Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty (Quy trình & Hồ Sơ)

Hiện nay, thay đổi địa chỉ, trụ sở công ty là nhu cầu tất yếu của các doanh nghiệp hiện nay, nhiều doanh nghiệp có sự thay đổi về quy mô, hoạt động sản xuất kinh doanh nên thường có xu hướng tìm kiếm các địa chỉ kinh doanh mới phù hợp hơn. Tuy nhiên thủ tục thay đổi địa chỉ công ty thường gây ra rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện. Sau đây, ACC sẽ tư vấn cho các bạn những vấn đề liên quan đến thủ tục thay đổi địa chỉ công ty.

Thay đổi địa chỉ kinh doanh

Thay đổi địa chỉ kinh doanh

1. Quy định về địa chỉ công ty

Địa chỉ trụ trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam; có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Bên cạnh đó, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp khi tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp hoặc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì phải ghi kèm theo cả số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

* Quy định về việc đặt địa chỉ trụ sở chính của công ty: Căn cứ theo quy định tại Khoản 7 Điều 80 Nghị định 96/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 2014 thì: Trường hợp trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp có ghi trụ sở chính là nhà chung cư hoặc nhà tập thể thì doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện thủ tục đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa điểm khác.

2. Các trường hợp thay đổi địa chỉ công ty

Thay đổi địa chỉ khác tỉnh/thành phố

 •   Thủ tục với cơ quan thuế khi thay đổi đăng ký kinh doanh:
  • Doanh nghiệp gửi văn thư cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý để thông báo về việc di chuyển trụ sở.
  • Thực hiện thanh huỷ hoá đơn (nếu có đăng ký sử dụng)
  • Lập quyết toán thuế và thanh toán hết các khoản thuế còn phải nộp.
  • Lấy giấy xác nhận đã hoàn tất thủ tục chuyển mã số khỏi thành phố, sau đó đăng ký nộp thuế tại Cục thuế nơi chuyển đến
  • Thủ tục thay đổi ĐKKD tại cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính chuẩn bị hồ sơ và thông báo với cơ quan đăng kí kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.
 • Thủ tục thay đổi con dấu mới
  • Con dấu doanh nghiệp thông thường hiện thị nội dung thông tin địa chỉ trụ sở chính, vì vậy mà khi thay đổi địa chỉ khác tỉnh, doanh nghiệp phải tiến hành khắc con dấu mới và thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh cũng như cơ quan thuế.

Thay đổi địa chỉ khác quận/huyện

 • Tương tự như việc thay đổi địa chỉ khác tỉnh/thành phố, doanh nghiệp thay đổi địa chỉ sang quận/huyện khác phải tiến hành chốt thuế với chi cục thuế đang trực tiếp quản lý và thông báo với chi cục thuế mới nơi doanh nghiệp dự định chuyển đến.
 • Doanh nghiệp đang sử dụng con dấu có quận/huyện; doanh nghiệp bắt buộc phải khắc lại con dấu. Trong trường hợp con dấu doanh nghiệp của công ty không hiển thị quận/huyện thì doanh nghiệp không phải khắc lại con dấu.

Thay đổi địa chỉ cùng quận/huyện

 • Doanh nghiệp tiến hành thay đổi địa chỉ trụ sở chính trong cùng quận/huyện thì tiến hành thủ tục thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông thường thông tin trên con dấu không thay đổi, doanh nghiệp không phải khắc lại dấu và không phải làm thủ tục chốt thuế ở chi cục thuế cũ.
 • Sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp nộp tờ khai 08/MST với chi cục thuế trực tiếp quản lý trong vòng 10 ngày sau khi thay đổi.

3. Chi phí dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

Các mức chi phí khách hàng phải trả để thay đổi địa chỉ công ty bao gồm:

Các khoản phí phải nộp nhà nước:

 • Tiền lệ phí hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh mới tại sở Kế Hoạch Đầu Tư, mức giá đưa ra ở đây là 200.000 VNĐ.
 • Tiền lệ phí khắc con dấu và công bố các mẫu con dấu mới, có mức giá là 450.000 VNĐ.
 • Cuối cùng là tiền lệ phí công bố thay đổi địa chỉ kinh doanh của công ty theo cổng thông tin quốc gia có mức giá tối thiểu nhất là 300.000 VNĐ.

4. Trình tự thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

Thời gian thực hiện để thay đổi trụ sở chính công ty cùng quận bao gồm: tối đa từ 03-05 ngày làm việc.

Khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ gồm những tài liệu như sau:

 • Thông tin về trụ sở mới của công ty sẽ chuyển đến đó.(Lưu ý: không được đăng ký trụ sở mới tại khu nhà ở tập thể hay tại khu chung cư).
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ của công ty.

Hồ sơ thay đổi trụ sở công ty cùng quận cần chuẩn bị các tài liệu như:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục II-1, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT)
 • Biên bản về việc thay đổi các nội dung doanh nghiệp về việc chuyển trụ sở công ty.
 • Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký của doanh nghiệp.
 • Giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu.
 • Giấy chứng nhận đăng ký của doanh nghiệp cũ.

5. Trình tự thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác quận

Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan thuế

Theo nghị định số 78/2015/NĐ-CP của luật doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp cần phải thực hiện các thủ tục hồ sơ sau:

 • Quyết định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh về việc chuyển trụ sở
 • Biên bản về việc thay đổi đăng ký kinh doanh về việc chuyển trụ sở khác quận của doanh nghiệp.
 • Cần có mẫu 08.
 • Công văn gửi thuế về việc xin chốt thuế để chuyển quận.
 • Giấy giới thiệu của người đi nộp hồ sơ cho doanh nghiệp.
 • Giấy đăng ký kinh doanh bản sao có chứng thực.

Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh

Bước này cũng cần chuẩn bị hồ sơ và thời gian hoàn tất được quy định là 03-05 ngày, được trình bày cụ thể như sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục II-1, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT).
 • Có biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Cần có mẫu 09 và 09a được cấp bởi cơ quan thuế về việc chuyển trụ sở công ty.
 • Bản quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký về chuyển trụ sở công ty.
 • Giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu của công ty.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ.

Thực hiện khắc và công bố con dấu mới của công ty

 • Ở con dấu mới của doanh nghiệp, không nên khắc quận của địa điểm công ty nên con dấu, để tránh trường hợp sau này có sự thay đổi lại phải làm các thủ tục để khắc lại con dấu theo tư cách pháp nhân của công ty.
 • Việc thay đổi địa chỉ của doanh nghiệp không làm thay đổi đi phần quyền và nghĩa vụ chung của công ty.
 • Khi doanh nghiệp tìm hiểu trụ sở chính của công ty cần: xác định rõ tỉnh, quận hoặc thành phố trực thuộc trung ương để doanh nghiệp có thể thay đổi và công bố địa chỉ chính mới thuận lợi.

6. Nhiệm vụ của ACC khi thực hiện dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty

 • Chuẩn bị đầy đủ các mục lục hồ sơ và bìa hồ sơ;
 • Soạn lại mục tờ khai của thông tin người nộp hồ sơ;
 • Soạn giấy đề nghị đăng ký thay đổi;
 • Soạn quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ công ty. Bản quyết định cần được ghi rõ những phần nội dung được sửa đổi ở điều lệ công ty;
 • Người đại diện tại doanh nghiệp được nộp hồ sơ; nhận lại kết quả tại sở Kế hoạch đầu tư luôn;
 • Soạn bản thông báo thay đổi trụ sở của doanh nghiệp với bộ phận cơ quan thuế;
 • Trả lại bản giấy phép kinh doanh mới tại nhà cho khách hàng.

7. Những câu hỏi thương gặp khi thay đổi địa chỉ công ty

Chi phí thay đổi địa chỉ công ty của ACC là bao nhiêu?

 • ACC cung cấp dịch vụ trọn gói: 1.000.000 – 1.500.000 VNĐ (đã bao gồm lệ phí nhà nước).
 • Khách hàng cung cấp: thông tin mã số thuế, địa chỉ mới.

Thời gian ra Giấy phép kinh doanh mới sau khi thay đổi địa chỉ công ty?

 • ACC có đội ngũ chuyên nghiệp; nắm rõ trình tự thủ tục nên thời gian ra Giấy phép kinh doanh cực kì nhanh: 05 ngày làm việc.

ACC có cung cấp dịch vụ văn phòng ảo không?

 • ACC cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng ảo tại tất cả các tỉnh thành; đặt biệt là các tỉnh thành lớn như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương,…; chi phí cực kỳ tiết kiệm: chỉ từ 400.000 đồng/tháng.

Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Chính Công Ty Cập Nhật 2020

Dịch Vụ Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Chính Công Ty TNHH MTV 2020

Dịch Vụ Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Chính Công Ty Cổ Phần 2020

Dịch Vụ Cho Thuê Văn Phòng Ảo Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Trọn Gói, Chuyên Nghiệp

DV Cho Thuê Văn Phòng Ảo – Văn Phòng Chia Sẻ Đà Nẵng 400K

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

2 bình luận về “Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty (Quy trình & Hồ Sơ)”

 1. Công an báo mình bị trùng giấy cmnd nên yêu cầu tôi chuyển đổi thành thẻ căn cước. Không biết có sửa lại giấy phép hay sao vậy? hay phải làm lại giấy phép mới. Cảm ơn zalo của tôi là 0947743322

  Trả lời

Viết một bình luận