Dịch vụ tư vấn Luật xuất nhập khẩu chuyên nghiệp

logo accACC
Nguyen Vi

Nhờ vào hoạt động xuất nhập khẩu chúng ta có thể kết hợp những nguồn lực của chính đất nước, những tiềm năng như tài nguyên, lao động cùng những thiếu hụt như vốn, ký thuật để mở cửa nền kinh tế. Do đó, việc tư vấn làm rõ cho Quý khách hàng về luật xuất nhập khẩu được Công ty luật ACC nêu rõ ở các nội dung chính sau đây:

1. Các văn bản pháp luật liên quan về hoạt động xuất nhập khẩu

– Luật thương mại năm 2005

– Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016

– Luật quản lý thuế năm 2019

– Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng, Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế.

– Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

– Nghị định 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế

– Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019 về quản lý thuế đối với hàng hóa XK, NK

– Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam

2. Luật xuất nhập khẩu điều chỉnh những gì?

Khoản 1, 2 Điều 28, Luật Thương mại năm 2005 quy định: 

– Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.

– Nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. 

Đối tượng điều chỉnh của Luật xuất nhập khẩu chủ yếu liên quan đến hàng hóa, được quy định tại Luật Thuế xuất nhập khẩu năm 2016, bao gồm:

– Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

– Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

– Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.

– Cần chú ý rằng, Luật xuất khẩu, thuế nhập khẩu không áp dụng đối với các trường hợp/ mặt hàng quy định sau:

  • Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển;
  • Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại;
  • Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác;
  • Phần dầu khí được dùng để trả thuế tài nguyên cho Nhà nước khi xuất khẩu.

3. Nội dung tư vấn về Luật xuất nhập khẩu 

Tư vấn về mua bán hàng hóa quốc tế, bao gồm:

  • Mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu.
  • Mua bán hàng hóa quốc tế phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Tư vấn về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép.

Tư vấn về tạm nhập, tái xuất, tạm xuất và tái nhập hàng hóa như: 

  • Tạm nhập, tái xuất hàng hóa là việc hàng hoá được đưa từ nước ngoài hoặc từ các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật vào Việt Nam, có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hoá đó ra khỏi Việt Nam.
  • Tạm xuất, tái nhập hàng hóa là việc hàng hoá được đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật, có làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam và làm thủ tục nhập khẩu lại chính hàng hoá đó vào Việt Nam.

Tư vấn về hoạt động chuyển khẩu hàng hóa, bao gồm:

  • Việc mua hàng từ một nước, vùng lãnh thổ để bán sang một nước, vùng lãnh thổ ngoài lãnh thổ Việt Nam mà không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam.
  • Các hình thức chuyển khẩu hàng hóa

Tư vấn về Nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và quyền, nghĩa vụ của các bên trong xuất, nhập khẩu hàng hóa.

– Tư vấn về thuế xuất nhập khẩu

4. Dịch vụ tư vấn pháp Luật xuất nhập khẩu của Công ty Luật ACC

Công ty luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn, luôn mong muốn đưa đến dịch vụ tốt nhất, giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến xuất nhập khẩu đáp ứng mong muốn và nhu cầu của khách hàng. Chính vì vậy, để thuận tiện cho việc sử dụng dịch vụ phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của từng đối tượng, ACC chúng tôi cung cấp đến khách hàng dịch vụ luật sư tư vấn tất cả các vấn đề pháp lý và hỗ trợ giải quyết các tranh chấp có liên quan đến pháp luật về luật xuất nhập khẩu, đảm bảo hài lòng, tối đa lợi ích của quý khách hàng.

Các lợi ích quý khách nhận được khi đến với ACC bao gồm: 

– ACC có đội ngũ nhân sự đông đảo, có kinh nghiệm sẽ đưa đến dịch vụ tư vấn cho quý khách hàng một cách tận tình, chu đáo nhất.

– ACC có uy tín trong thời hạn giải quyết hồ sơ, thái độ làm việc chuyên nghiệp và môi trường hòa đồng luôn hết mình sẽ tạo được niềm tin từ quý khách hàng.

– ACC có chi phí làm việc hợp lý và linh hoạt trong mọi tình huống, tùy từng đối tượng sẽ có chi phí khác nhau nhưng cơ bản phù hợp với chi phí mặt bằng chung, cạnh tranh nhất.

– ACC làm việc hầu hết vào giờ hành chính nhưng nếu như cần tư vấn vào khoảng thời gian này, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp đầy đủ những yêu cầu về pháp luật xuất nhập khẩu

Khi có nhu cầu, , hãy liên hệ với chúng tôi để nhận dịch vụ tốt nhất qua:

–     Tư vấn pháp lý: 1900.3330

–     Zalo: 084.696.7979

–     Mail: info@accgroup.vn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận