Kế toán tài chính là gì? Những điều cần biết [Cập nhật 2024]

Ngày nay, một số doanh nghiệp đã sử dụng các dịch vụ kế toán tài chính nhằm phục vụ cho việc xử lý số liệu kế toán của doanh nghiệp. Như vậy, bản thân doanh nghiệp đó cũng cần biết về những chuyên môn, thủ tục, quy trình của các xử lý kế toán như thế nào. Và chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn khách hàng như sau

Kế toán tài chính là gì? Nhiệm vụ của kế toán tài chính 2021
Kế Toán Tài Chính

1. Kế toán tài chính là gì? Và những đặc điểm nổi bật

Có thể nói, kế toán tài chính là công việc thu thập, kiểm tra, xử lý các số liệu từ đó cung cấp thông tin kinh tế, tài chính của một doanh nghiệp bằng báo cáo tài chính cho các đối tượng sử dụng.

Chính vì thế, kế toán tài chính bao gồm các đặc điểm sau

- Cơ sở ghi chép kế toán là những chứng từ gốc hợp lệ, hợp pháp đảm bảo được tính chính xác của thông tin.

- Sử dụng 3 thước đo là: giá trị, hiện vật và thời gian.

- Thông tin số liệu: kế toán viên chủ yếu trình bày số liệu bằng hệ thống biểu mẫu theo quy định của từng quốc qua hay theo sự chỉ đạo của ban giám đốc.

- Đối tượng sử dụng thông tin kế toán: là những thành viên trong nội bộ đơn vị kinh tế, các cơ quan chức năng và một số đối tượng khác như nhà đầu tư, ngân hàng, nhà cung cấp,…

Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Mời bạn đọc theo dõi bài viết: Dịch vụ kế toán trọn gói để biết thêm chi tiết

2. Dịch vụ kế toán tài chính mà Luật ACC mang lại khách hàng

 • Tư vấn việc sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra hợp lý.
 • Nhận hóa, đơn chứng kế toán từ tận nơi.

·         Luật ACC sẽ tiến hành lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn công ty, phân loại theo thuế suất;

·         Luật ACC sẽ tiến hành lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn công ty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ;

·         Luật ACC sẽ theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của công ty

·         Luật ACC sẽ tiến hành đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán;

 • Luật ACC sẽ tiến hành lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng thu nhập doanh nghiệp, nộp ngân sách;
 • Lập các chứng từ kế toán: Nhập, xuất, thu,chi.
 • Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hoá, phải thu, phải trả.
 • Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao…theo quy định.
 • Lập bảng lương, các mẫu biểu liên quan đến lao động.
 • Lập sổ cái các tài khoản.

3. Khách hàng có thể tìm đến dịch vụ kế toán tài chính của Luật ACC ở đâu?

Với hệ thống các văn phòng làm việc đang được triển khai trên toàn quốc, ACC Group luôn sẵn sàng mang đến cho khách hàng ngay cả các tỉnh thành lớn như dịch vụ kế toán doanh nghiệp Hà Nội, dịch vụ kế toán TP. HCM, dịch vụ kế toán tại Đà Nẵng,…

ACC sẽ thực hiện hầu hết tất cả các công việc liên quan đến thủ tục kế toán và thuế để đảm bảo hoàn thiện tính pháp lý, đúng quy định cho quý công ty. Ngoài ra ACC hỗ trợ tư vấn các vướng mắc liên quan khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Bạn đang quan tâm đến bảng giá dịch vụ kế toán thuế, bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói ở đâu tốt và giá ưu đãi hãy tham khảo bài viết: Bảng giá dịch vụ kế toán thuế để biết thêm nhé.

4. Nguyên tắc làm việc của kế toán tài chính

Nguyên Tắc Làm Việc Của Kế Toán Tài Chính
Nguyên Tắc Làm Việc Của Kế Toán Tài Chính

Theo nội dung của Điều 6 Luật Kế toán, kế toán nói chung và kế toán tài chính nói riêng phải tuân theo các nguyên tắc làm việc như sau:

– Giá trị của tài sản và các khoản nợ phải trả sẽ được ghi nhận ban đầu theo giá gốc.

– Theo nguyên tắc nhất quán, các quy định và phương pháp kế toán phải được áp dụng một cách nhất quán trong mỗi kỳ kế toán năm. Trường hợp có sự thay đổi về phương pháp kế toán thì cần thực hiện giải trình chi tiết trong báo cáo tài chính.

– Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính kế toán phát sinh một cách khách quan, đúng với thực tế, đầy đủ và đúng kỳ kế toán.

– Lập và nộp báo cáo tài chính một cách chính xác và đúng thời hạn.

– Doanh nghiệp cần công khai những thông tin và số liệu trong báo cáo tài chính theo quy định tại Điều 31, Điều 32 Luật Kế toán.

– Thực hiện đánh giá tài sản và phân bổ những khoản chi, thu một cách đồng nhất và thận trọng, chính xác, không có sự sai lệch.

– Lập và trình bày báo cáo tài chính phải đảm bảo đúng bản chất của mỗi giao dịch hơn là chú trọng hình thức.

5. Các báo cáo kế toán tài chính phải thực hiện

Kế toán tài chính có nhiệm vụ thực hiện các báo cáo hàng tháng, quý, năm. Cụ thể như sau:

– Các báo cáo theo tháng: báo cáo thuế giá trị gia tăng, báo cáo thuế thu nhập cá nhân.

– Các báo cáo theo quý: báo cáo thuế giá trị gia tăng, báo cáo thuế thu nhập cá nhân, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

– Các báo cáo theo năm: Báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài.

– Sổ kế toán:

 • Tổng hợp sổ nhật ký chung
 • Tổng hợp sổ cái
 • Báo cáo công nợ phải thu và phải trả
 • Tổng hợp báo cáo hàng tồn kho
 • Quản lý thu chi tiền mặt, tiền gửi
 • Quản lý nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm
 • Quản lý doanh thu và chi phí doanh nghiệp

Ngoài ra, thông báo phát hành hóa đơn hay kiểm tra giấy nộp tiền cũng thuộc phạm vi công việc của kế toán tài chính.

Kiểm toán nhà nước luôn là mối quan tâm của nhân dân, phục vụ cho việc phản ánh tình trạng sử dụng các tài công, ngân sách nhà nước. Sau đây, chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin về quy trình, thủ tục của Kiểm toán nhà nước

6. Quy trình hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong kế toán tài chính

Kế toán tài chính là gì?
Kế toán tài chính là gì?

Bước 1: Tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Các hoạt động, sản xuất hàng ngày xảy ra tại doanh nghiệp sẽ được kế toán thu thập chứng từ, tính toán và tổng hợp lại từ các phòng ban khác.

Bước 2: Lập các chứng từ kế toán gốc

Việc lập các chứng từ gốc giúp kế toán phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế. Những tài liệu này được kế toán sắp xếp một cách hợp lý nhằm phục vụ cho việc rà soát

Bước 3: Ghi các sổ kế toán

Kế toán doanh nghiệp tiến hành ghi chép, nhập liệu chứng từ vào các sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết,…

Bước 4: Thực hiện các bút toán điều chỉnh và kết chuyển

Vào thời điểm kết thúc niên độ, kế toán doanh nghiệp phải xử lý các bút toán điều chỉnh như khấu hao tài sản cố định, phân bổ các khoản chi phí,… từ đó kết chuyển những khoản doanh thu, chi phí hình thành kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

Bước 5: Lập bảng cân đối số phát sinh

Phân loại từng khoản mục cụ thể từ đó lập các bảng cân đối phát sinh để xem tình hình biến động của các đối tượng kế toán trong kỳ như thế nào. Sau đó, kết hợp với các sổ sách lập báo cáo tài chính.

Bước 6: Lập bộ báo cáo tài chính, quyết toán thuế.

Đây được coi là bước quan trọng nhất vì gồm nhiều hoạt động phức tạp, đòi hỏi kế toán doanh nghiệp phải thận trọng. Và cần phải áp dụng 4 mẫu báo cáo chính: báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. 

>>>> Tìm hiểu thêm về Kế toán hãy tham khảo bài viết Dịch vụ kế toán là gì được cung cấp bởi công ty Luật ACC.

7. Bản mô tả công việc của kế toán tài chính

STT Nhiệm vụ Khái quát Công việc
1 Thu chi nội bộ ·         Thực hiện thu chi nội bộ, kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, phần hành, giữa các đơn vị nội bộ, số liệu chi tiết và tổng hợp. Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.·         Kiểm tra đối chiếu tổng hợp, cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.·         Kiểm tra đối chiếu số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.·         Hạch toán các bút toán nội sinh, các bút toán cuối kỳ trước khi lên báo cáo tài chính.·         Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho các bộ phận, phần hành liên quan.·         Kiểm tra và đối chiếu những bút toán nội sinh với các bộ phận, phần hành liên quan.·         Các việc khác thuộc bộ phận kế toán.
2 Thực hiện chứng từ, Công nợ ·         Theo dõi, phân tích và đôn đốc công nợ. Đề xuất xử lý các khoản Công nợ.·         Đề xuất những bút toán, chế độ báo cáo và mẫu biểu báo cáo phù hợp.·         Kiến nghị quy trình thực hiện các nghiệp vụ kế toán, luân chuyển chứng từ trong đơn vị.
3 Thực hiện các thủ tục liên quan cơ quan nhà nước về lao động, hành chính ·         Lập báo cáo quản trị dòng tiền, quản trị doanh thu, chi phí.·         Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết·         In sổ chi tiết và tổng hợp, tổng hợp theo Công ty theo quy định - Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
4 Thực hiện các thủ tục liên quan cơ quan Nhà nước ·         Tham gia phối hợp Công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.·         Cung cấp số liệu cho ban Giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.·         Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế. - Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến trong công tác kế toán.·         Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
5 Hỗ trợ tính lương, thưởng  Hỗ trợ tính lương cuối tháng cho nhân viên, tính thưởng lễ, tết theo quy định Công ty.

8. Công ty Luật ACC giải đáp những câu hỏi thường gặp 

8.1. Những đối tượng chủ yếu có nhu cầu thông tin liên quan đến kế toán tài chính là ai?

Kế toán tài chính là việc ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính phục vụ cho các nhu cầu thông tin cho các đối tượng bên ngoài đơn vị, doanh nghiệp, cụ thể gồm các đối tượng như: Các cổ đông; cơ quan chức năng như cơ quan thuế, thanh tra, Các chủ nợ, Ngân hàng,....

8.2. Hành vi liên quan đến kế toán tài chính bị cấm là gì?

Theo quy định tại Khoản 10, Điều 13 Luật kế toán năm 2015 quy định hành vi " Lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên hoặc cung cấp, công bố các báo cáo tài chính có số liệu không đồng nhất trong cùng một kỳ kế toán" là hành vi bị nghiêm cấm. Do vậy, doanh nghiệp, kế toán cần chú ý để không vi phạm điều cấm này.

8.3. Công ty Luật ACC có cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến kế toán tài chính không?

Hiện là công ty luật uy tín và có các văn phòng luật sư cũng như cộng tác viên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, Công ty Luật ACC thực hiện việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho quý khách hàng, trong đó có dịch vụ làm tư vấn liên quan đến kế toán tài chính, nhiệm vụ của kế toán tài chính uy tín, trọn gói cho khách hàng.

8.4. Chi phí dịch vụ tư vấn về kế toán tài chính của công ty Luật ACC là bao nhiêu?

Công ty Luật ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết Kế toán tài chính là gì? Những điều cần biết. Công ty Luật ACC luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc của Quý bạn đọc về hoạt động kế toán. Xem thêm bài viết về các chủ đề khác của của chúng tôi tại đây. Trân trọng !

Nếu quý khách hàng có nhu cầu thành lập công ty trọn gói hãy liên hệ ngay

CÔNG TY LUẬT ACC

Tư vấn: 1900.3330

Zalo: 084.696.7979

Fanpage: : ACC Group – Đồng Hành Pháp Lý Cùng Bạn

Mail: [email protected]

Công ty Luật ACC tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp trên Toàn quốc với hệ thống văn phòng tại các thành phố lớn và đội ngũ cộng tác viên trên tất cả các tỉnh thành: Hà Nội, TP. HCM, Bình Dương, TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng và Đồng Nai. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (938 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo