Nên mở công ty cổ phần hay TNHH?

Trang chủ / Blog / Nên mở công ty cổ phần hay TNHH?

Công ty TNHH hay công ty cổ phần

Công ty TNHH hay công ty cổ phần

I. Điểm giống nhau giữa công ty tnhh và công ty cổ phần

Giữa công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty Cổ Phần có những điểm giống nhau như sau:

 • Trong công ty bao gồm tất cả các thành viên đối với công TNHH còn các cổ đông đối với công ty Cổ Phần, thì đều phải có mức chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty mình như nhau.
 • Các nghĩa vụ tài sản khác của cả 2 công ty chỉ được hoạt động với phạm vi số vốn đã được góp.
 • Cả 2 công ty đều có tư cách pháp nhân của luật doanh nghiệp.
 • Trách nhiệm của 2 công ty như nhau: đều phải đóng thuế và phải có trách nhiệm riêng với từng người lao động.

II. Công ty cổ phần và công ty tnhh khác nhau ở điểm nào

1. Số lượng thành viên

 • Đối với công ty TNHH: Ở công ty này gồm 2 dạng công ty đó là công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Công ty TNHH được tổ chức và thành lập lên nhờ các thành viên cụ thể là các tổ chức hay các cá nhân; số lượng tất cả các thành viên ở đây không được vượt quá mức 50 thành viên.
 • Còn đối  với công ty cổ phần: Các cổ đông của công ty có thể bao gồm các tổ chức hoặc các cá nhân và số lượng cổ đông không được vượt quá mức hạn chế là 03 thành viên.

2. Cách thức huy động vốn

 • Công ty TNHH: Vốn điều lệ của công ty được tăng bằng cách tăng phần vốn góp của các thành viên trong công ty hoặc một cách tăng vốn điều lệ khác đó là tiếp nhận các vốn góp mới của các thành viên. Ở công ty trách nhiệm hữu hạn không có quyền phát hành cổ phần.
 • Công ty cổ phần: Được quyền phát hành cổ phần để huy động các loại vốn tại công ty.

3. Vốn điều lệ

 • Công ty TNHH: Vốn điều lệ của công ty được phân chia theo phần trăm tỷ lệ vốn góp của các thành viên.
 • Công ty cổ phần: Đối với công ty cổ phần thì vốn điều lệ lại được chia nhỏ thành nhiều phần bằng nhau nên được gọi là cổ phần.

4. Cơ chế chuyển nhượng vốn

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn: Đối với công ty này chỉ được chuyển nhượng vốn cho người không có liên quan gì đến công ty trong trường hợp các thành viên còn lại không mua hết hoặc không mua. Khi chuyển nhượng phần vốn cổ đông thì phần lớn đều không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.
 • Công ty cổ phần: Các cổ đông trong công ty được phép tự do chuyển nhượng vốn. Phần quyền được chuyển nhượng của các cổ đông đều sẽ bị hạn chế trong thời gian 3 năm, bắt đầu từ ngày lập doanh nghiệp. Trong quá trình chuyển nhượng vốn cổ đông bắt buộc phải đóng thuế thu nhập cá nhân của công ty cổ phần.

5. Cơ cấu tổ chức

 • Công ty TNHH: Tổ chức dưới hình thức 1 thành viên hoặc 2 thành viên trở lên.
 • Công ty cổ phần: Có quyền lựa chọn theo 1 trong 2 mô hình như sau: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc, Tổng giám đốc hoặc Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc và Tổng giám đốc.

Qua bài viết này, sau khi đọc xong các bạn sẽ hiểu được công ty trách nhiệm hữu hạn là gì và công ty cổ phần là gì. Như vậy, các bạn sẽ định hướng được vấn đề nên thành lập công ty và lựa chọn thế nào là hợp lý. 

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »