Thủ tục cấp Giấy phép tư vấn du học mới nhất 2024

Thủ tục xin giấy phép tư vấn du học là bước bắt buộc để các tổ chức có thể kinh doanh dịch vụ này. Hãy cùng Công ty Luật ACC tìm hiểu chi tiết!

Giấy phép tư vấn du học là sự chứng nhận uy tín và đáng tin cậy của một tổ chức tư vấn du học. Được cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo, giấy phép đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ quy định pháp luật và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng. Sau đây các bạn hãy cùng Công ty Luật ACC tìm hiểu chi tiết về việc cấp giấp phép tư vấn du học thông qua bài viết này nhé.

giấy phép tư vấn du học
Giấy phép tư vấn du học

1. Giấy phép tư vấn du học là gì? 

Giấy phép tư vấn du học là một loại giấy phép được cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo cho các tổ chức đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Việc cấp giấy phép này nhằm đảm bảo rằng các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có thể hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Quy trình các bước xin giấy phép tư vấn du học (Kể từ ngày 15/06/2023)

Quy Trình Các Bước Xin Giấy Phép Tư Vấn Du Học
Quy Trình Các Bước Xin Giấy Phép Tư Vấn Du Học

Bước 1: Nghiên cứu yêu cầu xin giấy phép tư vấn du học

Bước 2: Chuẩn bị tài liệu xin giấy phép tư vấn du học

Bước 3: Điền đơn xin giấy phép tư vấn du học

Bước 4: Gửi đơn xin giấy phép tư vấn du học

Bước 5: Xem xét và kiểm tra đơn xin giấy phép tư vấn du học

Bước 6: Kiểm tra hiện trường 

Bước 7: Phê chuẩn và cấp giấy phép tư vấn du học

3. Thủ tục xin giấy phép tư vấn du học

Dưới đây là thủ tục xin giấy phép tư vấn du học theo các bước:

Bước 1: Nghiên cứu yêu cầu xin giấy phép tư vấn du học

Trước khi bắt đầu quá trình xin giấy phép tư vấn du học, bạn cần nghiên cứu kỹ các yêu cầu và quy định liên quan đến việc này. Tìm hiểu về các quy trình, tiêu chuẩn và các điều kiện cần thiết để xin giấy phép tư vấn du học trong khu vực hoạt động của bạn.

Bước 2: Chuẩn bị tài liệu xin giấy phép tư vấn du học

Tiếp theo, chuẩn bị tất cả các tài liệu cần thiết để xin giấy phép. Điều này có thể bao gồm các giấy tờ pháp lý, bằng cấp, chứng chỉ và hồ sơ đăng ký công ty. Đảm bảo rằng tất cả các tài liệu đều đầy đủ và hợp pháp theo quy định của cơ quan chức năng.

Bước 3: Điền đơn xin giấy phép tư vấn du học

Sau khi chuẩn bị tài liệu, bạn cần điền đơn xin giấy phép tư vấn du học. Đơn xin này thường cung cấp thông tin về cá nhân và công ty của bạn, mô tả các dịch vụ tư vấn du học mà bạn sẽ cung cấp, và đính kèm các tài liệu hỗ trợ liên quan.

Bước 4: Gửi đơn xin giấy phép tư vấn du học

Sau khi hoàn thành đơn xin, bạn cần gửi nó đến cơ quan chức năng hoặc cơ quan quản lý du học tương ứng. Đảm bảo rằng bạn tuân thủ các quy định về cách gửi đơn và đảm bảo rằng đơn đã được điền đầy đủ và chính xác.

Bước 5: Xem xét và kiểm tra xin giấy phép tư vấn du học

Sau khi nhận được đơn xin, cơ quan chức năng sẽ xem xét và kiểm tra các tài liệu và thông tin được cung cấp. Quá trình này có thể mất một khoảng thời gian nhất định. Trong quá trình này, cơ quan chức năng có thể liên hệ với bạn để yêu cầu thông tin bổ sung hoặc giải đáp các câu hỏi liên quan.

Bước 6: Kiểm tra hiện trường 

Một phần của quá trình xin giấy phép tư vấn du học là kiểm tra hiện trường. Cơ quan chức năng có thể tiến hành một cuộc kiểm tra trực tiếp tại văn phòng của bạn để đảm bảo rằng bạn tuân thủ các quy định và chuẩn bị tốt cho việc tư vấn du học.

Bước 7: Phê chuẩn và cấp giấy phép xin giấy phép tư vấn du học

Cuối cùng, sau khi các bước trên đã hoàn thành và đáp ứng đủ yêu cầu, cơ quan chức năng sẽ phê chuẩn đơn xin của bạn và cấp giấy phép tư vấn du học. Sau khi nhận được giấy phép, bạn có thể bắt đầu hoạt động tư vấn du học.

Sau khi đã được tư vấn và chuẩn bị xong hồ sơ, giấy tờ thì quý khách hàng cần thực hiện các bước sau để hoàn thành thủ tục xin giấy phép tư vấn du học:

 • Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (nơi đặt trụ sở);
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Trong quá trình hoạt động, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Trình tự điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thực hiện như trên.

https://youtu.be/7ssjK41WBIY

Thủ tục xin Giấy phép tư vấn du học

4. Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học tại Công ty Luật ACC

Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học là loại dịch vụ được cung cấp để hỗ trợ cá nhân, tổ chức trong việc đạt được giấy phép tư vấn du học từ cơ quan thẩm quyền, giúp đảm bảo việc tuân thủ quy định và tiêu chuẩn được đặt ra bởi cơ quan quản lý để đảm bảo chất lượng và uy tín trong việc tư vấn du học.

Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học tại Công ty Luật ACC được thực hiện theo quy trình sau:

 • Tư vấn về các điều kiện đăng ký để được cấp Giấy phép tư vấn du học.
 • Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ và thông tin để hoàn thiện thủ tục xin cấp Giấy phép tư vấn du học.
 • Soạn thảo hồ sơ và phương án kinh doanh để xin cấp Giấy phép tư vấn du học.
 • Đại diện doanh nghiệp thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy phép tư vấn du học.
 • Trao đổi và cung cấp thông tin cho khách hàng trong quá trình xin cấp Giấy phép tư vấn du học.
 • Nhận và chuyển trả Giấy phép tư vấn du học cho khách hàng.
 • Tư vấn về các thủ tục pháp lý sau khi đã được cấp Giấy phép tư vấn du học.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động tư vấn du học của doanh nghiệp.

Bạn có thể tìm hiểu rõ hơn về Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học tại đây.

5. Vì sao cần làm thủ tục xin giấy phép tư vấn du học?

Để kinh doanh một dịch vụ hay một ngành hàng, các cá nhân hay tổ chức sẽ bắt buộc phải đáp ứng được các điều kiện do pháp luật quy định nếu đó là ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện. Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, được quy định tại mục số 144 Phụ lục IV đính kèm theo Luật Đầu tư 2020. Như vậy, chủ thể nào muốn đầu tư, kinh doanh dịch vụ tư vấn du học sẽ phải đáp ứng được các điều kiện do pháp luật quy định. 

6. Ai được thực hiện thủ tục xin giấy phép tư vấn du học 

Như ACC đã phân tích ở trên, để kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thì chủ thể đó bắt buộc phải đáp ứng cấc điều kiện và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, không phải ai cũng được cho phép kinh doanh dịch vụ này.

Việc thực hiện thủ tục xin giấy phép tư vấn du học là thể hiện rằng chủ thể đó đáp ứng được năng lực hành vi. Tuy nhiên chủ thể đó cần thêm điều kiện đủ để được phép tư vấn du học, là đáp ứng năng lực pháp luật. 

Chỉ có 03 nhóm chủ thể sau được phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm:

 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 • Các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học theo quy định của pháp luật chuyên ngành;
 • Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo Luật Giáo dục.

7. Điều kiện xin giấy phép tư vấn du học

Quy định trong Luật Đầu tư 2020

Việc bỏ vốn ra xây dựng cơ sở vật chất, thuê chuyên gia tư vấn hay bỏ các loại chi phí khác để kinh doanh chính là hoạt động đầu tư, phải tuân thủ Luật Đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn.

Điều 7.3 Luật Đầu tư 2020 quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh như sau: Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định tại khoản 2 Điều này được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh”. 

Từ quy định trên ta rút ra 02 điều:

 • Điều kiện đầu tư kinh doanh sẽ được quy định tại các văn bản pháp luật chuyên ngành;
 • Các cơ quan nhà nước từ cấp Bộ trở xuống không được phép quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

Điều kiện xin giấy phép tư vấn du học theo Nghị định 46/2017/NĐ-CP

Là các chủ thể được phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Việt Nam, các chủ thể đó phải đáp ứng được điều kiện tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2018/NĐ-CP.

Điều kiện xin giấy phép tư vấn du học được quy định như sau:

 • Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên;
 • Có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương;
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Hồ sơ xin giấy phép tư vấn du học

Để thực hiện thủ tục bất kỳ thì hồ sơ là một điều hết sức quan trọng. Hồ sơ không chỉ có ý nghĩa về mặt lưu trữ thông tin, giấy tờ, chứng cứ mà còn thể hiện ra bên ngoài năng lực, trình độ của người làm thủ tục.

Các tài liệu, giấy tờ trong bộ hồ sơ xin giấy phép tư vấn du học gồm:

 •  Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;
 • Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.
Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du
Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du

9. Cơ quan nào cấp giấy phép tư vấn du học

Theo Điều 108.1 Nghị định 46/2018/NĐ-CP thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho tổ chức đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Tuy nhiên, quý khách hàng lưu ý, thông thưởng người có thẩm quyền cấp giấy phép tư vấn du học lại không phải là người đầu tiên, không phải đầu mối nhận hồ sơ của quý khách hàng. Việc ai, cơ quan nào nhận đơn sẽ phụ thuộc trước tiên vào Kế hoạch phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh đó, sau đó là sự phân công trong phòng, ban.

10. Tra cứu giấy phép tư vấn du học như thế nào?

Để tra cứu giấy phép tư vấn du học, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 • Truy cập vào trang web của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc cơ quan quản lý tương ứng.
 • Tìm kiếm phần Tra cứu giấy phép hoặc danh sách tổ chức tư vấn du học.
 • Nhập thông tin cần tra cứu, chẳng hạn như tên tổ chức hoặc số giấy phép.
 • Thực hiện tìm kiếm và chờ kết quả hiển thị.
 • Kiểm tra kết quả tra cứu để xem thông tin về giấy phép tư vấn du học của tổ chức bạn quan tâm.

11. Khi nào cần gia hạn giấy phép tư vấn du học?

Giấy phép tư vấn du học cần được gia hạn trong các trường hợp sau:

 • Hạn sử dụng đã đến: Giấy phép có thời hạn xác định và khi hết hạn, cần thực hiện gia hạn để tiếp tục hoạt động tư vấn du học.

 • Thay đổi thông tin: Khi có sự thay đổi về thông tin đăng ký ban đầu, như thay đổi địa chỉ, người đại diện pháp luật, tên tổ chức, cần thực hiện gia hạn giấy phép để cập nhật thông tin mới.

 • Đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý: Nếu cơ quan quản lý yêu cầu tổ chức tư vấn du học thực hiện các điều kiện, yêu cầu bổ sung, cần thực hiện gia hạn để đáp ứng yêu cầu đó.

Quy trình và thời gian gia hạn giấy phép tư vấn du học có thể khác nhau tùy theo quy định của cơ quan quản lý và pháp luật liên quan. Bạn có thể xem thêm thông tin về Thủ tục Gia hạn giấy phép tư vấn du họcđể hiểu rõ hơn.

12. Trung tâm tư vấn du học được thực hiện những hoạt động gì ?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, một trung tâm tư vấn du học được thực hiện các hoạt động sau:

 • Giới thiệu, tư vấn thông tin về chính sách giáo dục của các quốc gia và vùng lãnh thổ; tư vấn lựa chọn trường học, khóa học, ngành nghề và trình độ phù hợp với khả năng và nguyện vọng của người học;
 • Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức chiêu sinh, tuyển sinh du học;
 • Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;
 • Tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, đưa cha mẹ hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;
 • Các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

13. Các câu hỏi thường gặp liên quan tới xin giấy phép tư vấn du học

Khái niệm giấy phép tư vấn du học

Giấy phép tư vấn du học là giấy phép cho phép cá nhân hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ học sinh, sinh viên trong các vấn đề liên quan đến du học, tuân thủ quy định và pháp luật. 

Bao lâu để lấy được giấy phép tư vấn du học ? 

Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định như sau: “Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do”.

Như vậy, trong trường hợp hồ sơ hợp lệ ngay từ lần nộp đầu tiên thì sau không quá 15 ngày, quý khách hàng sẽ được cấp giấy phép tư vấn du học.

Thời hạn của giấy phép tư vấn du học là bao lâu ?

Theo Nghị định 46/2017/NĐ-CP, không có quy định về thời hạn của giấy phép, đồng nghĩa giấy phép dịch vụ tư vấn du học là không xác định thời hạn.

Dịch vụ tư vấn du học là gì?

Dịch vụ tư vấn du học là hoạt động cung cấp thông tin, hướng dẫn và tư vấn cho cá nhân, tổ chức về quy trình, chương trình học, điều kiện nhập học, visa và các vấn đề liên quan đến du học, nhằm giúp học sinh, sinh viên hoặc người muốn du học có sự lựa chọn và chuẩn bị tốt nhất cho hành trình du học.

Vi phạm về tư vấn du học sẽ bị xử phạt ra sao ?

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 04/2021/NĐ-CP về xử phạt trong lĩnh vực giáo dục.

Trong đó, vi phạm nhẹ nhất với hoạt động tư vấn du học là mức phạt 10.000.000đ còn mức phạt nặng nhất lên tới 50.000.000đ đối với hành vi tiếp tục kinh doanh tư vấn du học trong thời gian bị đình chỉ.

Có thể ủy quyền cho ACC lập hồ sơ và thực hiện thủ tục thay hay không?

Quý khách hàng có thể hoàn toàn uỷ quyền cho Công ty Luật ACC. ACC sẽ giúp Quý khách hàng thực hiện mọi thủ tục. 

ACC sẽ giúp Quý khách hàng thực hiện mọi thủ tục. Khi có nhu cầu làm về xin giấy phép tư vấn du học, hay bất kì vấn đề nào liên quan tới vụ việc này, quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất qua:

✅ Dịch vụ:

⭕ Xin giấy phép tư vấn du học

✅ Kinh nghiệm:

⭐ Hơn 20 năm kinh nghiệm

✅ Năng lực:

⭐ Chuyên viên trình độ cao

✅ Cam kết::

⭕ Thủ tục nhanh gọn

✅ Hỗ trợ:

⭐ Toàn quốc

✅ Hotline:

⭕ 1900.3330

✅ Giấy phép tư vấn du học ⭕ ACC cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép tư vấn du học chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn cấp giấy phép tư vấn du học, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Chuyên nghiệp, nhanh chóng ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
   

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (657 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo