CÔNG TY LUẬT ACC

Thủ tục làm Giấy phép thành lập Cây Xăng (Cập nhật 2022)

Công ty Luật ACC

Thủ tục làm Giấy phép thành lập Cây Xăng (Cập nhật 2022)

Công ty Luật ACC

07/04/2021

Bạn đang muốn tìm hiểu về quy trình, thủ tục, hồ sơ giấy phép thành lập cây xăng. Hãy cùng ACC tìm hiểu về thủ tục Xin giấy phép thành lập Cây Xăng.

Giấy phép thành lập cây xăng
Giấy phép thành lập cây xăng

Kinh doanh xăng dầu bao gồm các hoạt động: Xuất khẩu (xăng dầu, nguyên liệu sản xuất trong nước và xăng dầu, nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu), nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu, nguyên liệu; sản xuất và pha chế xăng dầu; phân phối xăng dầu tại thị trường trong nước; dịch vụ cho thuê kho, cảng, tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển xăng dầu.( Khoản 2 Điều 3 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BCT)

Cơ sở kinh doanh xăng dầu bao gồm: Cảng chuyên dụng, nhà máy sản xuất, xưởng pha chế, kho, phương tiện vận chuyển và cửa hàng bán lẻ xăng dầu.( Khoản 5 Điều 3 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BCT).

Thương nhân kinh doanh xăng dầu bao gồm: Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; thương nhân sản xuất xăng dầu; thương nhân phân phối xăng dầu; thương nhân làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu; thương nhân làm đại lý bán lẻ xăng dầu; thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu; thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu.( Khoản 10  Điều 3 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BCT).

=> Xin cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu do Sở Công Thương cấp giấy.

1. Căn cứ pháp lý về việc xin giấy phép thành lập Cây Xăng

2. Điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu (Điều 24 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BCT)

Theo nghị định 83/2014/NĐ-CP thì cần phải đáp ứng điều kiện là: Doanh nghiệp phải có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu. Nhưng theo Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BCT đã bãi bỏ điều kiện này.

Điều kiện 1

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là:

 • Đại lý(Trường hợp đưa khách hàng về thương nhân dưới hình thức là đại lý, và khách hàng mới đăng ký thành lập cây xăng dưới hình thức đại lý bản lẻ xăng thì không cần thực hiện việc cấp giấy xác nhận ĐĐK làm ĐLBLXD theo khoản 3 điều 20 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BCT)
 • Tổng đại lý
 • Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu
 • Thương nhân phân phối xăng dầu
 • Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu
 • Thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối

(Thương nhân đề nghị cấp phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu).

Điều kiện 2

Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền(Thông tư 15/2020/TT-BCT quy định chi tiết, cụ thể về điều kiện này).

Điều kiện về PCCC

 • Tại cửa hàng xăng dầu phải niêm yết nội quy phòng cháy chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy, biển cấm lửa, biển cấm sử dụng điện thoại di động ở các vị trí dễ thấy, dễ đọc.
 • Cửa hàng xăng dầu phải được trang bị đủ số lượng phương tiện chữa cháy ban đầu phù hợp để chữa cháy theo quy định tại TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra và bảo dưỡng và theo quy định tại quy chuẩn này.
 • Căn cứ vào tính chất nguy hiểm cháy của các chất, vật liệu trong từng hạng mục của cửa hàng xăng dầu để trang bị, bố trí phương tiện chữa cháy phù hợp.
 • Số lượng phương tiện, dụng cụ chữa cháy ban đầu được quy định trong Bảng 6…..
  • Căn cứ điều kiện cụ thể của cửa hàng mà có thể thay thế bình bột chữa cháy bằng bình bọt, khí CO2 phù hợp với từng loại chất cháy.
  • Số lượng bình chữa cháy trong ngoặc đơn () là số lượng bình dự trữ. Bình dự trữ được bố trí thành một cụm riêng bên trong cửa hàng.
  • Tại cửa hàng phải bố trí phương tiện chứa nước phù hợp để thấm ướt chăn sợi kịp thời khi xảy ra sự cố cháy.
 • Bố trí phương tiện dụng cụ chữa cháy phải đảm bảo:
  • Dễ thấy.
  • Dễ lấy sử dụng.
  • Không cản trở lối thoát nạn, lối đi và các hoạt động khác.
  • Tránh mưa, nắng và sự phá hủy môi trường.
 • Chỉ được phép bố trí các phương tiện, dụng cụ chữa cháy đảm bảo quy định về chất lượng.
 • Các bình chữa cháy được treo trên tường, cột hoặc đặt trên nền, sàn nhà…Trường hợp các bình chữa cháy được treo trên tường, cột thì khoảng cách từ mặt nền, sàn đến tay cầm của bình không lớn hơn 1,25 m. Trường hợp đặt trên nền và sàn nhà, các bình chữa cháy phải được để nơi khô ráo, nếu có giá đỡ, chiều cao của giá đỡ không lớn hơn 2/3 chiều cao của bình. Trường hợp đề bình chữa cháy gần cửa ra vào thì bình phải được treo hoặc đặt cách mép cửa 1 m.
 • Trong phạm vi cửa hàng được phép bố trí phương tiện, dụng cụ chữa cháy rải rác theo từng vị trí hoặc nếu có thể bố trí theo từng cụm tùy thuộc mức độ nguy hiểm cháy, nổ và diện tích mặt bằng cần bảo vệ, nếu bố trí theo từng cụm thì phải bố trí ít nhất 2 cụm.

Điều kiện về bảo vệ môi trường( đối với cửa hàng trên mặt đất)

 • Nước sinh hoạt, nước chữa cháy tại cửa hàng xăng dầu được lấy từ nguồn nước công cộng, nước ngầm hoặc nước mặt.
 • Có thể kết hợp đường ống cung cấp nước sinh hoạt và nước chữa cháy cho cửa hàng.
 • Nước thải nhiễm dầu của cửa hàng phải được thu gom theo hệ thống rãnh thoát riêng có nắp đậy bằng tấm đan bê tông cốt thép có lỗ thoát khí hoặc tấm đan nan thép để tránh tích tụ hơi xăng dầu. Phải bố trí hố bịt trước khi đấu nối hệ thống rãnh thoát nước thải nhiễm dầu vào hệ thống thoát nước chung.
 • Nước thải nhiễm dầu của cửa hàng phải được xử lý đáp ứng các quy định tại QCVN 29:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu trước khi xả ra môi trường bên ngoài.
 • Các công cụ, chất thải đã nhiễm dầu phải được phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 nám 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

Điều kiện 3

 • Có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy đối với các cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh (Phải đảm bảo đủ thời gian tham gia lớp huấn luyện và có kết quả kiểm tra từ đạt yêu cầu trở lên và được cấp bởi Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các tỉnh).
 • Có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về bảo vệ môi trường đối với các cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh.(được quy định tại Thông tư 43/2014/TT-BTNMT và chứng chỉ có thời hạn 2 năm).

3. Hồ sơ đề nghị xin giấy phép thành lập cây xăng

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu;
 • Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Nghị định này và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu;
 • Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định này.

4. Trình tự cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 • Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Công Thương.
 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
 • Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 4 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Một số câu hỏi thường gặp về thủ tục làm giấy phép thành lập cây xăng

Hồ sơ đề nghị xin giấy phép thành lập cây xăng gồm những gì? 

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu;
 • Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu;
 • Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng theo quy định của pháp luật.

Trình tự cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu như thế nào?

 • Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Công Thương. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho thương nhân.
 • Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chi phí khi sử dụng dịch vụ làm giấy phép thành lập cây xăng của công ty Luật ACC?

Công ty ACC cung cấp dịch vụ làm giấy phép thành lập cây xăng với chi phí thấp giúp quý khách hàng hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục pháp lý nhanh chóng, chính xác nhất và tiết kiệm thời gian công sức nhất.

Điều kiện để làm giấy phép thành lập cây xăng?

Để thành lập cây xăng doanh nghiệp cần đáp ứng các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy, điều kiện về bảo vệ môi trường, Có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy đối với các cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

✅ Giấy phép: ⭕ Thành lập cây xăng
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
1/5 - (1 bình chọn)

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ