messenger whatsapp viber zalo phone mail

Báo cáo sơ kết chi hội người cao tuổi mới nhất [Chi tiết 2023]

Hội người cao tuổi là tổ chức xã hội đại diện cho nguyện vọng và ý chí, nhằm phát huy quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi. Hội người cao tuổi là nơi sinh hoạt và giao lưu hoạt động từ Trung ương đến địa phương cũng như các đơn vị tổ chức khác. Hằng năm, cứ đến mỗi nhiệm kì, hội lại tổ chức buổi tổng kết báo cáo kết quả. Luật ACC xin gửi đến quý bạn đọc bài viết về Báo cáo sơ kết chi hội người cao tuổi.

Bao Cao
Báo cáo sơ kết chi hội người cao tuổi

1. Báo cáo tổng kết chi hội người cao tuổi là gì?

Báo cáo tổng kết chi hội người cao tuổi là hình thức văn bản tổng kết những số liệu công tác  thực hiện trong một nhiệm kỳ được cán bộ người cao tuổi lập ra để tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động, khen ngợi những thành tích và nêu ra những tồn tại hạn chế để khắc phục. Từ đó đưa ra những phương hướng, kế hoạch, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới giúp cho việc tổ chức hoạt động của người cao tuổi đa dạng và hiệu quả hơn.

2. Nội dung Mẫu báo cáo tổng kết chi hội người cao tuổi

Mẫu báo cáo tổng kết chi hội người cao tuổi thông thường bao gồm những nội dung:

– Đặc điểm hoạt dộng chi hội người cao tuổi.

– Kết quả tình hình hoạt động mà chi hội người cao tuổi đạt được trong nhiệm kỳ (đánh giá, khái quát chung và công tác chi hội).

– Nhận xét các ưu điểm và đánh giá những hạn chế của chi hội.

– Đưa ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.

3. Mẫu báo cáo tổng kết chi hội người cao tuổi

 Hội Người cao tuổi … Chi hội Người cao tuổi …  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

………….., ngày….. tháng…….năm 20……

                                                           

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động chi hội người cao tuổi thôn………, nhiệm kỳ: 20….. – 20….. và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ: 20….. – 20……

Hoạt động của chi hội người cao tuổi thôn…… nhiệm kỳ: 20….. -20….. và phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ: 20….. -20…..

I. Đặc điểm tình hình.

– Chi hội người cao tuổi thôn…….. là một tổ chức  chính trị xã hội, là một chỉnh thể đứng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn và sự chỉ đạo của hội người cao tuổi xã………..

– Trong nhiệm kỳ: 20….. – 20….., chi bộ đã tiến hành đại hội, bầu ra Ban chấp hành gồm 3 người: 1 chi hội trưởng, 1 chi hội phó và 1 ủy viên Ban chấp hành.

– Trong 5 năm hội viên bình quân là …. hội viên, với sự kết nạp mới là 9 hội viên, giảm 22 hội viên do tình trạng sức khỏe, tuổi cao sức yếu đã về với tổ tiên. Số hội viên hiện có đến 31/12/……. là ……… hội viên, nam là ………., nữ là ………..: ở các độ tuổi từ …….. -> ……..là…….., từ …….. ->………. là……., từ…….. ->………. là………..từ………tới…….là 2;……..tuổi trở lên là………số hội viên được hưởng chế độ từ ngân sách nhà nước là 68 bằng 50% gồm: hưu trí là …… tương đương 3%, trợ cấp là ……..tương đương…….%, chế độ là………tương đương……….%, thành viên tham gia bảo hiểm y tế là………. tuơng đương……….%.

– Với tình hình đặc điểm trên, chi hội đã đoàn kết nêu lên và khên ngợi những tấm gương sáng ngời của những người cao tuổi,  chỉ ra và khắc phục khó khăn thiếu thốn giúp đỡ đồng thời hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các công việc và mọi lĩnh vực hoạt động.

II. Những kết quả đạt được.

1. Nhận xét chung.

– Vai trò và nhiệm vụ của các cán bộ, đảng viên, hội viên đã được nêu cao tấm gương; người cao tuổi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm sống vui vẻ, sống khỏe, soosmg có ích cho cộng đồng và gia đình, đạt niềm tin vững mạnh vào đường lối đúng đắn của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước.

– Mỗi người cán bộ hội viên người cao tuổi đóng vai trò là một thành viên quan trọng của gia đình, vừa là người ông, vừa là người cha, chú, vừa đảm nhiệm vị trí chủ hộ gia đình; do đó cần phải chấp hành tốt của chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là hoàn thành ddaady đủ các quy định đóng góp của địa phương: bàn giao sản phẩm và các phong trào từ thiện đã có hiệu quả. Đồng thời ra sức vận động, động viên con cháu, thế hệ mai sau thường xuyên phòng, chống các tệ nạn và các mặt tiêu cực của xã hội như tham ô, tham nhũng, mê tín dị đoạn, bói toán, lo đề, cờ bạc, rượu chè, gái gú,…

– Tích cực khuyến khích gia đình và con cháu thực hiện tốt phong trào giữ gìn trật tự an ninh của khu dân cư, thôn, xã, phường; giữ gìn môi trường xung quanh xanh- sạch- đẹp. Bên cạnh đó, tập trung vào 3 nhiệm vụ tự quả là quản lý dòng tộc (gia đình), quản lý nhân dân, quản lý ANTT, quản lý nhà và tài sản. Có như vậy mới yên tâm tăng trưởng và phát triển kinh tế, tập trung xây dựng văn hóa nông thôn, khu dân cư ổn định.

– Về môi trường sinh hoạt mới, có 80% hội viên có nước sạch sử dụng và nhà vệ sinh đảm bảo.

– Phát huy và duy trì bản sắc, tinh hoa văn hóa dân tộc theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về nếp sống, lối sống trong gia đình và ngoài xã hội. Thực hiện những chính sách ” Dồn điền đổi thửa”, “Khai hoang lập ấp” để hoàn thiện công tác xây dựng nông thôn mới theo chủ trương đề ra của Đảng và Nhà nước. Các hội viện trong chi bộ nâng cao vai trò quyền chúng, phát huy vai trò người cao tuổi, hiếu giả; vận dộng gia đình và con cháu chấp hành tốt các quy định của địa phương, tạo mọi điều kiện cho ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.

2. Công tác hoạt động của chi hội:

– Nhiệm kỳ: 20….- 20…., hội người cao tuổi đang cùng Đảng và toàn thể nhân dân thực hiện và hoàn thành tốt các Nghị quyết của Đảng bộ nói chung và nghị quyết của thôn nói riêng đề ra về các lĩnh vực tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, công tác giữ gìn an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; thực thi quy chế dân chủ gắn liền với xây dựng nông thôn mới. Hoạt động của các hội viên được đánh giá cao vì vai trò của họ trong việc hưởng ứng các sự kiện vận động từ thiện thường xuyên. Xứng đáng với vai trò, là tấm gương sáng ông bà cha mẹ mẫu mực, người cao hiếu thảo. Những hình ảnh đẹp đó góp phần điểm tô cuộc sống mới tạo nên sức mạnh đại đoàn kết. Đáu tảnh chống các biểu hiện tiêu cực, mất an toàn hỗn loạn của xã hội, đặc biệt xảy ra trong dịp lễ Tết Nguyên đán.

– Công tác mừng tuổi thọ: Hàng năm, chi hội phối hợp và làm việc với ban công tác mặt trận thôn, ban quản lý thôn để tổ chức mừng thọ cho các hội viên cao tuổi vào ngày mùng…. Tết đầu xuân năm mới, tổng số hội viên là…..Từ……..tuổi trở lên và số tiền chi là….. đồng. Việc làm có ý nghĩa mang lại niềm tin, sự phấn khởi cho những người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho cộng đồng đã khích lệ được phogn trào thi đua làm ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, là tấm gương sáng để giáo dục phẩm chất, đạo đức cho thế hệ tương lai.

– Nhiều gia đình, con cháu đi làm ăn xa ở nước ngoài về chơi xuân đã có những nghĩa cử, hình ảnh đẹp cả về tinh thần và vật chất, đã ủng hộ vào quỹ từ thiện chăm lo cho người cao tuổi. Đặc biệt là những năm gần đây: 20…; 20…; 20…. ủng hộ được……. đồng bổ sung vào quỹ vốn, trong đó người ủng hộ cao nhất là…….

– Công tác thăm hỏi người ốm đau: Chi hội đã đến thăm 78 hội viên ốm, bị bệnh với số tiền là………đồng.

– Công tác thăm viếng: Chi hội phối hợp cùng các đoàn thể chính trị đến thăm viếng và chia buồn cùng gia đình hội viên trong 5 năm qua tổng số là…. hội viên với số tiền…..đồng.

– Công tác hoạt động quỹ vốn: vào mỗi dịp sơ kết, tổng kết, chi hội công khai thu chi theo nguyên tắc tài chính trước hội nghị.

– Hiệu suất quỹ vốn hàng năm đều tăng lên trong 3 năm qua do nguồn quỹ được sử dụng để hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi và lãi vay còn lại cho các hoạt động của chi hội:

+ Tổng quỹ vốn năm 20….. là ………… đồng.

 • Trong đó, quỹ cho vay là ……..đồng.
 • Tiền mặt ở quỹ là…….đồng.

+ Tổng quỹ vốn đến năm 20…. tăng thêm là …………đồng.

 • Trong đó, quỹ cho vay là………..đồng.
 • Tiền mặt tại quỹ là………. đồng.

+ Tổng số vốn của năm 20….là ………. đồng.

 • Trong đó, quỹ cho vay là ………. đồng.
 • Tiền mặt tại quỹ là……….. đồng.

Do quỹ vốn tăng lên nên các chỉ tiêu tài chính cũng tăng lên hàng năm:

 • Năm 20…… có 150 hội viên: QBQ là 150.000 đồng.
 • Năm 20…… có 141 hội viên: QBQ là 180.000 đồng.
 • Năm 20…… có 136 hội viên: QBQ là 200.000 đồng.

3. Đánh giá chung.

* Ưu điểm:

– Nhiệm kỳ: 20…- 20…Phogn trào hoạt động người cao tuổi thôn……..có có nhiều quyết tâm trong việc nêu gương tuổi già và làm tốt các phòng trào thi đua: ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ của người cao tuổi do Nghị quyết Đại hội đề ra. Để có được những kết quả đó là có sự quan tâm sát sao, sự chỉ đạo của chi ủy chi hội, trưởng ban công tác mặt trận thôn, ban quản lý thôn, sự chỉ đạo của hội người cao tuổi xã………

– Thay mặt ban chấp hành hội người cao tuổi thôn………..xin bày tỏ tấm lòng, sự biết ơn sâu sắc, rất mong được sự giúp đỡ, quan tâm hơn nữa để phong trào người cao tuổi duy trì và phát triển mạnh hơn nữa trong tương lai.

* Nhược điểm:

Tuy đặt được những kết quả tết nhưng vẫn còn một vài khuyết điểm cần được khắc phục:

– Công tác lãnh đạo của BAn chấp hành đôi khi chưa kịp thời trong việc thăm hỏi, thăm viếng và chia buồn với những hội viên.

– Chưa phổ biến, hiểu rõ được công tác tuyên truyền cho hội viên những quyền lợi của người cao tuổi, học tập điều lệ của hội và luật hội người cao tuổi dù đã được ban hành.

– Cá biệt, một số hội viên có vai trò và trách nhiệm thấp trong việc đóng phí thành viên, thành lập quỹ vốn, tuân thủ các hướng dẫn và quy định của địa phương còn phải để nhắc nhở như chi tiêu giao nộp sản phẩm và các khoản đóng góp chậm trễ làm ảnh hưởng đến phong trào chung của thôn.

* Nguyên nhân: Công tác tuyên truyền, học tập điều lệ hội, học tập luật Người cao tuổi chưa tốt tới hội viên. Do đó, đẫn đến hieju quả công việc thấp.

III. Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ:20…- 20…

1. Công tác tuyên truyền.

– Vận động các hội viên phát huy hơn nữa vai trò gương mẫu, hãy là những ông bà cha mẹ mẫu mực, con hiền thảo, gia đình văn minh, hiếu học, con cháu học hành xuất sắc, luôn sống lành mạnh và giữ nghĩa khí với hàng xóm làng giềng, thường xuyên nâng cao giác ngộ cách mạng  không để kẻ xấu lôi cuốn kích động. Trên cơ sở đó, góp phần chung tay củng cố khối đại đoàn kết khu dân cư. Mỗi hội viên cần nâng cao nhận thức hơn nữa về vai trò, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người cao tuổi.

– Trong giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước gắn với xây dựng nông thôn mới, hãy phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu.

2. Các mục tiêu phấn đấu.

– 100% hội viên chấp hành chủ trương chính sách của Đẳng và Pháp luật của Nhà nước, địa phương, đặc biệt luôn hướng tới công tác đóng góp.

– 100% hội viên nêu cao gương người cao tuổi thực hiện tốt phong trào thi đua ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu hảo.

– 100% hội viên dùng nước sạch và có nhà vệ sinh đảm bảo.

– 100% hội viên đóng thêm phí…. đồng để nâng cao mức vốn quỹ lên…. đồng đầu năm 20…

– 100% hội viên đóng hội phí được trích từ lãi của quỹ vốn.

– Vân động những người già tham gia chi hội.

– Mức chi thăm ốm …. hội viên 1 lần trong năm.

– Mức chi thăm viếng thực hiện tại thời điểm.

3. Công tác hoạt động quỹ vốn phải đảm bảo hoạt động theo nguyên tắc tài chính.

Báo cáo công khai, minh bạch, rõ ràng trước hội nghị về tổng thu, chi số dư còn lại trong mỗi lần sơ kết, tổng kết.

4. Nhóm bầu cử.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo tổng kết đánh giá hoạt động của cho hội thôn……….Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ: 20….- 20……. và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 20….- 20…. trình trước hội nghị.

Xin ý kiến hội nghị thảo luận bổ sung.

Trân trọng cảm ơn!

Trên đây là toàn bộ nội dung về Báo cáo sơ kết chi hội người cao tuổi do Luật ACC cung cấp. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý bạn đọc. Trong quá trình tìm hiểu, nếu quý bạn đọc còn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua website hoặc Hotline để được hỗ trợ giải đáp.

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 2.466

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 1.750

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 2.321

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 1.589

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 1.624

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *