Mở công ty tư vấn thiết kế, giám sát phòng cháy chữa cháy 2020

Mở công ty tư vấn thiết kế, giám sát phòng cháy chữa cháy
Mở công ty tư vấn thiết kế, giám sát phòng cháy chữa cháy

Hoạt động tư vấn thiết kế, giám sát phòng cháy chữa cháy là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, và chịu sự điều chỉnh của quy định pháp luật. Để mở công ty tư vấn thiết kế, giám sát phòng cháy chữa cháy cần đáp ứng những điều kiện nhất định, thành lập công ty theo quy định của pháp luật, và cận sự xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về cấp phép phòng cháy chữa cháy.

1. Điều kiện để thành lập công ty tư vấn thiết kế, giám sát phòng cháy chữa cháy:

 • Căn cứ vào quy định tại Điều 41 Nghị định 79/2014/NĐ-CP thì để thành lập công ty tư vấn thiết kế, giám sát phòng cháy chữa cháy phải đáp ứng tất cả các điều kiện dưới đây:
  • Người đại diện trước pháp luật: Phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.
  • Có ít nhất 01 chỉ về tư vấn thiết kế hệ thống phòng cháy và chữa cháy (Có thể thuê);
  • Có ít nhất 01 cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì thiết kế hệ thống phòng cháy và chữa cháy (Có thể thuê);
  • Có địa điểm hoạt động và cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, máy móc bảo đảm cho việc thiết kế hệ thống phòng cháy và chữa cháy.

2. Hồ sơ và trình tự, thủ tục thành lập công ty tư vấn thiết kế, giám sát phòng cháy chữa cháy 2020

Hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Dự thảo điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên/ cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty cổ phần)
 • Giấy tờ chứng thực của thành viên, người đại diện theo pháp luật;
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề và CMND của người có chứng chỉ hành nghề đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề

Trình tự, thủ tục thành lập công ty tư vấn thiết kế, giám sát phòng cháy chữa cháy:

Bước 2.2.1: Nộp hồ sơ doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh/ qua mạng điện tử.

 • Nộp hồ sơ doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh: Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.
  • Hồ sơ hợp lệ thì nhận giấy biên nhận và chờ kết quả. Đến ngày hẹn trên giấy biên nhận đến Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư để nhận kết quả.
  • Hồ sơ chưa hợp lệ thì tiến hành bổ sung sửa đổi hồ sơ theo yêu cầu, nộp lại hồ sơ và chờ kết quả.
 • Nộp hố sơ doanh nghiệp qua mạng điện tử trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia: Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, scan toàn bộ hồ sơ, lập tài khoản đăng ký kinh doanh trên cổng thông tin điện tử quốc gia hoặc sử dụng Tocken (chữ ký số) để nộp hồ sơ qua mạng. Nhập dữ liệu vào phần kê khai thành lập doanh nghiệp và tải hồ sơ đã scan lên và nộp.
  • Nếu hồ sơ đầy đủ thì sẽ được thông báo hồ sơ hợp lệ và đưa tất cả hồ sơ gốc đã chuẩn bị đến bộ phận một cửa thuộc Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư để nhận kết quả
  • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ cần tiến hành sửa đổi bổ sung theo yêu cầu, nộp lại và chờ kết quả.

Lưu ý: Trường hợp ủy quyền đi nộp hồ sơ phải có giấy ủy quyền.

Bước 2.2.2. Thủ tục làm con dấu pháp nhân cho công ty sản xuất tiền chất thuốc nổ:

 1. Cầm bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến cơ sở có chức năng khắc dấu để thực hiện việc làm con dấu pháp nhân cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp tiến hành khắc dấu công ty và gửi thông báo mẫu dấu về phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc nộp thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử trên trang cổng thông tin điện tử quốc gia.
 2. Đối với việc thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp, kèm theo thông báo phải có Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên, Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về nội dung, hình thức và số lượng con dấu.
 3. Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp.
 4. Dấu pháp nhân sẽ chuyển cho cơ quan công an tỉnh, thành phố để tiến hành kiểm tra đăng ký và trả con dấu cho doanh nghiệp.
 5. Khi đến nhận con dấu, đại diện doanh nghiệp mang theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản gốc) và xuất trình CMND.

Bước 2.2.3. Các thủ tục khác sau khi thành lập công ty sản xuất tiền chất thuốc nổ.

 1. Tiến hành khai thuế ban đầu
 2. Tiến hành đăng ký kê khai thuế qua mạng điện tử
 3. Nộp tờ khai và nộp thuế môn bài (Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm, và mức thu phân theo bậc)
 4. Nộp thông báo áp dụng phương pháp tính thuế Giá Trị Gia Tăng
 5. Làm thủ tục mua, đặt in hóa đơn
 6. Dán hoặc treo mẫu hóa đơn liên 2 tại trụ sở công ty
 7. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kinh doanh đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
 8. Tiến hành mở tài khoản ngân hàng công ty.

3. Xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy:

 • Sau khi thực hiện những bước cơ bản về thành lập công ty, doanh nghiệp tư vấn thiết kế, giám sát phòng cháy chữa cháy cần được xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy. Cụ thể:

Hồ sơ đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy:

 • Theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy bao gồm các hồ sơ sau:
  1. Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.
  2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở.
  3. Danh sách cá nhân có chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của doanh nghiệp, cơ sở; có kèm theo bản sao chứng chỉ và bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân.
  4. Bản sao văn bằng chứng nhận về trình độ chuyên môn của cá nhân.
  5. Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh.

Cơ quan có thẩm quyền:

 • Căn cứ vào khoản 2 Điều 48 Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định về thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện kinh doanh, dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho doanh nghiệp, cơ sở.

Trình tự, thủ tục thành lập công ty tư vấn thiết kế, giám sát phòng cháy chữa cháy 2020:

Bước 3.3.1 Nộp hồ sơ:

 • Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì Cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy ghi phiếu hẹn;

Bước 3.3.2 Xử lý hồ sơ:

 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền phải hoàn thành việc xác nhận đủ điều kiện kinh doanh, dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho doanh nghiệp, cơ sở.
 • Trường hợp không đủ điều kiện để xác nhận thì cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Bước 3.3.3 Nhận kết quả:

 • Căn cứ vào ngày nhận kết quả trên phiếu hẹn, doanh nghiệp đến cơ quan có thẩm quyền để nhận kết quả về việc xác nhận đủ điều kiện kinh doanh, dịch vụ phòng cháy chữa cháy của doanh nghiệp.
 • LƯU Ý: Doanh nghiệp, cơ sở chỉ được tiến hành các hoạt động kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy sau khi được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận