Thủ Tục Và Hồ Sơ Xin PCCC Cho Gara Xe Ô Tô, Xe Máy 2021

Thủ Tục Và Hồ Sơ Xin PCCC Cho Gara Xe Ô Tô, Xe Máy
Thủ Tục Và Hồ Sơ Xin PCCC Cho Gara Xe Ô Tô, Xe Máy

Có rất nhiều người mở gara ô tô, xe máy thắc mắc về thủ tục xin Giấy phép phòng cháy chữa cháy cho gara của mình. Vậy trường hợp nào cần xin giấy phép? Thủ tục xin giấy phép được thực hiện như thế nào? Mời quý khách theo dõi Thủ tục và hồ sơ xin PCCC cho gara xe ô tô, xe máy 2020 của ACC để được giải đáp thắc mắc.

1. Quy định về phòng cháy chữa cháy cho gara xe ô tô, xe máy

Theo quy định tại Mục 8 Phụ lục I – Danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy Ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ, gara xe ô tô, xe máy thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan nhà nước.

Theo đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh gara xe ô tô, xe máy (các điểm lưu giữ xe, gara xe có khối tích 1000m3 hoặc diện tích từ 500m2) phải được cấp Giấy phép phòng cháy chữa cháy.

Giấy phép phòng cháy chữa cháy (hay Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy) là tài liệu pháp lý chứng minh đối tượng được cấp đã đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện thực hiện thủ tục xin PCCC cho gara xe ô tô, xe máy 2020

Để thực hiện thành công thủ tục và được cấp Giấy phép phòng cháy, chữa cháy, cơ sở kinh doanh gara xe ô tô, xe máy phải đáp ứng các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Cụ thể:

1. Bố trí mặt bằng (Theo quy chuẩn QCVN 08:2009/BXD, QCVN 06:2010/BXD và tiêu chuẩn TCXDVN 323:2004).

Khoảng cách chống cháy tính từ các khu đất hở (kể cả khi có mái che) để giữ ô tô đến các nhà và công trình của các xí nghiệp (dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô, công nghiệp, nông nghiệp, v.v…) được lấy như sau:

а) Tới các nhà và công trình sản xuất:

 • Có bậc chịu lửa bậc I, II, và III thuộc nhóm S0:
 • Từ phía các tường không có lỗ cửa – không qui định;
 • Từ phía các tường có lỗ cửa – không nhỏ hơn 9 m.
 • Có bậc chịu lửa bậc IV thuộc nhóm S0 và S1:
 • Từ phía các tường không có lỗ cửa – không nhỏ hơn 6m;
 • Từ phía các tường có lỗ cửa – không nhỏ hơn 12m.
 • Có bậc chịu lửa và nhóm nguy hiểm cháy khác (Phụ lục B) – không nhỏ hơn 15 m.

b) Tới các nhà hành chính và dịch vụ của các xí nghiệp:

 • Có bậc chịu lửa bậc I, II và III thuộc nhóm S0 – không nhỏ hơn 9 m;
 • Có bậc chịu lửa và nhóm nguy hiểm cháy khác – không nhỏ hơn 15 m;

c) Tiêu chuẩn diện tích:

 • Kích thước tối thiểu của nơi lưu giữ xe ô tô là 5×2,3m; chỗ để xe máy từ 2,5m2/xe đến 3,0m2/xe và 1 xe đạp 0,9m2/xe.
 • Bố trí xe đảm bảo lối đi chính rộng tối thiểu 3,5m; lối đi nhánh và chiều rộng lối dẫn vào cầu thang bộ tối thiểu 1m.

d) Đường giao thông phục vụ chữa cháy

 • Đường giao thông phục vụ chữa cháy phải bố trí đường cho xe chữa cháy hoạt động tiếp cận được các nơi lưu giữ xe, gara xe đảm bảo theo quy định tại điều 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 quy chuẩn QCVN 06:2010/BXD.

2. Điều kiện thoát nạn

 • Các điểm lưu giữ xe, gara xe có số người làm việc trong ca đông nhất lớn hơn 25 người hoặc diện tích từ 1000m2 phải có tối thiểu 2 lối thoát nạn;
 • Các điểm lưu giữ xe, gara xe có khoảng cách giữa các lối thoát nạn không quá 40m và phần cụt của bãi giữ xe không quá 20m (đối với Các điểm lưu giữ xe, gara xe ngầm) 60m và 25m (đối với Các điểm lưu giữ xe, gara xe trên mặt đất);
 • Cầu thang bộ thoát nạn phải có chiều rộng về thang tối thiểu 1m.

3. Giải pháp ngăn cháy:

 • Trong các điểm lưu giữ xe, gara xe phải có tường ngăn cháy cách ly đối với nơi làm việc, đường chung cho các tầng và sàn ngăn cháy đối với nhà tầng. việc xây dựng bố trí loại tường và sàn ngăn cháy theo quy chuẩn QCVN 06:2012/BXD.
 • Độ dốc của các sàn mỗi tầng (trong gara xe nhiều tầng) và các rãnh máng phải đảm bảo không để chất lỏng chảy ra đường dốc xuống các tầng bên dưới.
 • Phải có các giải pháp ngăn cháy khi bố trí các đường ống kỹ thuật đi xuyên qua tường, sàn ngăn cháy.

4. Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ phá dỡ thông thường:

 • Phải lắp đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn tại nơi có nguy hiểm cho sự di chuyển của người, lối đi, cầu thang, cửa ra của Các điểm lưu giữ xe, gara xe.
 • Chiếu sáng sự cố phải được trang bị tại các cửa, các vị trí đặt các đầu nối để nối với các thiết bị PCCC, cửa các vị trí họng nước chữa cháy và trụ nước chữa cháy bên ngoài, nơi để bình chữa cháy.
 • Vị trí lắp đặt đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn lối thoát nạn phải bảo đảm nhìn thấy lối thoát nạn và khoảng cách không quá 30m.
 • Phải trang bị tối thiểu một bộ dụng cụ phá dỡ thông thường, bố trí tại khu vực thường trực về PCCC.

5. Phương tiện, hệ thống PCCC

 • Phương tiện chữa cháy tại chỗ định mức trang bị bình chữa cháy là 50m2/bình với khoảng cách xa nhất 15m. sử dụng bình chữa cháy bột tối thiểu 6kg.
 • Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà phải được trang bị tại bãi giữ xe có diện tích 500m2 trở lên hoặc khối tích từ 2.500m3 trở lên.

6. Hệ thống chữa cháy tự động phải được trang bị tại các khu vực sau:

 • Các điểm lưu giữ xe, gara xe kín, giữ xe cơ khí, tầng hầm, tầng lửng, trên mặt đất có quy mô 3 xe ô tô trở lên; Các điểm lưu giữ xe, gara xe có diện tích trên 300m2, có khối tích 1000m3 …(theo bảng 8 Quy chuẩn 08:2009/BXD).
 • Lượng nước tiêu thụ đối với Các điểm lưu giữ xe, gara xe dạng kín, dạng hở theo bảng 7 quy chuẩn QCVN 08:2009/BXD.
 • Dụng cụ chữa cháy thô sơ tính cho mỗi 350m2 sàn phải trang bị tối thiểu 01 thùng cát, 01 chăn sợi(1×2) m; 01 phuy, bể nước 200L.

7. Thông gió và bảo vệ chống khói:

Phải trang bị hệ thống thông gió, hút khói tại các khu vực sau:

 • Các gian phòng lưu giữ xe, gara xe, các hành lang có chiều dài hơn 15m không có chiếu sáng tự nhiên của Các điểm lưu giữ xe, gara xe từ tầng 2 trở lên.
 • Các điểm lưu giữ xe, gara xe không có chiếu sáng tự nhiên có diện tích 50m2 trở lên.
 • Trong các điểm lưu giữ xe, gara xe ngầm phải tách riêng hệ thống thông gió cho từng tầng.

3. Thủ tục và hồ sơ xin PCCC cho gara xe ô tô, xe máy 2020

1. Hồ sơ xin cấp Giấy phép phòng cháy chữa cháy 2020

Hồ sơ xin cấp Giấy phép phòng cháy chữa cháy cho gara xe ô tô, xe máy bao gồm những giấy tờ sau:

 • Bản sao công chứng Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập
 • Đơn đề nghị cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC”.
 • Bản sao “Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC” và văn bản nghiệm thu về PCCC;
 • Bảng thống kê các phương tiện PCCC, phương tiện thiết bị cứu người;
 • Quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở;
 • Danh sách những nhân viên đã qua huấn luyện về PCCC;
 • Phương án chữa cháy cơ sở
 • Hồ sơ theo dõi quản lý công tác phòng cháy chữa cháy
 • Phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ sở
 • Các giấy tờ khác có liên quan
 • Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục).

2. Thủ tục xin cấp Giấy phép phòng cháy chữa cháy 2020

Trình tự thủ tục xin cấp Giấy phép phòng cháy chữa cháy cho gara xe ô tô, xe máy 2020 như sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ như đã hướng dẫn
 • Bước 2: Xét duyệt hồ sơ và thẩm định cơ sở

Trong thời hạn 07- 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền phải hoàn thành việc xác nhận đủ điều kiện kinh doanh, dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho doanh nghiệp, cơ sở. Trường hợp không đủ điều kiện để xác nhận thì cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

 • Bước 3: Nhận kết quả

Doanh nghiệp, cơ sở chỉ được tiến hành các hoạt động kinh doanh sau khi được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp giấy xác nhận đủ điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Trên đây là toàn bộ thông tin về Thủ tục và hồ sơ xin PCCC cho gara xe ô tô, xe máy 2020 do ACC cung cấp.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận