messenger whatsapp viber zalo phone mail

Không đăng ký địa điểm kinh doanh có bị phạt không?

Không đăng kí địa điểm kinh doanh có bị phạt không? Các doanh nghiệp thường có xu hướng mở rộng quy mô kinh doanh bằng cách mở các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hay địa điểm kinh doanh. Trong 3 hình thức trên, địa điểm kinh doanh có một số đặc điểm nổi bật hơn cả. 

Không đăng kí địa điểm kinh doanh

1.Địa điểm kinh doanh là gì?

Theo định nghĩa tại Khoản 3 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, địa điểm kinh doanh được coi là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Và theo pháp luật hiện hành, doanh nghiệp có thể thành lập địa điểm kinh doanh cùng tỉnh hoặc khác tỉnh với trụ sở chính của công ty.

2.Phân biệt chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh

Không đăng kí địa điểm kinh doanh
văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh

Ngoài trụ sở chính, các doanh nghiệp còn có thể thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Mỗi loại hình sẽ có vai trò, ý nghĩa, đặc điểm khác nhau. Căn cứ vào các quy định pháp luật và kinh nghiệm thực tế, Công ty Luật ACC xin gửi đến Quý khách hàng bảng so sánh các đặc điểm của 3 loại hình kinh doanh để mọi người thấy dễ dàng khi lựa chọn một hình thức phù hợp khi cần.

Đặc điểm

Chi nhánh

Văn phòng đại diện

Địa điểm kinh doanh

Khái niệm

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp

Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể

Nhiệm vụ

thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền

đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó

kinh doanh ngoài trụ sở chính

Hoạt động kinh doanh

được đăng ký kinh doanh tất cả các ngành nghề công ty đăng ký

không có chức năng kinh doanh

được đăng ký 1 số ngành nghề công ty đăng ký

Con dấu

có con dấu riêng

có con dấu riêng

không có con dấu riêng

Giấy phép hoạt động

có giấy chứng nhận hoạt động riêng

có giấy chứng nhận hoạt động riêng

có giấy chứng nhận hoạt động riêng

Mã số thuế

có mã số thuế riêng

có mã số thuế riêng

không có mã số thuế riêng.

Đối với địa điểm kinh doanh cùng tỉnh thành phố nơi Công ty đặt trụ sở chính sẽ kê khai và nộp thuế cho địa điểm kinh doanh.

Đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh thành phố nơi Công ty đặt trụ sở chính, Địa điểm phải đăng ký mã số thuế phụ thuộc tại Cục thuế nơi địa điểm kinh doanh đặt trụ sở và kê khai theo mã số thuế phụ thuộc.

Thủ tục đăng ký thành lập, thay đổi đăng ký kinh doanh

phức tạp

phức tạp

đơn giản

Căn cứ vào các đặc điểm trên, nếu doanh nghiệp muốn mở một cơ sở kinh doanh chuyên về một lĩnh vực, và muốn thủ tục hành chính đơn giản thì nên chọn thành lập địa điểm kinh doanh.

3.Một số lưu ý cơ bản khi thành lập địa điểm kinh doanh

Một số lưu ý cơ bản khi không đăng kí địa điểm kinh doanh

3.1. Tên địa điểm kinh doanh

Theo quy định tại Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2020 thì:

– Tên  địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

– Tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh.

– Tên địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại địa điểm kinh doanh. 

– Ngoài tên bằng tiếng Việt Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt.

– Phần tên riêng trong tên địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp””.

3.2. Mã số địa điểm kinh doanh

Căn cứ theo Khoản 6 Điều 8 Nghị định 01/2021/NĐ-CP,  Mã số địa điểm kinh doanh là mã số gồm 5 chữ số được cấp theo số thứ tự từ 00001 đến 99999. Mã số này không phải là mã số thuế của địa điểm kinh doanh. 

4.Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh

Theo Khoản 5 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020, và Khoản 2 Điều 31 NĐ 01/2021/NĐ-CP,  trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp thông báo địa điểm kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh (cụ thể trong trường hợp này là: Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.) Có hai cách để nộp hồ sơ, cụ thể:

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc nơi doanh nghiệp đặt địa điểm kinh doanh.

Cách 2: Đăng ký qua mạng tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đối với Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phải đăng ký qua mạng.

Thông báo lập địa điểm kinh doanh được quy định chi tiết tại Phụ lục II-7 ban hành kèm theo thông tư 01/2021/TT-BKHĐT với các nội dung chính như sau:

– Tên doanh nghiệp

– Mã số doanh nghiệp;

– Tên địa điểm kinh doanh:

– Địa chỉ của địa điểm kinh doanh: Tương tự như trụ sở công ty, địa chỉ của chi nhánh, văn phòng đại diện thì địa chỉ đăng ký địa điểm kinh doanh cũng cần ghi chi tiết từ Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn; Xã/Phường/Thị trấn; Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh; Tỉnh/Thành phố;

– Ngành, nghề kinh doanh của địa điểm kinh doanh: Chỉ được kinh doanh theo phạm vi hoạt động của công ty mẹ;

– Thông tin của người đứng đầu địa điểm kinh doanh, hoặc chi nhánh chủ quản trong trường hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh;

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

Xem thêm: Thủ Tục Thành Lập Địa Điểm Kinh Doanh

5.Các trường hợp phải đăng ký địa điểm kinh doanh

Khi doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh mới đều băn khoăn doanh nghiệp mình nếu không đăng kí địa điểm kinh doanh thì sẽ thế nào và khi nào phải đăng ký địa điểm kinh doanh?

Theo những quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, cụ thể tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP, tất cả các trường hợp doanh nghiệp thành lập mới địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp đều phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để Nhà nước dễ dàng theo dõi và đưa ra các chính sách cần thiết cho sự phát triển của kinh tế. Và doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định thành lập.

6.Không đăng ký địa điểm kinh doanh có bị phạt không?

Theo Điều 37 Nghị định 50/2016/NĐ-CP, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt khi không đăng ký địa điểm kinh doanh vi phạm. Và pháp luật cũng quy định cụ thể mức phạt khi không đăng ký địa điểm kinh doanh là phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng và phải buộc thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh với phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

7.Dịch vụ đăng ký mã số thuế cho địa điểm kinh doanh của Công ty Luật ACC có lợi ích gì?

– Công ty Luật ACC tự hào là đơn vị hàng đầu về các thủ tục liên quan đến thuế.

– Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh các chi phí khác.

– Quý khách hàng không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ).

– Quý khách hàng chỉ cần cung cấp hồ sơ đơn giản, phần còn lại Công ty Luật ACC thay mặt quý khách soạn thảo.

– Luôn hướng dẫn Quý khách hàng tuân thủ quy định của pháp luật với chi phí hợp lý, tiết kiệm.

8.Các dịch vụ tư vấn về đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh của Công ty Luật ACC

Khi có mong muốn thành lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp có thể liên hệ với Công ty Luật ACC để được tư vấn và sử dụng dịch vụ, cụ thể như:

Tư vấn thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh;

Hướng dẫn hoặc hỗ trợ doanh nghiệp soạn thảo hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật;

Nhận ủy quyền và thay mặt khách hàng làm thủ tục đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

9.Một số câu hỏi liên quan đến thủ tục đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh

Thời hạn giải quyết hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh là bao lâu?

Thời hạn trong trường hợp này là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí cho thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh là bao nhiêu?

Lệ phí cho thủ tục này là 50.000 đồng trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp và miễn phí trong trường hợp nộp hồ sơ qua mạng.

Một doanh nghiệp được thành lập tối đa bao nhiêu địa điểm kinh doanh?

Theo pháp luật hiện hành, không hạn chế về số lượng địa điểm kinh doanh được thành lập cho 1 doanh nghiệp.

Địa điểm kinh doanh cần phải nộp các loại thuế nào?

Địa điểm kinh doanh chỉ phải đóng thuế môn bài với trị giá 1.000.000 đồng/năm.

Địa điểm kinh doanh có được miễn thuế môn bài khi thành lập trong năm 2021 không?

Năm 2021, khi doanh nghiệp vừa thành lập và mở các địa điểm kinh doanh thì sẽ được miễn thuế môn bài. Còn trường hợp các doanh nghiệp đã hoạt động từ các năm trước và đến năm 2021 mới thành lập địa điểm kinh doanh thì không được miễn thuế môn bài.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Công ty Luật ACC về việc “Không đăng ký địa điểm kinh doanh có bị phạt không?”. Nếu trên thực tế, Quý khách hàng có bất cứ thắc mắc trong quá trình tìm hiểu cũng như thực hiện các thủ tục liên quan đến vấn đề này có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được giúp đỡ một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng.

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC chuyên dịch vụ làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyên xin giấy phép vsattp trọn gói.

  Lượt xem: 3.056

  Văn phòng ảo là gì? Những thông tin cần thiết [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn [...]

  Lượt xem: 1.607

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh [...]

  Lượt xem: 1.959

  Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói toàn quốc [2023]

  Nội dung bài viết:1.Địa điểm kinh doanh là gì?2.Phân biệt chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh3.Một số lưu ý cơ bản khi thành lập địa điểm kinh doanh4.Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh5.Các trường hợp phải đăng ký địa điểm kinh doanh6.Không đăng ký địa điểm kinh doanh [...]

  Lượt xem: 2.453

  Không đăng ký địa điểm kinh doanh có bị phạt không?

  ✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành [...]

  Lượt xem: 3.139

  Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính (trọn gói , uy tín) [2023]

  Nội dung bài viết:1.Địa điểm kinh doanh là gì?2.Phân biệt chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh3.Một số lưu ý cơ bản khi thành lập địa điểm kinh doanh4.Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh5.Các trường hợp phải đăng ký địa điểm kinh doanh6.Không đăng ký địa điểm kinh doanh [...]

  Lượt xem: 2.783

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định 2023-2024

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến [...]

  Lượt xem: 1.922

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *