messenger whatsapp viber zalo phone zalo mail

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ kinh doanh mới nhất 2022 

Việc thay đổi địa chỉ kinh doanh ngoài việc các trình tự, thủ tục thì công đoạn chuẩn bị hồ sơ cũng quan trọng không kém. Đặc biệt việc phải đi tìm các biểu mẫu lại càng khó khăn hơn. Hiểu được vấn đề đó, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý đọc giả mẫu thông báo thay đổi địa chỉ kinh doanh (Cập nhật 2022) ngay dưới bài viết này. 

1Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ kinh mới nhất 2022 

1. Pháp luật quy định như thế nào về việc đăng ký kinh doanh? 

Hiện nay, trong hệ thống pháp luật đã không còn quy định khái niệm về “đăng ký kinh doanh”. Khái niệm đăng ký kinh doanh được quy định trong Luật Doanh nghiệp năm 2014, tuy nhiên Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực đã bãi bỏ toàn bộ Luật Doanh nghiệp năm 2014. 

Mặt khác có thể tham khảo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về việc “đăng ký kinh doanh” thông qua khái niệm “đăng ký doanh nghiệp”. Điều đó có nghĩa, đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập, doanh nghiệp đăng ký những thay đổi trong thông tin về đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đăng ký doanh nghiệp bao gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Khái niệm “đăng ký kinh doanh” không chỉ dừng lại ở hình thức là các loại hình doanh nghiệp, mà nó còn mở rộng ra hơn đối với hình thức đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

2. Pháp luật hiện hành quy định thế nào về địa chỉ kinh doanh?  

Địa chỉ kinh doanh hay còn gọi là địa điểm kinh doanh được quy định tại Khoản 3 Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2020 là: nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Điều đó có nghĩa, địa điểm kinh doanh chỉ là 1 địa điểm để doanh nghiệp thực hiện các công việc của hoạt động kinh doanh. Khác với văn phòng đại diện hay chi nhánh, địa điểm kinh doanh không được xem là 1 đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, không có con dấu, không có tư cách pháp nhân và cũng không thực hiện các chức năng về đại diện cho doanh nghiệp. 

3. Các trường hợp thay đổi thay đổi địa chỉ kinh doanh  

Địa chỉ kinh doanh được xem như một trong số những loại hình kinh doanh ngoài trụ sở chính của doanh nghiệp. Trong một số trường hợp, sau khi đã thành lập địa điểm kinh doanh nhưng doanh nghiệp muốn thay đổi địa điểm kinh doanh đó. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp doanh nghiệp không được phép thay đổi địa điểm kinh doanh như sau:

+ Doanh nghiệp đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+ Doanh nghiệp đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp.

+ Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự.

+ Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa điểm đã đăng ký”.

4. Trình tự, thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh

Có thể thực hiện việc đăng ký địa điểm kinh doanh đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền như sau: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh, bao gồm:

+ Thông báo thay đổi địa điểm kinh doanh.

+ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần hoặc Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên.

+ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần hoặc Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, chủ sở hữu đối với công ty một thành viên.

+ Giấy ủy quyền (nếu có).

+ CMND/CCCD/hộ chiếu của các thành viên hoặc cổ đông sáng lập.

+ Điều lệ công ty đã sửa đổi, bổ sung (bản sao).

+ Danh sách kê khai đầy đủ thành viên.

+ Bản gốc Công văn (mẫu 09) cơ quan thuế về việc đồng ý cho chuyển địa điểm.

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ kinh doanh. 

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi chuyển địa điểm đến.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ:

– Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

5. Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ kinh doanh 

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ (địa điểm) kinh doanh được đính kèm tại Phụ lục II-9 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT. 

Phụ lục II-9

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________________________

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):…………… Ngày cấp…/…/…… Nơi cấp:…………………………

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại điện/địa điểm kinh doanh:…………………………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):…………

Ngày cấp:……….. /…… /……. Nơi cấp:………………………………….

Nội dung đăng ký thay đổi:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH

(Ký và ghi họ tên)

Trên đây là toàn bộ nội dung của chúng tôi về mẫu thông báo thay đổi địa chỉ kinh doanh cho doanh nghiệp cũng như các vấn đề pháp lý có liên quan trong quá trình thực hiện việc đăng ký kinh doanh này. Trong quá trình tìm hiểu vấn đề, nếu như quý bạn đọc còn thắc mắc hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh thì vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt hơn. Chúng tôi có các dịch vụ hỗ trợ thực hiện việc đăng ký địa điểm kinh doanh riêng và các lĩnh vực đăng ký kinh doanh nói chung.

Đánh giá post
✅ Thủ tục: ⭕ Cụ thể - Chi tiết
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn gói - Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2

    [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.