Thủ tục hợp thức hóa đất mua bằng giấy viết tay năm 2021

logo accACC
ACC Group

Sau khi Nghị định số 01/2017/NĐ – CP có hiệu lực thì thủ tục hợp thức hóa nhà đất bằng giấy tờ viết tay đã được nới lỏng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tiến hành Thủ tục hợp thức hóa đất mua bằng giấy viết tay được bởi vẫn còn những vướng mắc về khung thời gian, quy trình và hồ sơ phải nộp,…Bài viết sau đây sẽ cung cấp các thông tin về thủ tục hợp thức hóa nhà đất bằng giấy tờ viết tay một cách đầy đủ chính xác nhất.

Hợp thức hóa nhà đất bằng giấy tờ viết tay

Hợp thức hóa nhà đất bằng giấy tờ viết tay

Nội dung bài viết:

1. Các trường hợp được thực hiện thủ tục Hợp thức hóa nhà đất

Thủ tục hợp thức hóa đất mua bằng giấy viết tay thực hiện trong trường hợp nào?

Theo Điều 99 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 của Bộ tư pháp. Các trường hợp sau đây sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

 • Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định;
 • Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày Luật đất đai 2013 có hiệu lực;
 • Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ;
 • Người được sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành đối với tranh chấp đất đai; theo bản án hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành;
 • Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất;
 • Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
 • Người mua nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất;
 • Người được Nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở. Người mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;
 • Người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa. Nhóm người sử dụng đất hoặc các thành viên hộ gia đình, hai vợ chồng. Tổ chức sử dụng đất chia tách, hợp nhất quyền sử dụng đất hiện có;
 • Người sử dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất.

Như vậy, khi thuộc các trường hợp nêu trên thì chủ thể có thể tiến hành Thủ tục hợp thức hóa đất mua bằng giấy viết tay theo quy định.

2. Hợp thức hóa nhà đất bằng giấy tờ viết tay gồm các trường hợp 

Thủ tục hợp thức hóa đất mua bằng giấy viết tay thực hiện đối với các dạng cụ thể như sau:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định có các giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp:

 • Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời( Hồ sơ hợp thức hóa nhà đất) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
 • Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;
 • Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
 • Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở, giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật
 • Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;
 • Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật đất đai 2013 có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định ( Hồ sơ hợp thức hóa nhà đất) tại trên nhưng có:

 • Hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp. Quý khách hàng cần biết rõ cách thức làm hồ sơ hợp thức hóa nhà đất để thuận tiện hơn trong việt sử dụng đất .
 • Sử dụng đất ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước
 • Cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu Hợp thức hóa nhà đất sẽ liên hệ và thực hiện thủ tục tại UBND cấp quận/huyện.

3. Quy trình hợp thức hóa nhà đất bằng giấy tờ viết tay mới nhất

Quy trình hay trình tự Thủ tục hợp thức hóa đất mua bằng giấy viết tay như sau:

Bước 1 : Lập hồ sơ đo vẽ NHÀ ĐẤT cụ thể.

Lập hồ sơ đo vẽ nhà đất tại các công ty đo vẽ nhà đất hoặc trung tâm đo đạt bản đồ tại thuộc Sở Tài Nguyên Và Môi Trường.

Bước 2 : Xin/mua các giấy tờ có liên quan tại cơ quan có thẩm quyền.

 • Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để Thủ tục hợp thức hóa đất mua bằng giấy viết tay;
 • Các loại giấy tờ để khai lệ phí trước bạ nhà – đất;
 • Các loại giấy tờ để khai thuế sử dụng đất;
 • Đơn xin nợ thuế ( nếu muốn làm thủ tục nợ thuế )

Bước 3: Nộp hồ sơ xin hợp thức hóa nhà đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ tại phường/xã

Hồ sơ xin làm Thủ tục hợp thức hóa đất mua bằng giấy viết tay gồm:

 • Chứng cam kết tại phường
 • Chứng cam kết có mấy căn nhà
 • Chứng đơn nợ thuế (nếu làm nợ thuế)

Bước 4 : Nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận tại UBND Quận

 • Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu,…;
 • Hợp đồng, giấy tờ viết tay liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các bên;
 • Giấy tờ liên quan chứng minh diễn biến, quá trình xây dựng và sử dụng nhà đất;
 • Bản vẽ tổng thể mảnh đất và thiết kế nhà ở;
 • Giấy tờ thể hiện việc thực hiện nghĩa vụ tài chính từ trước đến nay;
 • Một số giấy tờ khác theo quy định.

Thời Gian Cấp Giấy Chứng Nhận Nhà Đất Tổng cộng 101 ngày.

Bước 5 : Thuế/Phí phải đóng có liên quan đến cấp giấy chứng nhận

Lệ Phí Cấp Giấy Chứng Nhận Nhà Đất

 • Lệ phí cấp giây chứng nhận mới : 100.000 đồng
 • Lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận : 50.000 đồng

4. Dịch vụ hợp thức hóa đất mua bằng giấy viết tay tại công ty Luật ACC

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ làm Thủ tục hợp thức hóa đất mua bằng giấy viết tay của ACC:

Tư vấn các trường hợp được và không thể hợp thức hóa được;

Tư vấn các loại giấy tờ cần có khi thực hiện hợp thức hóa;

Tư vấn về nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước khi thực hiện hợp thức hóa;

Tư vấn về trình tự, thủ tục và thời gian thực hiện hợp thức hóa.

Không phải đi lại

Nhận giấy phép tại nhà

Dịch vụ trọn vẹn từ A – Z.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về các trường hợp được hợp thức hóa đất đã mua bằng giấy viết tay và trình tự thực hiện để khách hàng không phải bỡ ngỡ. Còn nếu bạn muốn làm sổ nhanh có thể liên hệ với công ty Luật ACC – Dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm, nhiệt tình, giá hợp lý.

5. Những thắc mắc thường gặp của khách hàng

Những quy trình hợp thức hóa nhà đất bằng giấy tờ viết tay là gì?

 • Lập hồ sơ đo vẽ NHÀ ĐẤT cụ thể.Xin/mua các giấy tờ có liên quan tại cơ quan có thẩm quyền.Nộp hồ sơ xin hợp thức hóa nhà đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ tại phường/xãNộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận tại UBND QuậnThuế/Phí phải đóng có liên quan đến cấp giấy chứng nhận

Thời hạn xin hợp thức hóa nhà đất bằng giấy tờ viết tay là bao lâu?

 • Thời Gian Cấp Giấy Chứng Nhận Nhà Đất Tổng cộng 101 ngày.

ACC có cung cấp các dịch vụ đăng ký xin cấp giấy phép hợp thức hóa nhà đất bằng giấy tờ viết tay không?

 • ACC chuyên cung cấp tất cả các dịch vụ đăng ký xin cấp giấy phép hợp thức hóa nhà đất bằng giấy tờ viết tay.


Mời bạn tham khảo thêm bài viết “Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đất ở”: https://accgroup.vn/dich-vu-xin-cap-giay-chung-nhan-quyen-so-huu-nha-o-dat-o/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

4 bình luận về “Thủ tục hợp thức hóa đất mua bằng giấy viết tay năm 2021”

 1. Tôi muốn CT tư vấn, thực hiện mọi thủ tục để làm sổ đỏ loại đất Nông Nghiệp kẹt giữa khu nội thành HN.
  Vì chúng tôi toàn người đã hưu nên khó khăn trong việc chạy thủ tục.
  Hồ sơ là giấy tờ viết tay phân lô thửa đất đó từ 2004.

  Trả lời
 2. Xin chào ,
  Tôi xin hỏi một việc: em trai tôi có mua thử đất lúa năm 2011, mua bán bằng hợp đồng viết tay và giấy nhận tiền viết tay (chưa kịp ra công chứng), ng bán đã giao sổ chính em tôi giữ, hiện em tôi muốn cập nhật biến động, hoặc thay đổi, cấp sổ mới có tên em tôi trong sổ có được không? Áp dụng điều nào để được đăng bộ (vì ng bán đã đi khỏi địa phương hơn 9 năm nay mà ko tìm được ), thời gian qua, em tôi vẫn canh tác trên đất và không có ai tranh chấp.
  Có thể áp dụng nghị định 43/2014 về đất đai, điều 82 khoản 2 vào trường hợp của em tôi không?

  Trả lời
 3. Cho hỏi, nhà có số nhà huyện cấp xát định xây dựng 1998,nhà hiên nay nằm trong quy hoạch nhóm nhà ơ xây mới, vậy có hợp thức hóa làm sổ được không xin cảm ơn!.

  Trả lời

Viết một bình luận