Thủ Tục Thay Đổi Tỷ Lệ Vốn Góp Công Ty TNHH

Thủ Tục Thay Đổi Tỷ Lệ Vốn Góp Công Ty Tnhh
Thủ Tục Thay Đổi Tỷ Lệ Vốn Góp Công Ty Tnhh

Trong công ty trách nhiệm hữu hạn, việc sở hữu phần vốn góp với tỷ lệ khác nhau dẫn đến việc phân chia về quyền và nghĩa vụ khác nhau giữa các thành viên. Vậy, khi có sự thay đổi về tỷ lệ vốn góp này, doanh nghiệp cần hoàn tất những thủ tục gì để hợp pháp hồ sơ. Bài viết dưới đây nhằm giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về vấn đề này.

1. Khái niệm

 • Phần vốn góp là tổng giá trị tài sản của một thành viên đã góp hoặc cam kết góp vào công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Tỷ lệ phần vốn góp là tỷ lệ giữa phần vốn góp của một thành viên và vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Theo quy định, thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thông tin về vốn góp, tỷ lệ vốn góp sẽ được doanh nghiệp lưu trong Sổ đăng ký thành viên, Điều lệ công ty.
 • Tỷ lệ vốn góp của các thành viên trên thực tế sẽ có sự thay đổi trong nhiều trường hợp

2. Các trường hợp có thể làm thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên trong công ty TNHH

Mua lại phần vốn góp

 • Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình. Nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên:
  • Sửa đổi; bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền, nghĩa vụ của thành viên; Hội đồng thành viên;
  • Tổ chức lại công ty;
  • Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.
 • Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản; được gửi đến công ty trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.
 • Khi có yêu cầu của thành viên; nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp  theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại; công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
 • Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

Chuyển nhượng phần vốn góp

 • Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:
  • Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;
  • Chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày chào bán.
 • Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty; công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.

Xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt

 • Trường hợp thành viên là cá nhân chết thì người thừa kế là thành viên của công ty. Trường hợp bị Tòa án tuyên bố mất tích thì người quản lý tài sản là thành viên của công ty.
 • Trường hợp có thành viên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự thì quyền; nghĩa vụ của thành viên đó trong công ty được thực hiện thông qua người giám hộ.
 • Phần vốn góp của thành viên được công ty mua lại hoặc chuyển nhượng trong các trường hợp sau đây:
  • Người thừa kế không muốn trở thành thành viên;
  • Người được tặng cho không được Hội đồng thành viên chấp thuận làm thành viên;
  • Thành viên là tổ chức đã giải thể hoặc phá sản.
 • Thành viên có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác.
 • Trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì người nhận thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp đó theo một trong hai hình thức sau đây:
  • Trở thành thành viên của công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;
  • Chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó.

3. Thủ tục đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn

Trình tự thực hiện thay đổi tỷ lệ vốn góp

 • Trường hợp công ty đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư nơi công ty đã đăng ký.
 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Khi nhận Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Thành phần hồ sơ

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

 • Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên;
 • Bản sao Biên bản họp; Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 • Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Lưu ý: Biên bản họp và quyết định ghi rõ nội dung sửa đổi trong Điều lệ công ty.

4. Dịch vụ đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp thành viên công ty TNHH của ACC có lợi ích gì?

 • Khách hàng được tư vấn trọn vẹn tất cả các điều kiện pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí.
 • Có tất cả các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp. Hỗ trợ trọn vẹn cho doanh nghiệp các giấy tờ hồ sơ.
 • Đội ngũ luật sư cùng chuyên viên kế toán nhiều kinh nghiệm sẽ đảm bảo tính đúng đắn và an tâm cho khách hàng.
 • Không phải đi lại và nhận kết quả hồ sơ tại nhà.
 • Có hợp đồng cam kết trách nhiệm.
 • Chi phí hợp lý và luôn được báo giá trọn gói. Không gây hiểu lầm và báo phí nhiều lần.
 • Hồ sơ thủ tục khách hàng cung cấp đơn giản, dễ dàng.

5. Những câu hỏi thường gặp khi đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp thành viên công ty TNHH

Chi phí đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp thành viên công ty TNHH là bao nhiêu?

ACC cung cấp dịch vụ chỉ với giá ….. ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Có hỗ trợ tư vấn và nhận hồ sơ tại nhà không?

ACC luôn có đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyện nghiệp hỗ trợ khách hàng. Khách hàng không phải đi lại và nhận giấy phép hồ sơ tại nhà.

Công ty có cung cấp những dịch vụ khác liên quan đến doanh nghiệp không?

ACC là đơn vị chuyên nghiệp thực hiện các thủ tục thành lập, thay đổi doanh nghiệp.

Thủ Tục Thay Đổi Tên Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên

Thủ Tục Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Thuế Công Ty TNHH MTV

Thủ Tục Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Thuế Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên

Thủ Tục Phá Sản Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên

Thủ Tục Phá Sản Công Ty TNHH 1 Thành Viên Cập Nhật 2020

Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Chủ Sở Hữu Công Ty TNHH Hai Thành Viên

Dịch Vụ Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Chính Công Ty TNHH MTV 2020

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận