Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp thành Công ty TNHH một thành viên 2023

Khi hợp nhất doanh nghiệp thành một công ty mới; kéo theo đó là sự chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất. Hệ quả của quá trình này là các công ty bị hợp nhất bị chấm dứt tư cách pháp nhân; công ty hợp nhất được nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp từ các công ty bị hợp nhất. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện việc hợp nhất doanh nghiệp Quý khách sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong thủ tục thực hiện. Bài viết cung cấp thông tin, dịch vụ thủ tục hợp nhất doanh nghiệp thành Công ty TNHH MTV.

Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp thành Công ty TNHH một thành viên
Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp thành Công ty TNHH một thành viên

1. Khái niệm

 • Hợp nhất doanh nghiệp là trường hợp hai hoặc một số công ty cùng loại (gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành 1 công ty mới (gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.
 • Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:
  • Do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên một thành viên là tổ chức có tư cách pháp nhân; phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp trong phạm vi vốn điều lệ.
  • Không được phát hành cổ phần để huy động vốn trong kinh doanh.
  • Việc chuyển nhượng vốn góp được thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp thành Công ty TNHH MTV

Chuẩn bị hồ sơ

Các doanh nghiệp bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất, nội dung của hợp đồng bao gồm:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của các công ty bị hợp nhất;
 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty hợp nhất;
 • Thủ tục và điều kiện hợp nhất;
 • Phương án sử dụng lao động;
 • Thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản; chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần; trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành phần vốn góp; cổ phần, trái phiếu của công ty hợp nhất;
 • Thời hạn thực hiện hợp nhất;
 • Dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất;

Họp thành viên thông qua việc hợp nhất

 • Thực hiện họp các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty bị hợp nhất; các thành viên có liên quan đến việc hợp nhất.
 • Tiến hành họp và thông qua:
  • Thông qua hợp đồng hợp nhất
  • Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014.
 • Lưu ý:
  • Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.
  • Đối với Công ty hợp nhất có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất.
  • Pháp luật cấm công ty có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan thực hiện hợp nhất.

Lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho công ty TNHH MTV mới

Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng kýdoanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
  • Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
  • Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.
 • Lưu ý: Đối với Công ty có nhiều người đại diện thì kèm theo danh sách người đại diện theo ủy quyền; bản sao hợp lệ giấy tờ cá nhân định này của từng đại diện theo ủy quyền.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
  • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các vănbản hướng dẫn thi hành.
  • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.
 • Hợp đồng hợp nhất;
 • Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhất.

Tiến hành đăng ký doanh nghiệp cho công ty TNHH MTV mới

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị hợp nhất trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty hợp nhất.
 • Trường hợp công ty bị hợp nhất có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính công ty hợp nhất thì Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty hợp nhất phải thông báo việc đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính công ty bị hợp nhất để cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị hợp nhất trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Khi sử dụng dịch vụ của ACC sẽ có lợi ích gì?

 • ACC sẽ thực hiện tư vấn các vấn đề sau cho Quý khách:
  • Tư vấn các quy định của pháp luật hiện hành đến hoạt động chuyển đổi từ doanh nghiệp thành Công ty TNHH một thành viên.
  • Tư vấn việc sắp xếp, bố trí, cơ cấu lại nhân sự trong công ty khi tiến hành việc chuyển đổi.
  • Tư vấn cơ cấu, tổ chức hoạt động của Công ty TNHH một thành viên.
  • Tư vấn về pháp lý sau khi tiến hành việc chuyển đổi: Nghĩa vụ thông báo cho ngân hàng, thuế, cho khách hàng, bên thứ ba có liên nếu việc chuyển đổi loại hình công ty ảnh hưởng đến bên thứ ba.
 • Với đội ngũ nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm khi thực hiện dịch vụ vì vậy luôn đảm bảo hoàn thành thủ tục một cách nhanh chóng nhất. ACC sẽ không nhận dự án nếu thấy mình không có khả thực hiện..
 • Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh thêm phí trong quá trình thực hiện dịch vụ.
 • Khi sử dụng dịch vụ của ACC Quý khách sẽ không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn; báo giá, ký hợp đồng,…). ACC luôn có đội ngũ hộ trợ Quý khách nhiệt tình và tận nơi.
 • Ký kết hợp hợp đồng và tiến hành soạn thảo những vấn đề liên quan trong vòng 03 ngày.
 • Luôn hướng dẫn set up đúng bởi quy định của pháp luật hiện hành cùng với chi phí hợp lý, tiết kiệm cho cơ sở kinh doanh cả quý khách.

4. Những câu hỏi thường gặp khi hợp nhất doanh nghiệp thành Công ty TNHH MTV

Chi phí hợp nhất doanh nghiệp thành Công ty TNHH MTV là bao nhiêu?

 • ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Có hỗ trợ tư vấn và nhận hồ sơ tại nhà không?

 • ACC luôn có đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyện nghiệp hỗ trợ khách hàng. Khách hàng không phải đi lại và nhận giấy phép hồ sơ tại nhà.

Công ty có cung cấp những dịch vụ khác liên quan đến doanh nghiệp không?

 • ACC là đơn vị chuyên nghiệp thực hiện các thủ tục thành lập, thay đổi doanh nghiệp.

Thủ Tục Thay Đổi Tên Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên

Thủ Tục Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Thuế Công Ty TNHH MTV

Thủ Tục Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Thuế Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên

Thủ Tục Phá Sản Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên

Thủ Tục Phá Sản Công Ty TNHH 1 Thành Viên Cập Nhật 2020

Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Chủ Sở Hữu Công Ty TNHH MTV 2020

Chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên

}

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo