THÔNG BẢO CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH MỚI NHẤT

Khi tiến hành thay đổi địa điểm kinh doanh cần nắm rõ các quy định của pháp luật về thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về thông báo chuyển địa điểm kinh doanh. 

Để đảm bảo việc kinh doanh diễn ra thuận lợi và không gây ra nhiều ảnh hướng đến công việc chung, khi tiến hành thay đổi địa điểm kinh doanh cần nắm rõ các quy định của pháp luật về thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh. Thay đổi địa điểm kinh doanh gồm thay đổi địa điểm kinh doanh cùng quận và thay đổi địa điểm kinh doanh khác quận. Bài viết sau đây sẽ cung  cấp cho bạn thông tin đầy đủ và mới nhất về thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh trong năm 2021.

 

1. Địa điểm kinh doanh là gì?

Địa điểm Kinh doanh là nơi tiến hành các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính lúc đăng ký địa điểm kinh doanh. Được đặt tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Doanh nghiệp có thể thành lập một hoặc nhiều địa điểm kinh doanh cùng Tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp hoạt động để tiến hành kinh doanh chủ yếu để các đối tác dễ tìm địa điểm kinh doanh. Như vậy, khi thay đổi thông báo chuyển địa điểm kinh doanh điều kiện phải thay đổi trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh mà địa điểm kinh doanh trực thuộc. Địa điểm kinh doanh nộp thuế môn bài như công ty.

2. Phân biệt địa điểm kinh doanh và chi nhánh:

Khái niệm: Theo quy định tại khoản 1 điều 45 luật doanh nghiệp năm 2014 thì chi nhánh được định nghĩa như sau: “Chi nhánh, là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp”

Theo quy định tại khoản 3 điều 45 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì “Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể”

Điểm khác nhau

Phạm vi thành lập

– Chi nhánh:

+ Có thể được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Địa điểm kinh doanh:

+ Chỉ được thành lập tại cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Quy định về con dấu

– Chi nhánh:

+ Được phép đăng ký và sử dụng con dấu riêng của mình.

+ Hội đồng quản trị quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý, sử dụng con dấu của chi nhánh; trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. Nội dung mẫu con dấu của chi nhánh phải có tên chi nhánh.

+ Trước khi sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của chi nhánh thì công ty phải thực hiện thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Địa điểm kinh doanh:

+ Không được phép đăng ký và sử dụng con dấu riêng.

Tổ chức hạch toán, kế toán và kê khai thuế

– Chi nhánh:

+ Có thể lựa chọn hạch toán phụ thuộc hoặc hạch toán độc lập với doanh nghiệp. Do đó, chi nhánh có thể có mã số thuế riêng, hóa đơn riêng trong trường hợp lựa chọn hạch toán độc lập.

– Địa điểm kinh doanh:

+ Hoàn toàn phụ thuộc và trụ sở chính, hình thức kê khai thuế tập trung, sử dụng hóa đơn của công ty

Cơ cấu tổ chức và hoạt động

– Chi nhánh:

+ Thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả việc thực hiện hoạt động kinh doanh và chức năng đại diện theo ủy quyền. Chính vì vậy, chi nhánh phát sinh thêm hoạt động báo cáo thuế như công ty (trừ chi nhánh phụ thuộc không phải lập báo cáo tài chính công ty cuối năm).

– Địa điểm kinh doanh:

+ Chỉ thực hiện hoạt động kinh doanh do doanh nghiệp chỉ đạo, không có chức năng đại diện theo ủy quyền.

+ Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể, không có các chức năng khác.

Ngoài ra, thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh và của địa điểm kinh doanh cũng khác nhau, theo quy định của Nghị định 78/2015/NĐ-CP và quy định pháp luật liên quan về đăng ký doanh nghiệp.

3. Vì sao doanh nghiệp phải thay đổi địa điểm kinh doanh?

Trong kinh doanh thường nhiều người rất hạn chế việc thay đổi địa chỉ trụ sở, chi nhánh vì sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động thương mại, có thể bị mất đi một số khách hàng cũ…

Nhưng đôi khi có những trường hợp bắt buộc doanh nghiệp phải thay đổi địa chỉ kinh doanh của mình; chẳng hạn như:

– Do nhu cầu phát triển thị trường mới.

– Bị chủ sở hữu thu hồi đất cho thuê.

– Để công việc kinh doanh được thuận tiện hơn.

– Bị lấy lại văn phòng.

– Mở rộng quy mô công ty nên bắt buộc phải tìm địa điểm khác có không gian làm việc rộng rãi hơn.

– Địa chỉ hiện tại không còn phù hợp để tiếp tục hoạt động kinh doanh…

Dù là lý do gì thì khi tiến hành thông báo chuyển địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp cũng cần hoàn thành các thủ tục với cơ quan Nhà nước; nhằm đảm bảo yếu tố quản lý được thực hiện hiệu quả.

4. Thuận lợi và bất lợi khi thay đổi địa chỉ kinh doanh là gì?

Thuận lợi:

– Thay đổi môi trường mang đến sự mới mẻ trong kinh doanh.

– Tạo cơ hội tiếp cận các thị trường mới.

– Mở rộng quy mô kinh doanh.

– Thúc đẩy sự phát triển của công ty.

– Tiếp cận môi trường làm việc thoải mái giúp nâng cao năng suất hiệu quả hơn.

– Nằm gần trung tâm thành phố hơn.

Bất lợi:

– Có thể sẽ gây khó khăn trong việc đi lại đối với một số khách hàng cũ.

– Phải thay đổi các thông tin liên quan như: hóa đơn, chứng từ, bảng hiệu công ty…

– Phải bắt đầu thích nghi với môi trường mới.

5. Cơ sở pháp lý cho việc chuyển địa điểm kinh doanh

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“Điều 40. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

  1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.
  2. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

c) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có:

– Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

– Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.

6. Các thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ kinh doanh

Căn cứ theo quy định trên, trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Theo đó, doanh nghiệp cần phải thực hiện các thủ tục như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ lên Chi cục thuế cũ để chốt thuế. Hồ sơ gồm:

– Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST;

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.

Sau đó, thực hiện chốt hóa đơn nếu công ty có sử dụng hóa đơn như sau:

– Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý đó đến thời điểm chuyển trụ sở;

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp chưa chốt xong hóa đơn, nợ thì kéo dài thời hạn giải quyết), doanh nghiệp nhận Thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm – mẫu số 09-MST tại Bộ phận một cửa.

Bước 2. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh

Hồ sơ gồm:

– Mẫu 09-MST do cơ quan thuế cấp;

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Bước 3: Trường hợp con dấu của công ty có thông tin địa chỉ cũ thì cần khắc lại con dấu và công bố mẫu dấu mới trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 

Trên đây là tổng hợp những thông tin mới nhất liên quan đến việc thông báo chuyển địa điểm kinh doanh dành cho những doanh nghiệp đang có nhu cầu thay đổi địa điểm kinh doanh của mình nhưng còn đang gặp thắc mắc về những thủ tục liên quan. Mong rằng bài viết này sẽ giúp quý đơn vị hiểu rõ hơn về những điều kiện và thủ tục để có thể tiến hành công việc này một cách thuận lợi nhất có thể. Hy vọng sẽ giúp các doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan hơn và tránh được những rắc rối không cần thiết về mặt thủ tục pháp lý.

 

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Doanh Nghiệp ACC Group là công ty cung cấp mọi dịch vụ pháp lý, thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp và pháp lý bất động sản một cách nhanh chóng, chính xác và uy tín với mức chi phí phù hợp. Công ty luôn thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ của mình một cách tận tình, nhiệt thành, chuyên nghiệp và đặt uy tín lên hàng đầu. 

 

7. Quy trình đăng ký kinh doanh của Acc Group

Lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải;

  • Báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với ACC không;
  • Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ trong vòng 3 ngày nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ chúng tôi yêu cầu;
  • Khách hàng cung cấp hồ sơ bao gồm giấy giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy khám sức khỏe;
  • Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bàn giao cho khách hàng;
  • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi đã được cấp giấy chứng nhận
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận