Mẫu khai sang tên di chuyển xe (mẫu 04)

Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe được sử dụng khi cá nhân, tổ chức bán, điều chuyển, cho, tặng, phân bổ hoặc thừa kế xe và thực hiện thủ tục khai báo và nộp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe theo quy định của pháp luật. Trong bài viết này Công ty Luật ACC sẽ giới thiệu cho bạn về Mẫu khai sang tên di chuyển xe (mẫu 04) mà bạn cần phải biết.

Mẫu khai sang tên di chuyển xe (mẫu 04)

Mẫu khai sang tên di chuyển xe (mẫu 04)

 

1. Sang tên, di chuyển xe là gì?

Sang tên là quá trình chuyển đổi quyền sở hữu của một phương tiện từ một chủ sở hữu hiện tại sang chủ sở hữu mới. Thông thường, việc sang tên được thực hiện thông qua việc hoàn thành các thủ tục và giấy tờ liên quan tại cơ quan đăng ký xe hoặc các cơ quan có thẩm quyền tương tự.

 

Quy trình sang tên có thể yêu cầu các bước như nộp đơn, cung cấp giấy tờ chứng minh nhân dân, chứng minh thư tạm trú (nếu cần), và các giấy tờ liên quan khác. Sau khi hoàn thành thủ tục, chủ xe mới sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký xe mới với thông tin chủ sở hữu mới.

 

 

Di chuyển xe đề cập đến việc chuyển vận phương tiện từ một địa điểm này đến địa điểm khác. Điều này có thể xảy ra khi chủ xe quyết định chuyển đến một địa điểm mới hoặc khi một phương tiện giao thông được vận chuyển từ nơi sản xuất đến điểm bán hoặc địa điểm sử dụng.

 

Quá trình di chuyển xe có thể đòi hỏi chủ xe cung cấp thông tin về địa chỉ mới, ngày giờ di chuyển, và có thể cần sự hỗ trợ của các dịch vụ vận chuyển đặc biệt nếu phương tiện không thể tự lái. Trong một số trường hợp, việc này cũng có thể yêu cầu thủ tục đăng ký tại cơ quan đăng ký xe để cập nhật địa chỉ mới.

2. Mẫu khai sang tên di chuyển xe (mẫu 04)

Theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể là Thông tư số 58/2020/TT-BCA  quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thì: giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe là loại giấy tờ bắt buộc trong thủ tục tiến hành đăng ký xe đối máy xe khi đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người.

Nội dung của mẫu giấy khai sang tên di chuyển xe được thực hiện theo mẫu số 04 được ban hành kèm theo Thông tư số 58/2020/TT-BCA quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ Công An.

Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe được sử dụng khi cá nhân, tổ chức bán, điều chuyển, cho, tặng, phân bổ hoặc thừa kế xe và thực hiện thủ tục khai báo và nộp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe theo quy định của pháp luật (Điều 10 Thông tư số 58/2020/TT-BCA)

Như vậy, khi chuyển quyền sở hữu của xe, cá nhân, tổ chức cần phải thực hiện loại giấy tờ này.

 

Mẫu số 04
Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA
ngày 04/4/2014 của Bộ Công an

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

GIẤY KHAI SANG TÊN, DI CHUYỂN
(Certificate moving vehicle title transfer)

XE (Vehicle): …………………………………….BIỂN SỐ (Number Plate): ..............

1- Tên chủ xe (Owner's full name): .................................................................................

2- Địa chỉ (Address): ........................................................................................................

3- Số CMND (Identity Card N0): ……………… cấp ngày …./ …./ …. tại .....................

4- Có chiếc xe với đặc điểm sau (Characteristics of the vehicle):

Nhãn hiệu (Brand): ……………………………. Số loại (Model code): ..............................

Loại xe (Type): …………………………………. Màu sơn (Color): .............................

Số máy (Engine No): …………………………. Số khung (Chassis No): ......................

5- Nay sang tên cho chủ xe mới (Now to move the car to new vehicle owners) ..............

..........................................................................................................................................

6- Địa chỉ (Address) .........................................................................................................

7- Lý do sang tên, di chuyển (điều động hoặc cho, tặng, thừa kế, mua lại) (reason for transfer):

..........................................................................................................................................

8- Kèm theo giấy này có (attached documents) ...............................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Nơi dán bản cà số máy   Nơi dán bản cà số khung

9- Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe (I bear full responsibility before law for the papers in the car records). Chủ xe mới hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về đăng ký và sử dụng lưu hành xe theo quy định của pháp luật; phải làm thủ tục sang tên, di chuyển trong vòng 30 ngày kể từ ngày bán, cho, tặng, điều chuyển (New vehicle owners bear full legal responsibility for the registration and use of the vehicle used in accordance with the law have procedures for transfer, to move within 30 days of sale, donation, transfer).

10- Đề nghị cơ quan đăng ký: (1) ....................................................................................

xem xét và làm thủ tục sang tên, di chuyển chiếc xe nói trên (proposed vehicle registration agency considered and the procedures to name my car).

 

CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC
(Ký, ghi rõ họ tên)

…….., ngày …. tháng …. năm ….
CHỦ XE
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan)

 

 

 

 

(1) Ở Bộ ghi Cục CSGTĐB-ĐS, ở tỉnh, Tp ghi Phòng CSGT…., ở huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Công an huyện …..

(2) Ở Bộ ghi Cục trưởng, ở tỉnh, Tp ghi Trưởng phòng, ở huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Trưởng Công an huyện, thị xã, TP.

3. Hướng dẫn điền vào mẫu khai sang tên di chuyển xe (mẫu 04)

Hướng dẫn điền vào mẫu khai sang tên di chuyển xe (mẫu 04)

Hướng dẫn điền vào mẫu khai sang tên di chuyển xe (mẫu 04)

(1) Xe: Điền ô tô hay xe máy;

(2) Biển số xe ghi trên Giấy đăng ký xe

(3) Tên chủ xe: Là tên người đứng tên trên Giấy đăng ký xe

(4) Địa chỉ: Ghi trên Giấy đăng ký xe

(5) Số CMND của chủ xe

(6) Ngày cấp ghi trên CMND của chủ xe

(7) Nhãn hiệu: Chẳng hạn Toyota, Honda, Yamaha, Vinfast…

(8) Số loại: Ví dụ xe máy có số loại là Dylan, Lead, Wave

Ô tô có số loại: Q7, Cx5, Vios…

(9) Loại xe: Ô tô con, xe máy…

(10) Màu sơn: Xanh, đỏ…

Mục (7) (8) (9) (10) người khai kiểm tra thông tin trên Giấy đăng ký xe để điền chính xác bởi những mục này dễ nhầm lẫn và thường bị điền sai.

(11) (12) Số máy, số khung là 02 thông tin đều được ghi trên Giấy đăng ký xe

(13) Tên người mua xe, đang tiến hành làm thủ tục sang tên xe cho người đó

(14) Địa chỉ của chủ xe mới

(15) Điền chính xác lý do sang tên, di chuyển xe: do điều động hoặc cho, tặng, thừa kế, mua lại…

(16)  Các giấy tờ nộp kèm tờ khai

(17) Ở Bộ ghi Cục CSGTĐB-ĐS, ở cấp tỉnh ghi Phòng CSGT…., ở huyện, thị xã, thành phố ghi Công an huyện …..

(18) quận/huyện, ngày, tháng, năm điền mẫu khai sang tên, di chuyển xe

(19) Phần này không phải phần người khai điền mà được in sẵn tùy thuộc cơ quan đang tiến hành thủ tục sang tên, di chuyển xe. Ở Bộ ghi Cục trưởng, ở cấp tỉnh ghi Trưởng phòng, ở cấp huyện ghi Trưởng Công an huyện, thị xã, thành phố.

4. Các câu hỏi thường gặp

Sang tên xe là gì và cần thực hiện những thủ tục nào?

Sang tên xe là quá trình chuyển đổi quyền sở hữu từ chủ sở hữu hiện tại sang chủ sở hữu mới. Để thực hiện thủ tục này, chủ xe cần nộp đơn, cung cấp giấy tờ cá nhân, và hoàn thành các thủ tục tại cơ quan đăng ký xe.

Di chuyển xe liên quan đến những gì và làm thế nào để thực hiện quá trình này?

Di chuyển xe là việc vận chuyển phương tiện từ một địa điểm này đến địa điểm khác. Để thực hiện quá trình di chuyển, chủ xe cần cung cấp thông tin về địa chỉ mới và có thể cần hỗ trợ từ dịch vụ vận chuyển đặc biệt. Trong một số trường hợp, việc này có thể yêu cầu thủ tục đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe.

Mẫu khai sang tên di chuyển xe (mẫu 04) là gì và khi nào cần sử dụng?

Mẫu khai sang tên di chuyển xe (mẫu 04) là giấy tờ bắt buộc trong quá trình đăng ký xe khi đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người. Nó được sử dụng khi cá nhân hoặc tổ chức bán, điều chuyển, cho, tặng, phân bổ, hoặc thừa kế xe. Thủ tục này được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Làm thế nào để điền vào mẫu khai sang tên di chuyển xe (mẫu 04)?

Để điền vào mẫu khai sang tên di chuyển xe (mẫu 04), người khai cần lưu ý điền đầy đủ thông tin như tên chủ xe, địa chỉ, số CMND, thông tin về xe như nhãn hiệu, số loại, màu sơn, số máy, số khung, và lý do sang tên, di chuyển. Thông tin này cần phải chính xác và đầy đủ để đảm bảo quá trình đăng ký xe được thực hiện đúng quy định.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo