CÔNG TY LUẬT ACC

Tra cứu báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã nộp 2022

Danh Phạm

Tra cứu báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã nộp 2022

Danh Phạm

09/08/2021

Những thông tin liên quan đến Báo cáo tài chính là vấn đề mà các nhà đầu tư hay các chủ doanh nghiệp luôn quan tâm đến. Tại sao lại các nhà đầu tư hay chủ doanh nghiệp lại như vậy vì báo cáo tài chính là một loại tài liệu hết sức đặc biệt, nó mang nhiều nội dung tổng hợp quan trọng đối với mọi doanh nghiệp. Để doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về báo cáo tài chính và cách tra cứu báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã nộp theo quy định của pháp luật hiện hành tham khảo bài viết sau để biết được thông tin.

Tra cứu báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã nộp
Tra cứu báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã nộp 2022

1. Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính (BCTC) cung cấp những thông tin liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp như: doanh thu, tài sản, nợ, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận, dòng tiền…

Báo cáo tài chính thường được công bố định kỳ vào cuối mỗi quý và vào cuối năm

Báo cáo tài chính gồm có 2 loại:

 • Báo cáo tài chính tổng hợp
 • Báo cáo tài chính hợp nhất

Một bộ Báo Cáo Tài Chính bao gồm những giấy tờ gì?

Một bộ báo cáo tài chính phải có những giấy tờ, chứng từ gì mới đáp ứng yêu cầu của chủ doanh nghiệp, sự quản lý của cơ quan Nhà nước và những thông tin hữu ích cho những người sử dụng báo cáo tài chính cho việc đưa ra các quyết định về kinh tế.

Bộ báo cáo tài chính nộp cơ quan nhà nước gồm những những chứng từ giấy tờ như sau:

 • Các tờ khai quyết toán thuế:
 • Tờ khai quyết  toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Bộ báo cáo tài chính:
 • Bảng cân đối kế toán
 • Bảng kết quả hoạt động kinh doanh
 • Bảng lưu chuyển tiền tệ

Phụ lục đi kèm :Thuyết minh báo cáo tài chính

Nội dung của báo cáo tài chính phải gồm những gì ?

Báo cáo tài chính (BCTC)  phải cung cấp được những thông tin cụ thể như sau:

 • Tài sản
 • Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
 • Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh và chi phí khác
 • Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh
 • Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
 • Các tài sản khác có liên quan đến đơn vị
 • Những luồng tiền ra, vào luân chuyển như thế nào trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Ngoài các thông tin này, doanh nghiệp còn phải cung cấp chi tiết các thông tin cần thiết trong bản ‘’Thuyết minh BCTC” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các BCTC tổng hợp, các chính sách kế toán áp dụng  để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như:

 • Chế độ kế toán áp dụng
 • Hình thức kế toán
 • Nguyên tắc ghi nhận,
 • Phương pháp tính giá, hạch toán hàng tồn kho
 • Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định…

2. Tra cứu báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã nộp như thế nào?

Hướng dẫn tra cứu báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã nộp, qua mạng nhanh nhất và chính xác và hiệu quả nhất.  Chỉ  với vài bước thao tác đơn giản kế toán doanh nghiệp có thể tra cứu  báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã nộp trước đó.

Để tra cứu báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã nộp có thể thực hiện bằng một số cách thông thường và hay dùng là thực hiện các bước sau:

Cách tra cứu báo cáo tài chính trên thuế điện tử:

Bước 1: Đăng nhập vào trang web thuedientu

Thực hiện truy cập vào hệ thống thuế điện tử: http://thuedientu.gdt.gov.vn/ và đăng nhập mã số thuế và mật khẩu của doanh nghiệp

Bước 2: 

Các bạn thực hiện điền ngày, tháng, chọn tờ khai thuế đích danh muốn tìm ví dụ như muốn tra cứu báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã nộp/ tra cứu thuế điện tử,…hoặc không cần. Sau đó các bạn ấn vào “Tra cứu” màn hình sẽ hiển thị toàn bộ tờ khai thuế các bạn cần tìm, sau đó tải về. Như vậy khi kế toán  đã tải được tờ khai thuế hay tra cứu báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã nộp hoặc các tài liệu liên quan khác mà doanh nghiệp cần.

3. Khi nào thì doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính.

 • Kỳ lập báo cáo tài chính hàng năm: Các doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính  theo kỳ kế toán năm là năm dương lịch hoặc kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn sau khi thông báo cho cơ quan thuế. 

Trong trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp được phép thay đổi ngày kết thúc kỳ kế toán năm dẫn đến việc lập báo cáo tài chính cho một kỳ kế toán năm đầu tiên hay kỳ kế toán năm cuối cùng có thể ngắn hơn hoặc dài hơn 12 tháng nhưng không được vượt quá 15 tháng.

 • Kỳ lập báo cáo tài chính giữa niên độ: Kỳ lập báo cáo tài chính  giữa niên độ là mỗi quý của năm tài chính (không bao gồm quý IV).
 • Kỳ lập báo cáo tài chính khác: Các doanh nghiệp có thể lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán khác (như tuần, tháng, 6 tháng, 9 tháng…) theo yêu cầu của pháp luật, của công ty mẹ hoặc của chủ sở hữu.

Đơn vị kế toán bị chia, tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản phải lập báo cáo tài chính tại thời điểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản.

4. Thời hạn nộp báo cáo tài chính của doanh nghiệp là khi nào?

Các doanh nghiệp nên chú ý thời hạn nộp báo cáo tài chính đúng quy định để tránh gặp phải rủi ro nộp chậm và bị phạt vì lỗi này.

Chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi hình thức sở hữu giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) , kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi hình thức sở hữu giải thể, chấm dứt hoạt động.

5. Một số quy định về báo cáo tài chính doanh nghiệp mà các kế toán và các doanh nghiệp nên biết.

Theo chế độ quy định, tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính năm. Với các công ty, tổng công ty có các đơn vị trực thuộc, ngoài báo cáo tài chính năm ra còn phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm dựa trên báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc. 

Đối với các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán, ngoài báo cáo tài chính  năm còn phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ (báo cáo quý – trừ Quý IV) dạng đầy đủ. Riêng đối với tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước có các đơn vị kế toán trực thuộc còn phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp (BCTC hợp nhất giữa niên độ được thực hiện bắt buộc từ năm 2008). Bắt đầu từ năm 2008, các công ty mẹ và tập đoàn phải lập BCTC hợp nhất giữa niên độ và báo cáo hợp nhất cuối niên độ kế toán và BCTC hợp nhất sau khi hợp nhất  kinh doanh.

Tra cứu báo cáo tài chính doanh của  nghiệp đã nộp vẫn còn khá là khó khăn đối với những doanh nghiệp chưa nắm rõ các quy định về tài liệu này

6. Một số câu hỏi thường gặp

Công ty nào cung cấp dịch vụ  tư vấn pháp lý uy tín chất lượng?

ACC chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý nhanh chóng, chất lượng với chi phí hợp lý

Thời gian ACC cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý là bao lâu?

Thông thường từ  01 đến 03 ngày làm việc

Chi phí khi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý là bao nhiêu?

Tùy thuộc vào từng hồ sơ cụ thể mà mức phí dịch vụ sẽ khác nhau. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết một cách cụ thể

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính (BCTC) cung cấp những thông tin liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp như: doanh thu, tài sản, nợ, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận, dòng tiền…

Hy vọng  bài viết này sẽ giúp cho các bạn các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về báo cáo tài chính cũng như các quy định về báo cáo tài chính và cách tra cứu báo cáo tài chính của  doanh nghiệp đã nộp dễ dàng hơn.

Mọi thắc mắc hay muốn tư vấn thêm về cách tra cứu báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã nộp hay các vấn đề về kế toán các quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ Công ty luật ACC để được tư vấn thêm.

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ