Mẫu biên bản cấn trừ công nợ năm 2024

Theo nguyên tắc kinh doanh, hiện nay, có nhiều doanh nghiệp thường xuyên sử dụng cấn trừ công nợ để thực hiện việc thanh toán với đối tác nhằm đơn giản hóa các thủ tục thanh toán. Chính vì vậy, trong bài viết này, ACC Group sẽ cung cấp tới quý khách hàng thông tin về mẫu biên bản cấn trừ công nợ (Cập nhật 2023).

Mẫu biên bản cấn trừ công nợ

1. Cấn trừ công nợ là gì?

Cấn trừ công nợ hay bù trừ công nợ được hiểu là giao dịch giữa các chủ thể, hoạt động mua bán, cung ứng dịch vụ, hàng hóa. Các đơn vị này sẽ đóng vai trò là người mua hàng và nhà phân phối. Trong quá trình hợp tác nếu có phát sinh giao dịch hai bên phải lập biên bản xử lý công nợ.
Khi một đối tượng có cả khoản phải thu và nợ phải trả (khách hàng và nhà cung cấp). Để thực hiện thủ tục tất toán công nợ, thông thường kế toán cần phải:
– Xác định loại văn bản giải quyết công nợ của chủ thể.
– Thanh toán bù trừ công nợ phải thu, phải trả.
– Cập nhật công tác xử lý nợ vào sổ cái theo dõi riêng.
Mỗi bộ phận kiểm tra và hạch toán công nợ hàng tháng, bao gồm: số dư đầu kỳ, số phát sinh trong tháng hiện tại và tổng số tiền trong tháng hiện tại. Lúc này kế toán cần đối chiếu hóa đơn chứng từ mua hàng của tất cả các đơn vị thành viên cần kiểm tra công nợ.
Nếu có sai sót giữa các bên thì kế toán đối chiếu công nợ để xác định nguyên nhân. Ví dụ lỗi xuất phát từ bên B và liên quan đến số lượng hàng hóa thì bên A có quyền hủy biên bản đối chiếu. Được Bên B xác nhận và kiểm tra lại.
2. Các trường hợp cần lập biên bản cấn trừ công nợ, bù trừ công nợ
Khi hai đơn vị mua bán bất kỳ mặt hàng nào cho nhau, khi chủ thể giao dịch vừa là bên bán vừa là bên mua thì họ sẽ lập biên bản cấn trừ công nợ cho bên còn lại. Vì vậy, biên bản bù trừ số dư này sẽ là căn cứ để cưỡng chế, là căn cứ để chứng minh giao dịch đã diễn ra, là căn cứ để giải trình với cơ quan thuế sau này.
Thông thường, hồ sơ xử lý công nợ bao gồm: bảng công nợ; hợp đồng mua bán/hợp đồng kinh tế/hợp đồng thương mại; biên bản nghiệm thu/giao/biên bản bàn giao; thanh lý; đối chiếu công nợ; chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
3. Mẫu biên bản cấn trừ công nợ năm 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XAB 

Số: 110/BB-XAB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

  

 

 

BIÊN BẢN CẤN TRỪ CÔNG NỢ

 

Hôm nay, ngày 05 tháng 11 năm 2023 tại trụ sở công ty cổ phần XAB, chúng tôi gồm có các bên sau

BÊN BÁN (BÊN A) : CÔNG  TY CỔ PHẦN XAB
Địa chỉ: : 000000 Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Mã số thuế : 0999999999
Người đại diện theo pháp luật : Ông Nguyễn Văn Luận Chức vụ: Giám đốc
Email : [email protected]
Số điện thoại : 0909090909

BÊN MUA (BÊN B) : CÔNG TY TNHH HOA HỒNG ABC
Địa chỉ: : 10999 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội
Mã số thuế : 0998776544
Người đại diện theo pháp luật : Nguyễn Thị Thu    Chức vụ: Tổng giám đốc
Email : [email protected]
Số điện thoại : 000123439

Hai bên A và bền B (sau đây gọi là các bên) thống nhất thoả thuận các nội dung sau:

Điều 1.  Tính đến ngày 05/11/2023 số tiền bên B còn phải trả bên A là 100.000.000 đồng

Hai bên đồng ý cấn trừ khoản nợ trên vào tiền nợ 1 tỷ đồng mà bên A còn nợ bên B.

Điều 2.  Sau khi cấn trừ khoản công nợ trên thì số tiền mà bên A nợ bên B còn là 900.000.000 đồng

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ để thực hiện./.

ĐẠI DIỆN BÊN A   ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo