Quyết định thành lập công ty là gì?

logo accACC
Nguyen Vi

Sự ra đời của Luật doanh nghiệp năm 2020 ra văn bản pháp lý quan trọng ghi nhận sự thành lập của doanh nghiệp. Để tiến hành hoạt động trên thực tế, công ty phải có Quyết định thành lập công ty của chủ sở hữu. Toàn bộ vấn đề về Quyết định thành lập doanh nghiệp sẽ được chúng tôi nêu rõ trong bài viết dưới đây:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật Doanh nghiệp năm 2021

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp

2. Quyết định thành lập công ty là gì?

Quyết định thành lập doanh nghiệp được hiểu là việc chủ doanh nghiệp quyết định mở công ty để hiện thực hóa công việc kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận của bản thân.

Nếu như Luật doanh nghiệp năm 2014, và điểm b, Khoản 4, Điều 22, 23 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì khi chủ sở hữu công ty là tổ chức mà muốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ cho Phòng Đăng ký kinh doanh thì trong hồ sơ cần phải có bản sao Quyết định thành lập công ty. Trường hợp không có thì phải có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác để được chấp thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thì sang đến Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì Quyết định thành lập công ty bị bãi bỏ và không cần trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp nữa. Cho nên quyết định của chủ sở hữu, của người đứng đầu doanh nghiệp chỉ được tiến hành với một số hồ sơ về:

– Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp của cá nhân, tổ chức khác và giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới trong trường hợp huy động vốn góp của thành viên mới

– Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc nghị quyết và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển đổi công ty

– Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

– Quyết định của người đứng đầu trong trường hợp thực hiện đăng ký thay đổi doanh nghiệp

3. Số Quyết định thành lập doanh nghiệp là gì?

Số Quyết định thành lập doanh nghiệp là số hiệu của văn bản chứng nhận thành lập doanh nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân, tổ chức khi thành lập doanh nghiệp hoàn tất.

4. Mẫu văn bản Quyết định thành lập công ty

Mặc dù hiện nay, Quyết định thành lập công ty không cần thiết trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp song về cơ bản phải đảm bảo các nội dung sau:

Mỗi một hình thức công ty sẽ có một cách trình bày quyết định khác nhau, nhưng tựu chung lại thì đều có các mục được dùng cho tất cả các hình thức như:

– Tên doanh nghiệp như CÔNG TY TNHH MTV ND PHUONG.

– Quốc hiệu, tiêu ngữ:

“CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”

– Số quyết định

– Địa danh, ngày, tháng, năm  ban hành quyết định.

– Tên quyết định “QUYẾT ĐỊNH’’ về việc thành lập công ty mới

– Tên chủ sở hữu hoặc hội đồng thành viên, hội đồng quản trị:

Đối với Công ty TNHH MTV ghi là “CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MTV………………”

Đối với Công ty TNHH hai thành viên ghi là “HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH………..”

Đối với công ty hợp danh ghi là “HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH…..’

Đối với công ty cổ phần ghi là “ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN”

– Căn cứ pháp lý để ban hành quyết định:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020

Căn cứ Nghị định 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ vào Điều lệ của công ty…………

Căn cứ vào biên bản họp số ngày, tháng, năm.

– Xét theo vấn đề gì: Xét theo tình hình kinh doanh hiện tại; xét theo đề nghị của ai.

– Ghi in hoa “QUYẾT ĐỊNH”

– Các điều khoản;

Điều 1: Thành lập công ty nào; địa chỉ; ngành nghề hoạt động; mã ngành.

Điều 2: Tên của người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm tiến hành thủ tục đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều lệ Công ty được áp dụng phù hợp với tiêu chí của Quyết định và phù hợp với luật định.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Điều 5: Quy định về các phòng ban, chủ thể liên quan có nghĩa vụ thực hiện quyết định

– Nơi nhận: Như điều nào ở trên; Lưu VT của công ty;

– Chữ kí của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty.

4.1 Mẫu Quyết định thành lập doanh nghiệp 1 thành viên

4.2 Mẫu Quyết định thành lập công ty TNHH 2 tv

4.3 Mẫu Quyết định thành lập công ty cổ phần

5. Dịch vụ tư vấn soạn thảo mẫu Quyết định thành lập công ty của Công ty Luật ACC

Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn luôn đưa đến cho quý khách hàng về dịch vụ tư vấn đối với vấn đề thành lập doanh nghiệp, cũng như tìm kiếm các văn bản mẫu trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Khi đến với chúng tôi, những lợi ích mà quý khách nhận được, cụ thể như sau:

Tư vấn hoàn toàn miễn phí và nhiệt tình, đúng quy định pháp luật do đội ngũ luật sư trình độ cao và nhiều kinh nghiệm đích thân tư vấn

Luôn báo giá trọn gói tất cả các thủ tục từ thành lập đến thủ tục thuế, bảo hiểm, lao động liên quan

Liên kết với các đối tác thiết kế logo, web, biển hiệu tên tuổi và chuyên nghiệp để hỗ trợ việc kinh doanh tốt nhất cho khách hàng nếu khách có nhu cầu.

Không phải đi lại, ACC luôn hạn chế tối đa việc đi lại cho khách hàng

Cam kết đúng quy định và luôn đảm bảo hỗ trợ tất cả các vấn đề pháp lý liên quan khác nếu khách hàng có nhu cầu

Như vậy, trên đây là những tư vấn của chúng tôi về Quyết định thành lập công ty con và các loại hình hoạt động khác của doanh nghiệp. Khi có yêu cầu, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận các thông tin mới nhất về Quyết định thành lập doanh nghiệp hiện hành.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận