Thủ tục phá sản công ty TNHH 2 thành viên (Cập nhật 2021)

logo accACC
Hoài Thắm

Thủ Tục Phá Sản Công Ty Tnhh 2 Thành Viên Trở Lên

Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản. bài viết sau đây ACC xin cung cấp cho quý khách một số thông tin về thủ tục phá sản công ty TNHH hai thành viên trở lên cập nhật 2021 như sau:

Nội dung bài viết:

1. Đặc điểm công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trước khi tìm hiểu về thủ tục phá sản công ty TNHH 2 thành viên, cần tìm hiểu về đặc điểm loại hình công ty này.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là một trong các loại hình doanh nghiệp được quy định trong Luật doanh nghiệp, trong đó:

 • Thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân.
 • Số lượng thành viên không vượt quá 50.
 • Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ; nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.
 • Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Phá sản là gì?

Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán; bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

Thủ tục phá sản là một thủ tục về pháp lý nhằm giải quyết tình trạng mất khả năng thanh toán. Nếu kết quả giải quyết không thể đưa doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng mất khả năng thanh toán thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền (tòa án) sẽ ra quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

3. Phá sản công ty TNHH 2 thành viên trở lên

3.1. Người có quyền, nghĩa vụ yêu cầu mở thủ tục phá sản:

Người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu phá sản công ty TNHH 2 thành viên trở lên bao gồm:

 • Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần 
 • Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở 
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, 
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

3.2. Về nghĩa vụ thông báo khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán

Cá nhân; cơ quan; tổ chức khi phát hiện công ty TNHH hai thành viên trở lên mất khả năng thanh toán có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho những người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản quy định.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức thông báo phải bảo đảm tính chính xác của thông báo. Trường hợp cá nhân; cơ quan; tổ chức cố ý thông báo sai mà gây thiệt hại cho doanh nghiệp thì phải bồi thường thiệt hại; chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3.3.  Hồ sơ yêu cầu mở thủ tục phá sản

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản: Nội dung của đơn sẽ tùy thuộc vào đối tượng nộp đơn mà có sự khác biệt với nhau

Thứ nhất, đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ có các nội dung chủ yếu sau:

 • Ngày, tháng, năm;
 • Tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản;
 • Tên, địa chỉ của người làm đơn;
 • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bị yêu cầu mở thủ tục phá sản;
 • Khoản nợ đến hạn.
 • Kèm theo đơn phải có chứng cứ để chứng minh khoản nợ đến hạn.

Thứ hai, đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động, đại diện công đoàn có các nội dung chủ yếu sau:

 • Ngày, tháng, năm;
 • Tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản;
 • Tên, địa chỉ của người làm đơn;
 • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bị yêu cầu mở thủ tục phá sản;
 • Tổng số tiền lương và các khoản nợ khác đã đến hạn mà doanh nghiệp không trả cho người lao động.

Kèm theo đơn phải có chứng cứ để chứng minh lương và các khoản nợ khác đến hạn.

Thứ ba, đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán của người có nghĩa vụ yêu cầu mở thủ tục phá sản có các nội dung chủ yếu sau:

 • Báo cáo tài chính của công ty TNHH 2 thành viên trở lên trong 03 năm gần nhất. Trường hợp công ty TNHH 2 thành viên trở lên thành lập và hoạt động chưa đủ 03 năm thì kèm theo báo cáo tài chính của công ty trong toàn bộ thời gian hoạt động;
 • Bản giải trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán; báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp khôi phục công ty TNHH 2 thành viên trở lên mà vẫn không khắc phục được tình trạng mất khả năng thanh toán;
 • Bảng kê chi tiết tài sản, địa điểm có tài sản của công ty TNHH 2 thành viên trở lên;
 • Danh sách chủ nợ; danh sách người mắc nợ; trong đó phải ghi rõ tên, địa chỉ của chủ nợ; người mắc nợ; khoản nợ; khoản cho vay có bảo đảm không có bảo đảm; có bảo đảm một phần đến hạn hoặc chưa đến hạn;
 • Giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên;
 • Kết quả thẩm định giá, định giá giá trị tài sản còn lại (nếu có).

Trường hợp có đề xuất chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản: ghi rõ tên, địa chỉ.

Những người không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trường hợp có thiệt hại phát sinh sau thời điểm doanh nghiệp; hợp tác xã mất khả năng thanh toán do việc không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản gây ra thì phải bồi thường.

3.4. Thẩm quyền giải quyết thủ tục phá sản công ty TNHH hai thành viên trở lên

Tòa án nhân dân cấp huyện nơi công ty TNHH hai thành viên trở lên  đặt trụ sở có thẩm quyền giải quyết thủ tục phá sản của công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Tuy nhiên thẩm quyền này sẽ thuộc về Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi đăng ký doanh nghiệp tại tỉnh đó trong các trường hợp sau:

 • Vụ việc phá sản có tài sản ở nước ngoài hoặc người tham gia thủ tục phá sản ở nước ngoài.
 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên mất khả năng thanh toán có chi nhánh; văn phòng đại diện ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nhau.
 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên mất khả năng thanh toán có bất động sản ở nhiều huyện; quận; thị xã; thành phố thuộc tỉnh khác nhau.
 • Vụ việc phá sản thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh lấy lên để giải quyết do tính chất phức tạp của vụ việc.

3.5. Trình tự phá sản công ty TNHH hai thành viên trở lên

Bước 1: Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Phương thức nộp: Người có yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp đơn; tài liệu; chứng cứ kèm theo đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền bằng:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án nhân dân;
 • Gửi đến Tòa án nhân dân qua bưu điện.
 • Ngày nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được tính từ ngày Tòa án nhân dân nhận đơn hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi.

Bước 2:Xử lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày được phân công; Thẩm phán phải xem xét đơn yêu cầu và xử lý như sau:

 • Trường hợp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ: Thẩm phán thông báo cho người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản về việc nộp lệ phí phá sản; tạm ứng chi phí phá sản; trừ trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản.
 • Trường hợp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không đủ các nội dung quy định thì Thẩm phán thông báo cho người nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn.
 • Chuyển đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân khác.
 • Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Thông báo việc xử lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải bằng văn bản; gửi cho người nộp đơn và hợp tác xã mất khả năng thanh toán biết.

Tòa án nhân dân thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi nhận được biên lai nộp lệ phí phá sản; biên lai nộp tạm ứng chi phí phá sản. Trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản; tạm ứng chi phí phá sản thì thời điểm thụ lý được tính từ ngày Tòa án nhân dân nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ.

Bước 3: Quyết định mở hoặc không mở thủ tục công ty TNHH hai thành viên trở lên

Quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân phải được gửi cho người nộp đơn; doanh nghiệp mất khả năng thanh toán; chủ nợ; Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; cơ quan thi hành án dân sự; cơ quan thuế; doanh nghiệp có trụ sở chính và đăng trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia; Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân; 02 số báo địa phương liên tiếp nơi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán có trụ sở chính.

Quyết định không mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân phải được gửi cho người nộp đơn; công ty TNHH 2 thành viên trở lên bị yêu cầu mở thủ tục phá sản; Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Thời hạn gửi và thông báo quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản là 03 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án nhân dân ra quyết định.

Bước 4: Hội nghị chủ nợ

Triệu tập Hội nghị chủ nợ trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm kê tài sản trong trường hợp việc kiểm kê tài sản kết thúc sau việc lập danh sách chủ nợ hoặc kể từ ngày kết thúc việc lập danh sách chủ nợ trong trường hợp việc kiểm kê tài sản kết thúc trước việc lập danh sách chủ nợ,

Hoãn Hội nghị chủ nợ nếu không đáp ứng đủ điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ.

Thông qua Hội nghị chủ nợ, Thực hiện một trong các đề nghị sau:

 • Đình chỉ giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản.
 • Áp dụng biện pháp phục hồi hoạt động công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 • Tuyên bố phá sản.

Bước 5: Phục hồi công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Tiến hành phục hồi công ty TNHH một thành viên theo phương hướng mà hội nghị chủ nợ thông qua .

Tòa án ra quyết định đình chỉ thủ tục phá sản hoặc đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh nếu doanh nghiệp không khắc phục được hậu quả.

Bước 6: Thi hành Quyết định tuyên bố công ty TNHH 2 thành viên trở lên bị phá sản

Tòa án ra quyết định tuyên bố công ty TNHH 2 thành viên trở lên bị phá sản trong trường hợp không phục hồi được công ty.

Phân chia tiền thu được từ việc bán tài sản của doanh nghiệp theo thứ tự như sau:

 • Chi phí phá sản.
 • Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết.
 • Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

Trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp sau khi đã thanh toán đủ các khoản quy định mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Trên đây là thủ tục phá sản công ty TNHH 2 thành viên trở lên, nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác về thủ tục phá sản công ty TNHH 2 thành viên, hãy liên hệ và sử dụng dịch vụ tư vấn của ACC chúng tôi.

4. Những câu hỏi thường gặp khi phá sản công ty TNHH hai thành viên trở lên

Câu hỏi 1: Lệ phí, chi phí phá sản là bao nhiêu?

Khi công ty yêu cầu mở thủ tục phá sản công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định hiện hành là 1,500,000 đồng (Danh mục Án phí, lệ phí tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14).

Những trường hợp sau đây không phải nộp tiền tạm ứng lệ phí Tòa án, không phải chịu lệ phí Tòa án:

 • Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn thanh toán.
 • Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán không còn tiền, tài sản khác để nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản.

Câu hỏi 2: Chi phí dịch vụ làm thủ tục phá sản công ty TNHH 2 thành viên trở lên là bao nhiêu? Có trọn gói không? Có phát sinh chi phí khác không?

Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ phá sản công ty TNHH 2 thành viên trở lên, hãy liên hệ với chúng tôi và giá dịch vụ sẽ được trao đổi với quý khách.

ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Câu hỏi 3: Nếu có có nhu cầu tư tư vấn về thủ tục phá sản công ty TNHH 2 thành viên thì ACC có hỗ trợ tư vấn và nhận hồ sơ tại nhà không?

ACC luôn có đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyện nghiệp hỗ trợ khách hàng. Khách hàng không phải đi lại và nhận giấy phép hồ sơ tại nhà.

Câu hỏi 4: Trong quá trình thực hiện thủ tục phá sản công ty TNHH 2 thành viên, ACC có đại diện theo ủy quyền để làm việc với các cơ quan có thẩm quyền không?

ACC luôn hướng đến sự tiện ích, lợi ích và nhu cầu của khách hàng. ACC có đội ngũ nhân viên đầy đủ kiến thức, trình độ để đảm nhận việc đại diện theo ủy quyền.

5.  Lợi ích khi sử dụng dịch vụ thủ tục phá sản công ty TNHH hai thành viên trở lên của ACC

 • Tự hào là đơn vị hàng đầu và có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện các thủ tục hành chính vì vậy luôn đảm bảo hoàn thành thủ tục một cách nhanh chóng nhất. ACC sẽ không nhận dự án nếu thấy mình không có khả thực hiện.
 • Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh thêm phí trong quá trình thực hiện.
 • Khi sử dụng dịch vụ của ACC Quý khách sẽ không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ…). ACC có đội ngũ hộ trợ nhiệt tình và tận nơi.
 • Ký kết hợp hợp đồng và tiến hành soạn thảo những hồ sơ liên quan trong vòng 03 ngày nếu quý khách cung cấp đầy đủ thông tin và hồ sơ mà chúng tôi đã yêu cầu.

Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ, hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận