Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Tên Công Ty Hợp Danh Cập Nhật 2020

Trong quá trình hoạt động nhiều doanh nghiệp vì những lý do khác nhau mà muốn thực hiện thay đổi tên doanh nghiệp. Thế nhưng, không phải ai cũng hiểu rõ thủ tục, quy trình hay các hồ sơ cần chuẩn bị để nộp lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bài viết sau đây cung cấp thông tin, dịch vụ đăng ký thay đổi tên Công ty hợp danh.

Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Tên Công Ty Hợp Danh
Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Tên Công Ty Hợp Danh

1. Khái niệm

 • Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:
  • Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;
  • Thành viên hợp danh phải là cá nhân; chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
  • Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
 • Công ty hợp danh là một loại hình công ty đối nhân, được thành lập dựa trên cơ sở tin cậy; tín nhiệm nhau giữa các thành viên. Với đặc trưng đó, số lượng thành viên trong công ty hợp danh thường rất ít nhưng luôn phải đảm bảo số lượng tối thiểu hai thành viên là thành viên hợp danh.
 • Tên doanh nghiệp là hình ảnh, thương hiệu công ty; giúp đối tác có thể tìm kiếm dễ dàng và chính xác, thúc đẩy phát triển kinh doanh, sản xuất.

2. Những trường hợp đổi tên công ty hợp danh

 • Do nhu cầu của hội đồng thành viên quyết định thay đổi tên công ty
 • Do yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về tên gây nhầm lẫn; vi phạm về quyền sở hữu công nghiệp (Đối với các trường hợp khi đăng ký trùng tên với các nhãn hiệu đã được đơn vị khác đăng ký)
 • Gây nhầm lẫn đối với một số tổ chức khác…
 • Thay đổi loại hình công ty.

3. Quy định pháp luật về tên công ty hợp danh

Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự

 • Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty hợp danh”.
 • Tên riêng. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt; các chữ F, J, Z, W; chữ số và ký hiệu.
  • Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính; chi nhánh; văn phòng đại diện; địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch; hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.
  • Đối với trường hợp thay đổi tên Tiếng Việt của công ty thì doanh nghiệp không chỉ phải thay đổi đăng ký doanh nghiệp mà còn phải thực hiện khắc lại con dấu của doanh nghiệp
  • Tên tiếng anh của doanh nghiệp là tên được dịch từ tên công ty tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài; tên riêng của công ty có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài
  • Tên nước ngoài không thể hiện trên cond ấu của doanh nghiệp do đó khi thay đổi tên nước ngoài của công ty hợp danh chỉ phải thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà không phải thực hiện thủ tục thayd đổi con dấu pháp nhân của doanh nghiệp

Tên công ty hợp danh phải đáp ứng thêm những yêu cầu

 • Tên công ty có thể viết bằng tiếng anh hoặc viết tắt nhưng doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin về tên trước để tránh tình trạng tên không hợp lệ khi đăng ký kinh doanh.
 • Không được sử dụng từ ngữ, ký tự thiếu văn hóa trong tên. Cấm sử dụng tên lực lượng vũ trang, cơ quan quản lý có thẩm quyền của nhà nước để làm tên công ty.
 • Tên của công ty hợp danh phải đảm bảo những yêu cầu như không được trùng lặp; không được gây nhầm lẫn; không giống với bất cứ công ty nào đã đăng ký kinh doanh trước đó.

4. Thủ tục đăng ký đổi tên doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký thay đổi

 • Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Nội dung Thông báo gồm:
  • Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  • Tên dự kiến thay đổi;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
 • văn bản ủy quyền; giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền thực hiện các thủ tục thay đổi tên công ty hợp danh.

Trình tự thực hiện

 • Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Kèm theo Thông báo phải có các văn bản được nêu tại Thành phần hồ sơ.
 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp. Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

5. Những thủ cần thực hiện sau khi thay đổi tên công ty hợp danh

 • Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới; doanh nghiệp phải làm lại con dấu với tên mới. Doanh nghiệp thông báo mẫu dấu mới của doanh nghiệp lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;
 • Trường hợp con dấu của doanh nghiệp trước đây là do Bộ Công an cấp; doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục trả con dấu cho Bộ Công an kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do Bộ Công an cấp.
 • Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp với cơ quan thuế.
 • Thông báo thay đổi thông tin trên hóa đơn điện tử.
 • Doanh nghiệp tiến hành thông báo cho đơn vị phát hành hóa đơn để cập nhật lại tên công ty mới.
 • Trường hợp doanh nghiệp vẫn còn hóa đơn giấy; muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy này thì đặt con dấu tên công ty mới; đóng vào phần phía trên tên doanh nghiệp cũ; giữ nguyên tên doanh nghiệp cũ; thông báo thay đổi thông tin hóa đơn với cơ quan thuế chủ quản.
 • Thông báo thay đổi tên chủ tài khoản ngân hàng: Doanh nghiệp liên hệ với bộ phân chăm sóc khách hàng của ngân hàng để cập nhật lại thông tin tên chủ tài khoản ngân hàng theo thông tin tên công ty mới
 • Thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế:
 • Doanh nghiệp tiến hành làm thủ tục thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế với Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

Nội dung thông báo, cập nhật lại thông tin tài khoản ngân hàng của công ty: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và kê khai trên Cổng thông tin điện tử trước khi nộp hồ sơ giấy cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

6. Khách hàng cung cấp gì khi sử dụng dịch vụ thay tên công ty hợp danh của ACC

Khách hàng chỉ cung cấp duy nhất 2 hồ sơ sau:

 • Giấy tờ tùy thân của chủ kinh doanh: CMND/ Hộ chiếu/ CCCD sao y chứng thực không quá 6 tháng; còn hiệu lực của đại diện pháp luật và thành viên góp vốn.
 • Các giấy tờ liên quan đến thủ tục thay đổi tên công ty hợp danh theo sự hướng dẫn của ACC.

7. Dịch vụ thay đổi tên công ty hợp danh viên của ACC có lợi ích gì?

 • Khách hàng được tư vấn trọn vẹn tất cả các điều kiện pháp lý liên quan hoàn toàn miễn phí.
 • Có tất cả các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp. Hỗ trợ trọn vẹn cho doanh nghiệp các giấy tờ hồ sơ.
 • Đội ngũ luật sư cùng chuyên viên kế toán nhiều kinh nghiệm sẽ đảm bảo tính đúng đắn; an tâm cho khách hàng.
 • Soạn hồ sơ và đại diện ủy quyền làm việc với các cơ quan có thẩm quyền.
 • Có hợp đồng cam kết trách nhiệm.
 • Chi phí hợp lý và luôn được báo giá trọn gói. Không gây hiểu lầm và báo phí nhiều lần.
 • Hồ sơ thủ tục khách hàng cung cấp đơn giản, dễ dàng.

8. Quy trình đăng ký thay đổi tên công ty hợp danh của ACC

 • Lắng nghe; nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu; đầy đủ những vướng mắc; vấn đề khách hàng đang gặp phải;
 • Báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với ACC không;
 • Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ trong vòng 3 ngày;
 • Khách hàng cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của ACC;
 • Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng;
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi đã được cấp giấy chứng nhận.

9. Những câu hỏi thường gặp khi đăng ký thay đổi tên công ty hợp danh

Chi phí đăng ký thay đổi tên công ty hợp danh đã bao gồm trọn gói chưa?

 • ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Có hỗ trợ tư vấn chọn tên công ty không?

 • ACC luôn có đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyện nghiệp hỗ trợ khách hàng. ACC sẽ tư vấn dựa trên ý tưởng, tên công ty do khách hàng đề xuất; tra cứu tính hợp pháp của tên công ty. Hướng dẫn khác hàng chọn tên công ty cho phù hợp quy định pháp luật.

Có đại diện theo ủy quyền làm việc với các cơ quan có thẩm quyền không?

 • ACC luôn hướng đến sự tiệc ích, lợi ích và nhu cầu của khách hàng. ACC có đội ngũ nhân viên đầy đủ kiến thức, trình độ để đảm nhận việc đại diện theo ủy quyền.

Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Nội Dung Hoạt Động Của Địa Điểm Kinh Doanh Công Ty Hợp Danh

Thủ Tục Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Thuế Công Ty Hợp Danh Năm 2020

Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Tỷ Lệ Vốn Góp Công Ty Hợp Danh 2020

Thủ Tục Và Điều Kiện Giải Thể Công Ty Hợp Danh Cập Nhật 2020

Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Thành Viên Công Ty Hợp Danh

Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Chính Công Ty Hợp Danh

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ khác của chúng tôi

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 084.696.7979

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: info@accgroup.vn

Leave a Comment

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Văn Phòng

ACC Building, Tầng 8, 520-526 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Language »