thực hiện khi các bên đã hoàn thành mọi nghĩa vụ với bên còn lại, nhưng trong một số trường hợp để đảm bảo cho những nghĩa vụ đã thực hiện trong khi còn một số nghĩa vụ chưa thực hiện thì hai bên vẫn có thể tiến hành thanh lý hợp đồng và ghi rõ nội dung những nghĩa vụ chưa thực hiện để tiếp tục thực hiện những nghĩa vụ đó.

3. Thủ tục chuyển nhượng cổ phần:

Bước 1: Doanh nghiệp soạn hồ sơ chuyển nhượng và thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần sau đó nộp hồ sơ tại sở kế hoạch đầu tư.

Thành phần Hồ sơ bao gồm:

– Thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

– Biên bản họp đại hội đồng cổ đông;

– Thông báo lập sổ đăng ký cổ đông;

– Danh sách cổ đông sáng lập sau thay đổi;

– Giấy CMND, còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân người nhận chuyển nhượng;

– Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức nhận chuyển nhượng (trừ trường hợp tổ chức là Bộ/UBND tỉnh, thành phố) và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;

– Hợp đồng chuyển nhượng, Biên bản thanh lý hoặc giấy tờ khác có giá trị chứng minh việc chuyển nhượng hoàn tất;

– Quyết định góp vốn của tổ chức nhận chuyển nhượng;

– Giấy uỷ quyền hoặc giấy giới thiệu cho người nộp hồ sơ.

– Chứng minh thư hoặc hộ chiếu công chứng của người nộp hồ sơ

Sau khi hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ tại sở kế hoạch và đầu tư.

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh phải cấp giấy xác nhận thay đổi hoặc thông báo rõ nội dung hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho doanh nghiệp.

Lưu ý: Doanh nghiệp phải nộp thông báo thay đổi tới sở kế hoạch đầu tư trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn tất việc chuyển nhượng.

Bước 2: Công bố thông tin thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Sau khi Công ty có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, doanh nghiệp phải làm thủ tục công bố thông tin tại sở kế hoạch đầu tư.

Công bố thông tin là thủ tục bắt buôc khi thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

4. Mẫu biên bản

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Số: …………/20……../TLHDCN

– Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng số …../20……./HĐCNCP-……………… ký ngày …../…../20….

– Căn cứ tình hình thực tế thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng.

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 20……, tại Trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN…………………………….

Chúng tôi gồm:

  1. Bên chuyển nhượng cổ phần:

Ông/bà:…………………………               Giới tính: …………………

Sinh ngày:……/……./19……                Dân tộc: …………………          Quốc tịch: ……………………….

Số CMND:  ………………….                 Ngày cấp: ……./……/20…     Nơi cấp: …………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………..

(Được gọi là bên A tại các điều khoản của Hợp đồng)

  1. Bên nhận chuyển nhượng:

Ông/Bà:……………………….               Giới tính: …………………

Sinh ngày:……/……./19……                Dân tộc: …………………          Quốc tịch: ……………………….

Số CMND:  ………………….                 Ngày cấp: ……./……/20…     Nơi cấp: …………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………..

(Được gọi là bên B tại các điều khoản của Hợp đồng)

Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong hợp đồng chuyển nhượng số ……/20……./HĐCNCP-…… ký ngày …../…../20…., cụ thể như sau:

Ông ……………………. đã thanh toán đầy đủ cho Ông …………………………. số tiền …………..000.000 đồng (Bằng chữ:………….triệu đồng Việt Nam) và ……………………………. đã chuyển nhượng …………………000 cổ phần (Bằng chữ: …………………nghìn cổ phần) của mình cho ông ……………….theo hợp đồng chuyển nhượng số……../20……./HĐCNCP-……………. ký ngày ……/……../20………

Kể từ ngày ………./…………/20…………., hợp đồng chuyển nhượng số ………./20……………../HĐCNCP-………..

ký ngày …………./……./20…… được thanh lý xong. Hai bên đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ cam kết trong Hợp đồng chuyển nhượng và không còn thắc mắc hay khiếu kiện về việc thực hiện nghĩa vụ của nhau.

Bản thanh lý hợp đồng này được lập thành 02 bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như  nhau, mỗi bên giữ  01 bản. Đại diện hai Bên cùng đọc và ký tên dưới đây.

                 BÊN CHUYỂN NHƯỢNG                                           BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY:

CÔNG TY CỔ PHẦN …………………………….. đồng ý nội dung chuyển nhượng trên và xác nhận các bên đã thực hiện xong việc chuyển nh­ượng.

CÔNG TY CỔ PHẦN ……………………………………………………………………………………………………

Giám đốc: ……………………………………………………………………………………………………

5. Công ty luật ACC

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của chúng tôi biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cũng như các vấn đề pháp lý có liên quan trong trong phạm vi này. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm và có nhu cầu tư vấn và hỗ trợ về vấn đề biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

Hotline: 19003330

Zalo: 084 696 7979

Gmail: info@accgroup.vn

Website: accgroup.vn

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ