Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Phân Phối Rượu (Thủ Tục 2024)

Thủ tục xin cấp giấy phép phân phối rượu (Thủ tục 2023) là thủ tục mà thương nhân kinh doanh lĩnh vực trên phải thực hiện trước tiến hành kinh doanh. ACC xin được hướng dẫn chi tiết thủ tục trên đến Quý khách hàng.

Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Phân Phối Rượu
Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Phân Phối Rượu

1. Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu có bắt buộc không

Rượu là một hàng hóa đặc biệt và được cơ quan nhà nước quản lý vô cùng chặt chẽ. Kinh doanh phân phối rượu cũng là một ngành nghề có điều kiện, và thương nhân kinh doanh lĩnh vực trên phải đảm bảo những điều kiện luật định để được phép kinh doanh. Một trong những điều kiện bắt buộc phải đáp ứng đó chính là Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu.

2. Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu là gì?

Giấy phép kinh doanh phân phối rượu chính là văn bản pháp lý do cơ quan quản lý nhà nước ban hành cho các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện và được phép sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu.

3. Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu

Để được cấp giấy kinh doanh phân phối sản phẩm rượu và kinh doanh lĩnh vực trên, tổ chức, cá nhân xin cấp phép cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên (đã bao gồm địa bàn doanh nghiệp đặt trụ sở chính); tại mỗi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán buôn rượu.
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài.

4. Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh phân phối rượu

Để xin cấp giấy phép kinh doanh phân phối rượu, thương nhân xin cấp phép cần chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép.

Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu theo Mẫu số 01ban hành kèm theo Nghị định này.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
 • Tài liệu về hệ thống phân phối rượu gồm một trong hai loại sau:
 • Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu kèm bản sao Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối rượu;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.
 • Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:
 • Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu;
 • Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có bản sao Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5. Đơn đề nghị cấp giấy phép phân phối rượu

Mẫu số 01

TÊN THƯƠNG NHÂN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:     / ……….., ngày ……. tháng ……… năm …………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

…………….(1)……………..

Kính gửi: ………………..(2)………………………………………….

Tên thương nhân: ..............................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………….. Điện thoại: ………………. Fax: ..................

Địa điểm sản xuất/kinh doanh: …………………………………. Điện thoại:.........................

Fax: ....................................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số ………. do…………..……… cấp ngày…….. tháng ……. năm …………

Đề nghị......(2)..... xem xét cấp Giấy phép……..(1)………., cụ thể là:

(Tùy thuộc vào từng loại hình kinh doanh rượu, thương nhân thực hiện theo một trong các đề nghị dưới đây):

Được phép sản xuất rượu như sau:

Sản xuất các loại rượu: ………………(3)...............................................................................

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu: ………..(4).......................................................................

Được phép tổ chức phân phối rượu như sau:

Được phép mua các loại rượu: …….(3)….. của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, nhà cung cấp rượu nước ngoài sau:.......................................................................................................................

……….(5)................................................................................................................................

Được phép tổ chức hệ thống phân phối rượu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau:

.............................................................................................................................................

Được phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau: ........................

.............................................................................................................................................

…….(6) ... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ……./2017/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Chú thích:

(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

(2): Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây...

(4): Ghi công suất thiết kế; đối với sản xuất rượu thủ công thì ghi sản lượng dự kiến sản xuất (lít/năm).

(5): Ghi rõ tên, địa chỉ.

(6): Tên thương nhân xin cấp giấy phép.

6. Thủ tục xin cấp giấy phép phân phối rượu (Thủ tục 2023)

Thẩm quyền cấp phép

Sở Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 03 triệu lít/năm và Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thủ tục cấp phép

 • Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép;
 • Đối với cấp Giấy phép phân phối rượu:
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Trên đây là toàn bộ thông tin về xin cấp giấy phép kinh doanh phân phối rượu - thủ tục cấp giấy phép phân phối rượu - giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu - thủ tục xin giấy phép phân phối rượu - xin giấy phép phân phối rượu.

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (591 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo