Quy trình kiểm toán xây dựng cơ bản (Cập nhật 2021)

logo accACC
Võ Trang

Các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản nhằm mục đích là làm tăng độ tin cậy của người sử dụng đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành,đó là cơ sở để người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán xem xét phê duyệt báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành có phản ánh trung thực và hợp lý tình hình quyết toán dự án tại thời điểm lập báo cáo. Vậy báo cáo, quy trình kiểm toán xây dựng cơ bản như thế nào? Sau đây ACC sẽ cung cấp cho các bạn đọc những thông tin về kiểm toán xây dựng cơ bản, hãy theo dõi bài viết sau để biết thêm thông tin nhé.

kiem toan xay dung co ban

Quy trình kiểm toán xây dựng cơ bản

1. Quy trình kiểm toán xây dựng cơ bản 

Các quy định về kiểm toán xây dựng bản được quy định như sau:

Bước 1: Lập kế hoạch kiểm toán

Kế hoạch kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành gồm 2 bộ phận cơ bản như sau:

Kế hoạch kiểm toán tổng thể mô tả phạm vi và cách thức tiến hành cuộc kiểm toán. Kế hoạch kiểm toán tổng thể cần đầy đủ, chi tiết, làm cơ sở để lập chương trình kiểm toán.

Chương trình kiểm toán xác định nội dung, lịch trình và phạm vi các thủ tục kiểm toán cần thiết để thực hiện kế hoạch kiểm toán tổng thể, đảm bảo mục tiêu kiểm toán, thực hiện đúng kế hoạch kiểm toán tổng thể và đảm bảo hiệu quả của cuộc kiểm toán.

Tiếp theo, gửi tới Khách hàng kế hoạch kiểm toán kèm theo danh mục các tài liệu cần cung cấp trước khi cử Đoàn cán bộ đến thực hiện cuộc kiểm toán để Khách hàng hoàn toàn chủ động trong việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cần thiết cũng như bố trí địa điểm làm việc và sinh hoạt cho Đoàn cán bộ kiểm toán.

Bước 2: Thực hiện kiểm toán

Khi Đoàn cán bộ thực hiện cuộc kiểm toán đến địa điểm làm việc mà Đơn vị sắp xếp và bố trí, công việc đầu tiên mà hai Bên sẽ cùng nhau thực hiện đó là công tác giao – nhận hồ sơ, tài liệu mà Đơn vị đã chuẩn bị sẵn theo danh mục đã gửi trước đó. Công tác này nhằm đảm bảo rằng hồ sơ, tài liệu mà Khách hàng giao cho sẽ được cán bộ kiểm toán có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản, tránh trường hợp mất, hỏng tài liệu mà không có những cam kết và ràng buộc nhất định.

Nội dung kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành:

Kiểm tra hồ sơ pháp lý của dự án bao gồm:

 • Việc chấp hành trình tự, thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng
 • Việc chấp hành trình tự, thủ tục lựa chọn Nhà thầu theo quy định của pháp luật về lựa chọn Nhà thầu
 • Sự phù hợp của việc thương thảo và ký kết các hợp đồng giữa Chủ Đầu tư với các Nhà thầu so với các quy định của pháp luật về hợp đồng và quyết định trúng thầu của cấp có thẩm quyền.

Kiểm tra nguồn vốn đầu tư bao gồm:

 • Kiểm tra, đối chiếu cơ cấu vốn và số vốn đầu tư thực hiện, đã thanh toán theo từng nguồn vốn qua từng năm so với số được duyệt;
 • Kiểm tra sự phù hợp giữa thực tế sử dụng nguồn vốn đầu tư so với cơ cấu nguồn vốn đầu tư xác định trong quyết định đầu tư
 • Kiểm tra việc điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư của dự án có chấp hành đúng chế độ và thẩm quyền quy định không.
 • Sau khi kiểm tra các nguồn vốn đầu tư của dự án đầu tư, kiểm toán viên sẽ đưa ra nhận xét về việc cấp phát, thanh toán, cho vay và sử dụng các nguồn vốn của dự án.

Kiểm tra chi phí đầu tư

Căn cứ vào Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục hoàn thành, cán bộ kiểm toán sẽ thực hiện kiểm tra lần lượt theo cơ cấu chi phí ghi trong tổng mức đầu tư:

 • Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư
 • Chi phí xây dựng
 • Chi phí thiết bị
 • Chi phí quản lý dự án
 • Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
 • Chi phí khác.

Trong quá trình thực hiện triển khai 07 nội dung kiểm toán, nếu như nhận thấy thiếu một hoặc nhiều tài liệu cần thiết phục vụ cho cuộc kiểm toán cũng như để đảm bảo rằng, hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành của Khách hàng được đầy đủ nhất theo quy định của Pháp luật thì kiểm toán viên chủ động gửi công văn đề nghị cung cấp tài liệu còn thiếu cần bổ sung tới Khách hàng, trong đó sẽ nêu rõ khách hàng cần chuẩn bị và thu thập những tài liệu cần thiết.

Trong quá trình kiểm toán, sẽ không căn cứ trên những sai sót nhỏ không trọng yếu được phát hiện trong báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Những sai sót trên sẽ được phản ánh lại với từng cấp quản lý tương ứng.

Kiểm toán viên sẽ báo cáo với Chủ Đầu tư toàn bộ những điểm sai sót trọng yếu ảnh hưởng tới kết quả của báo cáo quyết toán dự án hoàn thành mà chúng tôi phát hiện trong quá trình kiểm toán.

Bước 3: Kết thúc kiểm toán xây dựng

Trong giai đoạn kết thúc kiểm toán, kiểm toán viên sẽ thực hiện các thủ tục như sau:

 • Phân tích, soát xét tổng thể kết quả cuộc kiểm toán
 • Lập báo cáo kiểm toán
 • Xử lý các công việc phát sinh sau khi phát hành báo cáo kiểm toán.

Sau khi hoàn thành công việc kiểm toán, Công ty kiểm toán sẽ phát hành bản báo cáo kiểm toán dự thảo và gửi tới Khách hàng, cùng kế hoạch bảo vệ số liệu. Báo cáo kiểm toán dự thảo nêu ý kiến của kiểm toán viên về những vấn đề trình bày trong báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, cụ thể như sau:

 • Hồ sơ pháp lý của dự án đầu tư
 • Nguồn vốn đầu tư
 • Giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành
 • Giá trị khối lượng thiết bị hoàn thành
 • Quyết toán các khoản chi phí khác
 • Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản
 • Giá trị tài sản bàn giao đưa vào sử dụng
 • Tình hình công nợ và vật tư, thiết bị tồn đọng

Như vậy bài viết trên đã cung cấp các thông tin về Quy trình kiểm toán xây dựng cơ bản. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho các bạn đọc biết về các quy định về Quy trình kiểm toán xây dựng cơ bản

Nếu có thắc mắc gì về Quy trình kiểm toán xây dựng cơ bản hay các nghiệp vụ kế toán khác hãy liên hệ ngay Công ty luật ACC để được tư vấn và hỗ trợ.

Dịch vụ quy trình kiểm toán xây dựng cơ bản tại Công ty luật ACC hãy liên hệ để được giúp đỡ nhé.

Rate this post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận