Thủ tục thay đổi địa chỉ trung tâm ngoại ngữ năm 2021

logo accACC
Nguyen Vi

Ngoại ngữ là cơ sở nền tảng bước đầu cho hội nhập và phát triển kinh tế và là ngành quan trọng hàng đầu trong việc nâng cao chất lượng con người, nguồn nhân lực hiện nay. Sự ra đời của các trung tâm ngoại ngữ là một trong những xu thế tất yếu đáp ứng các điều kiện đó và khi thành lập họ phải xin giấy phép trung tâm ngoại ngữ. Vậy trong trường hợp thay đổi địa chỉ trung tâm ngoại ngữ ghi trên giấy phép thì được thực hiện như thế nào? Thủ tục ra sao? Luật ACC sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn với tất cả nội dung được chúng tôi đề cập dưới đây:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật doanh nghiệp năm 2020

– Luật giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 06 năm 2019

– Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ giáo dục và đào tạo;

– Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/07/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

– Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Nghị định số  135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định SỐ 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/08/2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học

2. Giấy phép trung tâm ngoại ngữ là gì?

Trung tâm ngoại ngữ là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm:

– Trung tâm ngoại ngữ công lập do Nhà nước đầu tư thành lập và đảm bảo Điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân có con dấu và tài Khoản riêng.

– Trung tâm ngoại ngữ tư thục do tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư thành lập và đảm bảo Điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài Khoản riêng.

– Trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài do cá nhân, tổ chức kinh tế nước ngoài đầu tư toàn bộ hoặc góp một phần vốn để thành lập và đảm bảo Điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, được phép sử dụng con dấu và tài Khoản riêng.

3. Quy định như thế nào thế về địa chỉ của trung tâm ngoại ngữ

– Địa chỉ trung tâm ngoại ngữ có thể là địa chỉ trụ sở của trung tâm, là trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

– Cũng có thể, địa chỉ của trung tâm ngoại ngữ là chi nhánh hoặc văn phòng của trung tâm chính thức, nhưng về cơ bản, địa chỉ đó phải được đáp ứng các điều kiện để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định sau đây:

  •     Có đủ các phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng thực hành lao động sản xuất;
  •     Có các thiết bị dạy học và tài liệu học tập theo yêu cầu thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên.

4. Thủ tục thay đổi địa chỉ trung tâm ngoại ngữ năm 2021

Hiện tại, trong các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động của trung tâm ngoại ngữ thì chưa có một văn bản hay điều khoản nào quy định cụ thể về thủ tục thay đổi địa chỉ trung tâm ngoại ngữ. Xét về bản chất, việc trung tâm ngoại ngữ hoạt động và được cấp phép gắn liền với cơ sở vật chất nơi đã đăng ký trong hồ sơ xin cấp phép. Do vây, trên thực tế khi các trung tâm ngoại ngữ muốn thay đổi địa điểm hoạt động thì vẫn phải nộp hồ sơ đến Sở giáo dục và đào tạo để xin cấp giấy phép hoạt động thay đổi địa chỉ với các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Trung tâm ngoại ngữ ra quyết định thay đổi địa chỉ trung tâm ngoại ngữ với đầy đủ thông tin và có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty

Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký địa điểm hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi đặt trụ sở Trung tâm được quy định trong Luật Doanh nghiệp năm 2020

– Trong trường hợp trung tâm đặt tại trụ sở chính của doanh nghiệp thì thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính (trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ này hoặc lập chi nhánh/địa điểm kinh doanh mới tại nơi dự kiến đặt trụ sở trung tâm ngoại ngữ).

– Trường hợp trung tâm đặt tại chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp thì thực hiện thủ tục để thay đổi địa chỉ chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh.

Bước 3: Sau khi có kết quả do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư trả về thì trung tâm ngoại ngữ tiến hành chuẩn bị 01 bộ hồ sơ và nộp tại Sở giáo dục và đào tạo nơi đặt trụ sở trung tâm ngoại ngữ mới.

Bước 4: Sở giáo dục và đào tạo tiến hành thẩm định khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định tại địa chỉ mới của trung tâm ngoại ngữ.

Bước 5: Cấp phép cho trung tâm triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ tại địa chỉ mới.

5. Hồ sơ xin thay đổi địa chỉ của trung tâm ngoại ngữ để nộp tới Sở giáo dục và đào tạo

Hồ sơ gồm những giấy tờ chính sau đây:

– Tờ trình xin thay đổi địa chỉ hoạt động trung tâm ngoại ngữ;

– Báo cáo về hoạt động của trung tâm ngoại ngữ gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm (cũ và mới), tình hình hoạt động của trung tâm trước đây; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo hiện tại; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

– Quyết định về việc thay đổi địa chỉ trung tâm ngoại ngữ;

– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tại địa điểm mới do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư (Có thể là: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh)

– Xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã nơi đặt trụ sở rằng việc hoạt động của trung tâm là đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội;

– Nội quy hoạt động của trung tâm;

– Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng, lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có:

  •     Văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà hợp pháp;
  •     Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;
  •     Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên kèm theo hợp đồng lao động, bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của từng cá nhân. Giáo viên người nước ngoài phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định của nhà nước;
  •     Sơ yếu lý lịch của người làm giám đốc trung tâm có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn, chứng minh nhân dân; Giấy khám sức khỏe hợp lệ.
  •     Các quy định về học phí, lệ phí;
  •     Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học

6. Một số câu hỏi thường gặp về thay đổi địa chỉ trung tâm ngoại ngữ

6.1 Thủ tục cấp phép thay đổi giấy phép trung tâm ngoại ngữ được thực hiện như thế nào?

Sau khi đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự cũng những điều kiện khác khi thành lập, cá nhân, tổ chức soạn một bộ hồ sơ như sau nộp về Sở giáo dục và đào tạo nơi Trung tâm ngoại ngữ đặt địa chỉ trụ sở:

– Tờ trình xin cấp đổi giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ;

– Báo cáo về hoạt động của trung tâm ngoại ngữ bao gồm các nội dung chủ yếu sau: Giới thiệu về trung tâm ngoại ngữ, chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của Giám đốc trung tâm trung tâm ngoại ngữ;…

– Xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã nơi đặt trụ sở của trung tâm ngoại ngữ về việc hoạt động của trung tâm là đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội;

– Nội quy hoạt động của trung tâm ngoại ngữ;

– Giấy tờ chứng minh văn phòng, cơ sở phục vụ đào tạo của trung tâm ngoại ngữ trong đó có các nội dung cơ bản như sau:

  •     Văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê trong trường hợp thuê trụ sở) đất, nhà làm trụ sở của trung tâm ngoại ngữ.
  •     Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/sở hữu nhà ở (trong trường hợp đi thuê địa điểm cũng cần cung cấp).

– Chương trình, giáo trình, tài liệu day học của trung tâm ngoại ngữ;

– Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của trung tâm ngoại ngữ kèm theo đó phải có hợp đồng lao động, bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của từng cá nhân. Trong trường hợp là giáo viên người nước ngoài phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định của nhà nước;

– Hồ sơ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ; gồm: sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; kèm theo bản sao có chứng thực các văn bằng chuyên môn, chứng minh nhân dân; Giấy khám sức khỏe hợp lệ;

– Các quy định về học phí, lệ phí của trung tâm ngoại ngữ;

– Chứng chỉ  trung tâm ngoại ngữ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học;

– Các tài liệu khác liên quan (nếu có).

6.2 Ai có thẩm quyền trong việc thay đổi địa chỉ trung tâm ngoại ngữ

Hiện nay, việc thay đổi địa chỉ trung tâm ngoại ngữ do 02 cơ quan tiến hành:

– Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư nơi trung tâm đặt trụ sở hoạt động

– Sở giáo dục và đào tạo nơi Trung tâm ngoại ngữ đặt địa chỉ trụ sở.

6.3 Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp đổi giấy phép trung tâm ngoại ngữ là bao lâu?

– Hiện nay, quy định về thời hạn là 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận