Văn phòng luật sư khác với công ty luật ở những điểm nào?

Pháp luật quy định điều kiện của văn phòng luật sư khác công ty luật mặc dù cùng thực hiện chung nhiệm vụ của tổ chức hành nghề luật sư. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi tập trung phân tích các điểm khác biệt sau để giải đáp thắc mắc cho các bạn!

1. Văn phòng luật sư là gì?

Văn phòng luật sư là một tổ chức hành nghề luật sư, do một luật sư thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân, thực hiện công việc cung ứng dịch vụ pháp lý theo hợp đồng pháp lý, đại diện tham gia tố tụng và ngoài tố tụng, tham gia hoạt động tư vấn pháp luật và một vài dịch vụ pháp lý khác của luật sư.

2. Công ty luật là gì?

Công ty luật là một tổ chức hành nghề luật sư, được tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, và công ty hợp danh, thực hiện công việc cung ứng dịch vụ pháp lý theo hợp đồng pháp lý, đại diện tham gia tố tụng và ngoài tố tụng, tham gia hoạt động tư vấn pháp luật và một vài dịch vụ pháp lý khác của luật sư.

3. Văn phòng luật sư khác với công ty luật ở những điểm nào?

Gồm 06 điểm khác biệt dưới đây:

3.1 Khác nhau về hình thức thành lập

-Văn phòng luật sư

Được thành lập theo loại hình doanh nghiệp tư nhân, do một luật sư làm chủ

- Công ty luật

Bao gồm công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Thành viên của công ty luật phải là luật sư.

Công ty luật hợp danh do ít nhất hai luật sư thành lập. Công ty luật hợp danh không có thành viên góp vốn.

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do ít nhất hai luật sư thành lập.

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một luật sư thành lập và làm chủ sở hữu.

3.2 Khác nhau về người đại diện theo pháp luật

- Văn phòng luật sư:

Người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư là Trưởng Văn phòng. Trưởng Văn phòng luật sư là luật sư thành lập Văn phòng luật sư.

- Công ty luật:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty luật hợp danh, Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là Giám đốc Công ty. Giám đốc Công ty là một thành viên được các thành viên khác của Công ty thoả thuận cử làm Giám đốc. Việc thoả thuận cử Giám đốc Công ty phải được lập thành văn bản và có chữ ký của tất cả các thành viên của Công ty.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên là Giám đốc Công ty. Luật sư chủ sở hữu Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên đương nhiên là Giám đốc Công ty.

3.3 Khác nhau về trách nhiệm tài sản

- Văn phòng luật sư:

Luật sư thành lập Văn phòng luật sư phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi nghĩa vụ của Văn phòng.

- Công ty luật:

Các luật sư thành lập Công ty luật hợp danh phải chịu trách nhiệm liên đới bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi nghĩa vụ của Công ty.

Các luật sư thành viên của Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ của Công ty trong phạm vi tài sản góp vào Công ty.

Luật sư thành lập Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ của Công ty trong phạm vi phần tài sản của Công ty.

3.4 Khác nhau về cách đặt tên khi thành lập

- Văn phòng luật sư:

Tên của Văn phòng luật sư do luật sư lựa chọn và theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ “Văn phòng luật sư”, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

- Công ty luật:

Tên của Công ty luật hợp danh, Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do các thành viên thoả thuận lựa chọn, tên của Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu lựa chọn và theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ “Công ty luật hợp danh” hoặc “Công ty luật trách nhiệm hữu hạn”, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

3.5 Khác nhau về nơi đăng ký thành lập

- Văn phòng luật sư:

Văn phòng luật sư đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà Trưởng Văn phòng luật sư hoặc Giám đốc Công ty luật là thành viên. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên đăng ký hoạt động giống với văn phòng luật sư

- Công ty luật

Công ty luật hợp danh và Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mà các thành viên của công ty đều là thành viên của một Đoàn luật sư thì đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư đó.

Công ty luật hợp danh và Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mà các thành viên là thành viên của các Đoàn luật sư khác nhau thì đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có trụ sở của công ty.

3.6 Khác nhau về lệ phí thành lập

- Văn phòng luật sư:

Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh: 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng) 1 lần cấp

- Công ty luật:

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn: 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) 1 lần cấp

Như vậy, ngoài những điểm khác được nói đến ở trên, văn phòng luật sư giống với công ty luật ở chỗ đều là tổ chức hành nghề luật sư, được đăng ký thành lập tại Sở tư pháp địa phương và tên gọi phải tuân thủ các quy định chung từ Luật Doanh nghiệp năm 2020.

4. Dịch vụ tư vấn và thành lập văn phòng luật sư, công ty luật của ACC

Như vậy, toàn bộ nội dung trên đây đã chỉ ra văn phòng luật sư khác công ty luật ở những điểm nào. Việc thành lập và hoạt động của công ty luật, văn phòng luật sư là một trong những thủ tục phổ biến trên thực tế

Chúng tôi, Công ty Luật ACC - Đồng hành pháp lý cùng bạn, là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn về thành lập, hoạt động của văn phòng luật sư, công ty luật. Nếu có nhu cầu, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận dịch vụ tốt nhất được thực hiện bởi các luật sư, chuyên viên có kinh nghiệm.

Để hiểu rõ văn phòng luật sư khác gì với công ty luật, mời bạn đọc tham khảo qua bài viết chi tiết về văn phòng luật sư của ACC tại đây!

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1134 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo