Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Công Ty TNHH Cập Nhật 2023

Doanh nghiệp trong suốt thời gian hoạt động từ khi thành lập vì nhu cầu về mở rộng kinh doanh sản xuất, mở rộng thị trường mà thành lập các đơn vị phụ thuộc như chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Nhưng nếu các đơn vị phụ thuộc này hoạt động không hiệu quả thì doanh nghiệp thường quyết định chấm dứt hoạt động chúng. Bên cạnh đó nguyên nhân có thể bắt nguồn từ quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy mà doanh nghiệp phải tiến hành thực hiện thủ tục giải thể hay chấm dứt hoạt động của chi nhánh. Công ty ACC tư vấn Thủ tục giải thể chi nhánh công ty TNHH cập nhật năm 2023.

Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Công Ty TNHH Cập Nhật 2020.
Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Công Ty TNHH Cập Nhật 2023

1. Khái niệm

 • Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp; có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Chi nhánh công ty có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty. Khi việc duy trì hoạt động chi nhánh công ty là không cần thiết hoặc không hiệu quả thì có thể tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh công ty.

2. Điều kiện giải thể chi nhánh công ty TNHH

Để được phép tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh công ty TNHH; trước tiên doanh nghiệp đó phải có đủ các điều kiện như:

 • Không đang trong quá trình tranh chấp tại Tòa án hoặc bất kỳ cơ quan trọng tài nào khác.
 • Phải có sự đồng ý giải thể từ Hội đồng thành viên của công ty mẹ về việc giải thể chi nhánh công ty TNHH.
 • Chi nhánh công ty TNHH muốn giải thể phải thanh toán hết các khoản nợ công, nợ riêng cũng như hoàn thành việc thanh lý tài sản theo đúng quy định của luật này.

Chỉ khi đáp ứng đầy đủ những điều kiện trên thì chi nhánh công ty TNHH mới được làm thủ tục giải thể theo quy định. Để giải thể thì bạn phải hoàn thành hồ sơ giải thể chi nhánh công ty TNHH đảm bảo đầy đủ giấy tờ như trong Luật Doanh nghiệp hiện hành quy định.

3. Trường hợp giải thể chi nhánh công ty TNHH

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.
 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp trong thời hạn sáu tháng liên tục.
 • Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Có thể chia các trường hợp giải thể doanh nghiệp thành 2 loại là giải thể tự nguyện và giải thể bắt buộc:

 • Giải thể tự nguyện: là trường hợp chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp theo ý chí của chủ sở hữu doanh nghiệp. Giải thể tự nguyện diễn ra khi kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn hoặc khi chủ sở hữu doanh nghiệp không muốn tiếp tục kinh doanh. Tuy nhiên, giải thể không phải là cách duy nhất để chủ sở hữu doanh nghiệp dừng các hoạt động kinh doanh và giải phóng khỏi các nghĩa vụ tài sản.
 • Giải thể bắt buộc là trường hợp chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp theo ý chí của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có sự vi phạm pháp luật của doanh nghiệp trong quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp đó.

4. Thủ tục giải thể chi nhánh công ty TNHH

Tiến hành đóng mã số thuế chi nhánh

Hồ sơ đóng mã số thuế chi nhánh:

 • Thông báo, Quyết định về việc giải thể chi nhánh công ty TNHH.
 • Nơi nộp hồ sơ: Chi cục thuế cấp quận, huyện.
 • Thời gian giải quyết hồ sơ: Sau 5 – 10 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ kiểm tra sổ sách kế toán, tình hình báo cáo nộp tờ khai, đóng thuế của chi nhánh doanh nghiệp để tiến hành thủ tục khóa mã số thuế chi nhánh.
 • Người đại diện theo pháp luật của công ty và giám đốc chi nhánh bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chi nhánh.
 • Công ty có chi nhánh bị giải thể phải chịu tránh nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán những khoản nợ theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ trả con dấu chi nhánh công ty TNHH

 • Công văn trả con dấu của chi nhánh cần giải thể.
 • Quyết định về việc trả con dấu chi nhánh.

Thủ tục trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

 • Thông báo về việc giải thể chi nhánh công ty TNHH.
 • Quyết định về việc giải thể chi nhánh công ty TNHH.
 • Biên bản thanh lý tài sản của chi nhánh công ty.
 • Danh sách chủ nợ và người lao động.
 • Công ty tiến hành việc đăng bố cáo giải thể chi nhánh trên cổng thông tin đăng ký quốc gia.

Mẫu đơn giải thể chi nhánh công ty TNHH

TÊN DOANH NGHIỆP
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ………….. ……, ngày…… tháng…… năm ……

 

THÔNG BÁO

Về việc giải thể chi nhánh doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .........................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: .....................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ..................................

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:

Trường hợp doanh nghiệp gửi Quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 3 Điều 202 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

Quyết định giải thể số: .......................................... ngày ................ /............ /............................

Lý do giải thể: ..........................................................................................................................................

Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ của doanh nghiệp (nếu có) trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

5. Dịch vụ giải thể chi nhánh Công ty TNHH của ACC có lợi ích gì?

 • Khách hàng được tư vấn trọn vẹn tất cả các điều kiện pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí.
 • Có tất cả các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp. Hỗ trợ trọn vẹn cho doanh nghiệp các giấy tờ hồ sơ.
 • Đội ngũ luật sư cùng chuyên viên kế toán nhiều kinh nghiệm sẽ đảm bảo tính đúng đắn và an tâm cho khách hàng.
 • Soạn hồ sơ và đại diện ủy quyền làm việc với các cơ quan có thẩm quyền.
 • Có hợp đồng cam kết trách nhiệm.
 • Chi phí hợp lý và luôn được báo giá trọn gói. Không gây hiểu lầm và báo phí nhiều lần.
 • Hồ sơ thủ tục khách hàng cung cấp đơn giản, dễ dàng.

6. Những câu hỏi thường gặp khi sử dụng dịch vụ giải thể chi nhánh Công ty TNHH

Chi phí dịch vụ giải thể chi nhánh Công ty TNHH là bao nhiêu?

 • ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Có đại diện theo ủy quyền làm việc với các cơ quan có thẩm quyền không?

 • ACC luôn hướng đến sự tiện ích, lợi ích và nhu cầu của khách hàng. ACC có đội ngũ nhân viên đầy đủ kiến thức, trình độ để đảm nhận việc đại diện theo ủy quyền.

Có hỗ trợ tư vấn và nhận hồ sơ tại nhà không?

 • ACC luôn có đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyện nghiệp hỗ trợ khách hàng. Khách hàng không phải đi lại và nhận giấy phép hồ sơ tại nhà.

Thủ Tục Giải Thể Công Ty TNHH 2 Thành Viên Trở Lên 2020

Thủ Tục Và Điều Kiện Giải Thể Công Ty TNHH Một Thành Viên

Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Công Ty TNHH Cập Nhật 2020.

Thủ Tục Phá Sản Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên

Thủ Tục Phá Sản Công Ty TNHH 1 Thành Viên Cập Nhật 2020

Thủ Tục Thay Đổi Tỷ Lệ Vốn Góp Công Ty TNHH

Thủ Tục Thay Đổi Tên Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên

}

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (638 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo