Mẫu đơn yêu cầu tòa án thu thập chứng cứ đúng quy định 2022

Nguyễn Thanh

Mẫu đơn yêu cầu tòa án thu thập chứng cứ đúng quy định 2022

Nguyễn Thanh

02/01/2022

Yêu cầu tòa án thu thập chứng cứ là một thủ tục vô cùng quan trọng trong giải quyết vụ án. Để hiểu rõ hơn về quy định và mẫu đơn yêu cầu tòa án thu thập chứng cứ đúng quy định 2022 hãy theo dõi bài viết dưới đây của công ty luật ACC chúng tôi.

Mẫu đơn yêu cầu tòa án thu thập chứng cứ đúng quy định 2022
Mẫu đơn yêu cầu tòa án thu thập chứng cứ đúng quy định 2022

1.Thẩm quyền yêu cầu tòa thu thập chứng cứ

Theo quy định tại khoản 3 Điều 58, điểm e khoản 1 Điều 97 và khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, những đối tượng sau có quyền yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ:

  • Kiểm sát viên được Viện trưởng Viện kiểm sát phân công thực hiện kiểm sát
  • Đương sự của vụ án
  • Tòa án

2.Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ

Đương sự có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ. Khi yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ, đương sự phải làm văn bản yêu cầu ghi rõ tài liệu, chứng cứ cần cung cấp; lý do cung cấp; họ, tên, địa chỉ của cá nhân, tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ tài liệu, chứng cứ cần cung cấp.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ cho đương sự trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu; trường hợp không cung cấp được thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người có yêu cầu.

Trường hợp đương sự đã áp dụng các biện pháp cần thiết để thu thập tài liệu, chứng cứ mà vẫn không thể tự mình thu thập được thì có thể đề nghị Tòa án ra quyết định yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp cho mình hoặc đề nghị Tòa án tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ nhằm bảo đảm cho việc giải quyết vụ việc dân sự đúng đắn.

Đương sự yêu cầu Tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ phải làm đơn ghi rõ vấn đề cần chứng minh; tài liệu, chứng cứ cần thu thập; lý do mình không tự thu thập được; họ, tên, địa chỉ của cá nhân, tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ tài liệu, chứng cứ cần thu thập.

Trường hợp có yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Tòa án ra quyết định yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý, lưu giữ cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý, lưu giữ tài liệu, chứng cứ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án trong thời hạn

15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu; hết thời hạn này mà không cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án thì cơ quan, tổ chức, cá nhân được yêu cầu phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện yêu cầu của Tòa án mà không có lý do chính đáng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Việc xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân không phải là lý do miễn nghĩa vụ cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án.

3. Mẫu đơn yêu cầu tòa án thu thập chứng cứ đúng quy định 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………, ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN YÊU CẦU TÒA ÁN THU THẬP CHỨNG CỨ

(V/v: Thu thập chứng cứ)

– Căn cứ Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015;

Kính gửi:

– TÒA ÁN NHÂN DÂN …….

Tên tôi là:……… Sinh năm:………

Chứng minh nhân dân số:………….. do CA……………… cấp ngày…./…./……..

Địa chỉ thường trú:……

Hiện đang cư trú tại:…

Số điện thoại liên hệ:…………………….

Tôi xin trình bày sự việc sau:

……

(Trình bày về nguyên nhân, lý do dẫn tới việc làm đơn yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ)

Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý Tòa xem xét, tiến hành thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan để vụ tranh chấp được giải quyết một cách nhanh chóng, công minh và chính xác.

Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

 (Ký và ghi rõ họ tên)

Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận