Làm giấy tờ xe giả sẽ bị xử phạt hình sự như thế nào? 2024

Một trong những chế tài quan trọng nhất khi có hành vi vi phạm là sẽ xác định bị xử phạt hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với làm giấy tờ xe giả là một trong những hành vi xâm phạm quan hệ pháp luật hình sự bảo vệ và do đó, sẽ bị truy cứu trách nhiệm tùy tính chất, mức độ hành vi

Trong hệ thống pháp luật của Việt Nam, Bộ luật hình sự là văn bản pháp lý quy định những chế tài mạnh nhất đối với người vi phạm, có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm. Trong đó, khi cá nhân, tổ chức có hành vi làm giấy tờ xe giả thì sẽ chịu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 341 của Bộ luật này.

giay-to-xe-gia

Các giấy tờ xe giả tràn lan trên thị trường hiện nay

1. Làm giấy tờ xe giả là gì?

Làm giả giấy tờ là hành vi tạo ra giấy tờ không do cơ quan có thẩm quyền cấp một cách hợp pháp, theo trình tự thủ tục quy định mà chỉ được làm ra với hình thức giống như vật thật, mục đích nhằm lừa dối, qua mặt các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác để phục vụ các mục đích vụ lợi hoặc phục vụ mục đích khác theo nhu cầu của cá nhân.

Trong giấy tờ xe, những loại giấy tờ có thể làm giả bao gồm: làm giấy tờ giả xe máy; làm giấy tờ xe ô tô giả;… hay các phương tiện khác mà quy định về giấy tờ trong lưu thông. Dù ở đâu, mục đích để bán thì đều là vi phạm phạm luật và nghiêm cấm mọi cá nhân, tổ chức không được thực hiện

Những vấn đề cần biết khi muốn đổi biển số vàng, Mời Quý bạn đọc theo dõi bài viết Thủ tục đổi biển số vàng

2. Cấu thành hành vi vi phạm làm giấy tờ xe giả

2.1 Mặt khách quan

Mặt khách quan là dấu hiệu bên ngoài của tội phạm, được thể hiện ra bên ngoài như hành vi nguy hiểm cho xã hội, hậu quả tác hại do hành vi đó gây ra, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi nguy hiểm và hậu quả tác hại, thời gian, địa điểm, phương pháp, phương tiện và công cụ thực hiện tội phạm.

- Đối với tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức:

- Có hành vi làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức. Được hiểu là hành vi đúc, khắc… để tạo ra con dấu giả giống như con dấu thật của cơ quan, tổ chức đang sử dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật.

 • Có hành vi làm giả tài liệu, giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức. Là hành vi viết, vẽ, in…các loại giấy tờ, tài liệu giả giống như các loại tài liệu, giấy tờ của các cơ quan, tổ chức đang sử dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật.

- Đối với tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức:

 • Có hành vi sử dụng con dấu giả, tài liệu giả hoặc các loại giấy tờ giả khác của cơ quan, tổ chức tuy không phải do mình làm ra để thực hiện hành vi trái pháp luật.
 • Các cơ quan Nhà nước, tổ chức phải là những cơ quan, tổ chức được thành lập hợp pháp.

2.2 Mặt khách thể

Khách thể của tội phạm là quan hệ xã hội bị tội phạm xâm phạm. Bất cứ hành vi phạm tội nào cũng đều gây thiệt hại hoặc hướng tới gây thiệt hại cho quan hệ xã hội nhất định được luật hình sự bảo vệ. Không gây thiệt hại hoặc hướng tới gây thiệt hại cho đối tượng là quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ thì hành vi khách quan không có tính gây thiệt hại và do vậy cũng không có tội phạm. Đối với làm giả giấy tờ, khách thể là:

 • Hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực quản lý hành chính cơ quan Nhà nước về con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác. Bảo vệ sự an toàn của con dấu và các tài liệu, giấy tờ trên cũng chính là bảo đảm sự hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực quản lý hành chính của Nhà nước về con dấu và các loại tài liệu, giấy tờ này.
 • Đối tượng tác động của tội phạm này là con dấu giả, tài liệu giả, giấy tờ giả.

2.3 Mặt chủ thế

Mặt chủ là cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội một cách cố ý hoặc vô ý, có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo quy định của pháp luật Hình sự.

 • Những người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc cũng có thể là người có chức vụ, quyền hạn có trách nhiệm trong việc khắc con dấu, trong việc quản lý con dấu, tài liệu, giấy tờ của cơ quan tiến hành tố tụng, tổ chức.

2.4 Mặt chủ quan

Mặt chủ quan của cấu thành tội phạm là mặt bên trong của tội phạm, phản ánh trạng thái tâm lý của chủ thể đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội và hậu quả do hành vi đó gây ra. Thông thường, trong mặt chủ quan, lỗi là yếu tố quan trọng nhất có thể là lỗi cố ý trực tiếp, lỗi cố ý gián tiếp, lỗi vô ý vì tự tin, lỗi vô ý vì cẩu thả,… Tuy nhiên, đối với hành vi này thì mặt chủ quan bao gồm:

 • Lỗi cố ý
 • Người phạm tội biết hành vi làm con dấu, tài liệu hoặc các giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức là hành vi làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ giả đó để lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân nhưng vẫn thực hiện, mong muốn hoặc để mặc cho hậu quả xảy ra hoặc không cần biết hậu quả của hành vi đó như thế nào.

Làm thủ tục đổi bằng lái xe, có phải nộp ngay lại bằng cũ? Mời Quý bạn đọc theo dõi bài viết Hướng dẫn đổi giấy phép lái xe

3. Xử phạt hình sự đối với hành vi làm giấy tờ xe giả

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 341, Chương XXII, Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức thì:

 • Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm.
 • Như vậy, hành vi làm giả giấy tờ xe chỉ dừng ở mức thấp nhất, tính chất nguy hiểm của hành vi thấp thì dừng lại mức phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm.

Tuy nhiên, quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 không dừng lại ở đó mà lại ở mức cao hơn nếu tính chất nguy hiểm của hành vi cao hơn, cụ thể:

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

 • Có tổ chức;
 • Phạm tội 02 lần trở lên;
 • Làm từ 02 đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác;
 • Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm;
 • Thu lợi bất chính 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;
 • Tái phạm nguy hiểm.

Đối với hành vi này, chế tài nặng hơn hành vi trên bởi vì mức nguy hiểm cho xã hội của hành vi nặng hơn. Trong đó, nếu làm giấy tờ xe có tổ chức là trường hợp nhiều người cố ý cùng bàn bạc, cấu kết chặt chẽ với nhau, vạch ra kế hoạch để thực hiện làm giả giấy tờ, dưới sự điều khiển thống nhất của người cầm đầu, đã phạm tội lần đầu và tiếp tục tái phạm, hay tái phạm nguy hiểm (kết án, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi) thì sẽ chịu mức phạt từ từ 02 năm đến 05 năm

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

 • Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên;
 • Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;
 • Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.

Nếu như người làm giả giấy tờ xe để bán mà vi phạm về số lượng giấy tờ hoặc dùng nó để thực hiện hành vi phạm tội rất nghiêm trọng ( tội phạm có tính gây nguy hại rất lớn cho xã hội có mức cao nhất của khung hình phạt được quy định đối với tội này là từ trên 7 năm tù đến 15 năm tù) và đặc biệt nghiêm trọng (là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình) thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm

- Phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

 • Bên cạnh quy định tại điều 341 được nêu ở trên, Điều 359, Mục 1, Chương XXIII, Bộ luật Hình sự 2015 cũng quy định về Tội giả mạo trong công tác gồm:

- Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm:

 • Sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu;
 • Làm, cấp giấy tờ giả;
 • Giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm:

 • Có tổ chức;
 • Người phạm tội là người có trách nhiệm lập hoặc cấp các giấy tờ, tài liệu;
 • Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng từ 2 giấy tờ giả đến 5 giấy tờ giả.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm:

 • Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng từ 5 giấy tờ giả đến 10 giấy tờ giả;
 • Để thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

 • Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng từ 11 giấy tờ giả trở lên;
 • Để thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

- Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Cơ quan hành chính nhà nước không phải là chủ thể không vi phạm bởi vì trong đó là gồm một tổ chức người được giao thực hiện những công việc liên quan đến phạm vi của mình. Liên quan đến làm giả giấy tờ xe, tiếp tay cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành vi này thì vẫn chịu chế tài hình sự bình thường song có thể quy tội cao hơn tùy theo sự điều chỉnh khác đối với công chức, viên chức, cán bộ bên cạnh truy cứu trách nhiệm hình sự. Tùy theo tính chất nguy hiểm của hành vi, thì mức phạt thấm nhất là bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm và mức cao nhất là 7 năm đến 15 năm hoặc còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng

Kết luận:

Gần đây, có rất nhiều thông tin liên quan đến làm giấy tờ xe oto giả, làm giả giấy tờ xe để bán và ảnh hưởng tới hoạt động quản lý nhà nước . Căn cứ, đối chiếu các quy định tại điều 341, 359, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2015 nêu trên, dựa vào quá trình xác minh, điều tra, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện các biện pháp xử lý tổ chức, cá nhân nếu có hành vi vi phạm làm giả, cấp sai đối tượng về giấy tờ xe giả và có thể quy vào một trong hai tội trên. Tổ chức vi phạm giấy tờ giả có thể chịu truy cứu trách nhiệm hình sự là một trong hai chủ thể: hoặc là người bình thường hoặc là cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tùy vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi mà có thể chịu phạt tiền hoặc là chịu mức phạt là ở tù đến 20 năm.

Trên đây là câu trả lời cho vấn đề Làm giấy tờ xe giả sẽ bị xử phạt hình sự như thế nào? Hy vọng những thông tin trên đây có thể giải quyết thắc mắc cho các bạn.

Hiện nay, những vấn đề liên quan đến đăng ký xe, làm giấy tờ xe hợp pháp, cũng như cần tư vấn liên quan đến hình sự, hành chính khi đã vi phạm,  muốn giảm nhẹ tội thì quý khách hàng có thể liên hệ với Luật ACC để nhận được tư vấn từ đội ngũ chuyên môn có kinh nghiệm của chúng tôi, luôn cập nhật thông tin pháp luật mới nhất và đảm bảo 100% ra kết quả giấy tờ trong phạm vi ủy quyền. Khi cần, chỉ cần liên hệ với chúng tôi qua thông tin dưới đây và nhân viên sẽ liên hệ với các bạn:

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1157 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo