Thủ Tục Phá Sản Công Ty Cổ Phần Cập Nhật Quy Định 2020

logo accACC
Hoài Thắm

Theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI thì có tới gần 30% số doanh nghiệp chỉ có thể duy trì hoạt động được không quá 3 tháng; 50% doanh nghiệp chỉ trụ được nửa năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ đầu năm đến nay. Không chỉ doanh nghiệp vừa và nhỏ mà kể cả những doanh nghiệp lớn cũng đang đứng trước nguy cơ phá sản như các công ty cổ phần. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng nắm được quy trình; thủ tục phá sản. Vậy thì hãy cùng ACC tìm hiểu qua bài viết về thủ tục phá sản công ty cổ phần cập nhật quy định 2020.

Thủ Tục Phá Sản Công Ty Cổ Phần Cập Nhật Quy Định 2020
Thủ Tục Phá Sản Công Ty Cổ Phần Cập Nhật Quy Định 2020

Thủ tục phá sản công ty cổ phần cập nhật quy định 2020

1. Khái niệm 

 • Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán; bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.
 • Thủ tục phá sản là một thủ tục về pháp lý nhằm giải quyết tình trạng mất khả năng thanh toán. Nếu kết quả giải quyết không thể đưa doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng mất khả năng thanh toán thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền (tòa án) sẽ ra quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

2. Quy định của pháp luật về phá sản Công ty cổ phần

Điều kiện để doanh nghiệp được công nhận phá sản

 • Để được công nhận là phá sản, doanh nghiệp phải đáp ứng đồng thời cả 02 điều kiện sau:
  • Mất khả năng thanh toán;
  • Bị Tòa án nhân dân tuyên bố phá sản.
 • Trong đó, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.
 • Việc không thực hiện nghĩa vụ thanh toán bao gồm 02 trường hợp:
  • Trường hợp 1: Không có tài sản để thanh toán các khoản nợ;
  • Trường hợp 2: Có tài sản nhưng không thanh toán các khoản nợ.

Người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Căn cứ Điều 5 Luật phá sản 2014, các chủ thể có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản công ty cổ phần bao gồm:

 • Chủ nợ không có bảo đảm; chủ nợ có bảo đảm một phần khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
 • Người lao động, công đoàn cơ sở; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương; các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nộp đơn khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị nộp đơn khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.
 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán hoặc dưới 20% nhưng được quy định tại Điều lệ công ty.

Thứ tự ưu tiên thanh toán khi doanh nghiệp bị phá sản

Khoản 1 Điều 54 Luật Phá sản 2014, thứ tự phân chia “tài sản” khi Thẩm phán ra quyết định “tuyên bố phá sản” như sau:

 • Chi phí phá sản;
 • Khoản nợ lương; trợ cấp thôi việc; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động; quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;
 • Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.
 • Trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp sau khi đã thanh toán đủ các khoản quy định trên mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về Cổ đông của công ty cổ phần;
 • Trường hợp giá trị tài sản không đủ để thanh toán các chi phí theo quy định thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.

Những giao dịch không có giá trị khi doanh nghiệp phá sản

 • Theo Điều 59 Luật Phá sản 2014, để bảo toàn tài sản khi công ty mất khả năng thanh toán; được thực hiện với những người liên quan trong thời gian 18 tháng trước ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản thì bị coi là vô hiệu.
 • Giao dịch của công ty mất khả năng thanh toán được thực hiện trong thời gian 06 tháng trước ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản:
  • Giao dịch liên quan đến chuyển nhượng tài sản không theo giá thị trường;
  • Chuyển khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần bằng tài sản của công ty;
  • Thanh toán hoặc bù trừ có lợi cho một chủ nợ đối với khoản nợ chưa đến hạn hoặc với số tiền lớn hơn khoản nợ đến hạn;
  • Tặng cho tài sản;
  • Giao dịch khác với mục đích tẩu tán tài sản.
 • Lưu ý:
  • Cấm đảm nhiệm chức vụ sau khi công ty bị tuyên bố phá sản (Điều 130 Luật Phá sản 2014),
  • Quy định về cấm đảm nhiệm chức vụ trên không áp dụng trong trường hợp công ty phá sản với lý do bất khả kháng.

3. Thủ tục phá sản Công ty cổ phần

Tòa án có thẩm quyền giải quyết thủ tục phá sản

 • Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết phá sản đối với doanh nghiệp có trụ sở chính tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đó.
 • Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết phá sản thuộc một trong các trường hợp sau:
  • Có tài sản ở nước ngoài hoặc người tham gia thủ tục phá sản ở nước ngoài;
  • Doanh nghiệp có chi nhánh; văn phòng đại diện ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nhau;
  • Doanh nghiệp có bất động sản ở nhiều huyện; quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nhau;
  • Do Tòa án nhân dân cấp tỉnh lấy lên để giải quyết do tính chất phức tạp của vụ việc.

Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

 • Chỉ những người có quyền; nghĩa vụ liên quan như ở trên mới có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Tòa án nhận đơn và thụ lý đơn

 • Sau khi nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Tòa án xem xét đơn; nếu đơn hợp lệ sẽ thông báo việc nộp lệ phí và tạm ứng phí phá sản.
  • Nếu đơn chưa hợp lệ thì yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn.
  • Nếu người nộp đơn không có quyền nộp đơn, hoặc từ chối sửa đơn… thì Tòa án trả lại đơn.
 • Tòa án nhân dân thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi nhận được biên lai nộp lệ phí phá sản; biên lai nộp tạm ứng chi phí phá sản.
 • Sau đó, Tòa án ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản (trừ trường hợp doanh nghiệp phá sản theo thủ tục rút gọn).

Mở thủ tục phá sản

 • Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản Tòa án phải gửi thông báo đến những người liên quan.
 • Trong quá trình giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản; có thể yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền thực hiện các biện pháp bảo toàn tài sản như tuyên bố giao dịch vô hiệu; tạm đình chỉ thực hiện hợp đồng…
 • Đặc biệt sẽ kiểm kê lại tài sản, lập danh sách chủ nợ; lập danh sách người mắc nợ…

Hội nghị chủ nợ

 • Triệu tập Hội nghị chủ nợ (Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất).
 • Hội nghị chủ nợ được coi là tiến hành hợp lệ nếu có số chủ nợ tham gia đại diện cho ít nhất 51% tổng số nợ không có bảo đảm. Nếu không đáp ứng sẽ bị hoãn và phải mở hội nghị lần 02 (Hội nghị chủ nợ lần thứ hai).
 • Hội nghị chủ nợ có quyền đưa ra một trong các kết luận sau:
  • Đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản;
  • Đề nghị áp dụng biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh;
  • Đề nghị tuyên bố phá sản.

Ra quyết định và thi hành tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản

 • Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh hoặc hết thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh nhưng vẫn mất khả năng thanh toán, Thẩm phán ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản.
 • Thanh lý tài sản phá sản;
 • Phân chia tiền thu được từ việc bán tài sản của doanh nghiệp cho các đối tượng theo thứ tự phân chia tài sản.
 • Thi hành Quyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản.

Lệ phí phá sản

 • Lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định hiện hành là 1.500.000 triệu đồng (Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14).
 • Những trường hợp sau đây không phải nộp tiền tạm ứng lệ phí Tòa án, không phải chịu lệ phí Tòa án:
  • Người lao động, công đoàn có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn thanh toán.
  • Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản mà doanh nghiệp mất khả năng thanh toán; tài sản khác để nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản.

4. Dịch vụ đăng ký phá sản công ty cổ phần của ACC có lợi ích gì?

 • Khách hàng được tư vấn trọn vẹn tất cả các điều kiện pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí.
 • Có tất cả các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp. Hỗ trợ trọn vẹn cho doanh nghiệp các giấy tờ hồ sơ.
 • Đội ngũ luật sư cùng chuyên viên kế toán nhiều kinh nghiệm sẽ đảm bảo tính đúng đắn; an tâm cho khách hàng.
 • Soạn hồ sơ và đại diện ủy quyền làm việc với các cơ quan có thẩm quyền.
 • Có hợp đồng cam kết trách nhiệm.
 • Chi phí hợp lý và luôn được báo giá trọn gói. Không gây hiểu lầm và báo phí nhiều lần.
 • Hồ sơ thủ tục khách hàng cung cấp đơn giản, dễ dàng.

5. Những câu hỏi thường gặp khi đăng ký phá sản công ty cổ phần

Chi phí đăng ký phá sản công ty cổ phần là bao nhiêu?

 • ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không có kết quả. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Có hỗ trợ tư vấn và nhận hồ sơ tại nhà không?

 • ACC luôn có đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyện nghiệp hỗ trợ khách hàng. Khách hàng không phải đi lại và nhận giấy phép hồ sơ tại nhà.

Công ty có cung cấp những dịch vụ khác liên quan đến doanh nghiệp không?

 • ACC là đơn vị chuyên nghiệp thực hiện các thủ tục thành lập, thay đổi doanh nghiệp.

Thủ Tục Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Thuế Công Ty Cổ Phần

Thủ Tục Thay Đổi Tỷ Lệ Góp Vốn Công Ty Cổ Phần

Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cập Nhật 2020

Thủ Tục Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Cập Nhật 2020.

Dịch Vụ Thay Đổi Tên Công Ty Cổ Phần Cập Nhật 2020

Dịch Vụ Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Chính Công Ty Cổ Phần 2020

Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cập Nhật 2020

Điều Kiện Hồ Sơ Để Thành Lập Công Ty Cổ Phần

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận